Ons Kerkgebou

Christus se kerk – geliefd, geroep, geheilig. -Rom.1:6,7

Ons almal ken die woord kerk baie goed. Die vraag is of ons die regte betekenis van die woord ook baie goed ken. Weet ons wie en hoe die kerk, Christus se kerk regtig is? Vanoggend se preek is bedoel om ons uit Rom.1 meer te leer oor Christus se kerk, sodat elkeen selfondersoek kan doen en seker kan maak dat jy regtig ‘n lewende gelowige lidmaat van Christus se kerk is.

 

Tema: Christus se kerk – geliefd, geroep, geheilig

 

  1. Geliefd – God het sy Seun gegee

 

Liefde is vir God baie belangrik

 

In sy eerste brief skryf Johannes, 1 Joh.4:16“God is liefde”. Hierdie woorde beteken liefde is deel van God se wese. As iemand vra: Hoe is God?, kan jy enige tyd antwoord: God is liefde. Sy hele wese is liefde. Sy hele verlossingsplan getuig van liefde (Joh.3:16). Sy hele wet, dit is sy wil vir ons lewe kan saamgevat word in net een woord: Liefde (Mt.22:37-40). Liefde is vir Hom baie belangrik.

Wat presies beteken die woord liefde? Die Griekse woord vir liefde is “agapei”.  Die woord beteken: Om op te offer, om te gee. Hierdie betekenis van liefde bring ons by die wondergenade van God se liefde

 

Die wondergenade van God se liefde

 

Sy liefde is nie net ‘n woord of woorde nie. Sy liefde is ‘n daad, in werklikheid dade en dan die wonderlikste dade.

 

Sy liefdesdade kan so beskryf word: God gee.

 

Hy gee sy skepping, Hy gee die wonders van sy skepping om te kan beleef – aan Adam en Eva die tuin van Eden met al die diere, die bome, die plante, die water. Hy gee vir elkeen wat vanoggend hier is plek op sy aarde. Die erf of plot of meenthuis of woonstel waar jy bly, staan op God se aarde. Hierdie kerkgebou, die plek waar jou kar vanoggend staan, is die Here s’n. Die gebou waar jy werk, die strate waarin jy ry, alles behoort aan God. Hy gee dit vir jou. Die mooi omgewing met die verskeidenheid bome en voëls, ons land se mooi natuur, die berge en die see en die wild en plantegroei, alles gee Hy vir elkeen van ons om te kan beleef en te gebruik en te geniet. Hy gee dit, omdat Hy ons liefhet. Dit is die dinge van hierdie aardse deel van God se skepping.

 

Daar is ook die hemelse deel van God se skepping, die geestelike deel. Hier kom ons by ‘n onbeskryflike groot wonder. God gee sy Seun vir ons. Hy gee Hom om vir ons te sterf. Hy gee sy Seun, omdat Hy ons liefhet en ons nie in die mag van die duiwel, die sonde en die dood, wat onsself oor ons gebring het, wou laat nie.

 

Jesus het aarde toe gekom. Hy is uit die maagd Maria gebore vir ons. Hy het baie swaar gely vir ons. Hy het aan die kruis gesterf vir ons. Deur sy dood het Hy ons van die duiwel, die sonde en die dood verlos. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood vir ons en vir ons die nuwe lewe verwerf. Dit alles het Hy uit liefde vir ons gedoen. Ons het niks hiervan verdien nie. Al die liefde wat God gee, is net genade.

 

God gee sy Seun.

Jesus gee sy lewe.

 

Dit is die wondergenade van God se liefde.

 

God se liefde is eksklusief

 

Die volgende vraag is nodig: Vir wie is God so lief? Die gemeente in Rome was destyds God se geliefdes. Hy het hierdie brief in sy Woord laat opneem. Die brief is bedoel vir alle gemeentes. Sy kerk deur al die eeue en oor die hele wêreld op elke plek, is sy geliefdes.

 

Baie belangrik: Net sy kerk is sy geliefdes. Hieroor mag daar nie enige misverstand wees nie. Sy liefde is nie inklusief nie, sluit nie alle mense in nie. Sy liefde is eksklusief. God het almal wat aan Hom behoort, dit is sy kerk, lief.

 

Hy het nie ander organisasies lief, bloot omdat ‘n fabriek goeie produkte maak, of ‘n sportspan ‘n wenspan is, of ‘n skool of universiteit goeie akademiese resultate kry nie. God se liefde is vir wie aan Hom behoort. Dit is sy kerk. As lewende gelowige lidmaat van Christus se kerk sal jy in die fabriek, of sportspan, of skool of universiteit op God se liefde kan reken, maar net as lewende lidmaat van sy kerk.

 

En….hierdie geloof wat jou deel van Christus se kerk maak, is nie net woorde nie! Jou geloof moet wys. Dit help niks ‘n mens sê ek glo en is lidmaat van ‘n kerk, maar jou geloof wys nie openlik na buite nie. “’n Liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is geloof wat nie tot dade oorgaan nie, ook dood” (Jak.2:26).

 

Dit is daarom baie belangrik om met ‘n opregte geloof ‘n lid van Christus se kerk te wees. Doen selfondersoek. Vra jouself: Wat doen ek in die kerk wat wys dat ek ‘n opregte gelowige is?

 

Al die opregte gelowiges, is die kerk en is God se geliefdes.

 

  1. Geroep – om naby God en vir Hom te leef

 

Christus se kerk is ook die mense wat geroep is. Wat was die eerste wat God gedoen het na die sondeval? Hy het Adam en Eva geroep (Gen.3:9).

 

God roep steeds sondige mense. Hy het sy kerk lief, daarom roep Hy sy kerk om naby Hom te wees.

 

God roep sy kerk deur sy Woord en wel deur die Evangelie van Christus. Hy stuur predikers die wêreld in met die boodskap dat Jesus Christus, sy Seun sy lewe aan die kruis gegee het om sondaars te verlos en met God te versoen. Die verdere deel van hierdie boodskap is dat Jesus uit die dood opgestaan het, sodat verloste mense ‘n nuwe lewe kan hê, die lewe met God, die ewige lewe.

 

Die Heilige Gees raak jou hart met hierdie wonderlike boodskap. Hy laat jou hoor. Hy laat jou glo. Die Heilige Gees maak die wil in jou wakker om te breek met die lewe weg van God af en om naby Hom te wees.

 

Dit is die kerk: Die gelowiges naby God!

 

Jesus Christus het jou ook verlos van die sonde van die eie-ek. Die Heilige Gees het in jou kom woon om jou te lei om te breek met jou eie-ek en vir God te leef.

 

Dit is die kerk: Die gelowiges wat vir God leef!

 

Om vir God te leef, gee werklik sin in ‘n mens se lewe. Ons leef ongelukkig in ‘n tyd en ‘n land waar so baie vir ‘n aardse toekoms in die eerste plek lewe – goeie kwalifikasie, goeie werk, goeie salaris, goeie huis, goeie kar, goeie rekenaar, goeie selfoon, goeie aansien onder vriende. Hierdie mag belangrik wees, maar dis net aards. Niks is belangriker as om vir God te leef nie. Die dag sal vir seker kom, dat die mens wat die aardse dinge gesoek het, sal uitvind dat jou lewe heeltemal leeg is.

 

Hoor daarom wanneer God jou na Hom toe roep. Luister na Hom. Volg Hom wanneer Hy jou lei om naby Hom vir Hom te leef en leef regtig naby Hom en vir Hom!

 

  1. Geheilig – om aan God te behoort

 

Die derde belangrike waarheid wat ons in Rom.1 van Christus se kerk leer, is dat die kerk geheilig is.

Wat beteken geheilig?

 

Geheilig beteken afgesonder. Die kerk is afgesonder van die wêreld om aan God te behoort. Hoe het dit gebeur? Om geheilig te wees, is die wonderlikste geestelike pad wat die almagtige God met ‘n mens loop. Hoe lyk hierdie geestelike pad?

 

In Ef.1:5 leer ons dat God ons voor die skepping bestem het om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Toe die tyd deur God bepaal, aanbreek, het Hy sy Seun gestuur (Gal.4:4), gebore uit die maagd Maria. Christus het sy lewe aan die kruis gegee en ons van sonde verlos en God s’n gemaak. Hy het uit die dood opgestaan om vir ons die nuwe lewe te verwerf. Die nuwe lewe is die lewe by God as syne. Die Heilige Gees het gekom om elkeen wat God bestem het om aan Hom te behoort en deur Christus verlos het, as ‘n verloste nuwe mens te laat leef. Die Gees

 

God het sy kerk afgesonder, geheilig deur mense vooraf te bestem om aan Hom te behoort. Hierdie mense wat Hy bestem het, het Hy deur sy Seun verlos. Die Heilige Gees het aan elke verloste geloof in Christus gegee, sodat jy aan Christus gebind is, afgesonder is, geheilig is om deel van sy kerk te wees.

 

Die kerk is niks anders nie as die gelowiges wat God afgesonder het van die wêreld, wat Hy geheilig het om aan Hom te behoort.

Om deur God geliefd…geroep…geheilig…te wees, is die beste, die wonderlikste wat met ‘n mens kan gebeur. Maar…hierdie wonderlike dinge is net vir Christus se kerk bedoel.

Daarom:

  • Moenie buite Christus se kerk staan nie.
  • Moet ook nie net sê jy is ‘n gelowige lidmaat van Christus se kerk, maar jy wys nie jou geloof in sy gemeente hier in Akasia nie.
  • Wees hier lidmaat met ‘n opregte geloof in Christus en wys deur die Heilige Gees jou geloof, en wees so deel van Christus se kerk wat deur God GELIEFD…GEROEP…GEHEILIG is.