Ons Kerkgebou

God spreek net die mens vry met ‘n ware geloof in Christus. -Rom.10:1-15

Die Kerkhervorming wat God in die 16e eeu beskik het, het ons baie belangrike lewenswaarhede, geloofswaarhede geleer. Daar was vyf belangrike geloofswaarhede:

Die Skrif alleen
Geloof alleen
Christus alleen
Genade alleen
God se eer alleen

Vanoggend se nagmaal is die nagmaal net voor die dag wat ons as Hervormingsdag elke jaar herdenk, die 31e Oktober. Vanoggend se preek gaan oor twee van hierdie baie belangrike geloofswaarhede: Christus alleen en geloof alleen.

Tema: God spreek net die mens vry met ‘n ware geloof in Christus

 Elke mens het Christus nodig om te kan lewe

 Paulus het nie uit sy eie besluit om drie sendingreise aan te pak en die Evangelie aan die destydse bekende wêreld te verkondig nie. Luister hoe stel hy homself bekend aan die begin  van sy brief aan die gemeente in Rome: “Van Paulus, ‘n dienaar van Christus Jesus, geroep om apostel te wees, afgesonder vir die Evangelie van God” (Rom.1:1.)

Jesus Christus het Paulus tot stilstand geruk daardie dag net voor Damaskus. Hy het Paulus daar geroep om na mense te gaan. Paulus moes God se Evangelie, dit is die boodskap dat God ons uit genade sonder enige verdienste deur Christus verlos. Paulus is gestuur, omdat die mensdom verlore was, Christus dringend nodig gehad het en God hierdie mensdom liefgehad het (Joh.3:16).

Elke mens het Christus nodig om te kan lewe. Elkeen van ons vanoggend hier het Hom nodig. Ons het Hom nodig, weens:

Ons sondeskuld. Ons het sonde van ons eerste ouers, Adam en Eva geërf. Hierdie sondeskuld maak elke mens heeltemal sondig, sodat jy sonder Christus heeltemal verdorwe is, dat jy niks wat goed en mooi en reg is kan dink of sê of doen nie. Buiten ons sondeskuld doen ons elke dag sonde in wat ons dink en sê en doen en ook in wat ons nalaat om te dink en te sê en te doen. Om die verkeerde te doen is sonde. Om die regte wat God wil, nie te doen nie, is ook sonde.

Die mens se probleem is dat God sonde nie verdra nie. Hy straf sonde met die dood.

Daar is net Een wat hierdie geweldige probleem van sonde en die ewige dood kan oplos – CHRISTUS!

  • Hy is die enigste Persoon wat ‘n mens van die sonde en die ewige dood kan verlos.
  • Hy is die enigste Een wat sondeskuld betaal, sodat dit nie meer bestaan nie.
  • Net Hy kan ‘n mens van die sondigheid in elkeen van ons verlos en die mag van die sonde oor ons het breek.
  • Hy alleen kan ons nuut maak, sodat ‘n mens nie meer in die mag van die duiwel en die sonde leef nie, maar onder God se sorg.
  • Net Christus kan ‘n mens se lewe verander van ewige dood wees na ewig lewe!

En….Christus het hierdie dinge gedoen! Hy het ons sonde op Hom geneem en in ons plek aan die kruis gesterf. Hy het sy liggaam en sy bloed, dit is sy lewe vir ons aan die kruis gegee. Hy het gesterf om ons te verlos, sodat ons vrygespreek van skuld en straf kan leef.

Dit is ware lewe – Verlos deur Christus en vrygespreek deur God!

Israel het hulle nie gesteur aan die manier waarop God mense vryspreek nie (Rom.10:3). Waarom nie? Hulle het vas geglo dat deur hulle godsdiens en die wet wat hulle probeer nakom  het, hulle genoeg gedoen het dat God hulle sal vergewe. Verder het hulle vas geglo hulle kultuur en hulle geskiedenis as volk goed genoeg wat dat God hulle net moes vergewe.

Israel het ‘n baie groot fout gemaak. Hulle is nie verlos en vergewe op grond van wat hulle gedoen het en wie hulle was nie. Ook ons mag nooit dink en glo dat ons manier van godsdiens en kerk en die Wet wat ons elke Sondag hoor, verder omdat ons glo ons is Afrikaners wat God hier geplaas het en ons ‘n veelbewoë geskiedenis in hierdie land het, dat ons goed genoeg is dat God ons moet vergewe nie.

God verlos en vergewe jou deur Christus alleen!
Elke mens het Christus nodig om te kan lewe!

  1. Christus en sy boodskap van verlossing is naby

Waar kry mens Christus?
Hoe kom jy by Hom uit, sodat jy verlos en vergewe is en ware lewe kan hê?

Christus is nie ver nie. Mens hoef nie na die hemel toe op te klim nie en ook nie af te daal na dieptes onder die aarde om Christus te kry nie. Moses het dit vir Israel gesê en Paulus vir die gemeente in Rome. Dieselfde Heilige Gees wat deur Moses en Paulus gepraat het, sê deur die Bybel, Rom.10:8 vandag vir ons dat Christus nie ver is nie.

Christus is naby.
Sy boodskap van verlossing is naby.

Hoe naby?

Voor ons lê die Bybel oop. Hier by ons is die Evangelie van Christus. Hier by ons is die boodskap van verlossing. Maar Christus is nog nader as die Bybel wat voor ons oop lê. Die Heilige Gees bind ons aan Christus met ware geloof wat Hy gee. Hierdie ware geloof in Christus wat ons van die Heilige Gees kry, is in ons hart! Christus en sy boodskap van verlossing en vryspraak is binne-in jou! Christus is deel van jou!

Die brood en die wyn wat ons hier voor ons sien het net een kort en kragtige boodskap vanoggend, en dit is: Christus is so naby aan jou, dat Hy in jou is!

Maar – en dis lewensbelangrik – Christus is net in die mens met ‘n ware geloof in Hom!

Glo daarom deur die Heilige Gees met ‘n ware geloof in Christus alleen.
Bekeer jou met die geestelike krag wat die Heilige Gees gee van jou sonde.
Bekeer jou van die sonde om te dink jy doen genoeg om verlos te word.
Bekeer jou van die geloof dat jou familiegeskiedenis en volksgeskiedenis en kerkgeskiedenis goed genoeg is dat God jou sal vergewe.

Christus is naby!
Glo in Hom alleen!

 Leef as ‘n gelowige belydende lidmaat

Paulus kon na Hy Christus ontmoet het en leer ken het, nie langer stilbly nie en ook nie met sy lewe aangaan soos voorheen nie.

Christus is naby jou vanoggend met die Woord en die sakrament van nagmaal. Jy mag nie na vanoggend net gewoonweg verder aangaan soos voorheen nie.

Jy, volwassene, is ‘n belydende lidmaat. Bely Christus in wat jy sê en wat jy doen in die gemeente! Laat ander om jou duidelik hoor en sien dat jy ‘n ware geloof in Christus het en daarom vrygespreek is! Praat meer oor Christus as voorheen. Doen meer vir Hom as wat jy tot nou toe gedoen het.

Jy, dooplidmaat, jy kan Jesus Christus ook reeds bely. Vra jou ouers wat Christus wil hê jy vir Hom moet doen. Vra jou ouers wat Jesus wil hê jy van Hom moet vertel. Praat dan so en leef dan so in die huis en in die skool dat ander kan sien en hoor jy glo regtig in Jesus Christus.

Die Hervormers in die 16e eeu het ons geleer: Geloof alleen! Christus alleen!

Hierdie twee lewenswaarhede is vandag nog net so belangrik en nodig.

Leef so dat jy met jou lewe duidelik wys:

Geloof alleen!
Christus alleen!