Ons Kerkgebou

Om een met Christus te wees

Inleiding:

Die heel belangrikste by Nagmaal, is dat daar ‘n baie spesiale band tussen jou en Jesus Christus sal wees. Uit die Bybel leer ons dat ‘n gelowige een met Christus moet wees, om werklik sinvol Nagmaal te kan gebruik en daardeur in jou geloof versterk te word.

Tema: Om een met Christus te wees

1. Jy het Jesus Christus nodig om te kan leef

Die duisende mense wat daardie besondere dag in die omgewing van die See van Tiberias by Jesus was, sou niks te eet gehad het nie, as Jesus hulle nie deur ‘n wonder iets gegee het om te eet nie. Die mans alleen was vyfduisend. Jesus het vyf brode en twee visse vermeerder, sodat daardie skare genoeg gehad het om te eet.

Israel het in die woestyn oppad na Kanaän toe ook die wonder van kwartels en die manna beleef, toe God hulle deur ‘n wonder kos gegee het om te eet.

Dit is vandag steeds nie anders nie. God versorg ons steeds, sodat ons kan eet en drink en kan leef. Jy het God en Jesus Christus nodig om hier op aarde te kan leef.

2. Jy sal sy liggaam en bloed moet eet en drink

Maar nou gaan die lewe nie net oor die hier en die nou nie. Die lewe hier op aarde stuur af op net een van twee bestemmings: Die ewige lewe in die hemel of die ewige dood in die hel.

Jy het Jesus Cristus nodig om ewig te kan leef. Om die ewige lewe te kan hê, is dit nodig dat jy Jesus se liggaam sal eet en sy bloed sal drink. Die Jode het ontevrede gekla toe hulle die Here Jesus hierdie woorde hoor sê het. Luister weer: “Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan” (Joh.6:54).

Wat beteken hierdie woorde? Die Jode het verkeerde gedoen, toe hulle heeltemal te gou ‘n oordeel oor Jesus se woorde uitgespreek het. Hulle sondige ontevredenheid het hulle gekeer om goed te luister na God se Seun se woorde. Ons moenie dieselfde sonde doen nie.

So kom ons kry duidelikheid oor wat hierdie woorde beteken: Om Jesus Christus se liggaam te eet en sy bloed te drink.

Wanneer mens brood eet en water of dan wyn drink, neem jy dit in en die brood en die water of wyn, word deel van jou. So hierdie woorde van Jesus “eet” en “drink” beteken Christus moet deel wees van jou, Hy moet in jou bly en jy moet deel wees van Hom, jy moet in Hom bly.

3. Dit is net moontlik deur geloof

Met hierdie Nagmaal moet elkeen net baie goed verstaan waaroor dit gaan. Die brood en wyn op hierdie tafel is nie Christus se liggaam en bloed nie. Nee, Christus is vandag met sy liggaam in die hemel aan die regterhand van God. Sy liggaam is nie meer hier op aarde nie.

So dit is nie genoeg dat ‘n mens vanoggend die brood eet en die wyn drink en dink alles is reg tussen jou en God, dat jy een is met Christus en omdat jy die brood geët het en die wyn gedrink het, jy die ewige lewe het nie. Dink aan Judas Iskariot wat saam met Jesus aan die Nagmaaltafel was. Hy het selfs die brood in sy hand gehad met die Nagmaal, maar daar was geen band met Christus nie. Judas is weg van daardie Nagmaal sonder die ewige lewe.  Om bloot by Nagmaal te wees en die brood en wyn in te neem, gee nie aan jou die ware ewige lewe nie.

Meer, baie meer is nodig. Wat is nodig? Geloof is nodig. Nie sommer enige geloof nie, maar ware geloof in Christus. Ware geloof is geloof in Jesus Christus jou Verlosser. Dit is die geloof wat maak dat jy nie sonder Christus wil leef nie, maar met Hom is en ook wil wees. Hierdie ware geloof kry mens deur die Heilige Gees.

Wie vanoggend met ware geloof Nagmaal gebruik, word deur die Heilige Gees gevoed met die ewige lewe. So iemand gaan versterk van die Nagmaaltafel af weg.