Ons Kerkgebou

Om die Here te ken – 1 Sam. 3

Tema: Om die Here te ken

Inleiding:

Hoe belangrik is dit om God te ken? Hoe kry mens dit reg om God te ken? Wat moet mens met die kennis van God maak? Kom ons kry vanaand antwoorde op hierdie vrae.

Tema: Om die Here te ken

  1. Die noodsaaklikheid om die Here te ken

Om God te ken, is om die ewige lewe te besit. In sy gebed net voor sy gevangeneming om gekruisig te word, leer Jesus Christus ons hierdie baie belangrike waarheid: “En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken en Jesus Christus wat U gestuur het” (Joh.17:3).

Ons weet ook dat kennis van Jesus bepalend is die dag met sy wederkoms. Of Jesus jou geken het en jy Hom geken het, sal bepaal of jou lewe in hemelse heerlikheid of in die oordeel van die hel eindig. Kennis van God is daarom ‘n saak van lewe of dood!

Wanneer ken mens God? Mens ken nie God indien jy bloot van Hom weet nie, selfs nie indien jy baie van Hom weet nie. Nee, ken het in die Bybel ‘n dieper betekenis. Kennis van God is kennis wat jy van die Heilige Gees ontvang as geskenk, as gawe.

Mens ken ook nie noodwendig vir God indien jy gereeld in die kerk is nie. Kyk na Samuel se lewe:

Sy ma het oor hom gebid voor sy kinders gehad het. In haar gebed het Samuel se ma, Hanna ‘n gelofte gemaak aan die Here dat sy haar kind, indien die Here aan haar ‘n kind sou gee, aan Hom sou afstaan.

Hanna het haar gelofte nagekom en op die regte tyd wel vir Samuel na die tempel geneem om daar in te tempel die Here te dien. Samuel was dus van kleins af elke dag in die tempel in die hoëpriester Eli se teenwoordigheid. Hy het die tempel goed geken. Samuel kon in die voorhof en in die heilige deel van die tempel beweeg en werk.

Tog lees ons die eienaardige woorde: Samuel die Here nie geken nie.

Om die Here te ken, is meer as om aan die kerk te behoort. Om die Here te ken is meer nodig as dat jou naam in die lidmateregister geskryf staan.

Om God te ken is ‘n geestelike gawe. Om God te ken is om aan Hom gebind te wees. Om God te ken, is om deur die Heilige Gees een met Hom te wees. Om God te ken, is die lewe, nou en in ewigheid!

Die vraag is: Ken jy vir God?

2. Die manier om die Here te leer ken

Ons het nou gesien dat om God te ken, ‘n saak van lewe of dood is. Dit is dus lewensnoodsaaklik dat ‘n mens God sal ken.

Hoe leer mens die Here ken?

Samuel was dag vir dag in die tempel. Hy het diens vir die Here in die tempel verrig, maar hy het die Here nie geken nie. Hoe leer mens dan die Here ken?

Ons lees dat Samuel die Here nie geken het nie, omdat die Woord van die Here nog nie aan hom geopenbaar was nie. Hier lees ons van die sleutel om God te leer ken!

Mens ken God deur sy Woord!

Wie die Woord lees, lees wie God is en wat Hy doen. Wie die Woord lees, leer God ken. Om God te ken, is dus nodig dat jy die Bybel sal ken. In die Bybel leer ons God in Christus ken. Ons leer God ken as die God wat ons in Christus verlos van sonde en vryspraak van oordeel. Maar ons leer God ook ken as die God wat elkeen ewig veroordeel wat nie in Christus glo nie, en met ongeloof volhard.

Samuel het die Here leer ken as die God wat sonde veroordeel in die openbaring wat hy van die Here ontvang het.

Dit bring ons by die absolute belangrikheid om die Bybel te lees en te ken.

Maak jy genoeg tyd om Bybel te lees en leer jy God elke dag beter ken deur sy Woord?

Ons kan God natuurlik ook nog op ‘n ander manier ken, en dit is deur sy skepping. In 1 Sam.3:7 gaan dit daaroor dat jy die Here deur sy openbaring, sy Woord leer ken.

Maak tyd om Bybel te lees, daaroor na te dink en te onthou wat jy gelees het. Leer God so elke dag beter ken, sodat jy kan lewe.

3. Wat om te doen met jou kennis van die Here

Samuel het ‘n openbaring van die Here ontvang. Hy het God se Woord gehoor. Wanneer God met jou praat, moet jy iets doen met wat Hy gesê het. So was dit presies met Samuel die geval. Samuel moes die woord van die Here aan Eli oordra.

Die Here se Woord het Samuel se lewe verander. Ons lees verder in die hoofstuk dat Samuel aan die Here se Woord vasgehou het en gehoorsaam aan God sy Woord aan die mense bekend gemaak het.

Wie God leer ken, wie Hom in Christus leer ken, se lewe verander heeltemal.

Die Heilige Gees maak jou deur die Woord aan God gehoorsaam. Die Heilige Gees maak jou deur God se Woord bereidwillig om Hom te dien. Die Heilige Gees dring jou om God se Woord uit te dra.

Die Here wil dat ons sy Woord uitdra as ‘n verlossingswoord. Sy Woord is ook ‘n oordeelswoord vir die mens wat nie in Christus glo nie. Ons het vanoggend Nagmaal gebruik. Die sakrament het die verlossingsboodskap van die Woord vir ons weer beklemtoon. Ons geloof is vanoggend versterk. Ons het nuwe geloofskrag gekry. Nou lê die week, die res van die jaar die lewe voor waar ons leef en beweeg in ‘n stukkende wêreld.

Die Heilige Gees lei ons om God te ken deur sy Woord en in die wêreld te leef soos gelowiges wat God ken.

Die Heilige Gees lei ons om God gehoorsaam te dien soos ‘n mens wat God goed ken, behoort te doen.

Die Heilige Gees lei ons om God in Christus te leer ken as die God wat ons uit genade vryspreek en vergewe.

Sorg dat jy God goed ken, baie goed ken.

Leef in die wêreld soos ‘n gelowige wat Hom baie goed ken.

Wees jy ‘n getuie van God se verlossing aan die eenkant, maar ook van sy oordeel aan die anderkant. Hou jou hiermee besig tot Jesus Christus weer kom.