Ons Kerkgebou

Die Here is altyd by my sodat ek met opregte geloof en gehoorsaamheid in sy genadeverbond kan leef.-Jos.1

Inleiding:

Lewe in die genadeverbond is in die eerste plek ‘n lewe van genade. Dit is gewoonlik vir ons maklik om die genade van God te ontvang. Ons aanvaar ook graag hierdie genade elke dag. Maar….lewe in die genadeverbond bestaan uit ‘n baie belangrike tweede deel. Hierdie tweede deel is ‘n opdrag wat die Here gee. Sy opdrag is dat ons met opregte geloof en met gehoorsaamheid in die genadeverbond moet leef.

Vanoggend se preek gaan oor ons geloof en gehoorsaamheid in die genadeverbomd.

Tema: Die Here is altyd by my sodat ek met opregte geloof en gehoorsaamheid in sy genadeverbond kan leef.

 1. Ek staan voor ‘n opdrag wat vir my te groot is

Josua se omstandighede

Josua is saam met Israel op die grens van Kanaän. Dit is die tweede keer dat Josua saam met Israel op die grens van Kanaän staan. Die vorige keer het rampspoedig afgeloop. Moses het twaalf verkenners, spioene die land in gestuur om te verken en te kyk hoe dit lyk en te kom vertel, sodat Moses en sy raadgewers kon weet hoe en waar hulle die land kon binneval (Num.13:17-20.)

Maar daar het niks van gekom nie. Tien van die twaalf verkenners het verslag gelewer dat hulle nooit die land sou kon binneval nie. Net twee, Josua was een van die twee, Kaleb was die ander een, het gesê dat hulle met geloof in die Here sy opdrag moes uitvoer en die land inneem. Israel het Josua en Kaleb met die dood gedreig en teen Moses en Aäron in opstand gekom en geweier om die land in te gaan. Die Here het hulle toe terug gestuur om agt-en-dertig jaar in die woestyn te bly. Almal wat uit ongeloof nie wou ingaan nie, het in die woestyn gesterf.

Nou, na soveel jare is Josua terug op die grens van Kanaän. Wat gaan hierdie keer gebeur? Hy is nou nie meer een van die verkenners nie. Nee, hy is nou die leier wat hierdie volk in Kanaän moet inlei! Wat meer is, Moses, die beste en mees dinamiese leier wat Israel ooit gehad het, leef nie meer nie. Daar was niemand by wie Josua raad kan kry nie. Hy kry die opdrag van die Here: Maak jy gereed, trek jy deur die Jordaanrivier (Jos.1:2.) Josua moet opstaan en hy moet doen.

Verder moet Josua nougeset volgens die Here se Woord leef (Jos.1:7) en terwyl hy hierdie hierdie geweldige opdrag uitvoer, sterk en vasberade wees. Hy moenie  vir enigiets of enigiemand skrik of bang wees nie (Jos.1:9.)

Wat het hierdie opdrag beteken? Die Here het Josua beveel om met opregte geloof en gehoorsaamheid in die genadeverbond verder te leef. Josua moes die beloofde land in. Hy moes met opregte geloof en gehoorsaamheid aan die Here die voortou neem.

Josua staan as mens voor ‘n baie groot opdrag. Hy ken Israel in die tyd met die uittog hoe baie hulle gekla het, hoe baie hulle nie na God geluister het nie. Hy het die vorige mislukking beleef. Hy is toe met die dood gedreig. Hoe sal dit nou gaan? Hy weet nie. Wanneer mens onseker is, kom daar twyfel, onsekerheid.

My omstandighede

Ons staan in 2017 en elke jaar van ons lewe ook voor ‘n groot opdrag. Die Here vra, Hy beveel elkeen van ons om as opregte gelowige in die genadeverbond te leef. Lewe in die genadeverbond is om elke dag van die Here genade op genade te ontvang. Maar….Dit is net die eerste deel van lewe in die genadeverbond. Die tweede deel is om in opregte geloof en gehoorsaamheid elke dag en elke omstandigheid in jou lewe aan te pak.

Dis ‘n baie groot opdrag vir elke enkele een van ons.

 • Ons moet in die genadeverbond met opregte geloof en gehoorsaamheid vorentoe kyk in ‘n land wat polities baie deurmekaar is, op bykans elke gebied agteruitgaan en waar liefde vir Christus en sy kerk al minder word.
 • Ons moet in die genadeverbond met geloof en gehoorsaamheid leef, terwyl die druk by die werk dit weekliks moeiliker en soms selfs byna ondraaglik maak.
 • Ons moet in die genadeverbond met geloof en gehoorsaamheid leef, terwyl ons baie moeilike persoonlike omstandighede het. Groot teleurstelling, ernstige siekte wat ons heeltemal aftakel of die dood van ‘n geliefde.
 • Ons moet gelowig en gehoorsaam vorentoe kyk en leef ten spyte van ons eie sondigheid en die duiwel wat ons aanval en keer om elke hoek en draai.

Hierdie opdrag is nie ‘n keuse nie. Dit is die lewende God wat beveel. Elkeen van ons staan voor die opdrag om oral en altyd met opregte geloof en met stiptelike gehoorsaamheid te leef. Dit is ‘n baie groot opdrag, ‘n opdrag wat eintlik vir ons te groot is.

 1. Die Here ken my swakheid

Terwyl die gedagtes deur Josua se kop en sy hart daar op die grens van Kanaän maal, lees die Here elke enkele een soos ‘n oop boek. Hy ken Josua. Hy weet van alles wat binne hom woel. Hy verstaan volmaak dat Josua nie alleen kan nie. Hy weet dat Josua Hom nodig het, daarom kom Hy na Josua toe en praat met hom: “Soos Ek by Moses was, so sal Ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie” (Jos.1:5.)

Die Here het ons gemaak. Hy weet wat in ons gedagtes en hart  aangaan. Alles in my is oop en bloot voor Hom wat alles ken en weet.

Hy ken elkeen van ons volmaak. Hy ken my swakheid as sondige mens. Hy weet dat dit baie keer moeilik gaan hier op aarde. Hy weet presies van elke bietjie twyfel in my. Hy weet dat ons leiding en hulp nodig het. Hy verstaan dat ons Hom oral en altyd so nodig het.

Sy Woord is ewig. Hy is die ewig onveranderlike God. Dit wat Hy vir Josua baie lank terug gesê het, is vir elkeen wat aan Hom behoort, bedoel. Hy praat daarom in 2017  ook met jou. Die Here sê daarom ook vir jou dat Hy by jou sal wees en jou nie sal verlaat nie en nie in die steek sal laat nie.

Elkeen van ons kan maar weet, God is getrou. Hy is altyd dieselfde. Wat Hy sê, dit doen Hy. Elkeen van ons kan daarom met sekerheid weet dat die Here ons nie in die steek sal laat nie en nie sal verlaat nie. Ons sal in 2017  nie een oomblik sonder Hom wees nie! Nie vandag nie, nie een dag van hierdie jaar en elke jaar van ons lewe tot in ewigheid nie!

 1. Die Here gee aan my sekerheid

Die Here weet dat Josua ook leiding nodig het, daarom sê Hy: “Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan” (Jos.1:8.)

Die Here sal Josua met sy Woord lei. Dit is hoe die Here mens in die genadeverbond lei, deur sy Woord. Op baie ander plekke in die Bybel lees ons dit ook –

Ps.119:105 – “U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad.”
Ps.23:3 –  “Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy Naam”
Ef.5:17 – Moenie onverstandig optree nie, maar vra na die wil van die Here
2 Tim.3:16 – Die Here het sy Woord gegee om ons te onderrig, dwaling te bestry, verkeerde dinge reg te stel en sodat ons reg kan lewe soos Hy wil

Die Here sal ons altyd lei. Hy lei ons deur sy Woord. Die Heilige Gees gebruik die Woord, die Bybel. Hy leef in hierdie gemeente. Hy leef en werk in die hart van elke gelowige. Hy laat ons die Here se Woord lees en hoor. Hy laat ons die Woord verstaan. Hy laat ons doen wat die Here in sy Woord sê. Hy maak dat ons graag wil volg waar die Here ons lei.

Wanneer die Here vir mens iets vra, help Hy jou altyd om te kan doen wat Hy vra. Luister na wat Hy vir Josua sê: “Ek, die Here jou God is by jou, oral waar jy gaan” (Jos.1:9.)

Die Here bind Homself aan Josua. Daarom sê Hy “Ek, die Here jou God.” Hy bind Homself aan jou met ‘n ewige band. Hy het vir Abraham gesê “Ek bring ‘n verbond tot stand tussen My en jou en jou nageslag in al hulle geslagte. Dit is ‘n ewige verbond: Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag” (Gen.17:7.) Eeue na Abraham sê die Here dieselfde woorde ook vir Josua. Deur Jesus Christus sê die Here vandag dieselfde woorde ook vir jou.

Hy bind Hom deur Jesus aan jou met ‘n ewige band. Jesus het gesterf om jou van al jou sonde te verlos. Deur sy dood het Hy jou syne en sy Vader s’n gemaak. Jy behoort nou aan die Here Jesus Christus en deur Hom aan God. God is nou die Here jou God. Deur Jesus se opstanding gee Hy vir jou die nuwe lewe naby God jou Vader. Hierdie nuwe lewe is die ewige lewe met God en by Hom.

Omdat die Here nou ‘n ewige band met jou het, is Hy by jou oral waar jy gaan. God is deur sy Gees oral en altyd by ons. Die Heilige Gees het gekom om vir ewig by ons te bly en in ons te wees (Joh.14:17.) Omdat die Here by jou is, hoef omstandighede, vrese, twyfel en alles wat jou so terughou, nie te groot en te moeilik vir jou te wees om te oorkom nie.

 1. Ek leef met opregte geloof en gehoorsaamheid

Ons weet nie wat vir ons nog voorlê môre, volgende maand, die res hierdie jaar, ons hele lewe nie. Ons weet wel die volgende:

 • Elkeen van ons het ‘n opdrag om in die genadeverbond met opregte geloof en gehoorsaamheid te leef.
 • Die Here weet dat ons Hom nodig het.
 • Sy Heilige Gees sal ons sal ons deur sy Woord lei om met opregte geloof en gehoorsaamheid te leef.
 • Die Here sal ons help deur oral en altyd by ons te wees.

Nadat die Here met Josua gepraat het, het hy wat Josua was, met geloof en gehoorsaamheid Josua die leiers in Israel aangesê om gereed te maak om die land in besit te neem, soos God beveel het.

Leef jy dan dan deur die Gees met ‘n hart wat brand van geloof!
Leef deur die Gees met die gehoorsaamheid wat God van jou verwag!

Suid-Afrika, die kerk van Christus, hierdie gemeente het sulke Christengelowiges nodig.
Wees jy elke dag, elke jaar hierdie gelowige wat met opregte geloof en gehoorsaamheid in die genadeverbond leef.