Ons Kerkgebou

Christus maak die groot verskil in ‘n gesin se lewe! -Ef.5:21-33

Ek glo dit pla elkeen van ons baie wanneer ons hoor ‘n klein dogtertjie of ‘n jong meisie of ‘n vrou is aangerand of verkrag of doodgemaak.

Dink ons as Christengelowiges, as kerk van Christus, net die polisie en maatskaplike werkers of ander organisasies kan iets aan hierdie ernstige probleem doen?

OF

Is ons as kerk bereid om die lig van Jesus Christus ons Here op die ernstige probleem van huislike geweld te laat skyn?

Tema: Christus maak die groot verskil in ‘n gesin se lewe!

  1. Die wêreld aan die woord oor gesinsgeweld

Die afgelope tyd was dit asof die geweld teen vroue en kinders in ons land die hoogte in geskiet het. Hier is ‘n paar statistieke van die afgelope jare: In 2016 is 42 596 verkragtings van vroue aangemeld. Dit is 116 per dag en 4 elke uur. Teen die tyd dat ons erediens verby is, is vier vroue in ons land verkrag. Verder is 1 uit elke vier vroue ‘n slagoffer van huislike geweld. In 2012 het ‘n verslag verskyn oor geweld teen kinders. In daardie jaar was 50 688 kinders slagoffers van geweldsmisdade. Dit is 138 kinders elke dag. Daardie jaar is 793 kinders vermoor en 758 was slagoffers van poging tot moord. Dit is 130 kinders elke maand. Hierdie is skokkende syfers wat jaarliks min verander. Geweld teen vrouens en kinders bly ‘n geweldige probleem in ons land.

Dit het gebeur ten spyte daarvan dat daar spesiale veldtogte en programme is, wat gehou word om die publiek bewus te maak hoe verkeerd geweld teen vroue en kinders is. Daar is die kinderwet van 2005, die gelykheidswet van 2000, die wet op huislike geweld van 1998 en nog ander.  Elke jaar 25 Nov tot 10 Des is in Suid-Afrika ‘n veldtog van 16 dae teen geweld teen vroue en kinders. 25 Nov van elke jaar is die internasionale dag van geen geweld teen vroue, 29 Nov van elke jaar is die internasionale Vroueregtedag en die 10e Des van elke jaar is Menseregtedag.

Al hierdie dinge word gedoen om geweld teen vroue en kinders te laat ophou. Die teenoorgestelde gebeur…ongelukkig. Die geweld word al meer en die statistieke al meer ontstellend.

Die afgelope tyd het stemme opgegaan dat een van die belangrikste redes vir hierdie geweld die kultuur is dat die man die hoof van die vrou is. Wêreldse programme en artikels het die oorsaak van die geweld voor die deur van hierdie sogenaamde ou en uitgediende siening gelê. Die media weet te vertel omdat die man gesien word as die hoof van die huis, een van die hoofredes is, waarom daar soveel geweld teen vroue en kinders is.

Soms is daar in kerklike programme saamgestem met die standpunt van die wêreld. Kerkmense getuig oor die radio en in tydskrifte dat die idee dat die man die hoof van die huis is, glad nie meer pas in ons moderne samelewing nie en dikwels daartoe aanleiding gee dat geweld in huise plaaasvind.

Die oplossing word gesien in nog meer en nog groter bewusmaking van die probleem. Programme oor televisie en radio, optogte, en nog meer dae en gesprekke moet almal bewus maak van die sleg en verkeerd van geweld teen vroue en kinders. Dit is asof die wêreld wil sê dat mense net genoeg moet besef hoe sleg en verkeerd geweld teen vroue en kinders is, dan sal dit beter gaan.

Sal dit werklik beter gaan? Het die mens wat geweld pleeg, die goed in hom of haar om deur so ‘n bewusmaking op te hou met sy of haar geweld? As bewusmaking die oplossing is, moes huislike geweld mos al baie afgeneem het na al die baie aksies om die publiek daarvan bewus te maak. Die geweld het nie afgeneem nie. Die wêreld is in ‘n doodloopstraat, maar wil dit nie besef nie.

  1. God aan die Woord oor gesinsgeweld

Die Here het deur Hosea gesê: My volk gaan ten gronde weens ‘n gebrek aan kennis (Hos.4:6). Daardie woorde kan net so op die Suid-Afrika vandag toegepas word. Die owerheid en al die organiseerders en aanbieders van al die programme oor geweld teen vroue en kinders, dink nie so nie, maar hulle is in ‘n doodloopstraat. Baie geld en baie tyd is al spandeer aan bewusmakingsveldtogte. Tot nou toe het dit niks gehelp nie, want veldtogte is nie die werklike oplossing nie!

Waar lê die oplossing vir hierdie ernstige probleem dan?

Tydens die Hervorming 500 jaar gelede het die hervormers onder andere gesê: Terug na die Bybel. Een van die vyf groot uitsprake van die Hervorming was: Die Bybel alleen. Hier lê die enigste werklike oplossing van die probleem van geweld teen vroue en kinders.

Hierdie sogenaamde uitgediende gedagte dat die man die hoof van die huis is, is niemand anders as die lewende God, die Skepper van ‘n huwelik en ‘n gesin se woorde nie! God het in die begin die gesinslewe ingestel. Die bekende woorde in Gen.2:18 – “Verder het die Here God gesê:’Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom ‘n hulp maak wat by hom pas’” en Gen.2:24“Daarom sal ‘n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle sal een word.”

Die Here God, die Skepper van die huwelik en gesin het die lewe in die gesin verder vasgestel. In Ef.5:21 leer Hy elke gesin die volgende lewensbelangrike waarheid: “Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig.” Hy leer ook elke man en vrou bepaalde belangrike waarhede oor hulle huwelik. Een van die waarhede wat Christus ‘n vrou leer, is dat die man die hoof is soos Christus die hoof van sy kerk is.

Die kern dus, van ‘n gesonde huislike lewe is Christus en ‘n huislike lewe in eerbied vir Hom. Christus is die enigste werklike Antwoord vir die ernstige probleem van huislike geweld.

Hoe so?

Kom ons kyk net weer na die agtergrond van gesinsgeweld.

Die ganse mensdom was verlore in sonde. Luister hoe leef hierdie verlore mensdom: Hulle verstand is verduister en hulle het geen deel aan die lewe wat God gee nie, omdat hulle hardnekkig in onkunde vohard. Mense wat verlore in sonde is, is afgestomp en gee hulleself met ’n onversadigbare drang oor aan losbandigheid en al wat vuil is (Ef.4:18,19.) Hierdie verlorenheid van die sondige mensdom is die gevolg van die sondeval van Adam en Eva.

Huislike geweld is sonde. Die verklaring van die sesde gebod in die Kategismus is dat ek niemand deur gedagtes, woorde of gebare of nog minder met die daad leed mag aandoen nie (HK, Sondag 40).

Sonde word nie gebreek deur bewusmaking nie!
Sonde word op net een manier gebreek en oorwin.

Kom ons kyk nou na hierdie manier.

Die nie ‘n program nie, maar ‘n Persoon wat die sonde van huislike geweld kan breek en oorwin. Daardie Persoon is Jesus Christus!

Jesus Christus is die Seun van die lewende God. Hy is self ware en ewige God. Sy Vader het Hom na die verlore mensdom gestuur om sondaars te verlos. Hy is die enigste Verlosser van sondaars. Hy het aarde toe gekom. Op aarde het Hy sondaarmense se sonde op Hom geneem. Hy het met ander se sonde op Hom aan die kruis gesterf. Deur sy dood aan die kruis het Christus die mag van die sonde gebreek.

Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood. Deur sy opstanding het Hy die dood as straf op sonde oorwin en vir sondaarmense nuwe lewe, lewe met God verwerf.

Deur Jesus Christus is daar oorwinning oor die sonde van huislike geweld. MAAR….en dit is ‘n baie groot en baie ernstige maar! Die oorwinning oor die sonde van huislike geweld is net vir die mens wat regtig in Jesus Christus glo. Sonder ware geloof in Christus as die enigste Verlosser, sal ‘n gesin en familie en gemeenskap en land nie ‘n oplossing kry teen vroue en kinders wat aangerand en verkrag word nie!

Die groot probleem met die vraag van gesinsgeweld, is dat die wêreld, dat die joernaliste in koerante en tydskrifte en programaanbieders oor die radio en televisie niks van Christus sê wanneer hulle oor huislike geweld skryf en praat nie! In onkunde en sonde fokus omtrent almal net op die idee dat die man die hoof van die huis is en hoe verkeerd dit is. Ek verstout my om te sê dat die meeste mense wat hieroor skryf en praat nie eers weet daardie woorde staan in die Bybel nie.

Wanneer Christus jou verlos het en nuut gemaak het, is jy lief vir Hom, leef jy vir Hom, volg jy Hom en gehoorsaam jy Hom. Jy het die Heilige Gees in jou wat jou help en lei om nuut te leef. Die Heilige Gees lei jou deur die Bybel, God se Woord. God sê in sy Woord: Die man moet hoof van die huis wees, soos Christus die hoof van sy kerk is (Ef.5:23) en sy lewe vir sy kerk afgelê het (Ef.5:25).

Christus het net die beste vir sy kerk gedoen. Hy het uit liefde vir sy kerk na die aarde toe gekom. Hy het Homself ter wille van sy kerk tweede gestel. Hy het sy lewe vir sy kerk afgelê. Hy het sy kerk uit doodsomstandighede verlos. Hy is altyd by sy kerk om sy kerk te beskerm en te versorg met die beste gawes.

As hoof van sy vrou en gesin het die man die opdrag om soos Christus te wees. ‘n Man moet sy vrou en gesin liefhê, sy gesin se beste belang altyd op die hart dra, sy lewe vir sy gesin gee, sy gesin help om uit moeilike omstandighede te kom, fisies en emosioneel en geestelik by sy gesin wees en sy huwelik en gesin beskerm en versorg met die beste gawes wat Christus aan hom gegee het. Die man is as hoof in werklikheid aan sy gesin onderdanig, want hy tree op vir die beswil van sy gesin. ‘n Man en pa wat aan Christus onderdanig is, is ‘n man wat sy vrou en kinders se beste belang op die hart dra.

So het God die gesin geskep!
So het God elke gesin beveel om te leef!

Wanneer ‘n man en vrou en ouers en kinders uit eerbied vir Christus met mekaar as gesin saamleef, sal die sonde van gesinsgeweld beveg en oorkom kan word…op geen ander manier nie!

Wat staan ons te doen?

Wat mag ons nie doen nie?

  • Ons mag nie houtgerus leef en dink huislike geweld raak ons nie! Ons werk saam met mense, gaan skool saam met kinders, studeer saam met jongmense, bly in woonbuurtes, leef in ‘n land waar huislike geweld ‘n ernstige probleem is. Ons is in werklikheid elkeen daaraan blootgestel.
  • Ons mag nie getroos en tevrede wees en dink die huidige programme in die land en in ons gemeenskappe en ander mense sal hierdie ernstige probleem oplos nie. Al hierdie programme saam het nog weinig gedoen om die sonde van gesinsgeweld te verminder.

Wat moet ons doen?

  • Begin self oor huislike geweld praat. Maar…gebruik die gesprek en getuig sonder huiwering by jou werk, by jou skool, jou universiteit, in jou gesin en tussen jou familie en vriende dat Jesus Christus die enigste ANTWOORD teen die sonde van gesinsgeweld is!
  • Begin saam met ander in die gemeente planne te beraam hoe om die gemeenskap te bereik met die Goeie Boodskap dat Jesus Christus die enigste EEN is wat ons werklik van gesinsgeweld kan verlos. Hier het ons een van die beste aanknopingspunte om vir mense buite die kerk iets te kan begin sê. Gebruik die geleentheid wat God vir ons gee.

Wanneer ‘n man en vrou en ouers en kinders uit eerbied vir Christus met mekaar as gesin saamleef, sal die sonde van gesinsgeweld beveg en oorkom kan word…op geen ander manier nie!

CHRISTUS MAAK DIE GROOT VERSKIL IN ‘N GESIN SE LEWE!

Hieroor mag nie een van julle stilbly nie!
Hieroor moet elkeen van julle praat!