Ons Kerkgebou

Verlos en nie verlore! -Ef.6:17a

Jesus Christus gaan regtig weer kom as Regter. Wanneer laas het jy gedink oor jou lewe op aarde en hoe jy wanneer Christus weer kom, voor Hom sal staan? Mens staan daardie dag voor Hom of as verloste of as verlorene. Vanoggend se preek wil jou wys hoe dit gebeur dat jy nie as verlore mens nie, maar as verloste mens voor Christus kan staan die dag wanneer Hy weer kom.

Tema: Verlos en nie verlore!

 1. Ek word nie verlos volgens die gewone gang van die lewe nie!

Die skrywer van 2 Samuel vertel ons van Jisbi. Hy het van Nob af gekom. Hy was ‘n reus van ‘n man. Sy spies was van brons gemaak en het byna 4 kg geweeg. Om julle ‘n idee te gee: ‘n Gewone spies waarmee ‘n atleet vandag gooi, weeg 800 g. Jisbi se spies was 5 keer swaarder. Hy was nie bang nie en het op ‘n keer tydens ‘n oorlog tussen die Israeliete en die Filistyne gedink hy kan Dawid sonder moeite doodmaak. Maar een van die soldate van Israe het Dawid gehelp om Jisbi dood te maak. Hierdie reus Jisbi, was uit die geslag, die familie van die Refaïete. Daardie hele geslag was reuse wat in Kanaän gebly het.

Nog ‘n reus uit die geslag van die Refaïte was Sippai. Hy was ook nie bang om in ‘n oorlog te verg en nie en het ook op die slagveld gesneuwel.
In ‘n tweede oorlog tussen Israel en die Filistyne het Sippai uit die geslag van die Refaiete ook gesterf.

Die derde Refaïet was Lachmi die broer van Goliat. Sy spiessteel was so dik soos die dwarsbalk van ‘n weefstoel, dit is 6 cm in deursnee, drie keer dikker as ‘n spies wat in die moderne tyd deur atlete gebruiik word. Hy is ook in ‘n oorlog dood.

Seker die indrukwekkendste van hierdie geslag van reuse was ‘n man wie se naam ons nie ken nie. Hy was lank met ses vingers aan elke hand en ses tone aan elke voet! Hy het Israel getart en dawid se een broer se een seun het hierdie reus doodgemaak in ‘n geveg tussen Israel en die Filistyne.

‘n Indrukwekkende klomp mense, hierdie reuse Refaïete.

As mens vertel van Jisbi en Sippai en Lagmi en die man sonder naam met sy twaalf vingers en twaalf tone, kan jy sê dat hulle Refaïete was, dat hulle almal dapper soldate was, dat hulle reuse mans was en baie sterk, en dat hulle in oorloë teen Israel gesneuwel het.

En as mens klaar al die dinge van hierdie indrukwekkende mense vertel het…..wat dan? Is daar enigiets wat mens nog kan vertel wat nie by die dood eindig nie? Belangriker nog, wat beteken al hierdie dinge vir die reuse Refaïete as Jesus Christus weer kom?

Toegepas op elkeen van ons vandag: wat vertel jy van jouself en wat kan ander van jou vertel?  Indien jy klaar vertel het wie jy is, jou geboorteplek en jou grootwordjare, waar jy nou bly, hoe lank jy al in Pretoria bly en wat jy elke dag doen en waarvan jy hou…..wat dan? Is daar niks meer om te sê nie? Niks nie? Dis ‘n belangrike vraag, want al hierdie dinge eindig ook in die dood, wanneer jy die dag sterf. En…hierdie dinge verdwyn in die niet, wanneer Jesus Christus weer kom!

Wat ontbreek in die lewensgeskiedenis van hierdie indrukwekkende Refaïete?

Christus ontbreek!

Hulle was heidene, ongelowiges, indrukwekkende mense maar met ‘n vergeefse lewe van vergeefse krag, vergeefse dapperheid en vergeefse bereidwilligheid om op die oorlogsveld vir hulle land te sterf…alles tevergeefs!
Want….hulle het Christus nie in hulle lewe gehad nie!
Sonder Christus gaan ‘n mens verlore!

Hiervoor moet ‘n mens oppas. Ons kan vertel van hoe lank ons al in Pretoria bly, in watter straat waarin ons bly. Ons kan vertel waar ons gebore is. Ons kan vertel van waar ons werk en hoe ons gesin en familie lyk, wat ons al in die lewe gedoen het en waar ons oral al was en wat ons nog graag wil doen.

En as ek dit alles klaar vertel het, wat dan?

Wat het ek eintlik gesê oor my lewe wat nie in die dood gaan eindig nie, maar wat ewige betekenis het? Wat het ek vertel wat steeds iets sal beteken die dag as Christus weer kom?

Ek kan baie van myself vertel.

Maar….wat van die heel belangrikste in my lewe?  Wat kan  ek vertel oor die belangrikste Persoon in my lewe, oor Christus?

Elkeen van ons sal hierdie vraag moet antwoord, want Jesus Christus, die Regter wat gaan oordeel, se wederkoms kom al nader en nader. Op die dag van sy wederkoms, sal al wat saak maak wees, watter plek Christus in jou lewe gehad het en of jy en Hy mekaar regtig geken het.

Sonder Christus het daardie indrukwekkende dapper reuse verlore gegaan. Ons weet, die mens wat verlore gaan, se lewe eindig in die hel.

Sonder Christus is jy ‘n baie maklike teiken vir die duiwel. Hy en sy magte kan jou maklik verlei om sonde te doen en van God weg te dwaal. Nie jou interessante lewensgeskiedenis nie, nie al die ure en dae en jare wat jy hard gewerk het nie, nie die sukses in jou opleiding en jou werk nie, niks in die gewone gang van die lewe, kan jou sterk en weerbaar teen die verleiding van die duiwel en sy magte nie.

Niks in die gewone gang van die lewe kan jou weerbaar maak  om teen sonde te stry en jou te bekeer, sodat jy naby God lewe nie!

Niks in die gewone gang van die lewe, het enige waarde wanneer Christus weer as Regter kom nie!

So ‘n gewone aardse lewe, hoe indrukwekkend en suksesvol ookal, beteken niks as Jesus Christus weer kom nie. So ‘n lewe is ‘n vergeefse lewe en die lewe van iemand wat verlore gaan en op die ewige dood in die hel afstuur.

 1. Ek word verlos deur God se buitengewone genade in Christus!

Het jy geweet: God wil nie hê jou lewe moet tevergeefs wees nie? Hy is genadig en liefdevol. Hy wil nie dat jy verlore gaan nie. Hy is ook alwetend. Hy ken die duiwel en sy planne om jou te verlei weg van Hom af. Hy weet wat dit beteken om verlore te wees. Hy ken jou. Hy weet wat jy nodig het. Hy gee jou ‘n geestelike wapen om weerstand te kan bied teen die bose.

Vat/neem die helm van verlossing – Paulus gebruik ‘n beeld van die offisier in die Romeinse weermag wat die toerusting uitgedeel het. Die soldaat het die helm van die offisier ontvang.

Die Griekse woord wat met neem of vat vertaal is, is δεχόμαι (uitgespreek dégomai) wat beteken “om te ontvang”.

Verlos – beteken “om te red van gevaar”. Hierdie is ‘n baie belangrike en baie nodig wapen in ons geestelike stryd teen die duiwel en sy magte. Ons vyand is lewensgevaarlik.  God gee hierdie wonderlike wapen, redding van lewensgevaar, verlossing.

Jy ONTVANG verlossing – Niemand verlos jouself deur jou eie pogings nie, jy hoef ook nie. Niemand werk vir verlossing of verdien verlossing nie, jy hoef nie.

Jy ontvang verlossing!

Jy word verlos uit genade (Ef.2:8).

Genade – beteken geen verdienste van jou kant nie.  Genade is God se goedgesindheid om goed aan jou te doen, om net die heel beste vir jou te doen.

Uit genade red Hy jou deur ‘n almagtige wonder:

Sy Seun word mens uit ‘n maagd vir jou. Sy Seun se Naam moet Jesus wees, Verlosser.
Hy is jou Verlosser en saam met jou, almal wat aan God behoort, se Verlosser.
Hy neem jou sonde op Hom en word in jou plek sondig voor sy Vader.
Hy ly baie swaar en hang uiteindelik aan die kruis.
Hy sterf aan die kruis – verneder, gepyning tot die dood, heeltemal alleen.
Deur sy dood betaal Hy jou sondeskuld volmaak en verlos Hy jou volmaak van die mag van die duiwel en die sonde.
Hy verlos jou van die oordeel van die ewige dood in die hel.
Hy staan vir jou die derde dag uit die dood op.
Deur sy opstanding oorwin Hy die dood en gee aan my die nuwe lewe.

God het jou lewe verander!
Hy het sy Seun in jou lewe gestuur!
Jy kan nou vertel: Ek het Jesus Christus in my lewe! Jy kan nou in Paulus se woorde: “Ek leef nie meer nie, Christus leef in my” (Gal.2:20).
Jy kan vertel dat Christus jou ken en dat jy Hom ken.
Jy kan vertel dat Hy alles vir jou beteken, dat Hy jou lewe is.

Christus, jou Redder, is jou geestelike wapen teen die duiwel en sy bose magte wat jou van God weg wil lei.
Wanneer Christus jou ken en jy Hom ken, beteken dit alles vir jou wanneer Hy weer kom. Op daardie dag, sal Hy jou saam met almal wat Hom in hulle lewe gehad het, in hemelse heerlikheid by Hom opneem.

 1. Ek gebruik my verlossing as wapen teen die duiwel en al sy magte

God gee jou verlossing as wapen teen die duiwel en al sy magte.
Gebruik hierdie belangrike en goeie geestelike wapen.
Hoe?

 • Besef dat jy in jouself niks het wat blywend, wat ewig is nie. Besef dat jy nie met jou gewone lewensgeskiedenis by God sal uitkom om gered te word nie.
 • Besef dat jy redding dringend nodig het.
 • Glo in Jesus Christus as jou Enigste Verlosser.
 • Glo in Hom met jou hele hart.
 • Bekeer jou en leef elke dag ‘n lewe van bekering. Bekering beteken verandering. Verander jou binnekant en verander jou lewe na buite.
 • Verander jou lewe, sodat jy elke dag nader aan Christus en elke dag meer vir Hom leef.
 • Leef vir die dag wanneer Christus weer kom.
 • Vertel vir ander van Christus in jou lewe.

Dit kan, want die Heilige Gees het gekom.
Jy ontvang ook die Heilige Gees. In die krag wat die Heilige Gees gee, kan jy nou nuut lewe, dit is, naby Christus en vir Hom.

Waarskynlik het jy tot vandag heeltemal te veel oor jou lewe op aarde gepraat en hopeloos te min oor Jesus Christus. Jy het dalk te min oor Christus gepraat, omdat jy nie regtig naby Hom en vir Hom gelewe het nie.

Dis nie te laat om te verander nie!

Toe die Jode wat Christus nie in hulle lewe gehad het nie, maar Hom verwerp en gekruisig het op Pinkster in hulle harte getref word, met God se Woord, het hulle gevra: Wat moet jy  doen? Petrus se antwoord was: “Bekeer julle en laat julle doop in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes” (Ha.2:38). Hulle het dit gedoen en 3000 mense het daardie dag by Christus se gemeente aangesluit. Hulle was in die kerk ja, die Joodse kerk. Na hulle bekering was hulle in Christus se kerk.

As ons kyk na die Gereformeerde lidmate sien ons erediensbywoning van omtrent 35%, ons stem wat stil geword het in die skole en in die gemeenskap, gemeentes wat baie swaarkry omdat beursie toegehou word, gemenetes wat al kleiner word. Hierdie dinge getuig nie van ‘n lewe naby Christus en vir Hom nie!

Dit moet verander!
Dit kan verander!

Het die Woord van die Here jou hart getref vanoggend?
Gaan jy in die krag van die Heilige Gees jou lewe verander?

Gaan jy van nou af oor Christus praat en gaan jy met jou lewe wys dat jy Christus in jou lewe het?

‘n Lewe sonder Christus eindig in ellende, ewig sonder Hom!
‘n Lewe met Christus eindig in heerlikheid, ewig by Hom!