Ons Kerkgebou

Hebr 10:25 Moedig mekaar aan na die gemeentebyeenkomste

Tema: Moedig mekaar aan na die gemeentebyeenkomste

Inleiding:

Almal in die kerk van Christus se lewens stuur af op die grootste kerklike byeenkoms van alle tye wanneer ons by Christus en by God in die hemel bymekaarkom. Tot dan, wil Christus dat sy kerk op aarde byeenkomste hou en veral wil Hy dat gelowiges mekaar aanmoedig om daarheen te gaan.

Tema: Moedig mekaar aan na die gemeentebyeenkomste

1. Christus bring gelowiges bymekaar

Die dissipels het bymekaar gekom

Christus het die dissipels se lewens heeltemal verander. Hy het hulle geleer van sy sterwe en opstanding en hemelvaart. Wat Hy gesê het, het Hy alles waar laat word. Diep onder die indruk van Jesus se kruisiging en opstanding het die dissipels bymekaar gekom. Na sy hemelvaart het hulle steeds bymekaar gekom. Hulle was juis saam toe die Heilige Gees op Pinkster uitgestort is (Hand.2:1).

Die eerste gemeente was daagliks saam

Wat ons by die eerste dissipels gesien het, het presies so in die eerste gemeente gebeur. Diep onder die indruk van Jesus se kruisiging en opstanding en hemelvaart het die eerste gemeente elke dag bymekaar gekom. In Hand.2:42 lees ons dat hulle hulle heelhartig op die leer van die apostels toegelê het. Dit beteken hulle harte was vol van Christus, hulle het hulle lewens op Christus gerig en hulle het oor Christus daagliks bymekaar gekom.

Opregte gelowiges in Christus sal bymekaar wil kom

Christus bring gelowiges bymekaar. Christus is die lewe! Hy is jou lewe! Niks en niemand is belangriker as Christus nie! Wanneer jy regtig in Christus glo, sal jy met ander Christen gelowiges wil saamkom….om Christus met mekaar te deel.

Verder is dit baie belangrik om te weet dat Christus sy kerk deur sy Woord en sy Gees vergader. Christus bring gelowiges bymekaar. Hy wil gelowiges in een gemeente bymekaar hê. Gelowige Christene kom saam met ander bymekaar. Die woord “kerk” beteken ook saamgeroep.

2. Ons moenie van die samekomste wegbly nie

Christus is die middelpunt van gemeentesamekomste

Christus is die Hoof van sy kerk, ook van hierdie gemeente. Christus en sy wil vir die gemeente oorheers alles. Hy is terselfdertyd die hoeksteen van hierdie gemeente. Dit beteken Hy is die rede vir ons bestaan. Sonder Hom is hier niks. Met Christus as Hoof en Hoeksteen, is hier ‘n gemeente van lewende gelowiges.

Gemeentesamekomste is wesenlik deel van die kerk wat Christus as middelpunt het.

Die Gemeente se samekomste moet samekomste in Christus wees. ‘n Gemeente moet Christus met mekaar deel. ‘n Gemeente moet dus samekomste so reël en inrig dat ons Christus met mekaar kan deel.

¨   Die eredienste moet so gereël en ingerig word dat ons Christus met mekaar deel.

¨   Die katkisasie en Bybelstudie moet so ingerig word dat ons Christus met mekaar deel.

¨   In ons vergaderings moet ons Christus met mekaar deel.

¨   Die saamkuier- en saam-eetgeleenthede moet ons Christus met mekaar deel.

¨   Die uitreikaksies moet so gereël en ingerig word dat ons Christus met mekaar en met ander deel.

Gelowiges mag nie in die gewoonte verval om weg te bly nie

Wanneer gelowiges nie saamkom nie, tree hulle teen Christus op. Christus se kerk kan mos nie teen Hom optree nie. Die Antichris tree teen Christus op. Wat sê dit van ‘n gemeente wat nie saamkom nie en van lidmate wat die samekomste nie bywoon nie?

Pas na Christus se kruisiging het die dissipels deure gesluit uit vrees vir die dood, maar hulle het saamgekom. In die kerkgeskiedenis het Christene onder bitter ver-volging ‘n geheime teken begin gebruik, die vis, net om vir mekaar te kan wys ons deel Christus. Vis is in Grieks Igthus en elke letter is gebruik as afkorting vir Jesus Christus, Seun van God, Verlosser.

In lande gebeur dit in 2010 dat gelowiges plekke en tye geheim hou, net om saam te kan wees.

En ons hier in Suid-Afrika, in Pretoria? Is daar spioene op straat wat jou dophou om te sien of jy êrens saam met ander bymekaarkom? Word daar aan jou deur gehamer en wanneer jy oopmaak sonder enige seremonie ingebars en jou huis deursoek of jy enige Bybels het, sodat jy in hegtenis geneem kan word? Is enigiemand hier al gearresteer en gemartel omdat jy verdink word dat jy in die geheim, teen die owerheid se wil, godsdienstige byeenkomste bywoon?

Hierdie dinge het in die verlede met Christene gebeur, mans, vroue, kinders, ou mense, maar Christene het onder hierdie bitter vervolging saamgekom. Hierdie dinge gebeur steeds in die ooste, maar Christene kom saam.

Wie weg bly is nie vas is aan Christus nie

Hoe is dit met ons gesteld? Hoe vas is ons aan Christus en aan mekaar? As ons na die bywoning van die samekomste kyk en die redes wat ons gee waarom ons nie samekomste bywoon nie, is ons omtrent glad nie vas aan Christus nie, om nie eers te praat van vas aan mekaar nie. Hier lê die sonde. Wanneer jy los van Christus leef, is jy nog vas aan sonde en aan die duiwel.

Ook nie vas is aan medelidmate nie

Omdat jy nie vas is aan Christus nie, is jy ook nie vas aan ander gelowiges wat saam met jou in die gemeente is nie.

Die verbod dat ons nie mag wegbly nie

Ons moenie wegbly nie – Omdat Christus die Middelpunt van die gemeen-tesamekomste is, is dit noodsaaklik en kan en mag geen gemeente daarsonder nie en mag geen lidmaat daar wegbly nie. Die Here gee hier ‘n verbod. Iets wat nie mag gebeur nie, is die wegbly van samekomste.

Soos sommige die gewoonte het nie – Lidmate bly weg van die samekomste. Lidmate verval in die gewoonte om weg te bly. Hoe gebeur dit? Lidmate is nie vas genoeg aan Christus nie. Ander dinge soos familie of vriende wat kom kuier, sport en ontspanning, moegheid na ‘n laat vorige aand, werk wat by die huis gedoen moet word en nog baie ander dinge veroorsaak dat daar dikwels iets is wat mens verhinder om by die samekomste van die gemeente te wees. Die gereelde dinge wat voorval, laat mens mettertyd in die gewoonte verval om dikwels nie by die gemeentesamekomste te wees nie. So ontstaan die gewoonte. Dit mag nie, dit is sonde.

3. Christus vra dat ons mekaar sal aanmoedig

Gelowiges is vas aan Christus en vas aan mekaar

‘n Mens is net ‘n gelowige indien jy in Christus glo. Jou geloof maak jou vas aan Christus, een met Hom.  ‘n Mens is net ‘n Christen as jy deur geloof een met Christus is.

Gelowiges, Christene wat vas aan Christus is, is ook vas aan ander gelowige Christene wat ook aan Christus vas is. Ons is almal deel van mekaar, want ons is saam die liggaam van Christus (1 Kor.12:12,13).

Daarom die opdrag om mekaar aan te moedig

Hoe gemaak met hierdie sonde van wegbly van die gemeentesamekomste?

Moedig mekaar aan – Gelowiges wat vas aan Christus is, is ook vas aanmekaar. Jy kan daarom nie net self gereeld byeenkomste toe kom en dink jy doen alles watvan jou verwag word nie. Nee, die Here het ‘n opdrag juis vir jou wat gereeld kom! Jou opdrag is om ander aan te moedig om na die samekomste te kom. Die woord aanmoedig beteken letterlik om langsaan te roep. Jy gaan staan dus langs die persoon en roep hom of haar om saam na die gemeentesamekoms te kom. Jy sorg as ’t ware dat die lidmaat saam met jou gaan.

Prakties – ken die gemeente, weet wie gereeld kom en wie nie, doen iets soos sms, bel, of stuur ‘n e-pos of nooi ‘n medegelowige om saam te kom na die eredienste.

Die lidmaat wat die sondige gewoonte het om weg te bly, luister na die aanmoediging van die ander, want jou medegelowige is besig met wat Christus verwag!

4. Want sy wederkoms is naby

Hierdie opdrag is dringend, want Christus se wederkoms is naby

Hoe dringend is hierdie opdrag? So dringend soos die wederkoms van Christus vir jou is. Indien jy ernstig is oor Christus se wederkoms, sal hierdie opdrag vir jou erns wees. Indien jy opreg wag vir Christus se wederkoms soos die vyf meisies met genoeg olie in hulle lampe (Mat.25:10), sal jy hierdie opdrag ernstig opneem en uitvoer.

Sy wederkoms is ‘n dag van vryspraak en van oordeel

Christus se wederkoms is die dag van oordeel, oordeel vir elkeen wat nie aan Christus vas was en so geleef het nie, oordeel vir elkeen wat gehoor het, nie daaraan gesteur het nie en nie gedoen het wat Christus die Hoof van die kerk gevra het nie.

Christus se wederkoms is die dag van genade vir elkeen wat aan Christus vas was en deur die Heilige Gees so geleef het.

Watter dag sal dit vir jou wees, wanneer Christus weer kom?