Ons Kerkgebou

Groei 8 – Verryk jouself geestelik deur liefde vir alle mense – 2 Pet.1:7, Lk. 10:37b

Tema: Verryk jouself geestelik deur liefde vir alle mense

Inleiding:

Om lief te hê behoort nie ‘n swaar las en verpligting te wees wat mens eintlik nie kan nakom nie. Nee, die Here leer ons dat om liefde te bewys, jou geestelik verryk. Vanoggend se preek, die agtste in die reeks, gaan oor geestelike verryking deur liefde te bewys.

Tema: Verryk jouself geestelik deur liefde vir alle mense

1. Liefde benodig

Watter mens het liefde nodig?

Die wetgeleerdes in die tyd toe Jesus op aarde geleef het, het geglo en geleer dat mens net die Wet nodig het vir jou lewe. Hulle het die Wet daarom opgedeel in 613 (248 positief = moet en 365 negatief = mag nie) verskillende wette wat mens nodig het om verlos te word en die ewige lewe te ontvang. God het reeds in die Ou Testament bekend gemaak en Jesus het in die Nuwe Testament geleer dat liefde die grootste gebod is. Liefde is die grootste gebod, omdat geen mens sonder liefde kan leef nie. Wie het almal liefde nodig?

Die eerste mens wat liefde nodig het, is jy

Elke mens het liefde nodig. Jy het God se liefde nodig. Daarsonder het jy nie die ewige lewe nie en bly jy onder sy oordeel. God het uit liefde sy Seun vir jou gestuur. Jesus het uit liefde vir jou aan die kruis gesterf en uit die dood opgestaan. Deur sy kruisiging en opstanding het Hy jou van die ellende van sonde verlos en aan jou die ewige lewe gegee. Omdat Christus jou liefgehad het, het Hy jou nuut gemaak. As nuwe mens kan jy nou liefhê, soos God wil. Hy het jou uit liefde ook deel van die kerk van sy Seun gemaak, sodat jy die liefde van medelidmate in jou lewe het.

Die tweede mens wat liefde nodig het, is jou naaste

Nie net jy het liefde nodig nie. Die tweede mens wat liefde nodig het, is jou naaste. Onthou nou, jou naaste is iemand anders as die lidmaat saam met jou in die gemeente – daaroor het die vorige preek gehandel – en as jou familie. Jou naaste het liefde nodig, omdat jou naaste saam met jou in ‘n stukkende wêreld leef. Om ons van liefde vir ons naaste te leer, het Jesus die gelykenis van die barmhartige Samaritaan vertel. In die gelykenis leer Jesus ons dat daar mense is wat die groot gebod nie gehoorsaam nie en weier om liefde te bewys en dat daar mense is wat wel die groot gebod gehoorsaam en dan wel liefde aan ander bewys.

2. Liefde geweier

Die gelykenis

‘n Man uit Israel was op ‘n dag oppad van Jerusalem na Jerigo, ‘n reis van om en by ses uur. Oppad is hy deur rowers aangerand en nakend en halfdood agtergelaat. Terwyl die man daar langs die pad gelê het, het ‘n priester verby gekom. Die priester was waarskynlik klaar met sy tempeldiens en die offers wat hy moes bring en oppad huis toe. Die priester het die man gesien lê, maar hom nie gehelp nie, ‘n ver draai om die man geloop en verder gegaan. Later het ‘n Leviet verbygekom, ook seker klaar met die tempeldiens en op pad huis toe. Die Leviet het die man ook gesien lê en soos die priester ook ‘n wye draai om die man geloop en verder gegaan sonder om hom te help.

Die betekenis

Die priester en die Leviet was mense, wat daagliks in die tempel diens gedoen het. Hulle het die Here se liefdesgebod ook goed geken. Hulle het nie by die man in nood gestop en gehelp nie. Waarom nie? Hulle was kerkmense wat die Here gedien en sy opdrag om lief te hê geken het!

Hulle het self besluit hoe en wanneer en aan wie hulle liefde wil bewys! Hulle het self gekies wie hulle naaste is en wie nie! Hulle het nie gedink hulle moet die liefdesgebod elke dag prakties in hulle lewe toepas nie! Hulle het nie gedink die liefde wat God vir hulle gehad het, moes uitgeleef word teenoor ander in nood nie.

Dink jy nie ook maar presies soos die priester en die Leviet nie? Besluit jy nie ook maar wie jou naaste is en wanneer en hoe jy liefde wil bewys nie? Dink jy nie ook maar steeds dat om oor liefde te praat sonder om dit uit te leef, is goed genoeg nie? Loop jy nie ook maar ‘n wye draai om mense in nood nie?

3. Liefde gegee

Die gelykenis

Daar was ook ‘n Samaritaan op reis. Die Samaritane was mense met wie Israel hulle nie opgehou het nie. Israel het gedink die Samaritane is minderwaardig. Jy praat nie met ‘n Samaritaan nie. Jy laat ‘n Samaritaan nie naby jou toe nie en loop wye draaie om hulle. Hierdie man uit Samaria het ook die man gesien lê wat aangeval en beroof is. Maar….hy het na hom toe gegaan en daar in sy nood gehelp soveel hy kon. Daarna het hy die man na ‘n herberg geneem en hom daar verder versorg. Die Samaritaan het verder toegesien dat die man in nood verder versorg sou wees, en toe sy reis voortgesit.

Die betekenis

Met die gelykenis leer Jesus ons dat ons nie soos die wetgeleerdes van daardie tyd moet stry oor wie my naaste is en wie nie. Die vraag is nie soos die wetgeleerde gevra het: Wie is my naaste?, nie. Die vraag in die koninkryk van die hemel is: Vir wie kan ek ‘n naaste wees? Die vraag in jou gemoed moet wees: Hoe kan ek die mens in nood wat die Here op my pad gebring het, liefhê?

Die grootste honger en dors

Wat is vandag die grootste nood in die land en in die wêreld? Die meeste van ons sal waarskynlik sê: Armoede onder alle bevolkingsgroepe en vigs. Wel, hierdie twee probleme is elkeen in baie groot noodtoestand in eie reg. Maar…. jy kan niks besit nie en skatryk wees aan al die hemelse skatte en gawes! Jy kan sterwend aan vigs wees en die lewe hê!

Die grootste nood in die wêreld is steeds die Baie Goeie Nuus van God se liefde in Christus!

In hierdie moderne tyd, 2010. Is daar in ons omgewing waarskynlik mense in plakkerskampe wat nie Bybels het nie en nie meer die Evangelie van Christus se liefde vir hulle ken nie. Noord-Korea speel tans sokker in ons land. Dit is die land wat die heel vyandigste is teenoor Christus en almal wat Hom wil dien en volg. Hulle sien soos die Jode Herodus gesien het met Jesus se geboorte, hulle leier Kim-Jung IL as hulle koning en verlosser! Daarom kan hulle die Evangelie van Jesus Christus en almal wat in Hom glo, nie verdra nie. Mexiko is nog ‘n land wat tans hier speel waar Christene swaar vervolg word. Nigerië met sy groeiende Moslembevolking maak dit vir Christene al gevaarliker en moeiliker! Dan is daar nog Mianmar, Bangladesj, Afghanistan, Pakistan, Irak, Eritrea en hoeveel ander lande oor die wêreld waar Christene alleen onder die moeilikste en haglikste omstandighede kan bely: Jesus Christus ons Here is my Verlosser en alleen onder groot gevaar hierdie belydenis kan uitleef.

Is jy bereid om ‘n naaste te wees?

Luister nou weer na 2 Pet.1:5a en7b.

Is ons nie besig om net soos die priester en die Leviet, kerkmense, ‘n wye draai om die nood van mense waarvan ons hoor en lees en weet, te loop nie? Die antwoord op hierdie ongemaklike vraag is: Ja, ons is en ek is deel van hierdie ons! Tot nou toe het ons, ons oë en ore en hande en harte toe gehou vir die honger en dors na die Evangelie van Jesus Christus!

Niemand van ons kan ‘n dag langer so aangaan nie! Hier moet ons tot bekering kom! Deur die Heilige Gees gedring sal gelowige lidmate na vore moet kom om te help om die omstandighede in die plakkerskampe te ondersoek en met die organisasie Geopende Deure te skakel, sodat ons op hoogte kan kom van die nood om ons en in die groter wêreld waarby ons tot nou toe met wye draaie geloop het en so die liefde wat God van ons vra, geweier het! Name kan by die twee skribas, die kerkkantoor en die predikant ingegee word. As ek moet sê, is ten minste 50 gelowige lidmate nodig om te help met hierdie opdrag van die Here. Die Heilige Gees dring ons om die nood na die Evangelie van Christus te help verlig.

Kom ons luister vir ‘n derde keer na die kernvers vir die preek uit 2 Pet.1:5,7.

Wat gaan met hierdie preek gebeur? Vier dinge is moontlik soos Jesus ons in die gelykenis van die saaier leer:

(1)  Die duiwel kan die Woord wat vanoggend in jou hart gesaai is weg vat dat daar niks oor bly nie.

(2)  Jy kan opgewonde vanoggend hier weggaan, maar die oomblik dat jy die geringste verdrukking of vervolging teëkom, soos iemand wat jou dalk spot en vra of jy nou die Noord-Koreaanse sokkerspan gaan aanvat, dan verdwyn die opgewondenheid en die Woord uit jou hart.

(3)  Jy kan jou naam opgee en begin help, maar bekommernis oor soveel dinge en die geld wat jy sal moet uitgee vir Bybels verdryf uiteindelik die Woord ook maar uit jou hart.

(4)  Of sal jy een van die gelowiges wees in wie se hart die Here se Woord bly vassteek, in wie se hart die Heilige Gees bekering werk, en wie se hande en voete bereid is om dit wat die Here vra te doen, al kos dit jou ook wat, omdat jy oortuig is dit is die liefde wat God van jou vra?