Ons Kerkgebou

Hoe vind ek geluk – Die stam van Gad

Hoe vind ek geluk – Die stam van Gad

‘n Man verdien ‘n groot salaris, besit ‘n luukse motor, maar is ongelukkig. Daar is te veel stres, onsekerhede, teenstand en goeters wat hom suur maak.  /  Teenoor hom is daar ‘n arm man wat baie min verdien en sukkel met ‘n ou motortjie wat kort-kort gaan staan. Tog vind hy vreugde in die kleinste dingetjies en so geniet hy elke dag voluit!

‘n Vrou is getroud en het ‘n paar pragtige kinders, maar sy maak haar hart met ‘n kombers toe – sê die swart mense van ‘n vrou wat nie gelukkig is nie.  /  Daarteenoor is ‘n ander vrou ongetroud en sonder kinders, maar gelukkig.

Hoe vind ‘n mens geluk?

Die Woord sê vir u: Gaan lees die geskiedenis van die stam van Gad – en jy sal antwoorde kry op hierdie vraag.

Lea het die seuntjie se naam gekies. Wat ‘n kontras met die name van haar eerste kinders wat die volgende was:

*   Ruben: God het my “smart raakgesien”

*   Simeon: God het “gehoor” dat ek nie liefde ontvang nie

*   Levi: hierdie keer sal my man aan my “gebind wees”

*   Met die geboorte van Juda begin haar nuwe insigte en lewensuitkyk. Juda beteken: “Prys die Here”.

En dan Gad, “Nou is ek gelukkig”.

Uit die name is af te lei dat Lea besig was om vrede met haar situasie as die nie-geliefde vrou van Jakob te maak. Sy het haar begin uitleef in ander dinge wat vreugdes kan bring – soos kinders. Let op dat haar omstandighede niks verander het nie.

Geluk word dus nie bepaal deur jou omstandighede nie, maar eerstens deur watter bril jy daarna kyk.

Omdat Lea elke keer na God verwys, is dit duidelik dat sy al sterker deur ‘n geestelike bril na haarself begin kyk het.

Maar pasop vir onegte geluk deur met jou eie kop te smokkel – of te breinspoel. Geloof is byvoorbeeld meer as net kennis of iets wat jy met jou verstand uitwerk.

Tydens ‘n familiefees het die tragiese nuus ons almal bereik dat een van die gesinne se twintigjarige seun sopas in ‘n motorongeluk gesterf het. Die gesin het nie vertrek nie, nie ‘n traan gestort nie, maar met die fees voortgegaan asof totaal niks gebeur het nie. Hulle het aan ‘n kerk behoort wat bekend is vir sy breinspoelings tegnieke.

Ware geluk kan nooit net deur jou denke verwerf word nie, want dit sal jou net ontvlugting in ‘n droomwêreld laat soek. Wees gewaarsku: alles wat oneg en kunsmatig is, is vals en kan nooit geluk bring nie.

Toe Lea merk dat Ragel haar slavin aan Jakob gegee het sodat Bilha vir haar seuns by Jakob kon verwek, het sy eers stilgesit. Sy het waarskynlik eers geredeneer; dit is maar goed so aangesien Ragel self geen kinders het nie. Buitendien doen Jakob dit seker net by uitsondering vir Ragel.

Maar toe Ragel se slavin haar stadig begin inhaal met ‘n tweede seun, het sy besluit dat iets drasties gedoen moes word. En toe na-aap sy Ragel se plan.

“Toe Lea besef sy bring nie meer kinders in die wêreld nie, het sy haar slavin Silpa gevat en vir Jakob gegee as vrou.”

En haar strategie werk – of beter gestel: God het dit geseën.

Haar motiewe was miskien nie suiwer nie, maar God het ‘n plan daarmee. Daar moet twaalf seuns gebore word om twaalf stamme te vorm.

Geluk kom nie vanself na jou aangeloop nie. Dit vra van jou aksie en strategie – dat jy iets sal doen aan dit wat jou ongelukkig maak. Dit is nie nodig dat jou plan oorspronklik sal wees nie. Jy kan maar gerus ander na-aap of hulle idees ‘steel’. Solank jy net iets doen aan die situasie.

Jakob het oor Gad geprofeteer:
“‘n Bende oorval hom, maar hy val hulle van agter af aan”.

Hierdie woorde van Jakob dui meer op die strategie wat de stam sou volg. As daar moeilikheid sou kom, sou die Gadiete nie gaan lê nie. Hulle sou probeer om verdediging in aanval te omskep; ‘n hopelose situasie in triomf; ‘n krissis in sukses en ‘n ongelukkigheid in geluk.

Moses het egter weer die klem gelê op die sukses wat die Gadiete behaal het. In Deut 33:21 lees ons:
“Gad het die beste vir hom gekies, want sy land is ‘n uitsoekdeel … Gad het na die leiers van die volk gekom en die wil van die Here gedoen”.

Wat Moses na verwys staan opgeteken in Numeri 32. Die stamme van Ruben en Gad (Ruben as oudste word eerste genoem – vers 1) wou aan die oostekant van die Jordaan woon. Dit sou die pragtige Jordaanvallei insluit.

Moses het egter geoordeel dat hulle eers die ander stamme moes help om die weste te verower. Die Gadiete het dadelik die geleentheid aangegryp. Hulle het in gehoorsaamheid die wapen opgeneem en voor die ark uitgetrek.

Hierdie woorde van Moses dui op die seëninge van God. Gehoorsaamheid en opoffering bring altyd groot vrugte en word ryklik deur God geseën. Die Bybel noem dit “beloning” in geen onduidelike terme nie (vgl. Jer).

Die stam van Gad vind die geluk, nie die Rubeniete nie. Let op dat Gad nou eerste genoem word! Omdat die Gadiete die leiding geneem het kon hulle ook eerste kies. So kry Gad die pragtige Jordaan en Ruben net die bergland langs die Dooie see (kyk kaart).

In Jeremia 49:1b staan:
“Waarom het Milkom die gebied van Gad in besit geneem en woon sy mense in Gad se stede?”

Alhoewel hierdie hoofstukke uit Jeremia die straf van God oor die volke aankondig wat Israel beroof het, is dit deur die hele boek van Jeremia duidelik dat Israel God vertoorn het met hulle ongehoorsaamheid en uiterlike godsdiens – om nie eers te praat van die afgodediens nie.

Vroeër het die Gadiete geluk gevind deur die wil van die Here te doen. Nou verloor hulle om dieselfde rede hulle geluk.

Aardse geluk kan dus gevind, maar ook weer verloor word. Daar is egter ‘n geluk (of ‘n skat) wat jy nooit kan verloor nie. Jesus wys ons almal op daardie skat (geluk) wanneer Hy sê:

*   “Moenie vir julle skate op aarde bymekaar maak nie … maar in die hemel ….”.

*   Die koninkryk van die hemel is soos ‘n pêrel of skat in ‘n saailand. Jy sal alles verkoop om dit te vind.

*   “Gelukkig is die mens wat in versoekinge standvastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy as oorwinnaarsprys die lewe ontvang wat die Here (Christus) belowe het aan die wat Hom liefhet”.

Let op die woordjies uit Jak 1: 12

*    Geluk is dus iets wat verwerf kan word deur standvastig te volhard of deur alles te verkoop om dit te verkry.

*    By die geluk wat jy kan verwerf voeg God geluk by wat jy net kan ontvang, naamlik die ewige lewe. Uiteindelik weeg die laaste baie swaarder as die eerste.

*    Die ewige en volkome geluk is alleen in Christus te vind, want Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die ingang of poort na die hemel. Buite Hom is daar geen saligheid.

Amen