Ons Kerkgebou

Christus se kerk het ‘n ewige hemelse bestemming -Op.7:9

Hierdie is die laaste preek in die reeks oor die kerk van Christus. Die preek is uit Openbaring. God het die boek Openbaring laat skryf om sy kerk wat baie keer baie swaar in hierdie wêreld kry, moed in te praat, sodat die kerk, dit is die gelowiges, nie moedeloos word nie.

 

Luister dan vanoggend na die preek uit Openbaring, neem die Here se Woord ter harte, onthou wat jy gehoor het en gebruik die Here se Woord dat jy nie moedeloos en bekommerd en negatief word nie.

 

Tema: Christus se kerk het ‘n ewige hemelse bestemming

 

  1. ‘n Groot menigte – die kerk van Christus

Die Heilige Gees het oor Johannes gekom, sodat hy alles wat God aan hom geopenbaar het, kon sien en hoor en neer kon skryf.

 

In hierdie gesig wat die Here vir Johannes gewys het, het hy ‘n groot klomp mense bymekaar gesien. Johannes beskryf hierdie mense in die volgende woorde:”…daar was ‘n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale..(Op.7:9).

 

‘n Groot menigte wat niemand kon tel nie – Suid-Afrika het omtrent 55 milj inwoners. Dit is baie mense, maar ons land se inwoners kan getel word. Die wêreldbevolking is ongeveer 7,6 miljard. Dit is regtig baie mense en hulle kan ook getel word. Die mense wat Johannes gesien het, kon niemand tel nie, so baie was hulle. Nou moet ‘n mens nie dink dat dit maar Johannes se mening was, ondat hy net een persoon was nie. Nee, die Heilige Gees het Johannes hierdie woorde laat skryf.

 

Hierdie woorde laat mens dink aan wat God vir Abraham gesê het: “Kyk nou op na die hemel en tel die sterre as jy hulle kan tel….So sal jou nageslag wees” (Gen.15:5). In die groort menigte wat Johannes gesien het, sien ons wat dit vandag kan lees dat God ewig getrou is. Hy is ons ewige genadige en getroue Verbondsgod.

Wanneer mens in Openbaring van 144 000 lees, is dit baie belangrik om te besef dat dit net ‘n simboliese getal is en die die werklike getal gelowiges in die hemel nie. Die getal 144 000 beteken elkeen wat opreg in Jesus Christus geglo het, sal in die hemel kom. Nie een sal nie daar wees nie.

Dit lyk of die kerk in Suid-Afrika, die gemeente waar ons lidmate is ook, al kleiner en minder word. Ons mag nie moedeloos of bekommer word nie. Die Here beveel ons op baie plekke in sy Woord dat ons ons nie mag bekommer nie!

 

Los dan die bekommernis. Skep geloofsmoed. Die kerk van Christus is ‘n groot menigte wat niemand kan tel nie.

 

Uit alle nasies en stamme en volke en tale – In Ps.24:1 leer ons: “Die aarde behoort aan die Here, die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon”. Die Here wys ons dat mense uit alle nasies en stamme en volke en tale die wonderlike geskenk van saligmakende geloof ontvang het. Hierdie woorde kom meermale in Openbaring voor. Daar sal in die ewigheid nasies en stamme en volke en tale in die hemel by God wees. Daarom kan mens dankbaar wees dat jy aan ‘n nasie en ‘n stam en ‘n volk behoort en ‘n taal praat. God het jou hierdie lewe op aarde gegee. Ook mag ‘n mens nie een nasie en stam en volk en taal bo ‘n ander verhef nie. God doen dit nie, daarom mag ‘n mens ook nie.

 

Johannes sien hierdie menigte in die hemel. Die menigte in die hemel is die kerk van Christus. Hemelse heerlikheid is die bestemming wat Christus vir sy kerk het.

 

  1. Die troon – God regeer

Die menigte staan voor die troon. Daar is ‘n troon in die hemel. Ons ken nie eintlik ‘n troon nie, want ‘n troon is iets waarop ‘n koning sit en ons het nie ‘n koning hier op aarde nie. ‘n Koning is iemand wat ‘n land regeer. Die koning se woord is wet. Dink maar aan die bevel wat koning Darius gegee het dat niemand vir ‘n maand lank enigiemand anders as homself mag aanbid nie. Sy woord was wet en die wet het Daniël in die leeukuil laat beland.

Die troon wat Johannes gesien het, is God se troon. God regeer alles en almal. Hy bepaal wie voor hom in die hemel sal staan. Hy beskik elke ware gelowige se lewe. Hy sorg dat elke gelowige kind van Hom by Hom in die hemel uitkom om voor sy troon te kan staan.

Hoe skep ‘n mens moed hieruit?

Mens kyk so maklik vas teen alles wat hier op aarde gebeur asof die aardse dinge die eintlike dinge is wat ‘n mens se lewe bepaal. So maklik maak die geweld, die korrupsie, die ekonomie, die wetteloosheid en soveel ander dinge in die land ‘n mens moedeloos en bekommerd.

Johannes sien dat God regeer. God wou hê Johannes moes dit sien en neerskryf, sodat sy kerk die woorde kan lees. Onthou dan deur die Heilige Gees die troon wat Johannes gesien het. Glo dat God regeer. Hy is jou hemelse Vader wat sy Seun uit liefde vir jou gegee het. Hy regeer jou lewe. Hy regeer sy kerk. Kyk daarom na alles op aarde met ‘n geloofsoog en ‘n gelowige hart.

  1. Staan voor die troon en die Lam – om God vir ewig te dien

Die groot menigte staan voor die troon en die Lam. Dat die mense staan, beteken hulle is daar om God te dien. Wanneer mens sit of lê, is jy nie gereed om iets te doen nie. Wanneer jy staan, is jy gereed. Die gelowiges staan voor God en die Lam. Die Lam is Jesus Christus wat sy lewe vir ons gegee het.

In Op.7:15 lees ons die woorde van een van die ouderlinge wat hy oor die menigte vir Johannes sê: “Daarom is hulle voor die troon van God en dien hulle Hom dag en nag”.

Die kerk van Christus is oppad om God en sy Seun, Jesus ons Verlosser ewig te dien. Daar in die hemel sal al die gelowiges, dit is die kerk, God aanbid, Hom dank, lofliedere sing en alles wat Hy vra met oorgawe doen, volmaak volgens sy wil.

Hieruit moet Christus se kerk leer om God nou reeds met oorgawe te dien. Daar is nie plek in die hemel vir moedeloosheid en negatiwiteit nie. Daarom mag ons nie in ons lewe hier op aarde daarvoor plek inruim nie. Die kerk van Christus se werk hier op aarde is om God en sy Seun, Jesus Christus ons Verlosser, te dien met alles waaroor ons beskik.

  1. Wit klere en palmtakke – gereinig en feestelik

Die laaste wat Johannes van hierdie groot menigte gesien het, was dat hulle wit klere aangehad het en met palmtakke in hulle hande gestaan het.

 

Wit klere is ook een van die belangrike simbole in Openbaring. Wit beteken die groot menigte is skoon. Hulle is gereinig. Die een ouderling het met Johannes ook oor die wit klere gepraat.

 

Die mense in wit klere het hulle klere gewas in die bloed van die Lam (Op.7:14). Die woorde beteken Christus het hulle skoongemaak deur sy bloed, dit is deur sy dood. Hier leer ons hoe uiters belangrik Jesus Christus se dood aan die kruis is. Jesus is werklik die enigste Verlosser. Dit is alleen deur Jesus se dood aan die kruis op Golgota dat ‘n mens by God in die hemel sal uitkom. Jy moet ook jou klere in sy bloed laat was. Dit beteken jy moet in Jesus Christus wat vir jou gesterf het, glo met jou hele hart.

 

Die Heilige Gees het na Christus se kerk toe gekom. Hy leef in die kerk. Hy leef in jou. Glo dan deur die Gees opreg in Jesus Christus jou Verlosser.

 

Moenie bekommerd of moedeloos of negatief leef nie. Leef met sekerheid dat jy in wit klere voor God sal staan. Leef met ‘n hart wat warm van dankbaarheid is, dat Jesus jou Verlosser is en dat jy ware saligmakende geloof in Hom as geskenk by God gekry het.

 

Die menigte in wit klere staan met palmtakke in die hand. Dit wys op die feestelike stemming in die hemel. Die groot menigte het hard uitgeroep: ”Ons redding kom van ons God wat op die troon sit en van die Lam” (Op.7:10). Die groot menigte roep hard uit. Hulle vorm ‘n hemelse spreekkoor en gee aan God al die eer. Hulle roep so hard uit, omdat hulle bly is. In die hemel is ‘n gelowige baie bly. Daar by God en by Christus is daar net plek vir onuitspreeklike blydskap en geen plek vir hartseer en teleurstelling en moedeloosheid en bekommernis nie.

 

Elke opregte gelowige het nou reeds die sekerheid, die geloofsekerheid dat jy daar saam met al die ander voor die troon sal staan as lid van die hemelse spreekkoor wat God eer en dank. Dit is genoeg rede om moedeloosheid en bekommernis hier op aarde te beveg.

 

Stry dan hard teen enige moedeloosheid en bekommernis en negatiwiteit in jou lewe. Stry in die krag van die Heilige Gees. Lees Op.7:9-17 oor en oor. Laat die Gees jou deur God se Woord bly maak. Bid gedurig dat die Heilige Gees jou sal help om hard teen moedeloosheid en bekommernis en negatiwiteit oor Christus se kerk te stry. Bid die Gees om jou te help om nou reeds met blydskap te leef.

 

Leef dan deur die Heilige Gees soos ‘n ware gelowige wat vas en seker glo dat Christus se kerk ‘n ewige hemelse bestemming het.