Ons Kerkgebou

HK 1.6-God verseker my van die ewige lewe-2 Kor.5:5

Tema: God verseker my van die ewige lewe

Inleiding:

Wat sou jy sê is die belangrikste lewensvraag? Miskien dink mens dat dit vir verskillende mense verskillende vrae sal wees. Wanneer jy na die hele lewensspan van elke mens kyk, kom jy agter dat daar ‘n oomblik kom, wat net een vraag belangrik is. Dit is die oomblik dat jou lewe op aarde tot ‘n einde kom en die vraag is: Wat volgende? Wanneer mens die werklikheid raaksien dat jou aardse lewe tydelik is, besef jy dat die vraag na die ewige lewe die belangrikste lewensvraag is en sekerheid oor die ewige lewe die belangrikste is.

Tema: God verseker my van die ewige lewe

  1. Ons leef in ‘n verganklike bedeling

Ons lewe in hierdie bedeling is tydelik en verganklik

Paulus vergelyk ons lewe op aarde met ‘n tent. Hierdie beeld gebruik hy na aanleiding van Israel se uittog uit Egipte, toe hulle oppad was na Kanaän. Hulle het in tente gebly, terwyl hulle op reis was.

Die tente was tydelike wonings, want hulle was elke keer net vir ‘n kort rukkie op ‘n plek. Terwyl hulle op reis was, moes hulle telkens weer die tente afbreek en verder gaan.

Daarby was die tente ook nooit bedoel om permanente wonings te wees nie. Die sou Israel eers bewoon, nadat hulle die beloofde verbondsland, Kanaän bereik het.

Ons lewe op aarde is ook tydelik en verganklik, soos ‘n tent.

Ons wil nie graag van ons aardse lewe afstand doen nie

Dit is egter nou maar so, dat ons na die sondeval sukkel om ons aardse lewe in die regte perspektief te sien. Ons lewe op aarde wat ons met ons sintuie waarneem, wat ons kan sien en hoor en voel, word vir ons baie belangrik.

Die mens dink nou maar eenmaal dat hierdie tydelike en verganklike lewe die belangrikste is.

Die Here leer ons in 2 Kor.4 en 5 dat hierdie lewe maar ‘n tent is, tydelik en verganklik.

2. Die ewige lewe is by God

Lewe op aarde is nie die ware lewe nie

Wanneer lewe op aarde tydelik en verganklik is, kan dit nie ware lewe wees nie. Waarom nie? Christus is lewe en Christus is nie tydelik of verganklik nie. Christus het ons ook kom wys dat lewe op aarde nie die ware lewe is nie. Hy was nog ‘n kind toe Hy reeds in die tempel met die dinge van sy Vader besig was. Hy het ook geleer dat ons die koninkryk van God eerste moet soek.

Die ewige lewe is die ware lewe

Die dinge van sy Vader en die koninkryk van sy Vader wys op die ewige hemelse lewe. Die ewige lewe is die ware lewe. Hierdie lewe is die nuwe lewe, die lewe wat God herskep het deur Christus. Dit is die lewe met God. Dit is die lewe vry van die mag van die sonde, dit is lewe onder God se mag in sy koninkryk. Dit is die lewe wat in ewigheid nie ophou nie, want dit is lewe wat afstuur op opname in die hemelse heerlikheid saam met Christus.

God gee die ewige lewe deur Christus

Hierdie ware lewe is in God se besit. Hy is die lewe. Hy alleen besit alle lewe. Hy alleen gee lewe. Hy gee lewe deur Christus. Christus breek die sonde se mag oor ons deur ons sonde op Hom te neem en die straf en oordeel oor sonde voluit te dra. Hy sterf aan die kruis met ons sonde op Hom. Net daar is die mag en gevolge van sonde vir goed verby.

Christus staan op die derde dag uit die dood op. Hy breek die mag van die dood. Hy staan op. Hy lewe na die dood. Net daar breek Hy die mag van die dood oor ons.

Nie die sonde en nie die dood het nou meer enige mag oor ons nie. Ons het deur Christus nou die lewe!

Die Nagmaal is teken van hierdie Evangelie

Nagmaal wat wys op Christus se liggaam en bloed aan die kruis, is die teken van hierdie Evangelie van lewe deur Christus.

3. Hy gee sekerheid oor die ewige lewe deur sy Gees

Wie ontvang die lewe?

Die evangelie van lewe deur Christus is ‘n werklikheid. Maar net so ‘n werklikheid is dat nie alle mense die lewe ontvang nie. Wie ontvang die ware lewe, die ewige lewe?

Jy kry deel aan Christus en die ewige lewe deur jou geloof

Die mens wat deur ‘n ware geloof een met Christus geword het, is die mens wat die ewige lewe ontvang en het. Jy word een met Christus deur ‘n ware geloof. Die Heilige Gees gee aan jou geloof in Christus. Die mens wat in Christus glo wat gekruisig is en opgestaan het om aan ons die lewe te gee, is die mens wat die lewe het!

Die Heilige Gees gee hierdie geloofsekerheid

Oor die lewe hoef daar geen twyfel te wees nie. God laat mens ook nie in onsekerheid oor die grootste vraagstuk van jou lewe nie. Hy gee geloofsekerheid deur die Heilige Gees.

Die Heilige Gees gee geloofsekerheid oor die ewige lewe deur die Woord. Hy gee deur die Woord aan ons die kennis van die ewige lewe deur Christus. Hy gee deur die Woord ook die vertroue dat die ewige lewe deur Christus vir jou bedoel is.

Dan versterk die Gees hierdie geloof deur die sakrament soos vanoggend.

Gryp dan die sekerheid wat die Heilige Gees jou gee vas met alles wat jy het.

Leef uit hierdie sekerheid.

Rig jou lewe op die hemel!