Ons Kerkgebou

Bid dat die Here die slegte planne teen sy Woord sal keer – Jer 28 en Sondag 48

Tema: Bid dat die Here die slegte planne teen sy Woord sal keer

Inleiding:

Is God se Woord vir jou so belangrik dat jy elke dag ernstig oor sy Woord bid? Jou gebed vir God se Woord is baie belangrik in die tyd waarin ons leef, want daar bestaan kwaadwillige planne teen sy Woord. Vanaand leer ons oor die gebed vir God se Woord.

Tema: Bid dat die Here die slegte planne teen sy Woord sal keer

  1. God se Woord is waar

God se Woord neem ‘n baie belangrike plek in die koninkryk van die hemel in. Die boodskap van die koninkryk is in God se Woord opgeteken. God maak Homself as die Koning van sy koninkryk bekend. Hy leer ook in sy Woord hoe mens toegang tot die koninkryk kry. God gee aan jou deur sy Woord die geloof om in die koninkryk te kom. Hy leer ons in sy Woord dat daar ook die mense is wat buite sy koninkryk bly, omdat hulle die boodskap van die koninkryk van die hemel nie glo nie. In sy Woord maak Hy ook sy wil vir die lewe in sy koninkryk bekend.

God se Woord is verder ook heilig. Sy Woord kom van Hom af en gaan in die eerste plek oor Hom. Die Bybel kom nie van mense af nie en gaan nie oor mense nie. In hierdie opsig is die Bybel heeltemal anders as enige ander boek in die wêreld. Die Bybel kom van God af en gaan oor Hom (2 Pet.1:21).

Verder is die Woord van God waar. Sy Woord is eg. Sy Woord bevat die enigste volmaakte ware Evangelie. Die Evangelie gaan oor Jesus Christus, God se Seun wat na die wêreld gekom het om sondaars te verlos. In die God se Woord lees jy dat Jesus Christus deur sy kruisiging en opstanding verlossing van sondes en die ewige lewe in God se koninkryk bewerk het.

In Jesus Christus sien ons die waarheid en die heiligheid van God se Woord. God se openbaring in Jesus Christus is die kern van die Bybel (1 Kor.15:3,4).

2. Planne om sy Woord te vervals

In die verlede, toe die mense van die Ou Testament nog geleef het, het God sy Woord deur sy profete bekend gemaak. Jeremia was een van die profete wat deur die Here geroep en aangewys is, om God se Woord aan mense bekend te maak.

Jeremia moes die Here se Woord onder baie moeilike omstandighede bekend maak. Juda se geestelike lewe het baie oppervlakkig geword. Hulle godsdiens het bestaan uit hulle bewondering vir die tempel en hulle vertroue in die tempel in Jerusalem (Jer.7:4). Juda het goed gevoel oor die tempel, maar hulle het nie die God van die tempel gedien nie. Hulle het verskillende afgode van hout en klip gemaak en dié aanbid (Jer.4:1). Juda het die Here ook net halfhartig gedien (Jer.3:10). Intussen was Babel besig om ‘n al hoe sterker land te word, wat ander lande ingeneem het en ‘n ernstige bedreiging vir Juda ingehou het.

In hierdie tyd het die Here Jeremia gestuur om Juda op te roep om hulle te bekeer. Hulle moes afsien van die afgode en terugkeer na die Here. By die Here alleen is daar ware lewe. Afgode beteken die dood. Juda moes ook raaksien dat die Here Juda in Babel se mag sal oorgee, indien hulle aanhou om van Hom weg te lewe en ander gode aan te hang.

Maar, dit was nie net Jeremia wat die Here se Woord verkondig het nie. Juda het ook ‘n boodskap gehoor wat anders geklink het as wat Jeremia verkondig het. Op ‘n dag het Gananja, seun van Assur, na die tempel gekom en vir Jeremia in teenwoordig-heid van die priesters en die volk Juda gesê dat hy die Here se Woord verkondig. Gananja se boodskap was dat die Here die bedreiging wat Babel ingehou het, sou beëindig. Gananja het gesê dat Jeremia se waarskuwing oor Babel nie so ernstig was nie.

Jeremia het gepreek dat Israel tot bekering moes kom en weer naby die Here moes leef. Gananja het gepreek dat Juda met hulle lewe moes aangaan.

Wat het daardie dag in die tempel gebeur? Dit was ‘n plan om God se Woord te vervals. Sulke planne is gevaarlike planne. Kyk hoe het Gananja opgetree. Hy het openlik na die tempel gegaan, terwyl Jeremia die profeet en die priesters en Juda daar was. Hy het sonder enige huiwering of skaamte gesê: So sê die Here. Hy het nie gehuiwer om die teenoorgestelde te sê as die ware profeet van die Here nie. Hieruit leer ons dat ons nie moet dink die planne om God se Woord te vervals is swak en sukkelende planne nie. Die duiwel is baie listig en sal goeie planne bewerk teen God se Woord.

Planne teen God se Woord is vandag steeds in werking. Hoe lyk hierdie planne?

Plan 1 – Die Bybel is woorde van mense oor God. Die Bybel is nog God se Woord, maar dit is mense se gedagtes oor God, wat hulle neergeskryf het. Die mense het ander verhale gehoor van ander godsdienste en toe gedink dat hulle ook oor hulle eie God wil dink en skryf. Daarom kan mens byvoorbeeld nie sommer aanvaar dat Jesus uit die dood opgestaan het nie.

Plan 2 – Omdat dit mense is wat hulle gedagtes oor God neergeskryf het, beteken dit dat baie wat in die Bybel staan, eintlik net bedoel was vir die tyd toe die mense wat die Bybel geskryf het, geleef het. Dit wat in die ou tyd gegeld het, kan nie meer vir vandag geld nie. Die Bybel is ‘n ou boek en ons leef in ‘n moderne tyd. Die Wet van God en die begrip sonde behoort byvoorbeeld tot die ou tyd.

Plan 3 – Die Bybel is nie die enigste Woord van God nie. Die Heilige Gees kan ook boodskappe van God gee, buite die Bybel om. Net die afgelope week was daar ‘n onderhoud oor die radio met ‘n persoon wat ‘n tatoeëerwinkel geopen het. In die onderhoud oor die radio het die persoon onder andere gesê dat die Heilige Gees direk aan hom gesê het om die winkel oop te maak.

Plan 4 – Die Bybel is ook maar net mensewerk en het baie foute. Hulle sal byvoorbeeld ‘n fout sien in Joh.1:21 waar Johannes die Doper sê dat hy nie Elia is nie, en Mat.11:14 waar Jesus sê dat Johannes wel Elia is.

Nie een van hierdie planne wil die Bybel heeltemal wegmaak nie, maar hulle wil die Woord van die Here vervals, sodat die Woord van God eintlik maar net sê dit wat ‘n mens wil hê dat die Woord moet sê.

Plan 5 – Die Bybel moet verbied word. Hierdie plan word nog uitgevoer in lande in die Midde-ooste en verre-ooste waar die Bybel nie openlik gekoop en gelees mag word nie.

Nie een van hierdie planne is ‘n goeie plan nie. Dit is ‘n plan wat die Woord van die Here wil vervals. Dit is planne teen die koninkryk wat nie goed is vir die kerk van Christus nie. Die tipiese van al hierdie planne is dat dit die mens die belangrikste maak en nie vir God nie. Die ergste van hierdie planne is dat dit planne teen Jesus Christus is. Dink bietjie hoeveel vrae daar nou die afgelope jare skielik oor Jesus se geboorte, sy lewe en sy opstanding ontstaan het.

Ongelukkig maak dit die slegte planne baie aanloklik vir soveel mense.

3. Bid vir die vernietiging van die duiwel se werke

Hoe moet ons nou maak met al die planne teen God se Woord?

Ons mag nie net ons skouers optrek en dink ons word nie geraak nie. Jesus Christus het ons nie geleer om eenkant te staan of weg te kruip nie. Nee, Hy het ons geleer om te bid.

In die bede “Laat U koninkryk kom” leer Jesus ons dat ons moet bid.

Hoe moet ons bid?

Christus leer ons om te bid dat God die kwaadwillige planne teen sy Woord sal vernietig. Hierdie gebed is nodig, want wanneer die mens belangriker as God word, is jy nie meer met God se Woord besig nie, jy is dan met ‘n mens se woord besig. Jy is ook nie met die koninkryk van God besig nie, maar met die koninkryk van die mens.

So word God beslis nie geëer nie. So is daar dan ook nie meer ‘n verlossingsplan nie. Hierdie planne teen God se Woord hou eintlik vir ons die dood in.

Bid daarom ernstig dat God hierdie planne sal vernietig.

Bid vir die uitbreiding van die Evangelie van Christus.

Bid vir die koms van God se koninkryk.

Bid deur die Heilige Gees.