Ons Kerkgebou

HK 1.2- Ek weet ek behoort aan my Verlosser – 1 Pet.1:18,19

Tema: Ek weet verseker ek behoort aan my Verlosser

Inleiding:

Indien mens kon vra, sou enigiemand in Haïti na die aardbewings vir jou kon sê niks in die wêreld is vas en seker nie – nie die hoogste berg nie, nie die stewigste fondament nie, nie die vaste grond van die aarde waarop mens staan nie, niks is seker nie.

Aardse sekerheid, dit bestaan nie. Maar sekerheid in die koninkryk van die hemel bestaan wel. Jy kan hierdie sekerheid hê terwyl jy op hierdie onseker aarde leef. Die sekerheid wat jy het is dat jy aan jou Verlosser behoort.

Tema: Ek weet verseker ek behoort aan my Verlosser

1. Ek het geloofsekerheid

“Julle weet tog” wys op sekerheid

“Julle weet tog” wys op sekerheid, maar nie sommer enige gewone sekerheid nie, nee, Petrus het hier oor geloofsekerheid geskryf.

Petrus het geskryf aan gelowiges onder baie moeilike omstandighede. Hy het geskryf aan mense wat alles verloor het en in baie onsekere omstandighede geleef het. Geloof word nie bepaal deur omstandighede nie. Jou verhouding met Christus word nie bepaal deur wat met jou gebeur nie. Jou verhouding met God word bepaal deur God wat jou kies en roep om aan Hom te behoort en jou deur Christus verlos, sodat jy aan Hom kan behoort. Christus se kruis en oop graf is steeds ‘n vaste werklikheid vir jou. Christus is jou sekerheid.

God gee geloofsekerheid

Geloofsekerheid is nie iets wat enigiemand sommer het nie. Jy erf dit nie, jy koop dit nie en jy werk nie daarvoor nie. Jy kry geloofsekerheid net by die Heilige Gees. Die Heilige Gees gee geloofsekerheid ook net deur die Woord van God wanneer Christus verkondig word.

2. Ek het van eienaar verander

Julle is losgekoop

Die koninkryk van die hemel is heeltemal anders as die aardse bestaan. Op aarde is goud en silwer edelmetale. Silwer word deesdae min of meer verkoop teen R 130.00 per ons en goud kos min of meer R 9 000.00 per ons. In enige taal op aarde is dit duur artikels. Gemeet aan aardse standaarde is daar nie baie beter en duursamer as silwer en goud nie.

In die koninkryk van die hemel het hierdie duur edelmetale egter geen waarde nie. Hierdie kosbare edelmetale is net te verganklik. Wanneer waarde regtig bepaal moet word, dan haal silwer en goud nie die paal nie. Die suiwerste goud en silwer is eintlik niks anders as stukkies stof nie, wat vir die loskoop van sondaars geen waarde het nie.

God het nie silwer of goud gebruik om as losprys te dien nie. Nee, Hy het die onverganklike volmaakte losprys voorsien waardeur ons losgekoop is van ons “oorgeërfde sinlose bestaan”.

Elke mens was slaaf in die duiwel se mag

Die slawe van destyds het ‘n baie bitter lewe gehad. Die slawe was mense soos ons, maar het, of omdat hulle in ‘n oorlog verslaan is of deur geboorte ‘n slaaf geword. Die slawe is destyds op die slawemark verkoop. Die klere van so ‘n slaaf is uitgetrek, sodat die slaaf se hele liggaam sigbaar was om te kan oordeel of die slaaf gesond en sterk genoeg en sonder gebrek is om die werk te kan doen wat verwag word. Geld is dan aangebied en die slaaf is gegee aan die eienaar wat die hoogste bod gemaak het. Nie vir een sekonde het die persoon wat verkoop is een woord te sê gekry nie. ‘n Mens was sonder enige seggenskap, sonder enige wil, ‘n magtelose willose slaaf, eiendom van die eienaar soos ‘n bok of ‘n bees of ‘n hoender eiendom was.

Gelowiges is losgekoop. Nou kan mens dink dat jy nooit in jou lewe so ‘n slaaf was nie. Wag ‘n bietjie, nie so haastig nie. Elke enkele mens was op ‘n tyd ‘n willose slaaf, sonder enige seggenskap. Dit het gebeur direk na die sondeval. Ons eienaar was die duiwel en ons lewe was sonde en ons einde was die ewige dood. Elke enkele mens is deur die sondeval in hierdie slawerny gedompel. Soos die slaaf in vernedering oop en bloot, nakend voor die slawekopers moes staan, so was elke mens oop en bloot voor Satan. Satan kon met ons maak net wat hy wou. Ons het ‘n sinlose bestaan geërf van Adam en Eva, nadat hulle in die paradys in sonde geval het. Ons lewe as slawe van die duiwel het geen betekenis gehad nie.

Maar ons is losgekoop! Ons het van eienaar verander!

God het die losprys  voorsien

Gelowiges is losgekoop. Losgekoop wys na die prys wat vir ‘n slaaf betaal is. Dit is die prys wat vir ons betaal is. Ons het van eienaar verwissel. Ons is nie meer die duiwel se besit nie. Hy regeer nie meer ons lewe nie. Die kosbaarste edelmetale was nooit in die prentjie nie en het hier geen waarde of betekenis gehad nie.

Die losprys was nie iets wat uit die aarde uit die mensdom gekom het nie. Nee, die losprys was iets, Iemand besonders. God het die losprys voorsien, sy eie Seun, sy enigste Seun, Jesus Christus.

3. Jesus Christus het sy lewe hiervoor gegee

Die losprys was die bloed van Jesus Christus

Gelowiges is losgekoop. Losgekoop is die prys wat vir ‘n slaaf betaal is. Die losprys moes vir ons betaal word, want ons was slawe.

Ons het van eienaar verwissel. Ons is nie meer die duiwel se besit nie. Hy regeer nie meer ons lewe nie. Die kosbaarste edelmetale was nooit in die prentjie nie en het hier geen waarde of betekenis gehad nie.

Die losprys was uniek. Die losprys was die kosbare bloed van Jesus Christus. Hy het, nadat Hy die bitterste lyding ondergaan het, uiteindelik met sy lewe vir ons betaal aan die kruis op Golgota. Deur aan die kruis te sterf, het Hy ons losgekoop uit die mag van die duiwel, die sonde en die dood en ons oorgebring onder God se mag.

Jy is nou Christus se eiendom

Christus het deur sy dood jou losprys betaal. Jy is nou Jesus se kosbare eiendom. Hy is jou Verlosser. Jesus noem jou nou syne. Jy kan Hom noem: “My Verlosser.”

Jy behoort aan jou Verlosser met jou liggaam en jou siel. Jy is heeltemal Jesus s’n.

Hy is jou Verlosser

Jesus Christus, God se Seun is jou Verlosser. Dit beteken jy is volmaak verlos. Dit beteken verder, niks en niemand kan jou verlossing van jou wegneem nie. Jy sal altyd verlos wees. Daarom is die eerste vraag: Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe?

Hierdie waarheid is jou troos

Hierdie waarheid, hierdie sekerheid is jou troos, is die goed in jou lewe wat die kwaad van die sonde oorwin en verdryf.

Glo, en glo met sekerheid dat jy aan jou Verlosser behoort.

Vertel ook aan ander en help hulle om ook hierdie sekerheid te kry wat vir jou so kosbaar is.