Ons Kerkgebou

Ons is so vas aan Jesus Christus dat ons een met Hom is. -Joh.15:5a

Daar is net een Verlosser en Saligmaker – Jesus Christus ons Here! Daar is net een manier hoe ‘n mens gered kan word – Geloof in Jesus Christus! Hierdie waarheid laat mens besef hoe belangrik en hoe kosbaar geloof is. Omdat geloof baie belangrik is, is hier vanoggend ‘n erediens en is ons vanoggend hier. Ons is hier om te luister na wat God vir ons in sy Woord oor ons verlossing deur Jesus Christus sê. Ons is ook hier dat die Heilige Gees ons geloof deur nagmaal sterker kan maak.

 

Tema: Ons is so vas aan Jesus Christus dat ons een met Hom is

 

  1. Die beeld

 

Wingerde was deel van Israel se landskap. Wynboere was algemeen genoeg, sodat die beeld wat Jesus gebruik het, bekend was. Ons kry in die Ou en Nuwe Testamente verwysings na wingerde ( 1 Kon.21en Mt.20:1-16 is voorbeelde).

Jesus het ook ‘n beeld van ‘n wingerd gebruik in die gelykenis wat Hy vir sy dissipels vertel het. Die beeld wat Hy in Joh 15 gebruik het, is die volgende:

 

Daar was die landbouer, die druiweboer.

Daar is die wingerdstok, dit is die basisstam wat lewe en al die voeding het.

Daar is die lote wat op die wingerdstok ingeënt is.

 

Die wingerdstok is die moederplant wat lewe het en lewe kan gee. Die wingerdstok is in die grond geplant. Die wingerdstok se wortels neem die vog en voeding uit die grond en versprei dit deur die hele stam. Hierdie voeding beteken lewe.

 

Die wingerdboer, die druiweboer vat lote wat hy gekies het. Hierdie lote gaan die druiwe gee wat hy graag wil hê. Hy ent die lote in die wingerdstok in. Hy sny ‘n stuk uit die wingerstok uit. Hy maak die wingerdstok seer. In daardie plek druk hy die loot en maak die loot styf vas aan die wingerdstok. Met die voeding wat die wingerdstok vir die loot gee, heg die loot so sterk aan die wingerdstok dat hy een met die wingerdstok word. Die loot kry dan al die nodige voeding van die wingerdstok af, groei en dra die vrugte wat die boer graag wou gehad het.

 

Waarom die beeld? Die gebruik van beelde en gelykenisse wat ook maar beelde is, het twee bedoelings. Die beeld sluit mense se oë en ore en hulle harte en verstande toe. Hulle hoor en hoor en verstaan niks. Hulle kyk en kyk en sien niks. Hulle harte word nie vol van wat God sê nie. Hulle glo nie, kom nie tot bekering nie en gaan verlore. Die Woord van God, die Evangelie van Christus werk so ook.

 

Aan die anderkant – die beeld sluit mense se ore en oë oop. Hulle sien en hulle hoor. Hulle wil meer en meer van Jesus Christus weet. Hulle hoor en hulle verstaan. Hulle kyk en hulle sien Christus. Hulle verstande en harte gaan oop. Die Heilige Gees maak dit oop. So iemand glo in Jesus Christus ons enigste Verlosser en word gerfed en het die ewige lewe!

 

Hier is vanoggend ook ‘n beeld. Die brood en die wyn is ook ‘n beeld, ‘n teken. Kyk daarna. Sien die brood en die wyn raak. Maar kyk ook na die Bybel wat oop lê. Hoor die Evangelie en verstaan dat dit nie oor die brood en die wyn gaan nie, maar oor die liggaam en bloed van Christus wat Hy vir ons gegee het.

 

  1. Die werklikheid

 

Wat is die werklikheid?

Christus sê: “Ek is die wingerdstok, julle die lote” (Joh.15:5).

Christus is die Seun van God. Hy is self God, die Tweede Persoon van die Drie-eenheid. Hy is lewe. Hy het lewe, ewige lewe. Hy word mens. Hy kom na die aarde om sondaars van die sonde en die dood te verlos en aan hulle lewe te gee.

 

Hoe doen Hy dit?

 

Hy neem ons sonde op Hom. Hy staan voor sy Vader met ons sondeskuld op Hom. Hy dra ons straf en oordeel. Hy ly baie swaar in ons plek. Hy sterf in ons plek ‘n verskriklike pynlike dood aan die kruis.

 

Hierdeur verlos Hy ons van die mag van die sonde en die duiwel en die dood.

 

Hy staan op die derde dag uit die dood op. Hy oorwin die dood. Hy gee aan ons die ewige lewe.

 

Hy vaar na die hemel op en vra sy Vader om die Heilige Gees te stuur. Die Vader stuur die Gees. Hy kom na die kerk toe. Hy gaan in mense in. Hy laat mense, ons wedergebore word. Hy gee geloof in Christus. Sondaars glo, kom tot bekering en word uit genade alleen deur geloof alleen in Christus alleen  gered.

 

Christus is ons wingerdstok.

 

Die geloof wat ‘n sondige mens van die Heilige Gees kry, bind jou aan Christus. Die Gees bind jou so vas aan Christus, dat jy een word met Hom. Hy is in jou en jy is in Hom. Jy het volmaakte vergifnis van al jou sonde. Jy is vrygespreek van alle straf en oordeel. Jy het die ewige lewe met God. Hy het jou gekies. Hy het sy Seun vir jou gegee. Hy het jou aan sy Seun gebind. Jy is syne vir ewig!

 

  1. Die versterking

 

Met nagmaal versterk die Heilige Gees jou. Hy versterk jou deur jou te verseker dat soos jy die brood en die wyn sien en dit eet en drink en dit deel van jou liggaam word, so is Christus se ligaam en bloed deel van jou. Jy is een met Christus. Omdat jy een met Hom is, is dit so goed as dat jy aan die kruis gesterf het en dat jy opgestaan het.

 

Jy staan dus nie meer veroordeel voor die Heilige God nie.

Jy staan vrygespreek en vergewe voor jou Vader in die hemel.

Hierdie geestelike band maak dat jy oral en altyd in jou Vader se hand is.

Hy beskerm. Hy troos. Hy lei. Hy dra.

 

Jy kan vanoggend van die nagmaaltafel opstaan met sekerheid in jou hart: God is my Vader deur Jesus Christus. My Vader hou my hele lewe in sy almagtige, alomteenwoordige, genadige en liefdevolle Vaderhand. Elke tree wat ek gee, is ‘n tree met my God. Kom daar mooi dinge in my lewe, sê ek oor en oor uit my hart uit dankie. Kom daar swaar dinge oor my pad, vertrou ek met ‘n hart vol geloof dat my Vader my sal vashou en dra. Wanneer ek dankbaar is wanneer dit goed gaan en geduldig op die Here wag wanneer dit swaar gaan, dra ek goeie vrugte.

 

Christus is die wingerdstok.

Ek is die loot, ons is die lote.

Wanneer mens so na hierdie nagmaal kyk en so daaroor dink, dan was nagmaal ook hierdie keer ‘n wonderlike belewenis en genade uit God se hand!