Ons Kerkgebou

Lewe verloor…is LEWE gekry! -Mk.8:34,35

As ek my lewe goed beplan, as ek die regte dinge doen en ek leef ‘n goeie lewe as lidmaat van die kerk, beteken dit dat ek die ewige lewe sal kry en dat God my in die hemel sal toelaat?

Kom ons kry vanoggend die antwoord op hierdie vraag in die Here se Woord, die Bybel. Die beste Persoon om na te luister is Jesus self. Hy weet alles oor die ewige lewe. Ons luister na wat Hy in Mk.8:34 en 35 sê: “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en My volg, want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe vir My en die Evangelie verloor, sal dit behou.”

Tema: Lewe verloor….is LEWE gekry!

  1. My eie lewe is nie ware egte lewe nie

Ek begin hierdie eerste kerngedagte van die preek met twee werklike gebeurtenisse in twee mense, waarvan ons in die Bybel lees, se lewens.

Daar was ‘n jongman. Sy ouers het hom volgens die Bybel opgevoed. Hy het geweet dat ‘n mens volgens die Bybel moes leef en sy lewe het daarvan getuig. Hierdie jongman, ons weet nie wat sy naam was nie, maar dis ook nie so belangrik nie, was nie op ‘n dwaalspoor soos so baie keer gebeur nie. Nee, hy het geweet waaroor die lewe gaan en van sy kinderdae af volgens die Here se gebooie geleef. Hy was jonk, maar was finansieel reeds baie suksesvol.

Die mooiste wat mens van hierdie jongman kan vertel, is dat hy wou weet wat om te doen om die ewige lewe te verkry. Hy het gehoor mens kan by Jesus alles leer oor die ewige lewe. Hy het uitgevind waar Jesus tuis was en soontoe gehardloop. Net toe Jesus uit die huis uitkom, val die jongman op sy knieë voor Jesus en vra wat hy moet doen om die ewige lewe te verkry. Jesus het geantwoord dat hy volgens God se gebooie moes leef. Die jongman het toe geantwoord dat hy al die gebooie van kleinsaf nagekom het. Toe Jesus dit hoor, het Hy die vreemde jongman liefgekry en vir hom gesê dat hy nodig het om al sy besittings te verkoop en die geld vir arm mense gee. Nadat hy dit gedoen het, kan hy terugkom en Jesus volg. Jesus het in werklikheid vir die jongman die geheim van die ewige lewe geleer: Hy moes sy eie lewe wat hy goed bepaln het en waarvoor hy hard gewerk het, prysgee en na Jesus toe kom. Hy moes sy eie lewe verloor en by Jesus WARE LEWE kry.

Die gebeure daardie dag het nie ‘n gelukkige einde gehad nie. Die jongman het geskrik toe hy hoor wat Jesus sê. Hy het nie kans gesien om sy eie lewe wat hy gedink het baie goed was, prys te gee nie en is met ‘n swaar gemoed daar weg. Julle kan die verhaal van hierdie jongman in Mt.19 en Mk 10 gaan lees.

Daar is nog so ‘n verhaal van wat werklik gebeur het, in die Bybel. Daar was ‘n baie getroue en voorbeeldige gelowige. Hy was deur en deur in elke opsig ‘n baie goeie kerklidmaat, hy het so probeer leef. Ek noem hierdie man se naam later. Hierdie lidmaat het uit ‘n baie goeie kerkfamilie gekom. Sy ouers was verbondsouers en het al die voorskrifte nagekom wat hulle moes. Hierdie man het in die kerk grootgeword. As volwassene was hy baie aktief in sy kerk. Hy het die Bybel gelees en bestudeer en geken. Hy het geweet wat God van hom in sy wet vra en hy het die Here se wet gehoorsaam. Trouens, hy is gesien as iemand wat die wet onberispelik nagekom het. Hy het selfs meer gedoen. Hy het enigiemand wat nie die wet van God as die belangrikste beskou het nie, vervolg. Hy het toestemming gekry van sy kerk en die staat om mense van hierdie ander geloof te vervolg en te vang en in die tronk te laat gooi.

Hy het gehoor daar was mense wat anders geglo het as hy in Sirië en hy was oppad na die hoofstad, Damaskus om daardie mense te gaan vang en in die tronk te laat gooi. Naby Damaskus het iets wat baie vreemd met hierdie man gebeur. ‘n Lig uit die hemel het skielik op hom gestraal. Hy het geweldig geskrik. Ons lees hy het op die grond neergeval. Iemand uit die hemel het vir hom gesê: Saul, waarom vervolg jy My? Hierdie man se naam was Saul in Hebreeus of Paulus in Grieks. Terwyl hy daar op die grond lê, vra hy: Wie is U, Here? Die stem uit die hemel het geantwoord: Ek is Jesus. Dit is vir My wat jy vervolg. Later skryf hierdie man Paulus oor sy voorbeeldige kerklike lewe dat hy alles prysgegee het en sy lewe verwerp het, ter wille van Jesus Christus. Julle kan die verhaal van Saul, of te wel Paulus lees in Hand.9 en Fil.3.

In altwee hierdie ware lewensverhale kan mens duidelik sien dat ‘n eie goed beplande en voorbeeldige lewe NIKS beteken vir wanneer dit oor die ewige lewe gaan nie.

Kom ons beweeg nou weg van die jongman en Paulus na vandag toe.

Wat moet elkeen van julle jongmense doen om die ewige lewe te kry? Miskien dink jy waar jy nou is jy moet gedoop wees, katkisasie toe gekom het, elke keer wanneer jou ouers kerk toe gekom het, saamgekom het, self die Bybel lees, elke dag bid en jou ouers gehoorsaam en die Tien gebooie probeer nakom so goed jy kan. Miskien dink jy dat dit is wat jy moet doen om die ewige lewe te kry.

Liewe jongmens, as al hierdie dinge nie vir die jongman en ook nie vir Paulus gewerk het nie, hoekom sal dit vir jou werk? Dit sal nie! Hierdie eie lewe van jou wat jy het, is nie goed genoeg om die ewige lewe te kry nie!

So ‘n eie lewe is nie vir een van julle jong mense goed genoeg nie!

So ‘n eie lewe is vir niemand vanoggend hier goed genoeg nie!

Hoekom nie?

God werk heeltemal anders as Hy vir iemand die ewige lewe gee!

Hy werk NIE deur jou “goeie” lewe NIE!!!

Hoor die woorde en verstaan dit: Jy kan nie, maar jy hoef ook nie iets  te doen om die ewige lewe te kry nie! Los nou eens en vir altyd hierdie heeltemal verkeerde en sondige idee wat jy nêrens in die Bybel kry nie, dat jy as jy ‘n goeie lewe het, jy die ewige lewe by God sal kry!

Wat maak God om vir jou die ewige lewe te gee?

Hy gee sy Seun, die Here Jesus Christus vir jou! Jesus Christus doen alles vir jou!

WARE LEWE…DIE EWIGE LEWE…kry jy net by Jesus Christus!

  1. Ware lewe kry ek net by Jesus Christus

Die baie belangrike vraag nou is: Hoe kom ek by Jesus Christus uit en hoe kry ek die ewige lewe by Hom?

Mk 8:34,35 het die antwoord en is sulke belangrike verse, dat ‘n mens hulle sal moet ken. Luister na die Here Jesus. Leer by Hom en maak sy woorde jou eie.

“As iemand agter My wil aankom”dit beteken om by Jesus te wees, om Hom te volg, om sy dissipel te wees. Wat gebeur wanneer jy by Jesus is, sy dissipel is? Jesus is die Christus, die Seun van die lewende God (Mt.16:16). Net Hy alleen is die Verlosser wat van God kom. Hy is die ENIGSTE EEN wat ons sondes op Hom kon neem en daarmee aan die kruis kon sterf. Net Hy alleen kon die heilige God se straf op sonde enduit volmaak dra en Hy het dit gedoen. Deur sy dood aan die kruis het Christus in jou plek jou sondeskuld vir jou volmaak voor God betaal. Toe Christus aan die kruis gesterf het, het jou sondeskuld en jou straf tot ‘n einde gekom. Daarom het Hy aan die kruis gesê: “Dit is volbring” (Joh.19:30). Net Jesus Christus alleen kon vir ons uit die dood opstaan en Hy het. Deur sy opstanding gee Hy vir jou die ewige lewe (1 Pet.1:3). By Jesus…NET BY HOM…kry jy vergewing van sonde en die ewige lewe!!!

Weg van Christus of sonder Hom, leef jy nie. Maak nie saak hoe gelukkig en hoe suksesvol jy is as dit by die aardse dinge kom nie. As jy nie by Jesus Christus is nie, het jy nie ware lewe nie en gaan jy verlore. Die Here wys dit vir ons baie duidelik deur die jongman en Paulus se lewens.

Daarom is niks belangriker as om by Jesus Christus te wees nie. Om by Hom te kan wees, moet die volgende met jou gebeur:

“Moet hy homself verloën” – Verloën beteken prysgee. Jy moet jou eie goeie lewe verloor. Alles wat jy dink jy goed en reg doen, alles waarop jy staatmaak om te dink jy kan daarmee die ewige lewe kry, moet weg uit jou lewe. Jy moet dit verloor. Daar is nie ‘n mens wat jou eie lewe vanself verloor nie. Mens hou aan die manier hoe jy dink en praat en doen vas. Jy probeer die Bybel so draai, dat die Bybel by jou manier van leef pas. Jy dink dan jy hoef nie te verander nie, jy kan leef soos jy jou lewe lank gewoond was. In so ‘n lewe is daar nie plek vir Christus nie! Daarom leer die Here Jesus jou: Jy moet jou eie lewe verloor. Dit gebeur net wanneer die Heilige Gees in jou binnekant inkom. Hy begin nuwe lewe binne jou. Jy word weergebore. Die Gees plant of begin met die Evangelie ware geloof in Jesus Christus in jou. Elkeen met ware geloof in Christus, het die ewige lewe (Joh.20:31).

“Sy kruis opneem” – Die meeste mense, die breë publiek ook in Suid-Afrika en in Pretoria hou nie van Jesus nie en het Hom nie lief nie. Dit sal daarom vir die Christengelowige wat by Jesus leef en Hom volg, nie maklik wees om ‘n Christen te wees nie. Jy sal anders dink en praat en doen as die meeste mense. Jy sal ander ongemaklik maak, sodat hulle nie van jou sal hou nie, agteraf lelike dinge van jou sal sê en jou selfs kwaad sal aandoen. Jou kruis wat jy moet opneem, is om bereid te wees om ongewild te wees ter wille van Jesus Christus. Niemand wil graag ongewild wees nie. Uit jou eie sal jy nie bereid wees om ter wille van Jesus swaarkry te aanvaar nie. MAAR…..die Heilige Gees in jou, verander jou. Hy maak jou bereid om ter wille van Christus ongewild te wees en swaar te kry. Jy verduur dan swaarkry, want Christus is vir jou alles. Wanneer Jesus Christus vir jou alles is, het jy die ewige lewe.

“En My volg” – Om Jesus te volg is ‘n lewenswyse. Om Hom te volg en by Hom te leef beteken jy vertrou Hom heeltemal (Joh.3:16), jy volg sy voetspore, wat beteken jy leef soos Hy geleef het (1 Pet.2:21) en jy gehoorsaam sy bevele (Joh.15:14). By Jesus kry jy wat jou eie lewe verloor het, die ewige lewe..DIE WARE LEWE.

 

Geen mens kry dit vanself reg om jou eie lewe te verloor en ware lewe by Jesus Christus te kry nie. Die Heilige Gees leef en werk in jou, sodat jy jou eie lewe prysgee of dan verloor, vir ‘n lewe by Christus.

Kom ons luister nou weer na die vraag aan die begin van die preek: As ek my lewe goed beplan, as ek die regte dinge doen en ek leef ‘n goeie lewe as lidmaat van die kerk, beteken dit dat ek die ewige lewe sal kry en dat God my in die hemel sal toelaat?

NEE!!! Duisend maal NEE!!!

Die ewige lewe is WARE LEWE wat ek net by Jesus Christus kry.