Ons Kerkgebou

1 Pet.4:7,9 Wees gasvry teenoor mekaar, want Jesus kom amper weer

Tema: Wees gasvry teenoor mekaar, want Jesus kom amper weer

Inleiding:

Almal van ons weet wat dit is om gereed te maak. Ons het dit die afgelope twee maande gedoen. Ons het gereed gemaak vir die einde van die jaar se vakansie. Ons het gereed gemaak om weer te begin werk. Gesinne het gereed gemaak vir studente wat universiteit of kollege toe moes gaan of vir jongmense wat die eerste keer moes gaan werk. Wanneer jy gereed maak vir iets, is jy hoofsaaklik daarmee besig. Jy dink daaroor, jy praat daaroor, jy doen iets daaraan.

Die preek uit 1 Pet.4 gaan oor ‘n baie groot geleentheid waarvoor omtrent niemand gereed maak nie. Die groot geleentheid is Christus se wederkoms. Hoe vreemd is dit nie, dat omtrent niemand dink of praat oor Christus wat weer kom nie en dat omtrent niemand iets daaraan doen nie.

Vanoggend se preek is bedoel om ons ernstig aan te spreek hieroor en om toe te rus, sodat ons sal begin gereed maak vir die belangrikste dag in die geskiedenis van die heelal.

Tema: Wees gasvry teenoor mekaar, want Jesus kom amper weer

  1. Jesus se wederkoms is naby

Christus die Middelpunt van alles

God se plan met alles draai om Christus. God verander die wêreld elke keer deur Christus:

¨       God het alles geskep deur Christus (Joh.1:3 – Alles het deur Hom tot stand gekom: Ja, nie ‘n enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie)

¨       Hy het sondaars nuut geskep deur Christus (Joh.3:16 – God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê).

¨       Hy gaan alles finaal en vir ewig nuut maak deur Christus (Op.21:5 – Toe sê Hy wat op die troon sit: “Kyk Ek maak alles nuut”).

Christus is die Middelpunt van alles!

Die einde is naby

God het duidelik in sy Woord bekendgemaak dat die wêreld elke keer ingrypend verander wanneer Hy deur Christus opgetree het. Dink aan die skepping. Dink aan die kruis en opstanding. Ons kan ons nie indink hoe dit gaan wees met Christus se wederkoms nie. Wat ons wel weet is dat die hemel en die aarde soos dit vandag bestaan in vlamme sal vergaan. Alles gaan nie stilletjies en saggies soos mis in die oggend verdwyn sodra die son warm begin skyn nie. Nee alles gaan met ‘n geweldige gedruis in vlamme vergaan (2 Pet.3:10).

Alles gaan tot ‘n einde kom! Jou huis gaan nie meer bestaan nie. Jou kar gaan jy nie meer hê nie. Jou werk op aarde sal klaar wees. Jou rekenaar, jou selfoon, al jou besittings hier op aarde sal klein deeltjies as wees, deur die vuur verteer. Jou verhouding met jou kinders, jou ouers, sal ophou bestaan. Alles, letterlik alles sal tot ‘n einde kom. Hierdie einde gaan ook heeltemal onverwags aanbreek.

Die aanval op die Tweetoringgebou in die VSA, die tsunami in Indonesië en aardbewing nou in Haïti het die wêreld tot stilstand geruk. Die mense het nie ‘n idee, wat gaan gebeur wanneer Christus weer kom nie!

Alles gaan tot ‘n end kom. Niks gaan wees soos dit was nie. Hierdie verandering gaan nie oor ‘n lang tydperk wees nie. Nee, die Here praat van ‘n dag, ‘n uur ( 2 Pet.3:10, 1 Tes.5:2).

Hierdie dinge is naby! In die Grieks staan daar eintlik “die einde van alles is reeds besig om nader te beweeg”.

Soos die vorige keer, met Christus se eerste koms na die aarde, sy geboorte, gaan die wêreld weer glad nie voorbereid wees op Christus se wederkoms nie.

2. Maak gereed vir daardie dag

Mense was/is nie gereed vir Christus nie

Die mens het nog nooit gretig gewag op die koms van Christus nie, nie met sy geboorte nie en sal ook nie met sy wederkoms nie, ten spyte daarvan dat God in sy Woord die mensdom oproep om gereed te maak vir Christus.

Waarom was selfs gelowiges nie gereed vir Christus nie? Christus is die Middelpunt van alles. Maar…..met sy koms het die kerkmense aan die eenkant die wet bestudeer en aan ander geleer (Fariseërs en Skrifgeleerdes) en aan die anderkant die wet probeer nakom (die res van die gelowiges).  Hulle was met die verkeerde godsdiens en met vals geloof besig. Hoekom was dit so, hulle het dan die Bybel, die Ou Testament gehad? Die gelowiges was net met die wet besig, omdat hulle gedink het dit was die belangrikste wat hulle van God gekry het. Hulle het elke dag die Bybel gelees, maar oor al die dele gelees waar God sy beloftes van verlossing maak!

Waarmee hou jy jou besig? Waaruit bestaan jou daaglikse godsdiens? Indien jy tipies mens, ook weer dink die wet is die belangrikste wat ons van God gekry het, sal jy jou ook net met die wet besig hou. Jy sal ook oor al die dele lees dat Christus gekom het en ons verlos het. Jy sal nie besef dat ons Christus by ons en deur die Heilige Gees Christus in ons het nie en dat Hy die Middelpunt van alles is nie! Jy sal die wonder van die kruis en die oop graf nie besef of met ‘n warm hart vol geloof aanvaar nie. Jy sal daarvan weet, ja, maar die wet sal vir jou die belangrikste wees. Dit is die verkeerde godsdiens wat tot vals geloof lei! Dit sal maak dat jy ook nie vir Christus se wederkoms gereed sal wees nie.

Ons tyd is genadetyd

Jy hoor ook die Here se Woord: Die einde van alles is naby. Jesus het nog nie weer gekom nie, omdat God nog genadetyd beskik (2 Pet.3:9). Genadetyd is tyd vir regmaak met God – laat Christus regtig die Middelpunt van jou lewe wees, tyd om gereed te maak vir Jesus se wederkoms, tyd om tot bekering te kom – alles in jou lewe tweede te stel en Christus eerste te stel, en dan hierdie lewe van bekering elke dag te leef.

Los al die ander dinge, dit is nou eers onbelangrik. Kom by Christus uit! Hou jou met Christus besig en wat Hy vir jou gedoen het!

Maak gereed

Koop die tyd uit. Maak die beste gebruik van elke geleentheid want ons leef in ‘n bose tyd (Ef.5:16).

Sal jy een van die gelowiges wees wat gereed is vir Christus?

3. Wees gasvry teenoor mekaar

Gebrekkige gasvryheid wys ons is nie gereed nie

Die gelowiges in Suid-Afrika is nie gereed vir Christus se wederkoms nie. Die GKSA is nie gereed nie. Waarom nie? Ons doen een belangrike ding nie: Ons is nie gasvry teenoor mekaar nie! Ons nooi mense nie genoeg na ons huise om met mekaar te praat oor Christus en sy wederkoms nie! Ons hou nie genoeg byeenkomste as gemeente waar ons oor Christus en sy wederkoms praat nie.

Hoekom doen ons dit nie? Ons dink ons huis is ons huis en sal vir baie lank nog ons huis bly. So dink ons oor ons aardse verhoudings, oor werk, ons kar en al ons besittings. Ons dink so, want in ons harte leef die gedagte dat Christus se koms glad nie in ons tyd sal gebeur nie. Ons is maar dieselfde as die mense wat in Noag se tyd gespot het oor die ark en in Petrus se tyd gespot het oor die wederkoms van Christus. Ons spot nie, maar ons ignoreer Christus se wederkoms. Onthou maar net wat het met die mense gebeur wat gespot het oor die ark.

Laat ander by jou tuis voel

Verander jou lewe! Neem 1 Pet.4:9 ernstig op en gehoorsaam God se opdrag. Soek mense op na die erediens en maak met hulle kennis. Maak dit vir mense gemaklik en aangenaam om in jou geselskap te wees. Die volgende stap is om medelidmate wat jy na die erediens ontmoet het, uit te nooi na jou toe. Laat die mense tuis voel by jou. Nou gaan dit nie oor die verversings wat jy voorberei het nie. Dit gaan oor veel meer. Christus is mos die Middelpunt van alles.

Kom bymekaar en praat oor Christus

Wanneer julle bymekaar kom, praat oor Christus en sy wederkoms. Leer mekaar oor wat daardie dag gaan gebeur. Herinner mekaar om gereed te maak vir daardie geweldige dag. Kuier bymekaar oor Christus en sy wederkoms. Laat wat julle doen uitkring na al meer en meer lidmate, na die hele gemeente. Begin dan na ander kerke uitkring.

Help mekaar om gereed te maak

Ons moet die Heilige Gees in ons laat werk en ons oortuig dat 1 Pet.4:9 regtig waar is en dat ons iets moet begin doen. Ons moet die Heilige Gees ons laat oortuig dat soos ons nou aangaan, ons glad nie gereed sal wees vir Christus se wederkoms nie.

Die Here wil dat ons mekaar help om te wag op Christus se wederkoms.

Tree so op, dat medelidmate tuis voel by jou.

Nooi medelidmate na jou toe.

Laat Christus die Middelpunt wees en praat met mekaar oor Christus se wederkoms.

Herinner mekaar en help mekaar om biddend gereed te maak vir die grootste dag in die geskiedenis van die heelal.