Ons Kerkgebou

HK 1.7-Ek lewe met hart en hande in diens van Christus-Fil.3:14

Tema: Ek lewe met hart en hande in diens van Christus

Inleiding:

Jesus Christus verander ‘n mens se lewe heeltemal. Hy doen dit deur Homself vir jou te gee. Wanneer dit gebeur, is jy ‘n antwoord, ‘n “ja” of ‘n “nee” aan Christus verskuldig. In Filippense 3 en Sondag 1 leer ons vanaand oor die “ja” vir Christus!

Tema: Ek lewe met hart en hande in diens van Christus

  1. Gewonde verlede

Die sondeval en die nagevolge van die sondeval

Die sondeval in die paradys en die nagevolge daarvan spook nog steeds in elke mens se lewe. Hierdie nagevolge saai steeds verwoesting onder alle mense. Die sondeval veroorsaak steeds daagliks geestelike, emosionele en fisiese wonde.

Die dwelm- en alkoholafhanklike wie se gesondheid reeds so ‘n knou weg dat daar onherstelbare skade gedoen is aan so ‘n mens se brein, lewer en niere, is ‘n mens wat gewond is as gevolg van die sondeval. Huwelike, gesinsverhoudings en vriendskappe wat opgebreek word, en mense gewond agterlaat, is ook die nadraai van die sondeval.

Die ergste van die sondeval is die geestelike dood waarin sonde mens laat beland. Sonde maak jou gees dood. Kyk maar wat het sonde aan die mense gedoen waarvan ons in die Bybel lees. Kain het uit jaloesie sy enigste broer doodgemaak, Josef se broers het hulle eie broer vir geld verkoop, Dawid het iemand anders laat doodmaak, Petrus het sy Verlosser verloën, Judas Iskariot het Jesus vir ‘n paar geldstukkies verraai.

Selfs getroue kerkgangers en Bybellesers leef gewond

Selfs getroue kerkgangers en Bybellesers leef gewond en gekneus. Paulus was ‘n baie getroue kerkganger en Bybelleser. Uiterlik was Paulus die beste voorbeeld van ‘n kerkmens wat jy kan kry. Hy het menslik gesproke die volmaakte agtergrond gehad en dan het hy alles presies gedoen soos die Wet van God voorgeskryf het: Besny op die agtste dag, van geboorte ‘n Israeliet, uit die stam van Benjamin, ‘n egte Hebreër, ywerig in sy godsdiens as Fariseër, vervolger van almal wat van die Wet wegdwaal en onberispelik in sy lewe (Fil.3:5,6). Dit lyk so goed!

Maar….binnekant, in sy hart was alles verkeerd, trouens daar was dit dood!

Die hoofoorsaak van alles wat sleg is, is die sonde

Die oorsprong, die hoofoorsaak van alles wat sleg is in die lewe is die sondeval, die sondigheid wat ons van ons voorouers geërf het en die sonde wat ons daagliks doen. Die uiteinde van ‘n lewe in sonde is die ewige dood (Rom.6:23).

2. Herstel deur Christus

Christus verander alles

Christus het Paulus se lewe verander. Hy het aan Paulus gewys en Hy wys aan jou dat godsdiens uiterlik kan raak en dan heeltemal waardeloos is. Die mooiste godsdiens is van nul en gener waarde, indien Christus nie in jou binneste, in jou hart leef nie!

Sonder Christus is elke mens, selfs die getroue kerklidmaat, soos Paulus was, dood!

Die genade is, jy hoef nie dood te bly nie. Christus kom in jou lewe in.

Hy kom deur die Woord in die sentrum van jou lewe

Christus kom deur die Woord van God en sy Heilige Gees in jou diepste binneste in. Hy het die almag om in jou gedagtes en jou hart in te kom.

Christus kom met sy kruis en sy oop graf in die sentrum van jou lewe, in jou hart in. Daar in die sentrum van jou lewe, jou hart, kom Christus voor jou staan met sy kruis en sy oop graf. Christus sê vir jou dat Hy aan die kruis op die wreedste manier vasgespyker is vir jou sonde. Hy sê vir jou dat Hy uit die graf opgestaan het, sodat jy kan lewe. Die Heilige Gees laat jou verstaan dat Christus se kruis en sy oop graf vir jou bedoel is en dat daar net een manier is waarop jy vry kan kom van die verwoestende mag en gevolge van sonde. En dit is deur te glo dat Christus vir jou gesterf en opgestaan het.

 

Hy herstel jou tot lewende Christengelowige in God se koninkryk

Christus verander deur sy Gees jou binneste. Die Heilige Gees help jou om te aanvaar dat die kruis en die oop graf van Christus vir jou bedoel is. Wanneer jy Christus deur die Heilige Gees, gelowig aanvaar, word jy ‘n nuwe mens. Deur jou geloof in Christus, kry jy dan deel aan die verlossing wat Hy bewerk het. Hy neem jou sondigheid weg. Hy gee jou ‘n nuwe binneste. In die plek van donker swart sondigheid in jou hart, is daar die helder lig van geloof.

Dit is nie ‘n geval dat jy jou hart vir Christus gee nie. Nee, Hy kom self in jou hart. Hy neem besit van jou hart. Hy gee jou geloof, sodat jy kan aanvaar dat Hy vir jou gesterf en opgestaan het.

Christus herstel jou so tot ‘n lewende Christengelowige in God se koninkryk.

3. Lewe vir Christus

Gewillig en bereid om vir Christus te lewe

Christus verander mens se lewe heeltemal. Paulus was voorheen baie trots op sy uiterlike godsdiens. Sy godsdiens was sy lewe. Nadat Christus in sy lewe gekom het en hy ‘n nuwe mens geword het, het Paulus gesien dat sy uiterlike godsdiens niks beteken het nie.

Al wat vir hom saak gemaak het, was Christus. ‘n Gelowige wat deur Christus nuut gemaak is, is van harte gewillig en bereid om vir Christus te lewe. Dit het Paulus ook gedoen. Christus het sy lewe geword. Dit behoort in jou lewe ook so te wees.

Hoe lewe mens vir Christus?

Nie die sonde dien nie

Jy breek met jou ou manier van lewe. Jy breek daarmee, jy sterf die sondige manier van dink en voel en praat en doen af. Jy dien nie die sonde nie. God leer ons in Rom.6:13 dat ons geen deel van ons liggaam tot beskikking van die sonde moet stel nie. Dit beteken ek gebruik nie my gedagtes in diens van sonde nie. Ek lees en kyk nie met my oë na sonde nie, nie op televisie nie, nie in ‘n tydskrif nie, nie in ‘n klub of waar ook al nie. Ek luister nie met my ore na sonde nie. Ek praat nie met my tong en mond sondige woorde nie. Ek sluk nie met my mond en keel dwelms of drank nie. Ek gebruik nie my hand om die geld uit my beursie te haal om vir sonde te betaal nie.

Ek breek met sonde. Ek sterf dit af. Ek weerstaan sonde. Ek weerstaan die duiwel. Maar, wanneer ek “nee” sê vir sonde, dan is nog nie by ‘n lewe vir Christus nie.

Jou hele lewe in Christus se diens

Omdat Christus jou verlos het, is jy ‘n antwoord aan Hom verskuldig. Christus wil weet wat jou antwoord is. Die enigste werklike antwoord, is jou lewe in sy diens. Stel daaromelke deel van jou liggaam in Christus se diens. Gebruik jou gedagtes om aan Christus te dink. Gebruik jou oë om die Bybel en ander goeie boeke oor Christus te lees. Gebruik jou ore om meer van Christus te hoor of om te hoor wanneer iemand Christus nodig het. Gebruik jou tong en mond om oor Christus te praat. Ja, stel jou hele lewe in diens van Christus.

Die Heilige Gees lei jou hierin

Uit jou eie, sal niemand vir Christus wil lewe nie. Dink maar hoe het Moses en Jeremia verskonings uitgedink om nie vir die Here te leef nie. Jy sal ook enige verskoning uitdink om nie vir Christus te leef nie. Daarom het die Heilige Gees gekom.

Wie nie vir Christus leef nie, leef vir die sonde en die duiwel. Dit is die pad van die dood!

Die Heilige Gees help jou om uit jou hart vir Christus te leef. Dit is die pad van die lewe!