Ons Kerkgebou

Groei 9 – Groei geestelik sodat jy Christus kan ken en lewe – 2 Pet.1:8,9

Tema: Groei geestelik, sodat jy Christus kan ken en kan lewe

Inleiding:

Vanoggend is ons by die vraag: Wat gebeur met jou indien jy geestelik groei en wat gebeur met jou, indien jy nie geestelik groei soos die Here jou leer in 2 Pet.1:5-7 nie. Die tema van die preek is daarom: Groei geestelik, sodat jy Christus kan ken en kan lewe.

Tema: Groei geestelik, sodat jy Christus kan ken en kan lewe

1. Christus is die lewe

Jesus Christus is die Seun van die lewende God

Die Naam Seun van die lewende God vir Jesus wys daarop dat Jesus Christus self God is. Omdat Christus God is, is Hy lewe en het Hy alle lewe. Dit beteken Christus is die enigste Bron van lewe. Ons lees in Joh.1:3 “Alles het deur Hom tot stand gekom: Ja, nie ‘n enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie.”

Hy gee lewe

Christus gee lewe. Hy gee lewe deur sy kruisiging en opstanding. Die mensdom was vasgevang in die greep van die duiwel, sonde en die ewige dood as straf op sonde. Christus het gekom om sondaar mense te verlos. Deur aan die kruis te sterf het Hy die sonde oorwin. Deur op die derde dag uit die graf op te staan het Hy die dood oorwin en die ewige lewe vir ons verwerf.

Christus is deur sy kruisiging en opstanding die Oorwinnaar oor die duiwel, sonde en die dood en Hy is dus die lewe! Hy is ook die Een wat lewe gee!

2. Wie een met Christus is het die lewe

Nie elke mens het outomaties lewe nie

Christus is die lewe. Hy het die lewe. Hy gee lewe. Maar…nie elke mens het outomaties die lewe nie. Hier moet elke lidmaat van ‘n gemeente seker maak dat jy nie onkundig is en onder ‘n baie groot misverstand leef nie. Die feit dat jy gedoop is en ‘n dooplidmaat van ‘n gemeente is, beteken glad nie dat jy die ewige lewe het nie. Die feit dat jy belydenis van geloof afgelê het en jou naam in die gemeente se register geskryf is, beteken ook nie dat jy die lewe het nie. Selfs nie die feit dat jy gereeld in die erediens is of gereeld nagmaal gebruik, maak dat jy die ewige lewe het nie. Nie elke mens en ook nie elke lidmaat het outomaties die lewe nie!

Jy het Christus nodig om te kan lewe

Doop of belydenisaflegging of ‘n erediens of nagmaal gee nie vir jou lewe nie! Jy het Christus nodig om te kan lewe. Trouens, jy het ‘n baie spesiale verhouding met Christus nodig om die lewe te kan hê.

Wie een met Christus is, het die lewe

Die spesiale verhouding met Christus wat vir jou die lewe beteken, is om een met Christus te wees. ‘n Mens is een met Christus deur ware geloof in Christus wat jy van die Heilige Gees ontvang.

Dit is belangrik genoeg om te herhaal: Nie die doop, nie belydenisaflegging, nie die erediens, nie die nagmaal gee vir jou die lewe nie. Christus, en Hy alleen gee lewe aan die mens wat een met Hom is!

3. Sonder Christus bly net die ewige dood oor

Wie nie een met Christus is nie, ken Hom nie

Wie nie ‘n ware geloof in Christus het nie, is nie een met Hom nie. Wie nie een met Hom is nie, ken Hom nie as Verlosser nie. Wie Christus nie as enigste Verlosser ken nie, het nie die lewe nie.

Ons sien dit in Paulus se lewe voor hy ‘n spesiale geloofsverhouding met Christus gehad het. Hy was van die goeie afkoms, ‘n egte Israeliet. Hy het die besnydenis as teken van die verbond ontvang. Hy was getrou in sy kerkgang en het die wet stiptelik onderhou, maar al hierdie uiterlike dinge wat so goed en reg lyk, het vir hom niks beteken nie. Dit het nie aan hom die lewe gegee nie!

So iemand is steeds in die greep van die ewige dood

Wie nie in ‘n spesiale verhouding, een met Christus is nie, ken Hom nie en is in werklikheid sonder Christus. So iemand is nog in die greep van die duiwel, sonde en die dood. So iemand is kortsigtig en blind en leef nie as ‘n verloste nie. So iemand leef nog as ‘n gevangene of ‘n slaaf van die duiwel, sonde en die dood. Die ergste is, so ‘n mens besef nie en sien nie, dat hy/sy sonder Christus leef nie!

Die werklikheid is dan dat die ewige oordeel in die hel op so ‘n mens wag. Dit was met Paulus die geval toe hy nog nie ‘n verhouding met Christus gehad het nie. Dit is die geval met elke dooplidmaat en elke belydende lidmaat in die gemeente wat nie ‘n spesiale verhouding met Christus het nie.

4. Groei daarom geestelik na Christus toe

Om in Christus die lewe te kan hê, moet jy geestelik groei

Geestelike groei soos die Here ons in 2 Pet.1:5-7 leer, is nodig om in Christus die lewe te kan hê. Geloof wat verryk word en groei, is ware geloof. Dit is geloof deur die Heilige Gees. So ‘n geloof maak jou een met Christus. Deur so ‘n geloof het jy lewe.

Leef daarom vervul deur die Heilige Gees

Ware geloof wat groei, is geloof wat van die Heilige Gees af kom. Ware geloof is geloof wat deur die Heilige Gees se werk in ‘n gelowige groei. Leef daarom deur die Gees vervul. Dit beteken volg die Heilige Gees soos Hy jou deur God se Woord lei. Die Heilige Gees lei jou deur 2 Pet.1:5-7 om geestelik te groei. Verryk daarom jou geloof met deugsaamheid, jou deugsaamheid met kennis, jou kennis met selfbeheersing, jou selfbeheersing met volharding, volharding met godsvrug, jou godsvrug met liefde vir mede lidmate en jou liefde vir mede lidmate met liefde vir alle mense.

Groei deur die Gees na Christus toe

Wanneer jy deur die Heilige Gees alles in jou vermoë doen om geestelik te groei, groei jy na Christus toe.

Wie op aarde geestelik na Christus toe groei, se lewe eindig uiteindelik by Christus. So, op die vraag aan die begin gestel, wat met ‘n mens gebeur wat geestelik groei, is die antwoord: Jy kom by Christus in die hemel uit. Op die ander vraag aan die begin gestel, wat met ‘n mens gebeur wat nie geestelik groei nie, is die antwoord: Jy leef dan hier op aarde sonder Christus en sal uiteindelik ewig sonder Hom onder God se oordeel in die ewige verdoemenis beland.

Sorg daarom deur die Heilige Gees dat jy weet watter geestelike groei die Here van jou verwag. Groei deur die Gees na Christus toe, sodat jy aan die einde van die tyd die lewe in ewigheid in besit kan neem!