Ons Kerkgebou

Groei 5 – Hou aan om geestelik te groei – 2 Pet.1:6 en 2 Kor.4:16-18

Tema: Hou aan om geestelik te groei

Inleiding

“Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou”, is die woorde van ‘n gelowige man aan die einde van sy lewe – ‘n lewe waarin hy meer as eenkeer moes vlug om nie doodgemaak te word nie, meer as eenkeer ter wille van sy geloof in die gevangenis was en in sy lewe so erg aangeval is, omdat hy ‘n Christen was, dat hy vir dood agtergelaat is.

Ten spyte van al hierdie terugslae kon hy bely: “Ek het die geloof behou.” Om aan te hou glo, is waaroor vanoggend se preek gaan.

Tema: Hou aan om geestelik te groei

1. Ons moeilike omstandighede

Paulus en almal saam met hom

Gelowiges het dit nie maklik hier op aarde nie. Paulus en almal saam met hom, wat in God se koninkryk gewerk het, moes dit onder baie moeilik omstandighede en met sterk teenstand doen.

Paulus skryf daarvan in 2 Kor.4. Luister na sy woorde: Gedurig dra ons die dood van die Here Jesus in ons liggame (vs.10). Dit staan ook in die ander verse: Ons word verdruk, ons word vervolg, ons word met geweld neergegooi op die grond (Paulus is op ‘n keer nadat hy gestenig is, vir dood laat lê.)

Paulus en die Christene wat saam met hom gewerk het, het ter wille van hulle dienswerk vir Christus dikwels onder die moeilikste omstandighede geleef.

Maar……hulle het aangehou glo en aangehou om vir Christus te leef.

Deur die geskiedenis van die kerk

Die kerkgeskiedenis is vol verhale van gelowige Christene wat vervolg en gemartel is. Jesus se dissipels is vervolg en gevang en gemartel. ‘n Ander Christengelowige wat ter wille van sy geloof gevang en doodgemaak is, is Guido de Bres, die opsteller van die NGB. Hy het in die geheim vir Christus gewerk. Hy het een nag die NGB oor die muur van ‘n kasteel gegooi waar die destydse koning van Spanje oornag het, omdat dit te gevaarlik was om die belydenis direk aan die koning te gee. Hy het die belydenis vir die koning gegee, sodat die koning kon sien die Gereformeerdes was nie oproermakers soos beweer is nie, maar gelowiges.

Uiteindelik is hy gevang en gevonnis om op die brandstapel te sterf. Terwyl hy in die dodesel gewag het op sy sterfdag, het hy in een brief aan sy vrou en kinders geskryf om hulle moed in te praat, dat hulle nie bekommerd moes wees oor hom nie. Hy het geskryf dat hy so dankbaar is en nie kan glo dat God hom gekies het om op hierdie manier vir Hom te sterf nie.

Onder die moeilikste omstandighede het hy en baie ander aan die Woord van God bly vashou en vir Christus leef.

Vandag

Tot vandag het gelowiges wat vir Christus wil leef, dit moeilik, veral in Noord-Korea, die land wat Christene die ergste vervolg. Daar is ook ander lande soos Mianmar, Irak en Iran waar gelowiges net onder baie moeilike omstandighede Christene kan wees. Ten spyte daarvan hou die Christene aan met glo. Ten spyte van gevaar neem ‘n organisasie soos Geopende Deure steeds Bybels in daardie lande in en bly die Christendom groei.

En ons hier in Suid-Afrika? Is dit vir ons ook baie moeilik en selfs lewensgevaarlik om Christene te wees? Nee, ek dink nie so nie. Ons moeilike omstandighede, wat ons verhinder om voluit vir Christus te leef, het dikwels met lang werksure te doen, of afstande wat ons moet ry, of kinders se skoolwerk en buitemuurse aktiwiteite, wat ons so besig hou dat daar nie tyd is om Christus voluit te dien en sy Naam te bely nie. Dan sukkel ons in Suid-Afrika ook om aan te hou glo. Dit gebeur ongelukkig dikwels dat ons wanneer ons ‘n terugslag beleef, sukkel om ons geloof te behou.

Die Here vra ook van ons om aan te hou glo en Christus voluit en met oortuiging te dien, selfs onder moeilike omstandighede.

2. God se kragtige Woord

God se Woord kan nie gekeer word nie

God het iets om vir die wêreld te sê. Hy praat met die wêreld deur sy Woord. Hy roep die wêreld deur sy Woord tot geloof en bekering. Sy Woord kan nie gekeer word nie.

Sy Woord dring gelowiges om vir Hom te leef

Die Woord van God is lewend en kragtig en dring in elke mens deur tot die skeiding van gewrigte en murg en van siel en gees (Hebr.4:12). God se lewende Woord dring elke gelowige om in Christus te glo en vir Hom te leef.

God se Woord leef kragtig in elke ware gelowige, wat nie uit gewoonte nie, maar uit oortuiging in Christus glo.

God se Woord dring elke gelowige met krag om die Baie Goeie Nuus dat Christus ons enigste Verlosser is, in die wêreld uit te dra. Onder die wêreld moet verstaan die onmiddellike omgewing waar ons leef, dan die provinsie, die land en uiteindelik ook wyer as die grense van die land.

God wil dat ons vir Hom getuies sal wees – sout en lig, soos Jesus ons in Mat.5:13-16 leer.

3. Ons opdrag om te volhard

Christus leef in ons

Omdat Christus deur sy Heilige Gees in ons leef, het ons die krag om ook vir Christus te wil leef. Hoe sterk is jy geestelik? Hoe sterk is jou geloof? Het iemand jou dit al gevra? Het jy jouself dit al afgevra? Dit lyk asof so min van ons besef hoe sterk ons geloof kan wees.

Luister hoeveel krag gee God aan elke ware gelowige: God werk deur sy Woord en sy Gees dieselfde krag in elke gelowige as wat Hy gewerk het in Christus, toe Hy Hom uit die dood opgewek het en aan sy regterhand laat sit het (Ef.1:19,20). God maak ons sterk genoeg om die dood te oorwin en die hemelse ewige lewe in besit te neem!

Hy het die moeilikste omstandighede vir ons verduur

Wanneer ons vir Christus wil leef, kry ons teenstand. Die volgende is daarombaie belangrik: Nie alleen werk God baie sterk geestelike krag in elke ware gelowige nie, dit is ook belangrik om te weet dat Christus, tydens sy lyding en sterwe hier op aarde die moeilikste omstandighede vir ons verduur het. Omdat Christus vir ons die ergste lyding verduur het en vir ons gesterf het, sal lyding en teenstand en selfs die moeilikste omstandighede ons nie oorweldig en onderkry nie!

Wie in Hom glo kan geestelik volhard

Wie in Christus glo, is een met Hom. Wie in Hom glo, sal dus ook soos Hy geestelik kan volhard. Om geestelike te volhard, aan te hou, is die opdrag wat die Here aan ons gee. Om geestelik te kan groei is nodig dat jy alles in die stryd sal werp om jou selfbeheersing (dit is om styf vas te hou aan die Bybel) sal verryk met volharding (dit is om aan te hou selfs onder die moeilikste omstandighede).

Die Heilige Gees help ons om aan te hou groei

Wat is nodig dat Gereformeerde Christene in Suid-Afrika, in ons gemeente, soos Paulus, soos die ander apostels, soos Guido de Bres en baie ander Protestante destyds, soos die Christene in die lande waar daar vandag nog vervolging is, selfs onder die moeilikste omstandighede steeds voluit vir Christus leef? Wat moet gebeur dat ons die dinge wat vir ons moeilik lyk, kan oorwin om Christus met ons lewe te kan dien?

Ons het die Heilige Gees nodig om ons te help om opnuut weer te besef dat Christus en niks en niemand anders nie, ons lewe is! Ons het bekering nodig. Die Heilige Gees het gekom. Hy het op Pinkster gekom. Ons herdenk juis sy koms na die wêreld vandag. Hy het gekom om ons te lei in ‘n lewe van geestelike groei. Luister dan na die Heilige Gees! Volg Hom soos Hy jou deur God se Woord lei! Verryk jou selfbeheersing met volharding!