Ons Kerkgebou

Vind jou geestelike krag in Christus. -Rom.1:8-17

“Word kragtig in die Here” of dan “Soek julle krag in die Here” is die een groot opdrag wat God in Ef.6:10-20 vir sy kerk gee.

Dit is die lewende God wat hier met sy kerk praat. Sy kerk is elkeen wat opreg in Hom glo. Is jy so ‘n gelowige? Glo jy met jou hele hart in God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees?

Is jou antwoord: “Ja ek is so ‘n gelowige”, dan is hierdie woorde vir jou bedoel. God sê vir jou, die almagtige God bevel jou: Word kragtig in die Here. Soek jou krag in die Here.

Tema: Vind jou geestelike krag in Christus

 1. Die evangelie is die krag van God

God se opdrag vir jou staan vas. Dis ‘n baie groot en ernstige MOET in jou lewe. Jy het nie ‘n keuse nie. Jy MOET jouk rag in die Here soek.

Die baie belangrike vraag is nou: Waar moet ek soek?  Waar en hoe kry ek my krag in die Here?

Dit klink na baie moeilike vrae, maar dit is nie!

God self wys ons hoe en waar on sons geestelike krag kan kry!

Luister na wat die Here sê in Rom.1:16: Die Evangelie is die krag van God!

Ek kry dus my geestelike krag in die Evangelie. Kom ons kyk hoeveel krag het die Evangelie.

 • Die Evangelie was voor die skepping al daar. Die Evangelie is die Goeie Nuus, die Boodskap wat bly maak. Reeds voor die skepping was die Evangelie al daar. Hoe oud is die skepping? Ons weet nie presies nie, maar dis baie baie oud. Deur al hierdie eeue en eeue bestaan die Evangelie vandag steeds. Iets wat nie baie sterk is en baie krag het, sal dit kan doen nie. Gaan terug in die geskiedenis van die skepping en die mensdom. Baie dinge en mense het gekom en gegaan. Die Evangelie bestaan steeds en is vandag net so kragtig soos ooit te vore!
 • Die Evangelie het deur die eeue in verskillende vorms verskyn. Die Evangelie was oral. Elke dag en elke nag, volgens Psalm 19 bevat die Evangelie. In elke fees, elke offer, elke seremonie en elke wet wat die Here vir Israel gegee het, was die Evangelie. Elke profeet se woorde was die Evangelie. Elke gebeurtenis in die verbondsvolk se geskiedenis – die uittog uit Egipte, die trek deur die Rooisee oral was die Evangelie. Wanneer God die wêreld verander deur die skepping, deur die geboorte van sy Seun, die die uitstorting van die Heilige Gees of deur sy Seun se wederkoms, dan is die Evangelie daar en gaan dit oor die Evangelie!
 • Die Evangelie is uit die hemel verkondig. Die Evangelie kom nie van mense hier van die aarde af nie. Inteendeel! Die Evangelie komdirek uit die hemel. Die duidelikste voorbeeld hiervan is die nag met Jesus se geboorte. ‘n Engel uit die hemel het die Evangelie aan die skaapwagters daar in die veld buite Betlehem vertel (Lk.2).
 • Die Evangelie het die uitkhoeke van die aarde bereik. Die Evangelie het by net een Persoon begin: Jesus Christus. Vandag het die Evangelie die uithoeke van die aarde bereik. On shier aan die suidpunt van Afrika het die Evangelie in ons hande en in ons harte. Niks kon die Evangelie se opmars stuit nie. Regerings het wette gemaak, vervolging ingestel, tronke vol gemaak van mense wat die Evangelie glo, propaganda teen die Evangelie gemaak. Niks, nie die beste pogings van mense kon die Evangelkie se opmars stuit nie.
 • Die Evangelie sal tot in alle ewigheid bestaan. Hierdie aarde sal verbygaan. Selfs die hemel sal verbygaan. Die Evangelie….nooit! Die Evangelie sal in alle ewigheid steeds bestaan!

Die Evangelie is die almagtige engenadige God se Evangelie. Die Evangelie is sy krag!

 1. Die werklike krag is Christus

Wat presies maak die Evangelie so sterk, so onoorwinlik sterk?

Die krag van die Evangelie lê in die boodskap. Wat is hierdie boodskap wat die Evangelie so sterk maak?

Die Evangelie is die boodskap van CHRISTUS SE KRUISIGING EN OPSTANDING!

Die kruis het die krag om die duiwel en die sonde te breek en te oorwin. Die kruisdood was die ergste dood wat daar was. Christus het ons sonde op Hom geneem. Dit maak Hy duidelik wanneer Hy Hom laat doop. Christus het met al ons sonde op Hom as ‘n skuldige voor God aan die kruis gehang. Deur sy dood aan die kruis het Hy die mag van die sonde gebreek. Hy het die straf en oordeel volmaak gedra. Christus het ook die mag wat die duiwel oor ons gehad het gebreek. Deur sy dood aan die kruis het Christus ons uit die ryk van die duiwel uitgeruk en oorgebring na die koninkryk van God (Kol.1:13).

Die Evangelie is die boodskap van die oop graf. Christus het met almagtige krag op die derde dag uit die dood opgestaan. Hy het daarmee gedoen wat geenmens nog gedoenhet en geen mens ooit weer sal kan doen nie. Met sy opstanding het Christus duidelik gewys dat Hy die dood en die graf oorwin het. Alleen Iemand met gewdeldige en almagtige krag kan die dood oorwin.

Die oop graf oorwin die dood en gee nuwe lewe. Die oop graf in die tuin van Josef van Arimatea, Jesus Christus se oop graf, die graf waaruit Hy op die derde dag opgestaan het, het net een kragtige boodskap: CHRISTUS HET DIE DOOD OORWIN!

Christus het deur sy opstanding die dood se mag gebreek, die dood oorwin. Hy het nog meer gedoen. Hy het aan ons die nuwe lewe, die lewe met God, die ewige lewe gegee deur sy opstanding uiit die dood (1 Pet.1:3).

Christus is God. Hy het met die geweldige en almagtige krag van God die duiwel en die sonde en die dood oorwin en die ewige lewe verwerf!

Christus se kruisiging en opstanding is die kragtige boodskap van die kragtige Evangelie!

 1. Dit is die krag van lewe uit die dood

 Die Evangelie werk ook met geweldige krag in die mens wat die Evangelie hoor. Hoe werk die Evangelie krag in ‘n mens?

 • Die Evangelie is soos ‘n sward. Die Evangelie is ‘n aanvalswapen, die Heilige Gees se aanvalswapen. Soos ‘n swaard wat iets middeldeur sny, sny die Evangelie die ganse mensdom in twee. Die Evangelie wek geloof in die een deel van die mensdom. Die Evanglie maak die ander deel van die mensdom se harte hart en wek ongeloof in die deel vandie mensdom.
 • Die Evangelie dring harte binne. Die Heilige Gees dring die mens wat aan God behoort se hart binne met die Evangelie. Die Heilige Gees is almagtig om ‘nmens te kan binnedring. Die Evangelie is lewend en kragtig om in die binnekant van ‘n mens in te kan gaan.
 • Die Evangelie begin geloof. Binne ‘n mens, in jou hart en jou verstand begin die Evangelie ware geloof. Die Boodskap van Christus se kruisiging en opstanding word soos ‘n saadjie in ‘n mens geplant. Die Heilige Gees voed en laat hierdie geloofsaadjie groei tot ‘n volwasse geloofsboom wat vrugte dra.
 • Die geloof wat die Evangelie wek, gee lewe uit die dood. Hierdie geloof in Christus wat gekruisig is en opgestaan het, bind ‘n mens vir ewig aan Christus. Deur die geloof wat die Evangelie in ‘n mens begin, gaan ‘n mens oor van die ewige dood na die ewige lewe.

Niks en niemand kan lewe uit die dood wek nie, behalwe God wat almagtig is. Hy wek ewige lewe uit die ewige dood deur die kragtige Evangelie van Christus se kruisiging en opstanding.

Hoe en waar soek en vind ‘n mens jou geestelike krag?

Maak die Bybel oop!
Voor jou het jy dan die krag van God!