Ons Kerkgebou

Groei 6 – Leef elke dag vir die Here soos Hy wil – 2 Pet.1:6, Spr.1:7

Tema: Leef elke dag vir die Here soos Hy wil

Inleiding:

Om geestelik te groei is baie belangrik en baie noodsaaklik vir elke lidmaat in die gemeente. Ons is die afgelope kwartaal besig met hierdie reeks oor geestelike groei. Vanoggend is die sesde preek oor geestelike groei. Watter effek het die Here se Woord op jou? Anders gestel: Hoe het jy nadat jy die preke gehoor het en dalk weer die Bybel gaan lees het, geestelik gegroei? Dit is nodig vir elkeen om selfondersoek te doen, anders kan dit maklik gebeur dat die duiwel die Woord wegneem uit jou gedagte en jou hart. En dit sal rampspoedige gevolge vir jou hê. Kom ons luister dan vanoggend weer met aandag na wat die Here vir elkeen van ons oor geestelike groei leer.

Tema: Leef elke dag vir die Here soos Hy wil

  1. Dit is die Here voor Wie jy leef

Om die woord “godsvrug” reg te verstaan, is dit nodig om seker te maak jy ken God goed genoeg. Wanneer mens God goed ken, besef jy Wie Hy is voor Wie jy elke dag lewe en dit verander ‘n mens se lewe heeltemal.

Wel, wie is die Here?

Die Here is jou genadige en getroue Verbondsgod

Die eerste wat nodig is om van God te ken, is dat Hy die genadige en getroue Verbondsgod is. Hy is die Verbondsgod. Hy het ‘n ooreenkoms met dat Hy jou naam in sy testament van die ewige lewe geskryf het. Jes.49:16 staan dit dat jou naam gegraveer is. Dit beteken jou naam kan nie uitgevee word nie! Genadig beteken Hy is jou goedgesind sonder dat jy enigiets daarvan verdien. Getrou beteken Hy bly by sy genadeverbond en niks kan dit verander nie.

Hierdie genadige en getroue Verbondsgod is jou Vader.

Hy is deur Jesus Christus jou liefdevolle Vader

Jy kan en moet God ook ken as jou liefdevolle Vader deur Jesus Christus. Hy het sy enigste Seun uit die hemel weggestuur aarde toe. Hier op aarde het Jesus baie gely en uiteindelik aan die kruis vir ons sondes gesterf. Deur te sterf het Hy die straf op ons sonde volmaak gedra. So het Hy die vyandskap tussen God en ons weggeneem. Jy het deur Jesus nou die lewende God as hemelse Vader.

Hy is heilig en verdra sonde nie

Ons liefdevolle Vader is tegelyk ook die heilige God. Heilig beteken Hy sonder Hom af van alle sonde. Hy verdra geen sonde nie en tree daarteen op die sterkste moontlike manier op.

Hy is van ewigheid tot ewigheid God

Die genadige God en getroue Vader is van ewigheid tot ewigheid God. Hy is die Begin en die Einde. Uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge (Rom.11:36).

Elke mens leef elke dag voor God

Elke mens op aarde, dus jy ook, leef elke dag voor die genadige, liefdevolle, heilige en ewige God. Jy is elke oomblik van jou lewe in sy teenwoordigheid. Of jy agter ‘n lessenaar in die kantoor werk, of voor ‘n klas in die skool of universiteit staan, of jy as deel van die veiligheidsmagte die strate patroleer of jy in jou tuin werk of jy in jou tuin of motorhuis met gereedskap werk of waar jy ook al gaan, jy leef voor hierdie lewende Here!

Hierdie besef dat jy in teenwoordigheid van die lewende God lewe, is die eerste deel van ‘n godvrugtige lewe.

2. Ken sy wil vir jou lewe

Die Here wil dat jy geestelik groei

Die Here het ‘n plan met jou lewe. Deel van hierdie plan is dat jy geestelik sal groei. Die Here wil dat jy geestelik groei. Hy wil dat jy op ‘n sekere manier geestelik sal groei. Jy moet jou kennis met selfbeheersing verryk, jou selfbeheersing verryk met volharding, en Hy wil dat jy jou volharding ook sal verryk.

Hy wil dat jy jou volharding met godsvrug verryk

Geestelike groei is nie bloot ‘n vae begrip nie. Nee, die Here leer ons om op ‘n sekere manier geestelik te groei. Verryk jou volharding met godsvrug. Wat beteken die woord “godsvrug”?

Die betekenis van die woord godsvrug

“Godsvrug” se oorspronklike betekenis is om terug te deins vir iets groot of gevaarlik. Jy deins terug wanneer jy erken dat dit wat na jou aankom groter en gevaarliker as jy is. Terugdeins kan mens ook verstaan as om nie te maak asof God Iemand gewoon is nie, maar om te besef wie Hy is. Godsvrug is dus in die eerste plek die besef dat God genadig, getrou, heilig en ewig is. Dit is hierdie God voor Wie jy elke dag lewe en dit is Hy wat ‘n wil vir jou lewe het.

Sorg dat jy die Here se wil ken

Die tweede deel van ‘n godvrugtige lewe is om te besef dat die Here ‘n plan vir jou lewe het. Hy wil dat jy op ‘n bepaalde manier jou hele lewe deur geestelik sal groei.  Om godvrugtig te leef, is nodig dat jy die Here se wil vir jou lewe al ken!

3. Aanvaar sy wil vir jou lewe

Die Here maak sy wil vir jou lewe in sy Woord bekend

Hoe kan mens die Here se wil vir jou lewe ken? Hy maak sy wil in sy Woord bekend. Jy kry die Here se wil vir jou lewe in die Bybel. Jy het die Bybel in jou eie verstaanbare taal. Jy het die Heilige Gees wat jou help om die Bybel te lees en te verstaan.

Die Here se Woord moet of aanvaar of verwerp word

‘n Mens kan nie die Bybel lees, en neutraal bly leef nie. Die Here se Woord moet aanvaar of verwerp word. Mens kan nie niks doen nadat jy gehoor en gelees het wat die Here se wil vir jou lewe is nie. Daar is net een van twee moontlikhede en dit is: Die Woord word aanvaar of verwerp.

Die derde deel van ‘n godvrugtige lewe is om die Here se wil vir jou lewe te aanvaar!

4. Pas sy wil elke dag toe

Die mens wat die Here se wil aanvaar, moet sy wil elke dag toepas

Die vierde en laaste deel wat nodig is om godvrugtig te kan leef, is om die Here se wil vir jou lewe elke dag toe te pas. Nadat jy die Here se wil vir jou lewe gelowig aanvaar het, moet jy oorgaan na die volgende: Begin om deur die Heilige Gees God se wil vir jou lewe elke dag toe te pas. Toepas beteken doen!

Wie dit doen, sal geestelik groei oppad na die hemelse bestemming

Wie die Here se wil vir jou lewe uitleef, leef ‘n lewe van Godsvrug. Verryk jou volharding dan met ‘n lewe soos die Here wil, Wie dit doen, is besig om geestelik te groei en is oppad na die hemelse bestemming wat God vir ons voorberei het.

Wie nie die Here se wil toepas nie, is oppad na die helse bestemming

Daar is ook ‘n anderkant. Wie die Here se wil vir jou lewe nie elke dag toepas en uitleef nie, sal nie geestelik groei nie. Wie nie geestelik groei nie, gaan geestelik dood en is so oppad na die helse bestemming wat God ook voorberei het.

Hoe belangrik is dit om jou geestelike lewe te verryk met godsvrug? Dit is ‘n saak van lewe en dood, ewige lewe by God of ewige dood sonder Hom!