Ons Kerkgebou

Die tweede myl

Die wêreld van die onderdrukker en onderdrukte
Romeinse soldate kon Israeliete verplig om hul pakke te dra. Dink aan die vernedering om onder vreemde heerskappy te staan en dan nog gedwing te word tot belastings en die dra van die vyand se bagasie.

Daarby was van die soldate “slegte mense” van wie jy geen genade kon verwag nie.

Dit was nie net die Israeliete wat gehaat het nie. Die Romeine het ook die Jode gehaat – meer nog, verag.

Die situasie – Een myl

Een “milion” (Grieks) is een Romeinse myl van 1000 Romeinse treë.

Dit is glad nie ver nie. Veral as jy daaraan dink hoe ver die Romein dit al teen die tyd self gedra het toe hy by jou uitgekom het!

Maar haat jy elke Romein gaan daardie een myl soos ‘n honderd myl voel. Met elke tree gaan sal jy dan in jou binneste vloek en wraak sweer.

Die bitterheid en vernedering gaan dit ondraaglik maak.

Die ergste is dat die vyand dit weet en lekker kry. Hy verlustig hom in jou magtelose opstand en frustrasie.

Waarskynlik tart en spot die soldate jou ook nog om jou verder te verpes of rede te soek om jou selfs dood te maak.

Jesus en Skrif se antwoord

Moenie haat nie – nie weerwraak of reg in eie hande neem nie. Met haat bereik jy niks. Jy maak die vyand net meer aggressief. Jy gaan net seerder kry soos Teudas en Judas se opstande tydens die volkstelling. Beide is gedood en hulle volgelinge uitmekaar gejaag.

Jesus kom met ‘n skokterapie, naamlik:
“Jy moet jou vyand liefhê”.

Dra sy goed sommer vir twee myl (ons teks).

“Moenie self wraak neem nie, maar laat dit oor aan die oordeel van God …”

Wat gaan ek daarmee bereik?

*   Net verder vertrap en verneder word?
*   Die vyand se hand sterk?
*   Verraad teen my eie mense pleeg deur so gedienstig te wees – deur die tweede myl saam te loop?

Wat het Daniël en Nehemia bereik – en Ester? Geweldig baie: Enorme invloed op die vreemde konings wat hulle gedien het.

*   Daniël was later tweede in bevel.
*   So ook Josef.
*   Ester kon haar volk red.
*   Nehemia kon Jerusalem herbou!

Maar as hulle in opstand gekom het wat het hulle dan vermag?

Daarom het Jesus ons geleer om die sout van die aarde en lig vir die wêreld te wees.

Die krag van die Christen lê nie in opstand en eie agendas nie, maar in Christus en getuienis oor Hom.


Amen