Ons Kerkgebou

Lewe in die koninkryk van die hemel is lewe deur die Heilige Gees -Gal.5:25

In die vorige preek uit 2 Timoteus 3 het ons gesien en geleer dat die Here se Woord, die Bybel baie belangrik in die koninkryk van die hemel is. Die tema van daardie preek op die 16e September was: In die koninkryk van die hemel het God se Woord ‘n baie belangrike plek.

 

Vanoggend se preek gaan oor ‘n baie belangrike Persoon in die koninkryk van die hemel. Die Persoon is die Heilige Gees.

 

Tema: Lewe in die koninkryk van die hemel is lewe deur die Heilige Gees

 

  1. Jy kom deur die Gees in die koninkryk van die hemel (Gal.5:25)

 

Daar bestaan twee geestelike ryke. Die eerste ryk is ‘n baie slegte en verskriklike bose ryk. Dit is die ryk van die duiwel. Die Here openbaar aan ons in Ef.6:12 dat daar saam met die duiwel in sy ryk elke bose mag en gesag, elke bose gees wat oor hierdie sondige wêreld heers en elke bose gees in die lug is. Dit is ‘n ryk wat geestelik dood is en almal in hierdie ryk is daarop uit en dit is om geestelike verwoesting te wil saai.

Hierdie ryk leer ons in die Bybel ken as die ryk van die duisternis (Kol.1:13, 1 Pet.2:9). In hierdie ryk heers die ewige dood oor alle mense (Rom.5:14), want Adam het deur sy sondeval die verskriklike ellende oor almal gebring. Hy het alle mense saam met hom in hierdie bose ryk van die duiwel en die dood laat beland (Rom.5:16,17).

 

Maar….en dit is die maar van God se wonderlike genade…daar is ook ‘n ander ryk, die koninkryk van die lig, oftewel, die koninkryk van die hemel. Die preek vanoggend gaan oor hierdie ryk, die koninkryk van die hemel.

 

Ons weet nou uit Romeine 5 dat alle mense deur Adam in die koninkryk van die duisternis beland het. In die preek uit Johannes 3 oor wedergeboorte, het ons geleer dat jy net in die koninkryk van die hemel kan kom indien jy wedergebore is. Ons onthou seker nog almal hoe die geleerde Nikodemus van die Joodse Raad niks van wedergeboorte geweet of verstaan het nie.

 

Ons het die genade dat ons uit God se Woord kan leer wat wedergeboorte is. Wedergeboorte gebeur wanneer God die Heilige Gees op sy manier en sy tyd nuwe geestelike lewe in jou begin.

Weergeboorte is die werk van die Heilige Gees in jou. Geboorte is nuwe lewe – nuwe liggaamlike lewe. Weergeboorte is nuwe geestelike lewe. Die Heilige Gees begin op sy manier en sy tyd nuwe geestelike lewe in jou. Hy verander jou hart wat geestelik dood was en begin nuwe lewe in jou. Hy plant in jou hart die nuwe geestelike lewe, of dan hemelse lewe. Die hemelse lewe is lewe in Christus. Die Heilige Gees plant jou in Christus in of in ander woorde:  Hy lyf jou in Christus in. Deur die Gees is jy in Christus. Jy is op die innigste manier een met Hom wat vir jou mens geword het, vir jou die ergste lyding ondergaan het, vir jou aan die kruis op Golgota gesterf het en vir jou uit die dood opgestaan het. Dit alles om jou van sonde te verlos.

 

‘n Mens kan uit die ryk van die duisternis kom!

Die Heilige Gees laat jou daaruit kom!

Hy doen dit deur wedergeboorte!

Elke mens wat deur die Gees wedergebore is, is in die koninkryk van die hemel!

 

Jy kom in die koninkryk van die hemel deur die Heilige Gees. “Ons lewe deur die Gees” om Paulus se woorde aan die Galasiërs te gebruk (Gal.5:25).

 

  1. Lewe in die koninkryk van die hemel is nie gewone lewe nie (Gal.5:16,17,6:8)

 

Die Heilige Gees laat jou wedergebore word. Deur die Gees is jy as wedergebore mens, ‘n nuwe mens. Omdat jy wedergebore is, en net omdat jy wedergebore is, is jy in die koninkryk van die hemel. Nou behoort enigeen moes goed te kan verstaan dat lewe in die koninkryk van die hemel nie gewone lewe is nie!

 

Gewone, natuurlike lewe, is lewe waar sonde en die ewige dood jou lewe beheers (Gal.5:17). Dit is die lewe waarin Adam jou deur sy sondeval laat beland het! Dit is lewe in die ryk van die duisternis.

 

Die Here maak aan almal wat die brief aan die Galasiërs lees, duidelik hoe hierdie gewone lewe lyk. Lees maar weer Gal.5:15,16,17,19,20,21 en Gal. 6:7, 8. Hierdie gewone lewe is lewe teen die Heilige Gees. Hierteen moet elke gelowige geestelik veg met alles wat jy het. Veg teen die dinge in jou wat in stryd is met wat die Heilige Gees wil.

 

Ons kyk vanoggend na net een van hierdie dinge wat teen die Heilige Gees is en waarteen elkeen in die gemeente moet veg – verdeeldheid.

Verdeeldheid in ‘n gemeente is volgens ‘n mens se sondige natuur en teen die wil van die Heilige Gees.

Wat beteken verdeeldheid? Die oorspronklike Griekse woord is “dichostasia” wat beteken om weg te staan. Jy mag dus nie van ander gelowiges in die gemeente wegstaan nie.

 

Wanneer staan mens weg van ander gelowiges?

 

Jy staan weg van ‘n ander gelowige, indien jy daardie persoon nie ken nie. ‘n Voorbeeld in die gewone lewe buite die gemeente: Sou jy brandstof by ‘n vulstasie ingooi en iemand wat jy glad nie ken nie, gooi by ‘n ander pomp in, klim jy tog nie uit jou voertuig en gaan stel jouself bekend nie. Nee, jy bly in jou eie kar. Jy staan weg, jy bly weg van daardie persoon en gaan jou eie gang wanneer jy klaar is by die vulstasie. In die lewe buite die gemeente kan mens dit nog doen, maar binne ‘n gemeente mag dit nie.

 

  • Wanneer jy iemand in die gemeente nie ken nie en niks doen om daardie persoon te leer ken nie, staan jy weg van ‘n ander gelowige. Dit is lewe volgens jouy sondige natuur en teen die wil van die Heilige Gees.

 

  • Of…..wanneer ‘n mens oor iemand in die gemeente praat en dit is nie soos die Here in 4:29 beveel, goeie en opbouende dinge wat jy sê nie, staan jy weg van daardie medegelowige van wie jy praat. Jy veroorsaak verdeeldheid en is dit teen die Heilige Gees.

 

Lewe in die koninkryk van die hemel is nie gewone lewe nie en niemand mag in die koninkryk van die hemel op ‘n gewone manier leef nie. Elkeen in die gemeente moet geestelik veg om nie op ‘n gewone sondige manier te wil leef en verdeeldheid te veroorsaak nie.

 

  1. In die hemelryk bepaal die Heilige Gees ‘n mens se gedrag (Gal.5:16,25)

 

Hoe leef mens dan in die koninkryk van die hemel?

 

Dit is nie ‘n moeilike vraag met ‘n moeilike antwoord nie. Die Here help ons baie in sy Woord. Hy leer ons in duidelike taal wat enigeen maklik kan verstaan hoe om in die koninkryk van die hemel te leef.

 

Gal.5:16 – “…Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word…”

Gal.5:25 – “…laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal…”

 

Dit is deur die Heilige Gees dat ‘n mens in die koninkryk van die hemel is en in die ryk kan leef. Leef dan deur die Gees. Laat die Heilige Gees jou gedrag bepaal.

 

  • Wanneer jy dink aan die gemeente en ander gelowiges wat die Here hier saam met jou geroep het, laat die Gees jou gedagtes beheers.
  • Wanneer jy praat, maak seker dat jou woorde van die Heilige Gees kom en dat jy nie dinge sê wat volgens jou sondige natuur en teen die Gees is nie. Sê dinge oor ander gelowiges wat jou nie van hulle laat wegstaan nie, maar nader bring.
  • Wanneer jy iets in die gemeente doen, maak seker dit is volgens die wil van die Gees en doen dit dan deur die Heilige Gees.

 

Niemand sal vanself deur die Gees leef nie. Bid daarvoor. ‘n Belangrike gebed elke dag is dan die gebed waar jy die Heilige Gees vra om jou lewe te beheers.

 

  1. Wie deur die Gees beheers word, sal die ewige lewe ingaan (Gal.6:8)

 

Lewe volgens ‘n mens se sondige natuur het ‘n sekere einde. Lewe deur die Heilige Gees het ook ‘n bepaalde einde. Die Here leer ons in sy Woord hoe die twee eindes van elkeen van hierdie lewens lyk.

 

Hierdie is woorde van die Here wat elke gelowige in die gemeente baie ernstig moet opneem. Dit is woorde wat mens se ewige toekoms bepaal.

 

Gal.6:8a“Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes…”.  Die gelowige in die gemeente wat nie geveg het teen die gewone manier van lewe volgens ‘n mens se sondige natuur nie, sal ‘n sekere erfdeel van die Here ontvang. Die erfdeel is en ewige dood en die ewige verderf in die hel. God sal sorg dat elkeen wat hierdie erfdeel moet kry, dit wel sal kry.

 

Gal.6:8b“Maar wie op die akker van die Gees saai, sal van die Gees die lewe oes”. Die wedergebore gelowige wat vir die wil van die Heilige Gees in jou lewe gebid het, wat sy wil gesoek het, deur die Gees beheers is en sy wil gehoorsaam het, sal na hierdie lewe, die ewige lewe in die hemel ingaan. Die gelowige wat hier op aarde deur die Gees beheers is, sal in die lewe hierna in die hemel ook deur die Gees beheers word.

 

Die Heilige Gees is ‘n baie belangrike Persoon.

Deur die Heilige Gees en deur Hom alleen kom mens in die koninkryk van die hemel.

In die koninkryk van die hemel leef mens deur die Gees volgens sy wil.

So ‘n lewe deur die Gees stuur af op die ewige lewe in die hemel.

 

Jy ken nou nog ‘n geheim van die koninkryk van die hemel. Die geheim is: Lewe in die koninkryk van die hemel is lewe deur die Heilige Gees.

Maak hierdie geheim jou eie.

Laat die Gees jou gedrag bepaal. Dit is die enigste manier om in die hemelryk te leef.