Ons Kerkgebou

Wysheid is om te haat wat die Here haat -Spr.6:16

Met Spreuk 6 neem die Here jou na ‘n plek wat mens nie regtig ken nie. Die Here praat direk en prakties oor die wysheid wat Hy van ons verwag. Hoofstuk 6 bestaan uit ses dele. Die vierde deel gaan oor dinge wat die Here haat, dinge wat Hy verafsku – Sterk woorde wat Hy gebruik: Haat en afsku.

 

Vanoggend leer ons in Spr.6:16-19 wat die dinge is wat die Here haat. Ons leer ook wanneer ons weet wat die dinge is wat die Here haat, hoe om met wysheid te leef.

 

Tema: Wysheid is om te haat wat die Here haat

 1. God is liefde, maar Hy haat sekere dinge

 

God is liefde, het Johannes in sy eerste brief geskryf (1 Joh.4:8). Indien mens God in een woord wil beskryf, is die heel beste woord “liefde”. Hy het volmaakte liefde. Liefde begin by Hom. Hy doen alles met liefde. Hy skep met liefde, daarom is sy hele skepping, alles wat Hy in die begin gemaak het, baie goed. Wanneer die hele mensdom sondig en verlore is, wys God sy liefde. Hy tree met liefde op. Hy gee sy enigste Seun om sondaars te verlos.

Jesus Christus tree ook met liefde op. Hy het so lief, dat Hy sy lewe vir ons aflê. Uit liefde noem Hy sy disippels, dit is sy kerk, sy vriende. Hy gee sy lewe vir sy vriende omdat Hy sy vriende so liefhet.

 

Dan is God se groot gebod, dit is die belangrikste wat Hy van ons verwag, liefde.

 

Ons lees baie keer in die Bybel van God se liefde. Dit is vir ons bekend. Ons hoor elke Sondag daarvan. Sy liefde maak ons harte warm van dankbaarhed en liefde vir Hom. Ons sing Psalm 18 oor ons liefde vir God en skrifberyming 2-4 oor sy liefde vir ons.

 

Indien mens van God wil praat, kan jy maar by liefde begin en jy sal reg wees en goed doen.

 

Vanoggend lê die Bybel oop by God se haat. Daarvan hoor ons nie so baie nie. Dit is asof mens ongemaklik word. Ons dink nie baie daaraan dat die Here haat nie. Ons lees nie baie daarvan nie. Preke oor sy haat is skaars en ons self praat ook nie juis oor die haat wat die Here in Hom het nie.

 

In Spreuke 6 gaan ‘n hele deel oor dinge wat die Here haat, waaraan Hy ‘n afsku het. Die Heilige Gees het hierdie dinge duidelik laat neerskryf. Kom ons gaan dieper daarop in:

 

“Die Here haat ses dinge, nee, daar is sewe waarvan Hy ‘n afsku het” (Spr.6:16). Die verandering van ses na sewe is ‘n bepaalde manier van skryf en praat met ‘n bepaalde betekenis. Hierdie uitdrukking beteken die volgende: Hierdie is nie ‘n vaste getal, asof dit die enigste dinge is wat die Here haat nie. Hier noem Hy sewe dinge wat Hy haat.

 

Vs 17a – Oë wat straal van hoogmoed. Hoogmoed kan mens nie wegsteek nie. Dit wys in

jou oë.

Vs 17b – ‘n Tong wat lieg. Wanneer lieg ‘n mens? Sondag 43 in die Kategismus verduidelik

wanneer mens lieg. Jy vertel ‘n leuen wanneer jy:

 • Iemand anders se woorde verdraai.
 • Kwaad steek of laster.
 • Iemand onverhoord en ligtelik veroordeel.
 • Alle vorme van lieg en bedrieg nie vermy nie, maar doen.
 • Die waarheid nie liefhet nie, maar verander.
 • Nie opreg is in wat jy sê en bely nie, maar vals.

 

Vs 17c – Hande wat met bloed bevlek is. Dit is ‘n sonde van dade. Die Here verbied in ‘n

gebod dat ek niemand met gedagtes, woorde gebare en nog minder met die daad

mag onteer, beledig, haat of doodmaak nie.

Vs 18a – Gedagtes wat met komplotte besig is. Dit is wanneer jy in jou hart met kwaad teen

iemand anders besig is.

Vs 18b– Voete wat net een koers ken, die van die kwaad.

Vs 19a – ‘n getuie wat lieg. Jy vertel ‘n leuen wanneer jy getuienis oor iemand anders gee

wat nie waar is nie.

Vs 19b – Iemand wat rusie stook tussen broers. Jy beïnvloed ‘n persoon teen iemand anders

deur kwaad te steek, sodat daar onenigheid tussen mense kom.

 

Ons kan hierdie sewe dinge saamvat as sonde van innerlike gesindheid, van woorde en van dade.

 

 1. Dit wat Hy haat, is sonde wat Hy met die dood straf

 

Wanneer die Here iets haat, bly dit nie net by woorde nie. Dit wat Hy haat, is sonde. Hy tree teen sonde op. Op ‘n keer het die Here oor Homself met Israel gepraat:”Ek die Here is die barmhartige en genadige God, lankmoedig en vol liefde en trou. Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde, maar Ek spreek niemand sonder meer vry nie” (Eks.34:6,7). Mens kan nie sondig en dink die Here sal jou maar vergewe en vryspreek nie. Inteendeel! Hy tree baie streng teen sonde op.

 

Daar is net een straf op sonde wat vir die Here goed genoeg is en dit is die ewige dood. So het die Here in die begin in die paradys gesê (Gen.2:17) en so sê Hy eeue later in die laaste boek van die Bybel. Wie met sonde volhard het en nie tot geloof en bekering gekom het nie, word in die vuurpoel, die tweede dood gegooi (Op.20:14).

 

Die Here se woorde in Spr.6:16-19 moet dus regtig ernstig opgeneem word, want die Here is ‘n verterende vuur en dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val.

 

 1. As die Here my nie help nie, sal ek die dinge doen wat Hy haat

 

In die boek Spreuke is die Verbondsgod aan die Woord. Salomo wat baie van die Spreuke geskryf het, was ‘n konining van Israel. Spreuke is dus in die eerste plek vir die verbondsvolk bedoel. Ons weet die verbondsvolk in die Ou Testament is die volk van God in die Nuwe Testament en dit is die kerk van Christus. Die Here praat in die eerste plek met sy kerk, die gelowiges wat aan Hom behoort. Hy sê vir sy kerk watter dinge Hy haat en ‘n afsku van het. Hy wil dat die gelowiges sy woorde hoor.

 

Niemand in ‘n gemeente kan dus sê: Gelukkig doen ek nie een van daardie sewe dinge nie. Die dinge kom juis ook by gelowges voor, daarom praat die Here daaroor en waarsku Hy. Laat ons maar erken. Hierdie dinge wat die Here haat, gebeur ook hier. Kom ons kyk weer na die eerste drie dinge wat in die Kategismus genoem word oor wanneer mens vals getuienis teen jou naaste gee:

 • Iemand anders se woorde verdraai.
 • Kwaad steek of laster.
 • Iemand onverhoord en ligtelik veroordeel.

 

Presies hierdie sonde het ons gemeente al gedoen. Tensy elkeen van ons ons bekeer, sal ons aanhou om hierdie sonde wat die Here haat, te doen.

 

As die Here hierdie dinge haat en so sterk daarteen optree, dan moet ‘n mens so ver as moontlik daarvan wegbly, dit vermy en selfs nog sterker teen optree. In Ps.31:7 hoor ons die volgende woorde van Dawid: “Ek haat die wat nietige afgode vereer, maar ek vertrou op die Here.” Die Heilige Gees het Dawid daardie woorde laat skryf. Die Psalmdigter van Ps.119 het geskryf: “Uit u bevele kry ek verstand; daarom haat ek elke leuenpad” (Ps.119:104). Die Here leer ons hier en wys ons hoe ons oor die dinge wat Hy haat, moet voel en wat ons moet doen. Ons moet die dinge haat wat die Here haat.

Die probleem wat elke mens het, is die sondeval. ‘n Innerlike sondigheid het in elke mens gekom. Ons weet ons moet die dinge wat die Here haat, self ook haat. Maar….sonde laat mens die teenoorgestelde doen as wat die Here doen. Ons sien dit in Noag se lewe, Abraham, Moses, Petrus, Paulus. Ek sien dit ook in myself. Ek verdraai ander se woorde, ek veroordeel ‘n ander sonder om eers te hoor en soms steek ek selfs kwaad in die gemeente. En…. dit is nog maar net een van die dinge wat die Here haat. Daar is nog ander sonde wat ek ook doen.

As die Here my nie help nie, sal ek die dinge doen wat Hy haat en sal ek onder sy straf en ewige oordeel staan. Dit is die slegste ding wat met enige mens kan gebeur!

 1. Christus verlos my en maak my nuut

 

God se liefde maak nie sy haat teen sonde minder nie en laat ook nie sy haat verdwyn nie. Maar…sy haat vir sonde maak ook nie sy liefde minder en laat sy ook nie sy liefde verdwyn nie. God het die sondige wêreld so liefgehad dat Hy sy Seun, sy enigste Seun na die aarde gestuur het.

 

Sy Seun het deur ‘n almagtige wonder mens geword. Hy het die sonde wat ons doen en wat God haat, op Hom geneem. Hy het in ons plek die straf en oordeel van God verduur. Hy het baie swaar gely en vir ons in die ergste pyn en vernedering aan die kruis geterf. Deur sy dood het Hy ons van die mag wat sonde oor ons gehad het en die sondeskuld wat ons voor God gemaak het, verlos. Hy het vir ons uit die dood opgestaan. Deur sy opstanding uit die dood het Hy aan ons die nuwe lewe, dit is die ewige lewe met God gegee.

 

Christus het deur in my plek vir my te sterf en vir my uit die dood op te staan, my verlos van sonde, straf en oordeel en my nuut gemaak.

 

Hierdie wonder is vir elkeen met ‘n ware geloof in Jesus Christus. Elke mens met met ‘n ware geloof in Jesus Christus is ‘n nuwe mens wat nie meer aanhou sondig nie, maar nuut leef.

 

As nuwe mens breek ek met sonde en leef ek nuut deur die Heilige Gees wat ek as verloste gelowige in my het.

 

 1. Deur die Gees haat ek dieselfde dinge as die Here

 

Die Heilige Gees het na Christus se kerk toe gekom. Uit liefde het Christus sy Vader gevra en uit liefde het sy Vader die Heilige Gees gestuur. Christus help my om ‘n nuwe mens te word. Die Heilige Gees help my om nuut te lewe.

 

Die Gees laat my weergebore word. Hy plant geloof in Christus in my. Hy lei my om as gelowige my te bekeer van die dinge wat die Here haat. Die Gees laat my breek met die sonde wat die Here haat en wat ek doen. Deur die Gees het ek berou oor my sonde, haat ek my sonde en vlug ek daarvan weg. Deur die Gees vlug ek na die Here toe. Ek leef met ‘n hart vol liefde vir Hom. Ek gehoorsaam sy wil en doen die goeie dinge wat Hy wil hê ek moet doen.

 

Deur die Heilige Gees wat in my leef en werk, haat ek dieselfde dinge as die Here.

 

Die Here neem mens in Spreuke 6 na ‘n ongemaklike plek. Maar juis in hierdie ongemaklike plek, gee Hy deur Christus rustigheid en gemaklikheid. Deur Christus het ek wysheid en deur die Heilige Gees kan ek met wysheid kan leef, soos die Here van my verwag.

 

Leer dan in Spr.6:16-19 by die Here dat wysheid is om te haat wat Hy haat en leef met hierdie wysheid.