Ons Kerkgebou

Groei 3 – Ken die Here meer en meer – 2 Pet.1:5, Ps.1:1-3

Tema: Ken die Here meer en meer

Inleiding:

Ons is besig met die reeks oor geestelike groei uit 2 Pet. 1:5-7. Net sodat elkeen dit weer besef, daardie verse noem nie net ‘n lys belangrike geestelike waardes een na die ander op nie. Nee, die Here beskryf daar geestelike groei wat begin by geloof en groei tot liefde vir alle mense. Hierdie is die derde preek. Vanoggend gaan daaroor dat jy jou deugsaamheid met kennis sal verryk. Daarom is vanoggend se tema: Ken die Here meer en meer.

Tema: Ken die Here meer en meer

  1. Die Bron van kennis

Waar en hoe kry ‘n mens kennis van die Here?

Nie by mense nie

Die eerste wat ons moet weet, is dat jy nie kennis van die Here by mense kry nie. God die Heilige Gees is binne in mense. Hy weet presies wat binne in mense aangaan. Hy het die digter van Psalm 1 laat neerskryf dat mense goddeloos, sondig en ligsinnig is.

Mense is goddeloos. Dit beteken mense lewe eerder sonder God as met Hom. Mense is sondig. Dit beteken mense ken God nie en leef nie soos Hy wil dat hulle leef nie. Mense is spotters wat God en sy Woord glad nie ernstig opneem nie en selfs spot.

Jy sal God nie werklik leer ken indien jy die kennis by mense moet kry nie.

Waar kry mens dan kennis van God?

Net die Woord is werklik betroubaar

Dit gaan goed met die mens wat die Woord van God dag en nag oordink, wat met ander woorde daagliks in diepte met die Bybel besig is en die Bybel ook ken. Die Bybel is die enigste werklik betroubare bron oor God (2 Tim.3:16,17).

Lees elke dag Bybel en lees die Bybel baie goed, want so kry jy kennis van God!

2. Die inhoud van kennis

Israel het God geken uit sy openbaring

Watter kennis oor God kry mens in die Bybel? Kennis van God was vir die gelowige in Israel baie meer as om net van Hom te weet. Die gelowige Israeliet het God geken in wat Hy gesê en gedoen het. Israel het God byvoorbeeld geken as die God wat hulle uit Egipte verlos het. Hulle het Hom geken as die God wat vir hulle in die woestyn manna en kwartels uit die hemel gegee het, sodat hulle kon eet en lewe. Hulle het Hom geken as die God wat sy Wet gegee het, sodat hulle Hom kon volg en vir Hom kon lewe.

Hy het Homself bekend gemaak as die Verbondsgod

In al hierdie dinge wat God aan Israel bekend gemaak het, het Hy Homself as die Verbondsgod bekend gemaak. Die Here is die genadige en getroue Verbondsgod. Daarom lees mens op ‘n hele paar plekke in die Ou Testament hierdie woorde: “Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde” (Ps.103:8). Hierdie woorde is, kan ‘n mens maar sê, ‘n vasgestelde formule wat God as Verbondsgod beskryf.

Die hoogtepunt van hierdie openbaring is Jesus Christus

Die hoogtepunt van God se genade en barmhartigheid word bekend wanneer God sy Seun na hierdie wêreld stuur. Jy kan God ook ken deur wat Hy vir jou sê en doen. God het sy eniggebore Seun, Jesus Christus na die wêreld gestuur vir jou. Christus het sy lewe uit genade vir jou aan die kruis op Golgota gegee. Deur sy dood het Hy jou van al jou sonde verlos en jou vry gemaak van die mag van die sonde wat jou elke dag wil weglei van God af. Op die derde dag het Hy vir jou opgestaan, sodat jy die nuwe lewe, die ewige lewe kan hê.

Elke keer dat jy die Bybel lees, lees jy van wat God vir jou sê en doen en word jou kennis van Hom meer en meer. Die kern van die kennis oor God in die Bybel is sy genade in Christus en die nuwe lewe wat elkeen wat glo, in Christus ontvang.

3. Die uitwerking van die kennis

Waarom is hierdie kennis nodig? Sodat jy jou deugsaamheid daarmee kan verryk en geestelik kan groei.

Deugsaamheid is ‘n lewe wat by jou geloof pas

Ons het die vorige week geleer wat die woord deugsaamheid eintlik beteken. Deugsaamheid is om ‘n lewe wat by jou geloof pas, te leef. Om ‘n lewe wat by jou geloof in God pas, te leef, het jy kennis nodig. Watter kennis? Kennis van die Here en sy wil vir jou lewe.

Ken die Here en sy wil vir jou lewe

Gebruik dan jou Bybel elke dag. Lees oor God en leer Hom ken in sy Woord. Kry nog meer kennis van die Here deur gereeld elke Sondag sy Woord te hoor. Vermeerder jou kennis deur saam met ander gelowiges die Bybel te bestudeer. Leer Hom ken in wat Hy alles vir jou sê en doen.

Deur die kennis toe te pas verryk jy jou geloofslewe

Kennis begin by die dien van die Here (Spr.1:7). Die kennis wat jy van die Here opdoen deur jou lees van die Bybel, moet jy nou toe pas in jou lewe. Ken God as jou Verbondsgod wat sy Wet, die tien gebooie aan jou gegee het. Begin om jou kennis van elke gebod toe te pas in jou huis, wanneer jy oppad is, by die werk, wanneer jy inkopies in ‘n winkelsentrum doen, oral waar jy gaan.

Die Heilige Gees lei jou hierin

Hoe kry mens dit reg om die Bybel so te lees dat jy God meer en meer leer ken?

Hoe kry mens dit reg om die kennis wat jy in die Bybel van God kry, in jou lewe toe te pas?

Die Heilige Gees het gekom om jou in die hele waarheid van God se Woord te lei (Joh.16:13).

Wanneer jy deur die Heilige Gees jou kennis van God gebruik om elke dag te leef soos iemand wat in God glo, is jy besig om jou deugsaamheid met kennis te verryk. Wanneer jy dit doen, is jy besig om geestelik te groei!