Ons Kerkgebou

Groei 2 – ‘n Lewe wat pas by geloof in God – 2 Pet.1:5, Jer.17:7,8

Tema: ‘n Lewe wat pas by geloof in God

Inleiding:

Geloof wat groei, is ware lewende geloof. Geloof groei nie vanself nie. Die Here leer ons daarom in 2 Pet. 1:5-7 hoe ‘n mens se geloof groei. Hy leer ons ook wat elkeen, ook jy, kan doen om jou geloof te laat groei. Omdat niemand tog ‘n dooie nuttelose geloof wil hê nie, behoort elkeen van ons, ons in hierdie twee baie belangrike verse te verdiep. Kom ons doen dit nou in die erediens!

Tema: ‘n Lewe wat pas by geloof in God

  1. Geloof is die lewende verhouding met God

Geloof het alles te doen met jou verhouding met God

Waaroor gaan geloof nou eintlik? Gaan dit daaroor dat mens in die hemel kan kom en nie hel toe gaan nie? Gaan dit daaroor dat mens deur geloof gehelp kan word wanneer jy een of ander probleem het? Gaan dit daaroor dat jy ‘n beter mens kan wees wat minder verkeerd doen as iemand wat nie glo nie?

Nee! Geloof beteken om God as volmaak betroubaar te aanvaar. Hierdie aanvaarding van God bind jou geestelik aan Hom, sodat jy ‘n verhouding met Hom het. Geloof het dus alles te doen met jou verhouding met God.

Ware geloof leef en groei

Omdat jou geloof jou verhouding met God beteken, kan jou geloof nie net bly soos dit is nie. Ware geloof wat jou aan God in ‘n verhouding bind, is geloof wat leef en groei.

Geloof wat nie groei nie, is dood

Daar is ook geloof wat nie groei nie. Twee voorbeelde is Saul in die Ou Testament en Judas Iskariot in die Nuwe Testament. Saul is as eerste koning oor Israel gekies, maar in plaas daarvan om nader aan die Here te groei, het hy al verder van God af geleef. Judas Iskariot is as dissipel gekies, maar in plaas daarvan dat hy nader aan Christus geleef en gegroei het, het hy geestelik al verder van Hom af geleef, al was hy elke dag by Jesus. Altwee hierdie mense se lewens op aarde het rampspoedig geëindig.

Geloof wat nie groei nie, is dood en eindig in die ewige dood.

2. Die beeld van hierdie verhouding

Die Here leer ons in sy Woord deur twee beelde dat geloof of dood kan wees of kan lewe en groei.

Die beeld van ‘n boom by water

Die eerste beeld is die van ‘n boom wat by water geplant is. Die water is ‘n rivier of spruit wat altyd vloei. Wat gebeur met die boom? Dit is nie vir die boom genoeg om net naby die water te staan nie. Nee, die boom stoot sy wortels uit na die waterstroom. Die wortels is later in die water. Die boom word aanhoudend gevoed deur die water en die grond wat heeltyd nat is. Wanneer daar hitte kom of selfs droogte, raak dit die boom nie, want die boom kry genoeg kos uit die water en die nat grond. Die boom het verder altyd groen blare en dra elke seisoen vrugte.

Mens en dier kan voordeel kry van hierdie mooi boom.

Die beeld van die kaal bossie in ‘n droë wêreld

Daar is ook ‘n ander plant. Hierdie plant is nie ‘n boom nie, maar ‘n bossie. Hierdie bossie staan in ‘n droë woestyn, op klippe waar daar baie min water is en die bietjie water wat daar is, is onbruikbaar. Hierdie bossie het geen blare nie, maar staan daar kaal en is besig om dood te gaan.

Hierdie bossie beteken vir niemand enigiets nie.

3. Die praktyk van hierdie verhouding

Die kaal bossie beeld die mens wat in iets of iemand anders as God glo

Die kaal bossie, die nuttelose bossie wat besig is om dood te gaan, beeld die mens uit wat in iets of iemand anders as God glo. Mens kan in baie ander dinge of persone as God glo. Jy kan in jou aardse besittings soos jou salaris of pensioen, jou bankrekening, jou belegging, jou huis en jou kar glo, of in jou rekenaar of selfoon. Die dwelmafhanklike of alkoholafhanklike glo net in hierdie dinge. Jy kan in jou posisie by jou werk glo. Jy kan in jouself glo, jou eie gesondheid of jou eie vermoë. Jy kan in jou nakom van die wet glo, omdat jy dink jy oortree darem nie die Here se wet so erg nie. Jy kan in hierdie aardse dinge glo, want dit lyk vir jou of dit is wat jou aan die lewe hou.

So ‘n lewe van ongeloof is nutteloos

Jesus het eenkeer in die omgewing van Sesarea-Filippi vir sy dissipels gesê: “Wat sal dit ‘n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar aan sy siel skade ly. Of wat sal ‘n mens gee in ruil vir jou siel?” (Mat.16:26). Die antwoord op Jesus se vraag is niks. Dit help niks as jy die hele wêreld besit, maar jou siel, jou verhouding met God ly skade nie.

Gaan vra maar vir die mens wat na ‘n ernstige gesondheidsterugslag in die intensiewe eenheid van ‘n hospitaal lê, aan masjiene gekoppel, wat die waarde van al hierdie dinge regtig is. ‘n Lewe waar mens in iets of iemand anders as God glo, is ‘n nuttelose lewe. So ‘n geloof is ‘n dooie geloof wat op die grootste ellende uitloop.

Die boom by water beeld die mens uit wat in God glo

Die boom is beeld van elke mens met ware geloof. Die waterstroom wat die boom voed, is God in Christus. God voed jou deur sy Woord met sy genade in Christus. Hy voed jou met die Evangelie dat Christus vir jou gesterf en opgestaan het, sodat jy heeltemal van sonde verlos is. Hy voed jou ook met die doop en die nagmaal dat jy deur Christus verlos is en nie verlore sal gaan nie.

Die wortels in die water is jou geloof in God. Mens kan ook sê dit is jou verstand vol kennis van God en jou hart vol sekerheid oor God. Hoe meer jy van God leer, hoe meer wil jy nog leer. Hoe vaster jy in Hom vertrou, hoe meer wil jy vertrou. Jou kennis en vertroue word al meer en meer.

So ‘n lewe dra vrugte wat by geloof pas

Soos die boom nie net by die water staan nie, so kan mens nie net geloof hê en niks gebeur nie. Die boom se manier van groei en van vrugte dra, pas by ‘n boom wat altyd water het.

Wie ‘n ware geloof het, se lewe moet pas by iemand met ‘n ware geloof. Die woord deugsaamheid beteken dit wat pas of dit wat ooreenstem.

Die Here se opdrag is dus, verryk jou geloof met ‘n lewe wat pas by jou geloof.

Die hitte en droogte wat oor die boom by die water kom, wys op die beproewinge van die lewe. Hoe maklik wankel ons geloof nie, wanneer ons beproef word nie! Wat nodig is, is dat jy met ware geloof in God, so tydens beproewing sal optree dat dit pas by jou geloof! Dit is die Here se opdrag aan jou. So groei mens se geloof. Jou geloof groei nie indien jou lewe in ‘n klaaglied verander wanneer jy beproef word nie. Nee, jou geloof groei juis wanneer jy God steeds as volmaak betroubaar aanvaar selfs wanneer jy swaar beproef word. So verryk mens jou geloof. So groei jou geloof.

Die groen blare en die vrugte van die boom is die beeld van die vrugte wat pas by ‘n ware geloof. ‘n Verdere betekenis van die woord deugsaamheid is aangenaam. Juda se offer was vir die Here aangenaam, want die offer het gepas by die Here se wil (Mal.3:4). Watter geloofsvrugte pas by die Here se wil? Sterk en goeie morele waardes! Sterk morele waardes begin by ‘n lewende verhouding met God en is vir Hom aangenaam. Sterk morele waardes bly sterk deur bekering. Hoe ons praat, hoe ons in ons voertuie ry, hoe ons aantrek, hoe ons werk, hoe ons ontspan, ons hele lewe moet pas by ons verhouding met God. Indien jy weggedwaal het van God in hierdie dinge, kom terug deur jou te bekeer! Laat jou lewe by jou geloof pas! Dit is deugsaamheid.

Die Here wil hê dat jy jou geloof moet verryk met deugsaamheid. Jy verryk net jou geloof, indien jy alles wat jy doen, doen uit geloof in God. Daar staan in Rom.14:23 “En enigiets wat ‘n mens nie uit geloofsoortuiging doen nie, is sonde.” Jy verryk jou geloof, jy maak jou geloof sterker en meer deur niks sonder God te doen nie en jou hele lewe te laat pas by jou geloof in God.

Is dit moontlik? Kan dit regtig? Ja, deur die Heilige Gees wat in jou woon en werk!