Ons Kerkgebou

Groei 7 – Verryk jouself deur medelidmaatliefde – 2 Pet.1:7, 1 Joh.4:21

Tema: Verryk jouself geestelik deur medelidmaatliefde!

Inleiding:

Ons leef in ‘n goddelose tyd (Ef.5:16). Die duiwel hits ongelowiges aan om al meer en al nuwer sondes uit te dink en te doen. Wat kan mens as opregte gelowige doen, om nie deur die sondige wêreld meegesleur te word nie, maar in die hemelryk naby God te leef?

Die Here leer ons dat jy deur geestelik te groei kan keer dat jy soos die wêreld  word. Daarom is ons besig met hierdie reeks oor geestelike groei. Vanoggend se preek gaan daaroor dat jy geestelik moet groei deur jouself te verryk met liefde vir medelidmate.

Tema: Verryk jouself geestelik deur medelidmaatliefde

  1. Medelidmaatliefde bely

Die Here wil dat jy jou godvrugtige lewe met broederliefde moet verryk

Die Here leer jou in Petrus se preek oor geestelike groei dat jy jou godvrugtige lewe met broederliefde moet verryk.

Om lief te hê, is ‘n opdrag wat mens deur die hele Bybel kry. Die opdrag om lief te hê, kry mens reeds in die Ou Testament (Lev.19:18) en by herhaling in die Nuwe Testament. Trouens die groot gebod is juis om lief te hê (Mat.22:37-40).

Broederliefde is liefde vir medelidmate

Die Here leer ons hier van broederliefde (33/53 vert). Hoe moet ons hierdie woord en hierdie opdrag verstaan? Broederliefde is nie liefde vir jou broer in die sin van jou ma en pa se ander seun of dan ook dogter nie. Dit gaan nie hier oor liefde vir gesinslede nie. Broederliefde is liefde vir ‘n mens wat saam met jou kind van die hemelse Vader is, en daarom jou broer of suster in geloof is.

Broederliefde is dus liefde vir ‘n medegelowige. Ons kan sê die liefde wat God van ons verwag is medelidmaatliefde. Hoe moet ons liefde verstaan? Onthou julle nog die preek uit Rom.13:8 in die eerste kwartaal: Julle moet aan niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê? Daar het ons geleer dat liefde die volgende beteken: Ek sal vir jou doen wat die Here van my vra, al kos dit my ook wat.

Medelidmaatliefde is dus jou goeie gesindheid teenoor  ‘n medelidmaat wat jou bereid maak om baie opofferings te maak ter wille van die medelidmaat.

Glo in die Here wat jou van medelidmaatliefde leer

Om deur medelidmaatliefde geestelik te groei, is die volgende in die eerste plek nodig:

Glo in die Here wat jou van medelidmaatliefde leer en dit van jou verwag. Wie in God glo, het kennis van God se liefde vir jou. Wie kennis het dat God jou so liefgehad het, dat Hy sy enigste Seun na die wêreld gestuur het, ken ook die opdrag wat die Here gee dat ons mekaar moet liefhê. Liefde wat die Here verwag, is net moontlik by gelowiges in die Here.

Bely dat daar so iets is en so ‘n opdrag bestaan

Geloof moet na belydenis oorgaan. Sorg dat jy 1 Joh.4:7-21 baie goed ken. Lees die hoofstuk oor en oor. Bely dat daar so ‘n spesiale liefde is, soos medelidmaatliefde. Maak seker dat die kernvers vir vanoggend se preek in jou hart (1 Joh.4:21) en verstand vassteek. Glo en bely dat die Here van jou medelidmaatliefde verwag.

2. Medelidmaatliefde bedryf

Medelidmaatliefde moet in elke gemeente uitgeleef word

Medelidmaatliefde mag nie net by woorde bly nie. Hierdie liefde moet in elke gemeente van Christus bedryf, dit is uitgeleef word. Medelidmaatliefde moet tot aksie oorgaan. Die Here verwag van jou dat jy alles in die stryd sal werp om jou godvrugtige lewe met medelidmaatliefde te verryk.

Ek het ‘n sterk vermoede dat ons dink, medelidmaatliefde is ‘n plig wat ons kan nakom, indien ons medelidmate goed genoeg ken en indien ons tyd het. Die lidmaat wat so dink, moet liewer weer luister na wat die Here sê: Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie (1 Joh.4:8), ..want wie sy broer wat hy kan sien, nie liefhet nie, kan onmoontlik vir God liefhê, wat hy nie kan sien nie (1 Joh.4:20).

Hierdie liefde kom nie vanself nie. Hierdie liefde kom van God af. Hierdie liefde het Hy in Christus bewys.

Christus het uit liefde sy lewe vir jou geoffer

God het sy liefde aan ons bewys deur Christus vir ons te gee. Jesus Christus het jou so liefgehad dat Hy sy lewe vir jou opgeoffer het. Hy het sy hemelse lewe prysgegee en na die aarde gekom. Hier op aarde het Hy die ergste lyding ondergaan en vir jou aan die kruis gesterf.

Deur sy liefde vir jou het Christus jou gewys wat liefde is. Deur sy kruisiging en opstanding het Christus jou verlos en jou ‘n nuwe mens gemaak wat lief kan hê.

Wees jy dan die gelowige by wie medelidmaatliefde begin

Die Here praat in sy Woord met jou. Moenie vir ander mense wag nie. Wees jy die gelowige lidmaat by wie medelidmaatliefde begin. Wees jy die lidmaat wat planne maak om medelidmate beter te ken, om uit te vind hoe jy ‘n medelidmaat kan liefhê, soos die Here van jou verwag.

Die Heilige Gees stel jou in staat om so geestelik te groei

Die Here vra nie van jou iets, sonder om jou in staat te stel om te kan doen wat Hy van jou verwag nie. Hy het sy Heilige Gees gestuur. Die Gees leef en werk in jou. Hy werk liefde in jou. Hy stel jou in staat om geestelik te groei deur jou godvrugtige lewe met medeldimaatliefde te verryk.

3. Medelidmaatliefde beleef

Laat medegelowiges in die gemeente toe om jou lief te hê

Medelidmaatliefde moenie net uitgeleef word nie, jy moet medegelowiges in die gemeente ook toelaat om jou lief te hê. In plaas daarvan dat jy medegelowiges van jou wegstoot, wil die Here dat jy medelidmate in die gemeente naby jou toelaat.

So beleef jy ook medelidmaatliefde en maak jy dit vir ander moontlik om hierdie opdrag van die Here uit te voer.

Die Heilige Gees stel jou in staat om dit te doen

Die uitleef en die beleef van medelidmaatliefde kom nie vanself nie en geen lidmaat is in staat om uit eie krag hierdie opdrag van die Here na te kom nie. Die Heilige Gees het gekom. Hy stel jou in staat om in liefde met medelidmate te leef.

Slot:

Kerke en lidmate weet van die groot gebod, om lief te hê, kerke en lidmate praat baie oor liefde, maar dit is asof mens net nie daarby kom nie. Waarom nie? Liefde gebeur nie net nie. Liefde is deel van ‘n geestelike groeiproses. Jy begin by geloof, dan deugsaamheid, dan kennis, dan selfbeheersing, dan volharding, dan godsvrug en dan liefde onder mekaar.

Ons kom nie regtig by liefde uit nie, omdat ons nie doen soos die Here sê nie. Kom ons verander dit! Ons moet ons bekeer! Elkeen van ons moet deur die Heilige Gees 2 Pet.1:5-7 ons eie maak en dit elke dag doen. So sal elkeen van ons geestelik groei, mekaar opbou en die Here eer!