Ons Kerkgebou

God se lewende Woord laat elkeen wat die Woord hoor, ‘n antwoord gee.-Jes.55:11

Inleiding:

Moses staan in die Farao van Egipte se indrukwekkende paleis. Hy praat met die heidense regeerder. Die Farao hoor by Moses die Here se Woord. Die Here wil hê hy wat Farao is, moet Israel laat trek. Die heidense regeerder steur hom nie aan die Here se Woord nie. Jeremia die Here se profeet praat baie ernstig met Israel. Hulle hoor uit Jeremia se mond die Here se Woord: “As jy jou wil bekeer, Israel, moet jy jou tot My bekeer, sê die Here” (Jer.4:1.) Israel kyk omtrent bo-oor Jeremia en wys na die tempel van die Here daar in Jerusalem wat hulle trots en geestelik veilig laat voel. Hulle hoor nie God se Woord nie.

Dan is daar die anderkant. Die koningin van Ethiopië se minister van finansies hoor van God, maar Hy ken Hom nog nie en glo nog nie regtig in Hom nie. Hy wil meer weet en gaan na Jerusalem om te bid. Die Heilige Gees stuur Filippus na die man toe. Filippus ontmoet die minister waar hy besig is om Jes.53 te lees, maar hy verstaan niks van wat hy lees nie. Filippus vertel hom van Jesus Christus. Hierdie ongelowige uit ‘n heidense land hoor God se Woord. Hy glo onmiddellik met sy hele hart in Jesus Christus, die Seun van God.

Wat het hier gebeur? Mense wat hoor en nie glo nie, aan die eenkant. Aan die anderkant iemand wat hoor en met sy hele hart glo! Daar is talle sulke voorbeelde in die Bybel. Kain hoor God met hom praat, maar hy glo nie, Drieduisend mense in Jerusalem hoor God se Woord, kom tot bekering en glo met hulle hele hart in Jesus Christus, die Verlosser van sondaars.

Hoe gebeur dit?

Die Here antwoord hierdie vraag in Jes.55:10,11.
Tema: God se lewende Woord laat elkeen wat die Woord hoor, ‘n antwoord gee.

1. God se Woord is lewend.

God beskryf sy Woord as lig (Ps.119:105) as saad (Mt.13:23) en as ‘n krag (Rom.1:16.)

God se Woord, die Bybel, is die lig wat my die weg wys uit die donker doodsgreep van sonde na die lewe wat God gee. Die Heilige Gees laat die Woord in my soos saad ontkiem. Die Gees skep geloof in Christus in my deur die Woord. Hierdie ware geloof in Christus beteken vir my die ewige lewe. Die Woord is soos ‘n kragopwekker wat met krag geloof in my opwek. Deur hierdie geloof in Christus, word ek gered van die sonde en die dood en kry ek die ewige lewe.

In al hierdie dele in die Bybel en daar is baie meer, leer God ons dat sy Woord lewend is en lewe in gelowige harte wek.

Dat God sy lewende Woord aan dier mensdom gee, sy Woord laat opskryf en bewaar laat bly, beteken dat Hy na ons met genade en liefde uitreik. Hy gee sy Woord dat ons in Hom kan glo en Hom kan ken. Deur in Hom te glo en Hom te ken, het ons die ewige lewe (Joh.20:31, 1 Joh.5:13.).

Hoe kry mens die ewige lewe deur God se Woord?

God se Woord word uiteindelik ‘n mens, Jesus Christus. God kom na ons toe deur sy Seun.. Hy stuur sy Seun na hierdie wêreld om ons Verlosser te wees. Sy Seun leer ons God se verlossingsplan ken. Sy Seun, Jesus Christus verlos ons van sonde deur vir ons te sterf en vir ons uit die dood op te staan.

Hierdie baie goeie boodskap, die evangelie van verlossing deur Christus, wat vir ons onbeskryflike blydskap inhou, stuur God die wêreld in. Hierdie goeie boodskap, is die evangelie van verlossing deur Christus. Dit is verlossing sonder enige verdienste van ons kant af. Dit is verlossing net uit genade!

Dit is verder die evangelie waardeur die Heilige Gees lewe in mense se harte wek.

2. God se Woord begin nuwe lewe in sommige harte.

Reën en sneeu is water wat op die aarde val. Water is lewe. Die water van sneeu en reën deurweek die aarde. Saad ontkiem, plante bot en groei en dra vrug. Dit wat die Here hier in Jes.55:10 sê, sien ons hierdie jaar in ons land. Verlede jaar was dit baie droog. Die Here het reën gegee. In Noordwes byvoorbeeld, staan die mielies geil en blou op die lande.

Soos reën en sneeu die grond deurweek, dat plante kan bot en vrugte dra en die mensdom kan eet en leef, so werk God se Woord ook.
God stuur sy Woord. Die Heilige Gees dring ‘n mens se hart van klip binne. Hy versag so ‘n hart met God se Woord, met die Bybel. Hy verander ‘n hart wat geestelik dood was. Hy begin nuwe lewe. So ‘n mens word weergebore, glo in Christus, kom tot bekering en leef deur die Gees ‘n nuwe lewe as nuwe mens.

Die Heilige Gees wek geloof deur God se lewende Woord in drieduisend Israeliete in Jerusalem, in die minister van finansies van die koningin van Ethiopië, in Lidia, die sakevrou in Filippi, in die tronkbewaarder in Filippi, in Saulus van Tarsis wat soveel Christene vervolg het en deur die geskiedenis in duisende, nee, miljoene mense se harte. Die Heilige Gees verander ‘n koue lewelose hart in ‘n hart wat lewe en brand van geloof in Christus.

Mense hoor God se Woord, glo in Jesus Christus as enigste Verlosser, kom tot bekering en leef ‘n lewe van bekering.

So ‘n gelowige leef elke dag nader aan God en vir Hom. ‘n Nuwe mens maak die Bybel elke dag oop in die huis, hou huisgodsdiens en leer kinders van God ons Vader, van Jesus Christus ons Verlosser en ‘n lewe deur die Heilige Gees van geloof en bekering. ‘n Nuwe mens is Sondag in die erediens, luister na wat God sê en doen dan in die week wat volg dit wat God Sondag deur sy Woord sê. ‘n Nuwe mens neem jou plek in die gemeente in, leef naby medegelowiges in die gemeente werk saam met ander in die gemeente en bou so die gemeente van Christus op. ‘n Nuwe mens in die Gereformeerde kerk Akasia is in ‘n diensgroep besig om jou plek in Christus se gemeente vol te staan en jou Verlosser uit dankbaarheid te dien.

Dit alles omdat die Here deur sy Woord geloof in so ‘n mens se hart gewek het.

3. God se Woord maak harde harte nog harder.

Die lewende God se lewende Woord werk ook na die anderkant toe.
Kain hoor, maar sy hart bly gesluit en dood. Die Farao in Egipte steeur hom nie aan God se Woord nie. So ook baie in Israel tydens Jesaja se lewe as profeet en Jesus se lewe op aarde, die Fariseërs en lede van die Joodse Raad, Pontius Pilatus, koning Agrippa voor wie Paulus verskyn het en duisende, nee miljoene ander deur die eeue tot vandag toe.
‘n Lidmaat lees die Bybel of hoor ‘n preek, word selfs vir ‘n kort rukkie geraak deur God se Woord, maar doen uiteindelik nie wat die Here sê nie. Dit is asof so iemand se hart nog kouer en nog harder word.

Hoe gebeur dit?

God se Woord self maak ore doof en oë blind. Hy gee sy Woord dat iemand kan hoor, maar doof bly, kan sien, maar blind bly. So ‘n mens bly ‘n ou sondige mens, is en leef heeltemal anders as ‘n nuwe mens en gaan uiteindelik verlore.

Dit lyk in die Bybel of die meeste mense onder hierdie groep val.

4. God se Woord laat my hand in eie boesem steek.

Jy staan vanoggend voor die lewende God in hierdie erediens. Jy staan voor Hom elke keer wanneer jy die Bybel oopmaak en lees. Die sneeu en reën van sy Woord, die water wat lewend maak, val in jou hart.
Jy hoor en jy weet God verwag van jou om ‘n aktiewe meelewende lidmaat in sy kerk, in hierdie gemeente te wees. Jy is ‘n belydende lidmaat. Bely beteken om te praat, dit is om van Christus te vertel. God wil dat jy in jou huis, maar ook in die gemeente en in die gemeenskap van Christus vertel. ‘n Mens praat ook deur jou optrede. God verwag dat jy aktief saam met ander gelowiges vir Hom sal leef.

Wat gebeur met God se Woord in jou?

Hierdie is ‘n voorbereidingsdiens met die oog op nagmaal. Dit is ‘n erediens waar dit veral gaan oor selfondersoek. Die Heilige Gees gebruik die reën en sneeu van God se Woord. Hy laat jou hand in eie boesem steek. Gemeet aan God se Woord, nie aan die tyd tot jou beskikking of jou besige program nie, nee, gemeet aan die Bybel, hoe lyk jou lewe in die gemeente? Hoe antwoord jy op God se Woord?
Net een van twee antwoorde is moontlik. Of ‘n warm gelowige hart en ‘n lewe met oorgawe vir God, of ‘n lou of koue hart en ‘n lewe met oorgawe vir die dinge van hierdie wêreld soos aansien onder mense of bevordering by die werk of ‘n goeie salaris.

Indien jy nie in die gemeente die vrugte dra wat God verwag nie, is dit nodig dat jy jou moet bekeer. Jy het die Heilige Gees in jou. Hy werk met die Woord in jou. Hoor dan wat God vir jou sê.

Bekeer jou.
Verander jou manier van dink.
Verander die gesindheid in jou hart.
Verander jou manier van doen.
Leef deur die Gees met oorgawe vir God in die gemeente.
Leef deur die Gees voluit saam met medegelowiges.
Wees so ‘n lig vir hierdie gemeenskap waar God ons geplaas het.
Wees jy die gelowige lidmaat wat hoor en sien en dan doen wat God deur sy Woord vir jou sê.