Ons Kerkgebou

God lei die wêreldgeskiedenis deur die gekruisigde Jesus na die einde toe -Op.5:5

Met vanoggend se nagmaal is dit regtig nodig dat elkeen van ons ver verby die kerkgebou en die tafel en die brood en die wyn sal kyk.

 

Elkeen sal geestelik moet konsentreer om die meeste uit vanoggend te kry. Gebeur dit nie, is hierdie nagmaal ‘n gevaarlike geleentheid, want ‘n mens eet en drink ‘n oordeel oor jouself.

 

Aan die anderkant, wie met ‘n gelowige hart vanoggend na God soek, sal deur die Heilige Gees met die Evangelie van die gekruisigde Jesus en deur die brood en wyn die wonderlikste sekerheid ontvang – ‘n sekerheid waarmee die Gees jou geloof dieper en sterker sal maak.

 

Tema: God lei die wêreldgeskiedenis deur die gekruisigde Jesus na die einde toe

 

 1. God beskik die geskiedenis van sy kerk en van die wêreld

Die boek Openbaring is baie ryk aan beelde en simbole. Elkeen wat die boek lees, moet dit besef en vir die leiding van die Heilige Gees bid om deur die Gees te kan hoor en verstaan wat God vir sy kerk, vir ons sê.

 

Dons kyk na die beeld wat die Here vir ons wys is:

 

Hy wat op die troon sit met ‘n boek in sy regterhand. Die boek is vol geskryf, selfs aan die voor en agterkant. Die boek is met sewe seëls verseël.

 

‘n Engel het hard uitgeroep: Wie is waardig om die seëls te breek en die boek oop te maak?

Niemand in die hemel of op die aarde kon die boek oopmaak nie. Johannes het hieroor hartseer geword en gehuil. Hy het baie gehuil, geween.

 

Een van die ouderlinge het vir Johannes gesê dat hy nie langer so moet huil nie, want die Leeu uit die stam van Juda, die wortel van Dawid, Hy het oorwin en Hy sal die seëls breek en die boek oopmaak.

 

Die beeld beteken die volgende:

 • Hy wat op die troon sit, is God die Vader, die almagtige Skepper van hemel en aarde wat regeer.
 • Die boek in sy regterhand wys op die wêreldgeskiedenis wat Hy, die almagtige Skepper beskik.
 • Die sewe seëls beteken die geskiedenis is volledig in God die Vader se hand.
 • Dat niemand die seëls kon breek en die boek kon oopmaak nie, verduidelik ek in die tweede kerngedagte.
 • Die Leeu uit die stam van Juda, die wortel van Dawid, die Lam wat tussen die troon en die ouderlinge staan, wat oorwin het en die boek kon oopmaak, is Jesus die gekruisigde.
 • Dat net Hy die seëls kon breek en die boek kon oopmaak, beteken God die almagtige Vader beskik die wêreldgeskiedenis deur die gekruisigde Jesus wat nou aan sy regterhand sit.

 

Die gekruisigde Jesus wat nou aan sy Vader se regterhand is, het die almag en Hy is waardig om sy Vader se ewige raadsplan waarvolgens Hy die wêreld en sy kerk in die wêreld se geskiedenis beskik, uit te voer.

 

Hierdie openbaring hoor ‘n mens omtrent nooit. Die media laat dit lyk of klink dat dit die ANC-regering in Suid-Afrika, of die weermag nou in Zimbabwe of die leirs van die VSA of China of watter land ookal, wat die septer swaai en die geskiedenis beheer. Dit lyk dalk so, maar die werklikheid is heeltemal anders. Die almagtige God en Vader beskik en regeer die geskiedenis van die hele wêreld en ook die geskiedenis van sy kerk in die wêreld. Hy is met alles oppad na die einde toe, wat Hy alleen bepaal en beheer.

 

 1. Die mens is sondig en onwaardig om deel van God se plan te wees

 

‘n Engel het hardop gevra: Wie is waardig om die boek oop te maak en die seëls te breek?

Niemand in die hemel of op die aarde was in staat om die boek oop te maak nie. Johannes het daaroor baie gehuil.

 

Die boek in God se hand is sy ewige raadsbesluit oor die wêreldgeskiedenis. Iemand was nodig om die seëls te breek en die boek oop te maak, sodat die geskiedenis sy verloop kan neem. Die een wat die boek sou kon oopmaak, moes waardig wees om God die almagtige Skepper se raadsplan uit te voer en die wêreldgeskiedenis vir Hom te regeer. Maar….niemand in die hemel en op die aarde was in staat om die boek oop te maak nie.

 

Hoekom nie?

 

Die mens was in die begin God die Skepper se verteenwoordiger op aarde. Deur die sondeval in die paradys het die mens al sy waardigheid as verteenwoordiger van God wat die skepping vir Hom moes regeer, verloor. Van regeer oor die skepping was daar nie langer meer sprake nie. Die mens was heeltemal te sondig om deel van God se plan met die wêreldgeskiedenis te wees.

 

Die mens se sondigheid en sy invloed op die wêreld was sondig en sleg. Die ganse mensdom was onwaardig om deel van God se plan te wees.

 

Ons sien vandag steeds hoe sondig en onwaardig die mens is. Kom ons bepaal ons net by Suid-Afrika. Baie mense besoedel die water wat die Here vir hierdie land gee. In talle riviere loop die riool net in die riviere en besoedel kosbare water. Gaan kyk na die Hartbeespoortdam waarvan groot dele groen is van alge in plaas van blou soos die kleur van vars water eintlik behoort te wees. Renosters word aanhoudend in ons land gestroop. Dis sondige verniel van die Here se natuur.

 

Geld word by die miljarde verkwis in ons land. Dis die sondige verkwisting van die Here se geld. Aan die anderkant is daar baie vir wie geld baie belangrik is en wat ‘n lewe rondom geld bou. Dit is sondige gierigheid, want alle geld is die Here s’n.

 

Geweld is elke dag aan die orde van die dag. Mense word daagliks aangerand en doodgemaak. Dis sonde teen God se sesde gebod.

 

Baie, dit is waarskynlik miljoene in Suid-Afrika is besig om al verder van God weg te dwaal en van sy kerk weg te breek. Dis sonde teen die Here se Woord, sy vierde gebod.

 

So kan die voorbeelde van die mislukking van die mens in ons land opgenoem word. Die mens is deur en deur sondig en nie waardig om deel van God se goeie plan vir die wêreldgeskiedenis te wees nie.

 

Al hierdie verkeerde sondige dinge wat die mens doen, behoort elke Christengelowige baie te ontstel. Johannes het baie gehuil oor die sonde van die mensdom. Dis dalk hoogtyd dat ons ook hartseer word oor die sonde in hierdie land en selfs baie daaroor huil. Elkeen van ons is ook sondig. Dit is tyd vir elkeen van ons om voor die Here regtig diep berou oor ons sonde te hê.

 

 1. Die gekruisigde Jesus verlos elkeen wat in Hom glo

 

Terwyl Johannes so huil, het een van die ouderlinge Johannes getroos en hom vertel van Iemand wat die boek wel kan oopmaak.

 

Die Persoon wat die boek kon oopmaak, is die “Leeu uit die stam van Juda” of die “wortel uit Dawid / die Afstammeling van Dawid” (Op.5:5). Johannes het gekyk. Hy het gesien dat die Leeu, die Afstammeling van Dawid, ‘n Lam is wat geslag was (Op.5:6).

 

Die Leeu uit die stam van Juda – Hierdie Persoon is die Koning van die konings wat alles en almal ewig sal regeer. Dit was die belofte uit Jacob se mond toe hy op sy sterfbed gelê het (Gen.49:10). Deur die eeue het die Here se profete dieselfde belofte weer en weer herhaal. Op ‘n nag is daardie Koning in Betlehem gebore.

Die wortel/die Afstammeling van Dawid – Hy was die werklike Koning wat van God af kom, want daar was ‘n belofte dat Hy uit die nageslag van Dawid in Betlehem gebore sou word en dit is presies wat gebeur het.

Die Lam – Hy is die Een wat swaar moes ly en moes sterf vir die sonde van die mens.

 

Hierdie Koning was ‘n Kind wat deur ‘n almagtige wonder gebore is: Ontvang van die Heilige Gees en gebore uit die maagd Maria. Hy het opgegroei en was altyd met die dinge van sy Vader besig. Op ‘n dag is Hy gedoop. Deur sy doop het Hy gewys dat Hy ons sonde op Hom neem. Hy het baie swaar gely. Hy het Homself oorgegee om gemartel en onskuldig veroordeel te word. Uiteindelik het Hy ter wille van ons sonde sy lewe aan die kruis afgelê.

 

Hierdie lyding het Hy ter wille van ons verduur. Die skuld wat Adam en Eva deur hulle sonde in die tuin van Eden voor God gemaak het, was die ewige dood. Die Leeu het Homself oorgegee om ‘n Lam te wees. Jesus Christus het daardie skuld betaal deur aan die kruis te sterf. Deur sy dood het Hy ons verskriklike lelike sonde voor God toegemaak. God kyk nou na ons asof ons “nooit enige sonde gehad of gedoen het nie(HK, Sondag 23).

 

Na sy dood het Hy na die hemel opgevaar en aan sy Vader se regterhand gaan sit. God die Vader beskik die wêrelgeskiedenis en lei dit deur sy Koningseun, Jesus die gekruisigde, na die einde toe.

 

Jy deel in hierdie oorwinning oor die sonde deur in Jesus te glo. Elke mens wat van die Heilige Gees ware geloof ontvang, is deur jou geloof een met Christus. Jy is nie meer in die mag van die sonde nie. Hy het jou sondeskuld eenkeer volmaak betaal. Jy is nou syne. En omdat jy syne is, is jy die almagtige God s’n. En….elkeen wat Aan God behoort, is ‘n verloste mens.

 

Die brood en die wyn aan hierdie nagmaaltafel het hierdie boodskap vir jou vanoggend: Jesus Christus het sy lewe vir jou gegee. Deur vir jou ter sterf, het Hy jou sonde en jou onwaardigheid voor God weggeneem. Jy is nou deel van God se ewige raadsplan. Hy is met jou oppad na die ewige hemelse heerlikheid waar Hy vir jou wag.

 

Luister weer:

 

 • Die brood en die wyn aan hierdie nagmaaltafel het hierdie boodskap vir jou vanoggend: Jesus Christus het sy lewe vir jou gegee.
 • Deur vir jou te sterf, het Hy jou sonde en jou onwaardigheid voor God eens en vir altyd volmaak weggeneem.
 • Jy is nou deel van God se ewige raadsplan. Hy is met jou oppad na die ewige hemelse heerlikheid waar Hy vir jou wag!

 

 1. Verloste gelowiges, leef daarom ‘n lewe van dankbaarheid

 

Die beeld wat Johannes gesien het, het verder gegaan. Hy skryf so daaroor: “Toe die Lam die boek neem, het die vier lewende wesens en die vier-en-twintig ouderlinge voor Hom gekniel” (Op.5:8). Hulle het ‘n nuwe lied begin sing.

 

Johannes het verder gekyk. Daar was miljoene der miljoene engele wat in ‘n hemelse spreekkoor hard uitgeroep het: “Die Lam wat geslag was, is waardig om die mag en die rykdom en die sterkte en die eer, heerlikheid en lof te ontvang” (Op.5:12).

 

Daar was nog waarna Johannes kon kyk. Die hele skepping, alles en almal in die ganse heelal het in ‘n hemelse stemmekoor aan Hom wat op die troon sit en aan die Lam al die eer gegee (Op.5:13). Die vier lewende wesens het daarop “Amen” gesê en die vier-en-twintig ouderlinge het gekniel en God aanbid (Op.5:14).

 

Nagmaal help ons om ver terug te kyk na Jesus aan die kruis. Die Heilige Gees gee aan elkeen met ‘n ware geloof die sekerheid dat Christus jou deur sy dood aan die kruis verlos het.

 

Nagmaal help ons ook om ver vorentoe te kyk, die ewigheid in. Die Heilige Gees gee aan elkeen met ‘n ware geloof die sekerheid dat OOK JY….as lid van die hemelse koor, voor die hemeltroon sal staan en aan Hom wat op die troon sit en aan die Lam al die eer sal gee.

 

Met hierdie sekerheid in jou hart, kan dit mos nie anders as dat jou hele lewe ‘n lewe van dankbaarheid sal wees nie.

 

Leef dan dankbaar!

Dank God wanneer jy bid, wanneer jy met familie of vriende praat, wanneer jy by jou werk of in jou skool met ander gesels, wanneer jy in die dokter se spreekkamer met ander praat en waar jy ookal gaan.

 

Leef so, dat een van die duidelikste kenmerke van jou lewe, DANKBAARHEID is!