Ons Kerkgebou

HK 1.4-My Verlosser bewaar my vir ewig-Joh.10:28

Tema: My Verlosser bewaar my vir ewig

Inleiding:

Wanneer mens oor die woord “bewaar” dink, dan dink jy meesal om bewaar te word teen gevare vir jou lewe op aarde. Daar is niks mee fout om so te dink en om daaroor te bid nie. Die fout kom daarby in wanneer ons net vir hierdie lewe bewaar wil word. In ons belydenis gaan dit ook daaroor om bewaar te word vir ons eintlike lewe, dit is ons geloofslewe. Dit gaan dus oor die bewaring van ons geestelike lewe in die eerste plek.

Tema: My Verlosser bewaar my vir ewig

1. Jesus Christus gee die ewige lewe

Die ewige lewe is die ware lewe

Lewe wat is lewe? Met hierdie vraag kan mens jou seker baie lank besig hou, indien jy wil. Daarin stel mens nie in ‘n erediens belang nie. In ‘n erediens gaan dit hoofsaaklik oor wat God sê. Wat sê God van lewe?

2 Kor.4:18 “Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig.” Ware lewe is met ander woorde nie bloot dit wat mens kan sien nie. Die lewe wat jy nie kan sien hier op aarde nie, dit is die ware lewe. Hierdie lewe wat mens nie kan sien nie, is die ewige lewe.

 

Ons kry die ewige lewe van Christus

 

Die ewige lewe kry mens net by een Persoon, Jesus Christus, en ook net op een manier, deur in Hom te glo (Joh.3:16). Deur geloof in Christus wat gekruisig is en opgestaan het en so verlossing van sonde bewerk het, ontvang jy die ewige lewe.

Die ewige lewe begin nou reeds en hou in ewigheid nie op nie

Een van die ernstige misverstande oor die ewige lewe, is dat die ewige lewe eers vir eendag na die dood bedoel is. Dit is baie ver van die waarheid. ‘n Verdere ernstige misverstand oor die ewige lewe is dat mens nie kan weet of jy die ewige lewe het of nie.

Die waarheid oor die ewige lewe is, dat dit die lewe met God is. Verder is dit die waarheid dat elkeen wat in Christus glo, nou reeds die ewige lewe het. Dan verseker die Heilige Gees elkeen wat in Christus glo, dat jy wel die ewige lewe het, en dit nooit sal verloor nie.

2. Wie in Hom glo, gaan nooit verlore nie

 

Sonder Christus gaan mens verlore

Die Jode het Jesus nie aanvaar as die Een deur Wie hulle die ewige lewe kan ontvang nie. Hulle was wel elke dag met die Bybel besig, maar hulle het sonder Christus geleef. Sonder Christus is daar nie lewe nie, is daar nie die ewige lewe nie. Sonder Christus gaan mens verlore.

Verlorenheid is nou reeds en vir ewig

Verlorenheid sonder Christus duur ewig. Verlorenheid is God se straf en oordeel op die sonde. Om verlore te gaan , duur nie net vir ‘n kort tydjie nie. Nee, verlorenheid is nou reeds en vir ewig. Daar is sulke mense.

Wie in Christus glo, gaan nooit verlore nie

Aan die anderkant is daar die sondaars wat aan God behoort en die gawe van geloof in Christus ontvang. Wie in Christus glo, gaan in ewigheid nooit verlore nie.

3. Christus self bewaar elkeen wat in Hom glo

Wie in Christus glo, is een met Hom

Elkeen wat in Christus glo, is een met Hom. Die Heilige Gees wat die geloof in Christus gee, bind jou deur hierdie geloof aan Christus, sodat jy een met Hom is. Wie een met Christus is, leef ook naby Hom.

Niks sal so ‘n gelowige ooit van Christus kan skei nie

Hierdie eenheid met Christus is nie ‘n verhouding wat gebreek kan word nie. Niks sal die mens wat deur die Heilige Gees in Christus glo, van Christus kan skei nie. Selfs onder die moeilikste omstandighede hier op aarde, is Christus en die mens wat in Hom glo, een met mekaar.

Elkeen wat in Christus glo, sal bewaar word vir die ewige lewe in die hemel by Christus.

Die Heilige Gees gee hierdie sekerheid

Van hierdie veilige bewaring kan elkeen wat glo, seker wees. Die sekerheid is nie in ons geloof wat so goed en sterk is nie. Nee, die Heilige Gees gee die sekerheid dat niks en niemand ons van Christus sal kan skei nie. So word ons bewaar. Hierdie bewaring deur Christus, is deel van die troos wat elke gelowige het.