Ons Kerkgebou

Deut. 32 Lewe met God is soos die vlug van ‘n arend

Tema: Lewe met God is soos die vlug van ‘n arend

Inleiding:

Ons het die jaar 2010 ingegaan. Voor ons lê ‘n jaar van lewe in die wêreld met die gevaar van sonde en die duiwel wat ons wil vernietig en alles wat daarmee saamgaan, en sonde en die duiwel is doodsgevare in ons lewe! Maar…..voor ons lê ook ‘n jaar van lewe in die koninkryk van die hemel en dit is lewe by God, lewe in vryheid! Die Here gebruik in Dt.32:11,12 die beeld van ‘n arend wat sy kleintjie leer om te vlieg om aan ons te sê dat Hy ons dra in hierdie lewe, in 2010 en die toekoms in. Die tema van die preek is dan: Lewe met God is soos die vlug van ‘n arend.

Tema: Lewe met God is soos die vlug van ‘n arend

Die agtergrond van die beeld van die arend

Die Here was van die begin af heeltemal in beheer van Israel se lewe en Hy was elke oomblik by hulle. Die verbondsluiting met Abraham, Jakob se lewe weg van sy ouers by sy oom Laban, Josef se verkoop aan die Midianiete, sy werk as slaaf in Potifar se huis, sy tyd in die gevangenis in Egipte, Israel se verlossing uit Egipte om na die beloofdeland te gaan, die water van die Rooisee wat oopgegaan het, die bitter water by Mara wat drinkbaar geword het, die kwartels en die manna uit die hemel, die vuurkolom snags en die wolkkolom bedags, in al hierdie tye, oor honderde jare was die Here altyd in beheer en elke dag by elke kind van Hom. Israel het dit ongelukkig nie besef nie en hulle het dikwels ver van die Here geleef.

Op ‘n dag het die Here hulle deur die beeld van ‘n arend geleer hoe Hy hulle elke oomblik gedra het. Die dag waarvan ons gelees het, was ‘n besondere dag. Dit was Moses se laaste dag op aarde. Die Here aan hom gesê het dat sy tyd om te sterf aangebreek het (Dt.31:14). Moses het ‘n lewende verhouding met die Here gehad. Die Here het direk met Moses gepraat, soos ‘n mens met ‘n baie goeie vriend praat (Eks.33:11), daarom het die Here Moses presies op hoogte gehou van die einde van sy lewe op aarde. Uit wat op daardie dag gebeur het, leer ons twee baie belangrike lewenswaarhede.

Die eerste: Die Here is die God wat lewe en dood beheer. Hy beskik oor die begin en oor die einde van ons lewe op aarde. Die Here was volledig in beheer van Moses se dood en selfs van sy begrafnis. Ons sien dat om te sterf is, om na die Here geneem te word. Moses het na sy werk op aarde daardie dag afgehandel is, die Neboberg opgeklim, die tyd by die Here vertoef, waar die Here aan hom die beloofde land gewys het. Daarna het Moses gesterf en die Here het Moses begrawe (Dt.34:5).
Ons leer hieruit: Die Here is in beheer van ons lewe, tot selfs in die dood en daarna.

Die tweede wat ons leer wanneer ons na Moses se lewe daardie dag kyk, is dat die Here daardie hele dag dat Moses sou sterf, by hom was. Die Here het Moses eers gerusgestel dat Josua die leierskap by hom sou oorneem, Moses vertel dat Israel die genadeverbond sou verbreek, dat die Here hulle met rampe sou oordeel, maar hulle tog ook weer genadig sou wees. Die Here het ook aan Moses ‘n lied gegee om vir Israel te leer. Die lied was ‘n verbondslied. Die lied het oor die lewe met die Here gegaan, Moses se lewe met die Here en ook Israel se lewe met die Here. Moses het teruggekyk en al wat hy kon sien, was die Here se nabyheid en die Here se sorg in die lewe. Daarna het Moses Israel geseën en op die berg by die Here gesterf.
Ons leer hieruit: Die Here is altyd by ons, selfs in die dood en daarna, sodat mens nooit alleen is nie.

Die Here is in beheer van ons lewe en is altyd naby ons. Dit is die agtergrond van die beeld van die arend in ‘n deel van die verbondslied wat die Here vir Moses gegee het.

Die beeld van die arend

Die arend is die roofvoël wat die lug regeer. Hoog teen die hange van die berg daar bou die arend sy nes. Daar, teen die hoogste berghang maak die arend sy kleintjie groot. Van die begin af leef die arend en sy kleintjie op ‘n gevaarlike plek, die hoë rotse waar niks en niemand kan bykom  nie.

Wanneer die regte tyd aanbreek en die arend weet wanneer die tyd reg is, skop hy die kleintjie uit die nes. Die arend weet wat die kleintjie moet doen, maar sonder dat die kleintjie weet wat moet gebeur en sonder dat hy self kan, word hy uit die veiligheid van die nes uitgeskop om die hoogtes in te waag.

Vir die kleintjie van die arend is daar die gevaarlike wêreld, maar daar is ook die vrye hoogtes van die hemelruimte. Die arendouer weet in die hoogtes van die hemelruim is die vryheid, die werklike lewe vir die kleintjie. Daarom skop hy die kleintjie uit die nes.

Wanneer die klein arendjie uitgeskop word, is daar net een pad en dit is onder toe, die dieptes in. Sonder die hulp van die arendouer, is die vlug van die kleintjie ‘n doodsvlug. Daarom fladder die arend by sy kleintjie, duik af met net die spoed wat ‘n arendouer het en vang die kleintjie op sy vlerke wat hy oopsprei. Met elke val van die kleintjie en elke vang deur die arendouer, leer die kleintjie en is die klein arendjie nader aan vlieg en aan die vryheid van die hemelruim. Die arendouer maak sy kleintjie gereed vir die hoogtes en vryheid deur sy kleintjie op sy vlerke te dra.

Die arendouer dra sy kleintjie op sy vlerke en neem so die kleintjie die hoogtes van die vrye hemelruimtes in. Eindelik breek die dag aan die die kleintjie self op die bergwind se strome die hoogtes in kan vlieg, heeltemal vry.

Dit is die beeld wat die Here Moses gegee het oor die lewe met God.

Die betekenis van die beeld

Die Here is die Heerser van die heelal en Hy is elke oomblik in beheer van sy kind se lewe, van jou lewe en Hy is elke oomblik by sy kind, by jou.

Die Here weet ook wat ons in hierdie lewe moet doen. Hy weet dat Hy ons in die koninkryk van die hemel hier op aarde wil laat leef. Ons leef in ‘n gebroke wêreldaar die duiwel en die sonde nog breek en vernietig en doodmaak. Die Here weet dit alles en Hy wil dat ons die wêeld in. Vir die kleintjie van die arend is daar die gevaarlike dieptes, maar daar is ook die vrye hoogtes van die hemelruimte. Vir God se kind is daar die gevaar van die sondige wêreld, maar terselfdertyd die vryheid van die hemelryk hier op aarde en die volmaakte vryheid in die lewe hierna.

Die vryheid in die hemelryk is die vryheid
– wat Jesus gee deur sy kruisiging en opstanding. Jesus het aan die kruis op Golgota die ergste dood na die bitterste lyding gesterf, sodat jy vry van die mag van die sonde en die dood kan wees.
– wat die Heilige Gees gee deur die geloof in Jesus Christus ons Verlosser en Here wat Hy in ons harte gee.

Die Here weet in die koninkryk van die hemel, daar is die werklike lewe vir sy kind. Daarom stuur die Here sy kind die wêreld in, om deur Jesus en die Heilige Gees in die koninkryk van die hemel te leef.

Sonder die Here is die lewe op aarde niks anders as ‘n doodsbestaan nie. Die Here is in hierdie lewe daarom altyd by sy kind met veel meer liefde en sorg as die beste arendouer. Hy is by ons as ‘n hemelse Vader deur Jesus Christus.

Elke dag van ons lewe hier op aarde is in werklikheid ‘n tree die lewe in, die lewe in die gevaarlike wêreld, maar terselfdertyd die lewe in die koninkryk van die hemel. Elke dag wat die Here by ons is, is ‘n dag nader aan volkome vryheid in die ewige koninkryk van die hemel. Deur sy Woord en sy Gees leer die Here ons om die lewe in te waag. Al val ons, al sondig ons, al misluk ons, die Here is altyd daar met sy liefde, sy genade in Christus en sy Gees deur Wie Hy ons weer oplig.

Die Here maak sy kinders gereed vir die lewe deur ons te dra. Hy dra elkeen van ons elke dag deur die lewe.

Die Here alleen, net Hy het Israel uit Egipte, die vryheid van die beloofde verbondsland ingeneem, niemand anders nie. Die Here self, net Hy alleen het Moses die vryheid van die ewige hemelryk ingeneem. Die Here self, net Hy alleen neem, ons die vryheid van die koninkryk van die hemel in hierdie jaar en ook die tyd na hierdie jaar.

Dan breek die dag aan dat Christus weer kom om ons die ewige vrye hoogtes van die hemel in te neem. Elke dag hierdie jaar, is daarom ook ‘n dag nader aan daardie grootste gebeurtenis in elke mens se lewe.

Geliefdes, die Here is hierdie jaar die arendouer. En elkeen wat op die Here vertrou, sal vlieg met arendsvlerke (Jes.40:31), hierdie jaar in die hemelryk op aarde en wanneer Christus kom in die ewige hemelryk. Laat hierdie jaar dan vir jou ‘n arendsvlug wees, ‘n jaar van geloof in die Here jou God, wat in beheer van jou lewe is en altyd by jou is.