Ons Kerkgebou

Die goeie nuus dat Christus gesterf en opgestaan het, is die Belangrikste Boodskap in die lewe.-1Kor.15

Inleiding:

‘n Goeie boodskap doen wonders vir ‘n mens en maak ‘n blydskap in jou wakker wat amper nie in woorde gesê kan word nie. Dink maar aan die boodskap dat ‘n baba gebore is, dat jy matriek geslaag het, dat die jongmens sy of haar bestuurderslisensie gekry het, dat jy skoon is van kanker. Daar is soveel ander sulke goeie boodskappe. Hoekom maak hierdie boodskappe mens so bly? Een rede is dat dit so anders kon gewees het. Die baba kon verloor word, jy kon matriek gedruip het, ‘n korrupte toetsbeampte kon jou die lisensietoets nie laat slaag het nie, die kanker kon vererger het om terminaal te wees.

Elkeen van hierdie goeie boodskappe het jou lewe vir altyd verander. Is daar dalk ‘n goeie boodskap wat jou lewe die meeste verander het? ‘n Boodskap wat jou die blyste behoort te maak?

Vanoggend se preek gaan oor God se Goeie Boodskap vir jou. Luister vanoggend saam met my en gaan dink dan diep daaroor na of hierdie Goeie Boodskap nie die heel beste en die heel belangrikste boodskap vir jou is nie en of jy nie oor hierdie boodskap die heel blyste behoort te wees nie.

Tema: Die goeie nuus dat Christus gesterf en opgestaan het, is die Belangrikste Boodskap in die lewe.

  1. Onthou die Evangelie

Die vroegste mensdom, naar ook die mensdom van alle tye, ons vandag is hierby ingesluit, het goeie nuus, ‘n goeie boodskap nodig gehad, want die ganse mensdom, van die eerste twee in die tuin van Eden tot die laaste baba wat gebore sou word, was verlore. Hierdie werklikheid in elkeen van ons se lewe mag ons nooit vergeet nie. Elkeen van ons was deel van die verlore mensdom.

Vra maar ‘n persoon wat in sy of haar lewe vasgevang was in die greep van alkohol of dwelms of jy ooit mag vergeet dat jy in daardie verskriklike greep was en hoe die Here jou daar uitgehaal het.

Almal van ons was magteloos in die greep van die duiwel en die sonde en die ewige dood. Ons kon niks doen om uit hierdie doodsomstandighede te kom nie. Die ganse mensdom, ons vandag ook, het ‘n baie groot behoefte aan goeie nuus gehad dat Iemand ons so help.

Daardie wonderlike boodskap het gekom. Ons was magteloos, maar God was nie. Hy het vir ons hierdie goeie boodskap gehad. Hy het Paulus gebruik om die goeie boodskap, die evangelie eers in Korinte aan die heidense Grieke te verkondig. Die Goeie Boodskap het van die mense in Korinte se lewe verander van ongeloof na geloof, heiden na Christen, dood na lewe.

Ongelukkig, soos so baie keer gebeur, het daar na Paulus het ander leraars, vals leraars gekom wat ‘n ander evangelie gebring het. Hierdie ander evangelie was in werklikheid ‘n dwaalweg weg van Jesus Christus af. Paulus het daarom hierdie hoofstuk aan die gemeente in Korinte geskryf.

Daar is vandag steeds leraars wat ons ook probeer weglei van die ware evangelie, die goeie boodskap wat God vir ons het. Die brief aan die Korintiërs, en vir vanoggend veral hoofstuk 15, is woorde wat God vir ons bedoel.

  • Ontvang hierdie Evangelie. Dit beteken: Luister na baie goed na God se Goeie Boodskap, want wat Hy sê, is juis ook vir jou bedoel.
  • Bly in die evangelie gevestig staan. Maak wat jy by God hoor, jou eie. Hou so daaraan vas dat die Goeie Boodskap vir altyd deel van jou lewe bly.
  • Ek herinner julle, skryf Paulus. Daarmee wil die Here sê: Onthou hierdie wonderlike boodskap.
  1. Elkeen wat die evangelie glo, word gered

Die evangelie, die goeie boodskap wat God vir ons gee, is lewensbelangrik, want wat die lewende God vir jou sê, raak jou hele lewe. Dit verander jou lewe heeltemal en vir ewig.

Luister na wat God sê: “Deur dié evangelie word julle ook gered…” (1 Kor.15:2.) God kom na jou toe met die boodskap dat Hy jou lewe verander het. Hy het jou doodsomstandighede weggevat. Hy het jou losgemaak uit die greep van die duiwel en die sonde en die dood. Hy het vir jou nuwe lewe, ewige lewe gegee. Is dit nie regtig die heel beste en die heel belangrikste boodskap wat enige mens ooit kan kry nie?

Jy kan vra: Vir wie is hierdie boodskap bedoel? Is God se Goeie Boodskap regtig vir my bedoel?

Die Here sê presies vir wie Hy hierdie Goeie Boodskap bedoel. “As julle vashou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig het” (1 Kor.15:2.)

Vashou beteken om te weet en te sê dat hierdie boodskap die waarheid is en om te aanvaar dat God sy Goeie Boodskap vir jou bedoel.

Hou jy vas aan hierdie Goeie Boodskap?
Dan mag jy met die grootste sekerheid weet dat jy gered is.

  1. Die kern van die evangelie is die sterwe en opstanding van Christus

Wat is hierdie evangelie, hierdie Goeie Boodskap wat so belangrik is?

Die Here sê vir ons, Hy leer ons baie duidelik wat sy Goeie Boodskap presies is. Luister: “Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit: Christus het vir ons sondes gesterf volgens die Skrifte. Hy is begrawe en op die derde dag opgewek, volgens die Skrifte” (1 Kor.15:3,4.)

Die kernboodskap wat God vir ons het, is: Christus het vir ons sondes gesterf en vir ons die derde dag uit die dood opgestaan.

Wie van ons wil net eenkeer hoor van ‘n nuwe baba of van genesing van kanker? Niemand! Jy wil dit weer en weer hoor en weer en weer vir ander vertel, want dit is vir jou ‘n wonderlike boodskap!

God wil ook nie dat jy net eenkeer hoor dat sy Seun vir jougesterf en opgestaan het nie. Hy wil Sondag vir Sondag dat hierdie Goeie Boodskap oor die hele aarde moet weerklink. Sy Goeie Boodskap is so wonderlik en so belangrik dat dit Elke Sondag gepreek kan en moet word!

Hoor daarom vanoggend weer die Beste en Belangrikste Boodskap van jou lewe:

Jesus Christus, God se Seun het vir jou sondes gesterf en Hy het op die derde dag vir jou uit die dood opgestaan.

Deur sy dood en opstanding het Hy jou volmaak van die duiwel, sonde en die dood verlos en aan jou die nuwe lewe, die lewe met God, die ewige lewe gegee. Hy gaan jou verlossing en jou ewige lewe nooit weer van jou wegneem nie. Jy wat God se Goeie Boodskap vas glo, is verlos en het die ewige lewe, vir altyd.

Paulus wou vir die Korintiërs in baie duidelike taal sê dat hierdie evangelie nie van hom af kom nie. Daarom het hy elke keer bygevoeg: “..volgens die Skrifte.” Die hele Ou Testament is deurtrek van beloftes van die verlosser wat God sou stuur. Jesus Christus is daardie Verlosser. Sy dood en sy opstanding is die vervulling van wat in die Ou Testament geskryf is.

Die evangelie dat Christus gesterf en opgestaan het, is dus nie mensgemaak nie. Inteendeel! Dit is God se Goeie Boodskap!

  1. Leef van hierdie evangelie

Baie Grieke in Korinte het die Goeie Boodskap nie geglo nie. Baie in Suid-Afrika en in Pretoria glo God se Goeie Boodskap ook nie.

Iemand het op ‘n keer oor die radio gesê hy kan nie in ‘n vader glo wat sy eie seun laat doodmaak nie. Die man het in wat hy gesê het na God verwys wat Christus gestuur het om vir ons te sterf.

Wel, elkeen wat die Goeie Boodskap so afmaak en nie glo nie, sal self vir ewig in die hel onder God se verskriklike oordeel oor sonde moet ly. Dit is die eenkant. Aan die anderkant sal elkeen wat die Goeie Boodskap gehoor en geglo het, se lewe by God in hemelse heerlikheid uitloop.

Dit is daarom wonderlike genade om die Goeie Boodskap te kan hoor en te kan glo. Die Goeie Boodskap, die evangelie bepaal mens se hele lewe. Jy leef in werklikheid van die evangelie.

Hoe leef mens van die evangelie?

  • Besef elke dag van jou lewe dat God se Goeie Boodskap vir jou die heel belangrikste boodskap is wat jy ooit sal hoor!
  • Leef elke dag van jou lewe met ‘n hart wat oorloop van blydskap oor God se Goeie Boodskap dat Jesus Christus vir jou gesterf en opgestaan het!
  • Hou hierdie Goeie Boodskap nie net vir jouself nie. Deel dit met ander. Vertel vir ander hiervan. Vertel dit oor en oor!

Julle het vandag ‘n preek gehoor oor die belangrikste boodskap vir enige mens.
Wat is die belangrikste boodskap wat jy nog ooit gehoor het?
Wat jy as die belangrikste boodskap sien en wat jy met daardie boodskap maak, sal wys in hoe jy hier op aarde leef en sal bepaal waar jy in die toekoms in die ewigheid gaan wees.