Ons Kerkgebou

‘n Lewe van geregtigheid is die wapen wat God gee om jou teen die bose te verdedig. -Rom.14:13-23

Geregtigheid is ‘n woord wat die politici graag gebruik. Ons hoor gereeld van politieke, ekonomiese en sosiale geregtigheid. Baie in ons land werk vir hierdie geregtigheid. Van geestelike geregtigheid hoor mens in Suid-Afrika omtrent niks.

Vanoggend se preek gaan juis oor geestelike geregtigheid, die geregtigheid wat God gee. Hierdie is die belangrikste geregtigheid, want dit is ons wapen wat God vir ons gee om ons geestelik teen ons grootste vyand te verdedig.

Tema: ‘n Lewe van geregtigheid is die wapen wat God gee om jou teen die bose te verdedig

 1. Jy bevind jou in ‘n geweldige geestelike geveg

In hierdie deel van die brief aan die Efesiërs praat God met sy kerk, met ons oor die wapenrusting wat Hy vir ons gee om in ons geestelike geveg staande te kan bly en te oorwin.

Die Here leer ons dat elke Christengelowige afsonderlik en saam met al die ander Christengelowiges in ‘n geweldige geestelike geveg is. Die Here praat van ‘n stryd om lewe en dood. Hy is alwetend. Hy weet hoe geweldig hierdie geestelike geveg is.

In die Heidelbergse Kategismus bely ons dat hierdie geveg teen ons drie doodsvyande is: Die duiwel, die wêreld en ons eie sondigheid (Sondag 52).

Elke Christengelowige moet weet: Die duiwel en almal by hom het net een doel in hierdie geestelike stryd. Hulle wil jou weg van God verlei, sodat jy saam met hulle ewig in die hel sal beland. Hulle wil jou saam met hulle ewig dood hê.

Die bose magte gebruik ‘n baie slinkse strategie. Hulle gebruik alledaagse situasies om jou weg van God te lei.

 • Die bose gebruik jou besige program, sodat jy dink jy het nie tyd om Bybel te lees en te bid nie. So hou jou doodsvyande jou weg van God af. Jy hoor Hom nie met jou praat nie en jy praat ook nie met Hom nie. Sonder die Bybel en gebed is daar ‘n baie groot afstand tussen jou en God. As jy aanhou om nie daagliks Bybel te lees en te bid nie, sal die afstand al groter en groter word. Die volgende deel van hierdie plan is om jou so min as moontlik eredienste toe te laat kom. As jy jou kom kry, lees jy nie Bybel nie, bid jy glad nie of baie min en jy is min of nooit in die erediens nie. Wanneer jou lewe so lyk, is jou doodsvyande se plan besig om baie goed te werk.
 • Jou doodsvyande gebruik tans die omstandighede in die land, die korrupsie, die geweld, die politiek en die ekonomie om ons gedagtes daarmee vol te maak. Elke koerant, elke nuusberig oor die televisie en die internet praat net hieroor. Ons volg die media. Ons praat ook hoofsaaklik net hieroor. Sonder dat jy agterkom, praat jy vir ‘n hele dag en ‘n hele week nie eenkeer oor God nie. Jy, Christengelowige is dan glad nie ‘n getuie vir Christus nie! Jy praat net oor wêreldse dinge en niks oor geestelike dinge nie. Wanneer dit gebeur, is jou doodsvyande besig om die oorwinnng te behaal.
 • Jou doodsvyande gebruik ook jou vrees vir mense om jou stil te laat bly, wanneer jy eintlik moet praat. Sonde word vandag of geïgnoreer of oor stil gebly of ons ontken dat iets sonde is. Dit gebeur in ons huise, tussen ons familie of vriende en in die kerk. Christengelowiges bly stil oor sonde, want ons is bang wat ander sal sê as ons praat.

Omdat daar so min Bybel gelees word of so min in diepte ondersoek word en omdat die Christengelowiges so baie oor die land se omstandighede en so min oor God praat en soveel keer maar net stilbly oor sonde, word God en sy Woord in werklikheid op die agtergrond geskuif. Wanneer dit gebeur, kom sonde op die voorgrond. Kerklidmate se lewe lyk dan net soos ongelowige en goddelose wêreldmense se lewe.

Sonde is nie net om lelike verkeerde dinge te doen nie. Sonde is ook om wat God sê, nie te doen nie. Die korrupte politikus en die gewelddadige krimineel se sonde is die lelike verkeerde dinge wat hulle doen. Die kerklidmaat se sonde is om na te laat en nie te doen wat God sê nie. Om nie te doen wat God sê nie, is vir Hom net so ‘n ernstige sonde soos enige ander.

En….wie aanhou sondig sonder om jou te bekeer, se lewe loop uit op die ewige dood in die hel, waar jou doodsvyande jou so graag wil hê!

 1. God rus jou toe met geregtigheid

God gee vir jou ‘n wapen om jouself teen die bose te verdedig. Jy het hierdie wapen elke dag van jou lewe nodig.

Die wapen om jou te verdedig is “vryspraak deur God” (83 vert). Die beter vertaling van die Grieks is “geregtigheid” (53 vert). Geregtigheid is hier meer as net vrypraak. Geregtigheid beteken hier om te lewe as iemand wat deur God vrygespreek is. Ons kan sê geregtigheid is om in die regte verhouding met God te leef.

God weet jy het hierdie wapen nodig. Hy gee vir jou hierdie wapen. Hy rus jou toe met geregtigheid.

Hoe rus God jou toe met geregtigheid?

Christus is jou geregtigheid. God gee sy Seun vir jou. Jesus Christus gee sy lewe, om jou van die ongeregtheid van sonde te verlos en jou nuut te maak, sodat jy ‘n lewe van geregtigheid kan hê. Jy kry ‘n lewe van geregtigheid deur Christus alleen. Ons is weer by een van die groot geloofswaarhede van die Hervorming: Christus alleen!

Christus neem jou sonde op Hom. Hy verduur die ergste ongeregtigheid ter wille van jou. Hy word onskuldig veroordeel. Hy sterf aan die kruis. Deur sy dood aan die kruis verlos Christus jou van al jou sonde. Hy neem die verwydering tussen jou en God weg. Christus staan vir jou uit die dood op. Deur sy opstanding gee Hy vir jou die nuwe lewe, die lewe met God.

Christus het alles vir jou gedoen, sodat jy ‘n lewe van geregtigheid, dit is ‘n lewe in die regte verhouding met God, ‘n innige Vader-kindverhouding kan leef. So het God die mens in die begin geskep: Goed en na sy ewebeeld. “Dit beteken: In ware geregtigheid en heiligheid, sodat hy God sy Skepper, reg kon ken, Hom van harte kon liefhê en saam met Hom in die ewige saligheid kon lewe…(Sondag 3).

Deur die sondeval het die ganse mensdom hierdie geregtigheid verloor. Christus het deur sy kruisiging en opstanding vir ons ‘n nuwe geregtigheid, ‘n beter geregtigheid gekry.

Maak dan die geregtigheid wat God gee, deel van jou geestelike wapenrusting. Gebruik hierdie geregtigheid om jou teen die bose te verdedig.

 1. Verdedig jouself deur in die regte verhouding met God te leef

Jy gebruik die geregtigheid wat God gee, deur ‘n lewe van geregtigheid te leef.

Geregtigheid is vandag nie so ‘n vreemde woord in die algemene lewe nie.

 • Die politikus praat vandag graag oor geregtigheid – almal moet diesellfde gelyke regte hê.
 • Die ekonoom soek ook na geregtigheid – almal moet werkgeleenthede hê en die wat het, moet vir die wat nie het nie, gee.

Daars nog baie ander sieninge van geregtigheid wat op die oog af mooi en reg klink. Hierdie geregtigheid is belangrik vir die ekonomie en die politiek, maar beteken niks in die geestelike geveg waarin ons is nie. Die bose wil juis dat ons sal dink politieke en ekonomiese geregtigheid is die eintlike waaroor dit gaan.

Wel, dit is nie!

Die belangrikste gregtigheid is die wat God gee en van jou verwag om uit te leef!
‘n Lewe van geregtigheid is ‘n lewe deur die Heilige Gees!

Die Gees gebruik die Woord met die boodskap van geregtigheid deur Christus om jou te laat glo. Die Gees wys jou ook met die Woord hoe om ‘n lewe in Christus, dit is ‘n lewe van geregtigheid te leef.

Jy leef ‘n lewe van geregtigheid wanneer jy God ken, lief is vir Hom, oral en altyd net sy wil soek en doen en die bose weerstaan.

Hoe leef mens so ‘n lewe?

 • Lees die Bybel in diepte. Lees die Bybel elke dag. Ken God soos Hy Homself in sy Woord openbaar.
 • Roep God elke dag aan. Maak innige gebed elke dag deel van jou lewe.
 • Wees lief vir God. Liefde is om op te offer vir Hom. Offer jou lewe vir Hom. Stel Hom altyd eerste en staan terug ter wille van Hom, omdat jy Hom liefhet. Gee jou eie idees en planne en wil prys uit liefde vir Hom.
 • Soek oral en altyd na sy wil – voor jy enigiets sê of doen, maak dubbel en dwars seker dis volgens God se wil. Meet jouself aan die Bybel en nie aan wat jy wil of dink of wat ander mense wil of doen nie.
 • Doen sy wil – Leef die Bybel. Doen wat God sê omdat jy in Hom glo, Hy dit in sy Woord van jou vra en jy Hom wil eer.
 • Weerstaan die duiwel – breek deur bekering met die sonde in jou lewe. Bekeer jou elke dag. Wys openlik met jou woorde en jou dade dat jy teen die duiwel en teen sonde veg. Weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug (Jak.4:7).
 • Wys openlik dat jy die wapen van geregtigheid dra. Sê in duidelike taal “nee!” vir die duiwel en “ja!” vir God. Dit gebeur nie vandag baie nie. Maar dit is wat God van jou vra.

Die volgende is ‘n waarheid wat elkeen wat hoor, baie ernstig moet opneem:

‘n Lewe van ongeregtigheid en sonde hier op aarde eindig in die ewige dood in die hel by die duiwel!
‘n Lewe van geregtigheid hier op aarde eindig in die ewige lewe by God in die hemel!