Ons Kerkgebou

1 Tes 5:11 Versterk mekaar

Tema: Versterk mekaar

Inleiding:

Indien die wederkoms van Christus in ‘n mens se hart leef, sal jy daaroor praat, veral met ander gelowiges wat saam met jou in die gemeente leef. Jy sal veral daaroor praat om ander gelowiges te versterk, want ons leef in ‘n gebroke wêreld onder druk van baie kante en ons het almal versterking nodig.

Tema: Versterk mekaar

1. Christus se wederkoms is ‘n werklikheid

Christus kom regtig weer

Christus kom regtig weer. Sy wederkoms is naby en die dag sal heeltemal onverwags aanbreek. Die laaste twee hoofstukke in die eerste brief aan die gemeente in Tessalonika gaan juis oor die wederkoms van Christus. Paulus het geskryf om enige onkunde in die gemeente op te klaar en om die gemeente te herinner dat hulle baie goed weet dat Christus weer sal kom, dat sy    wederkoms onverwags sal wees en dat hulle gereed moet wees vir daardie dag.

Die wêreld om ons maak vir baie dinge gereed. Tans is die groot saak die sokker wêreldbeker. Volgende keer sal die wêreld vir die Olimpiese spele gereed maak of vir een of ander groot sportgeleentheid. Soms maak die wêreld gereed vir belangrike vergaderings soos die een oor klimaatverandering ‘n paar maande gelede of die G20-lande oor die wêreldekonomie.

Maar……die wêreld maak nie vir Christus se wederkoms gereed nie en gaan dit ook nie in die toekoms doen nie. Die mense sal die heeltyd sê: Alles is rustig. Die wêreld sal gewoonweg met die daagliks dinge aangaan, met Christus se wederkoms nie naastenby in die mense se gedagtes nie.

Dan….onverwags…sal die bevel gegee word. Die stem van die aartsengel en die trompet van God sal weerklink en die Here Jesus sal uit die hemel neerdaal!

Alles sal daardie dag verander

Alles sal daardie dag verander, niks sal bly soos dit nou is nie. Met Christus se wederkoms breek die einde van hierdie bedeling aan. Die aarde sal in vlamme vergaan. Niks van die geboue sal staande bly nie. Die kantore op die derde of vyfde of sewende vloer waarin ons werk, sal saam met die hele gebou vernietig word. Die deurpaaie met die brûe wat met soveel ingenieursvernuf gebou is, sal vernietig word. Ons kerkgebou en al die ander kerke, ons huise, die paaie waarop ons gery het, sal alles vergaan. Daar sal niks van die aarde oorbly nie. Hierdie keer sal dit nie water wees nie, maar vuur.

Die hemel sal ook in vlamme vergaan. Selfs die hemel soos dit nou is, is die hemel van hierdie bedeling. God sal die ou hemel ook in vlamme laat vergaan. Die vuur sal aan die eenkant teken wees van sy oordeel oor hierdie sondige bedeling. Aan die anderkant wys die vuur ook dat God reinig. Die sondige bedeling word weggebrand en daar kom ‘n heeltemal nuwe bedeling.

God sal ‘n nuwe hemel en nuwe aarde laat neerdaal. Mens kan jou dit nie indink nie. Alle sonde, alle probleme, alle pyn en trane en gesukkel, alle teleurstellings, alle siekte meteens verby, vir goed verby. Net hemelse volmaakte vreugde en geluk en saligheid sal daar wees.

Vir die gelowiges ‘n dag van genade

Vir die mens wat opreg in Jesus Christus geglo het en deur geloof vas aan Jesus geleef het, sal sy wederkoms ‘n dag van volmaakte genade en verlossing wees. Op daardie dag sal die stryd teen die duiwel en die sonde finaal tot ‘n einde kom.

Christus sal die wat reeds gesterf het opwek en saam met die gelowiges wat nog lewe, in hemelse heerlikheid saam met Hom neem. Ons sal vir die eerste keer Christus sien soos Hy werklik is. Ons sal by Hom wees en by God wees. Ons sal met hemelse hartlikheid oorlaai word en soos eregaste by ‘n bruilofsfees ontvang word om ewig by God te wees (Ps.23:6).

Vir die ongelowige ‘n dag van oordeel

Daar is ook die anderkant. Vir die mens wat nie in Christus geglo het nie, en dus nie vas aan Christus geleef het nie en daarom ook nie gereed gemaak het vir sy koms nie, is daardie dag dié oordeelsdag. Jesus Christus is daardie dag nie die baba in die stal nie, nee, Hy is die hemelse Regter wat oordeel en elkeen wat nie geglo het nie in die buitenste duisternis sal laat gooi, waar daar ‘n gekerm en gekners van tande sal wees omdat die ewige oordeel van die heilige God oor daardie mense gekom het.

2. Bou mekaar geestelik op met Christus se wederkoms

Wat staan gelowiges te doen?

‘n Mens kan nie hoor Christus kom gou weer en niks gebeur met jou nie. Enigeen wat hierdie boodskap hoor, moet op een of ander manier reageer en iets doen. Wat staan ons te doen?

Wees gereed vir Christus se wederkoms

Christus leer op verskeie plekke in die Bybel dat ons gereed moet wees vir sy wederkoms.

Mat.24:44 – “Julle moet altyd gereed wees, want die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle dit nie verwag nie.”

Mat.25:13 – Na die gelykenis van die tien meisies: “Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en watter uur dit sal gebeur nie.”

Jesus se apostels, Paulus en Petrus het ook geleer dat ons gereed moet maak vir Christus se wederkoms.

Versterk mekaar

Die woord “versterk” beteken om op te bou. Die opdrag is dan “bou mekaar op”. Die Here bedoel dat ons mekaar geestelik sal opbou. Hoe doen mens dit?

Besef eerstens dat Christus gou weer sal kom. Moenie sy wederkoms so op die agtergrond skuif soos die wêreld dit doen nie.

Kom as gemeente bymekaar uit. Praat tweedens met mekaar oor sy wederkoms. Wys mekaar op Christus se  wederkoms. Praat mekaar moed in. Wys die gelowige wat siek is daarop dat Christus weer sal kom. Dan sal die moeilike gesondheidsomstandighede heeltemal verander en tot ‘n end kom. Ons praat so baie oor die siekte en die aftakeling van die liggaam en ons bekommer ons baie daaroor. Eintlik behoort gelowiges met mekaar oor 2 Kor.4:16-5:1 te praat en mekaar daarmee te bemoedig. Wys die teleurgestelde lidmaat dat Christus weer kom en ‘n einde aan alle teleurstelling sal maak. Wys die medegelowige wat nie meer weet waarheen nie, dat Christus weer sal kom en alles duidelik sal maak.

Waarsku mekaar ook, indien dit nodig is. Wys die lidmaat wat geestelik moeg geword het en begin het om los van Christus te leef, hoe uiters gevaarlik so ‘n lewe is.

Wag so saam vir Christus om te kom

Leef as gemeente deur die Heilige Gees so gerig op Christus wat gou weer sal kom. Bou die eenheid van die Gees in die gemeente sterker uit deur saam te wag vir Christus om weer te kom.

3. Slot

Hoe sal hierdie saad ontvang word?

Hoe sal hierdie saad wat in jou hart gesaai is, ontvang word? Wat gaan in jou lewe gebeur? Die Woord van God laat mens altyd iets doen.

Vier moontlike reaksies

Sal die duiwel die Woord by jou wegvat of…….sal verdrukking en vervolging jou gou afvallig maak of…… sal die bekommernis van die lewe en die verleidelikheid van rykdom die Woord verstik of……sal jy die Woord hoor en verstaan en geestelike vrug dra ? (Mat.13:18-23).

Bid en vra die Heilige Gees dat Hy jou sal help om vrug te dra. Dra dan vrug. Reageer op die preke oor die eenheid van die Gees in die gemeente. Span jou in om die eenheid wat die Heilige Gees in die gemeente uit te bou. Wees daarmee besig, want Christus kom!