Ons Kerkgebou

Wysheid beteken ware lewe….dwaasheid beteken die ewige dood -Spr.9:6,18

Spreuke is ‘n boek oor wysheid. Vanoggend leer die Here ons dat wysheid en dwaasheid teenoor mekaar staan. Wysheid beteken lewe en dwaasheid dood. Die preek is bedoel om elkeen toe te rus om wysheid en nie dwaasheid nie, in jou lewe te soek.

 

Tema: Wysheid beteken ware lewe…dwaasheid beteken die ewige dood

 

 1. Die beeld wat die Here gebruik

 

Die boeke in die Bybel oor wysheid is boeke met baie beelde. In Spreuke 9 het ons juis ‘n beeld. Eintlik is hier twee beelde.

Kom ons kyk net weer na die beelde, om seker te maak ons weet wat die beelde is en ons kom by die belangrike waarhede wat God vir ons wil sê uit. Hierdie twee beelde het so baie om oor te preek, dat alles vir een preek onmoontlik is. Daarom kom ons vanoggend nie by al die waarhede in die hoofstuk uit nie, maar ons kom by genoeg waarheid uit, sodat ons hier kan uitstap en weet watter genadige God ons Verbondsgod is en wat Hy van ons verwag.

 

Eers die twee beelde –

 

Die eerste beeld is ‘n gasvrou met die naam Wysheid.

 • Hierdie vrou het haar huis gebou en sewe pilare uitgekap – Die huis was groot. Hy is voltooi. Niks het kort gekom nie.
 • Sy het ‘n feesgeleentheid gereed gemaak – Daar is ruimte vir ander.
 • Sy het haar diensmeisies uitgestuur om mense uit te nooi op die hange van die stadshoogtes – sy het ‘n goeie uitnodiging vir mense en almal sal kan hoor.
 • Haar uitnodiging was aan mense vasgevang in onkunde – Wysheid wil help.
 • Wysheid het hierdie mense na die lewe genooi – Uitnodiging was ernstig. Die Here gee in werklikheid ‘n opdrag om tot bekering te kom (Ha.3:19). Bekering is ooor te gaan van dood na lewe.

 

Die tweede beeld is die van ‘n gasvrou met die naam Vrou Dwaasheid

 • Sy is onrustig en sonder kennis – Daar is nie vastigheid in haar lewe nie, daarom is sy onrustig.
 • Sy sit en doen niks vir ander nie – Sy het net ruimte vir haarself, sy is lui en sit by haar voordeur.
 • Haar stoel is op die hoogtes van die stad – almal sal haar kan hoor roep wanneer sy uitnooi.
 • Sy het haar oog op mense wat op die reguit pad is – hierdie vrou is boos en sondig. Sy soek mense se ondergang.
 • Sy roep weerlose mense – eenvoudiges en verstandloses. Sy maak misbruik van mense wat weerloos is.
 • Gesteelde water is soet, en brood in die geheim geëet is lekker – sy lok mense met sonde, deur dit voor te stel as lekker presies soos die duiwel in die paradys met Eva gedoen het.
 • By Vrou Dwaasheid wag die dood – die aanloklikheid van sonde is bedrog. Sonde ken net een einde, die ewige dood.

 

Waarom die beeld van die twee gasvrouens?

 

Wysheid en dwaasheid is nie ver van ons af nie. Dit is so naby soos ‘n gasvrou wat ‘n mens  vir ete nooi. ‘n Mens hoef nie ver na wysheid te gaan soek nie. Maak net die Bybel in jou huis oop. Die Skrif gee jou die kennis wat tot verlossing lei deur geloof in Christus (2 Tim.3:15). Aan die anderkant is dwaasheid wat na die dood lei, net so naby. Dit is in die woord van ‘n mens, in ‘n verleidelike gedagte in jou kop, in ‘n gewoonte wat jy koester.

 

Waarom die beeld van wysheid en dwaasheid as persone?

 

Wysheid wat lewe gee, is nie bloot verstandskennis nie. Wysheid wat lewe gee, is eintlik ‘n Persoon. Die Persoon is die alwetende en alwyse God se alwetende en alwyse Seun Jesus Christus. Hy gee lewe aan elkeen wat in Hom glo.

 

Dwaasheid is ook nie bloot net iets wat mens verkeerd doen nie. Agter dwaasheid, agter sonde sit ‘n persoon, ‘n verskriklike persoon, die duiwel. Hy leef ook!

 

Waarom ‘n beeld?

 

Christus, ons hoogste Profeet en Leraar, het baie deur beelde en gelykenisse geleer. Die rede vir sy beelde en gelykenisse was om skeiding tussen mense te maak. Aan die eenkant is daar mense wat die beeld hoor en dink “ag nee wat, ek verstaan nie die beeld nie” en nie verder luister nie.  So iemand bly sonder wysheid. Pasop om ‘n beeld of gelykenis in die Bybel te lees en nie te verstaan nie en net aan te gaan met lees. So bly mens dwaas al lees jy Bybel. Om dwaas te wees, is om te sondig.

 

Aan die anderkant is daar die mens wat die beeld, die gelykenis hoor. So iemand wil meer weet, want dit is die Here wat praat. Die mense wat by Jesus gebly het om te hoor hoe Hy die gelykenisse verduidelik, het wonderlike waarhede oor die koninkryk van die hemel, verlossing van sonde en die ewige lewe gehoor. Met die beelde in die Ou Testament sal mens anders moet werk. Jy sal moet gaan kyk na ander dele in die Bybel wat die beeld verduidelik om so te hoor wat die belangrike waarheid is wat God vir jou wil sê deur die beeld wat Hy gebruik.

 

Watter mens is jy? Los jy sommer as jy nie die beeld wat die Here gebruik, verstaan nie? Dis ‘n dwase, ‘n sondige manier van doen. Wie aanhou dwaas bly, eindig in die ewige dood.

 

Of is jy die mens wat wil weet wat die Here bedoel? Jy wil sy woorde verstaan, want Hy is die lewende en genadige Verbondsgod wat praat. En sy woorde is die kosbaarste, want sy woorde gee lewe!

 

Nou kyk ons na die betekenis van die beelde soos hulle in die hoofstuk voorkom, eers die betekenis van gasvrou Wysheid en daarna Vrou Dwaasheid.

 

 1. Wie wysheid het, het die ware lewe

 

Wysheid is ‘n lewe met die Here volgens sy wil.

 

Hoe lewe ‘n mens met die Verbondsgod? Dit is nie ‘n natuurlike lewe nie. Lewe met die Here gebeur nie sommer vanself nie. Om met God te leef is vir enige mens eintlik onmoontlik. Hy is almagtig, onveranderlik, heilig en ewig. Elke mens is swak, veranderlik en onbetroubaar, sondig en verganklik.

 

Hoe kom hierdie twee wêrelde bymekaar uit?

 

God neem ‘n besluit in sy ewige raad. Dit is ‘n volmaak wyse besluit. Hy stuur sy Seun na die aarde. Sy Seun word mens deur ‘n almagtige en alwyse wonder. Hy neem ons sonde op Hom. Hy ly bitter swaar. Hy sterf ‘n verskriklike dood aan die kruis. Deur sy dood verlos Hy swak, onbetroubare, sondige en verganklike mense van die duiwel, die sonde en die dood. Hy verlos ons van ‘n lewe van sondige dwaasheid wat Adam en Eva oor ons gebring het deur hulle uiters dwase optrede daardie dag in die tuin van Eden.

 

Op die derde dag staan Jesus Christus op uit die dood. Deur sy opstanding oorwin Hy die dood en gee Hy aan ons die nuwe lewe. Hierdie nuwe lewe is die ewige lewe met God. Deur Christus kom ons weer by God uit. Jesus Christus wat vir ons gesterf en opgestaan het, is die grootste Wonder in ons Lewe!

 

Dit is een ding om die lewe met God te hê. Dit is ‘n ander ding om daardie lewe te leef. In sy ewige raad het God besluit dat Hy en sy Seun die Heilige Gees na die kerk sou stuur. Die Heilige Gees het gekom. Hy lei die kerk om te leef soos verloste gelowiges wat die lewe met God het.

 

Wysheid, ware lewe, kom deur Jesus Christus wat jou deur sy kruisiging en opstanding verlos en deur die Heilige Gees wat jou lei om met God te leef.

 

 1. Wie dwaas leef, loop hand aan hand met die ewige dood

 

Dwaasheid is ‘n lewe sonder die Here. Dwaasheid het in elke mens se lewe gekom deur Adam en Eva, ons eerste voorouers se sonde in die tuin van Eden.

 

Dwaasheid maak jou onrustig – Die rede vir hierdie onrustigheid is die dwase mens hou van eenvoudigheid (slegte eenvoudigheid), dit is ‘n lewe sonder geestelike diepte. So iemand bly heeltemal onkundig. Die mens wat nie regtig ‘n lewende verhouding met God het nie, wat nie sekerheid het dat jy in die genadeverbond is en ‘n erfgenaam van die ewige lewe is nie, sal mos ‘n onrustige mens wees. Die Bybel sal jou onrustig maak. Sondag sal jou onrustig maak. ‘n Kerkgebou sal jou onrustig maak. Hier binne weet elke mens wat nie ‘n verhouding met die Here het nie. Daardie weet is wat ‘n dwaas onrustig maak.

 

Dwaasheid hou van uiterlike vertoon – Vrou Dwaasheid sit by die voordeur en maak of alles goed en reg is. Dwaasheid hou van vertoon en maak asof alles reg is. Die wêreld hou van oppervlakkige vertoon en spog graag met uiterlike dinge wat eintlik niks beteken nie – ‘n saketransaksie of ‘n blink kar.

 

Haar huis is op die hoogtes. Daar sit sy – almal sal haar uitnodiging hoor. Sy bied gesteelde water en brood in die geheim aan. Sy hou van sonde en verlei ander om saam met haar te sondig.

 

Die baie groot gevaar is: Die dood is daar!

 

 1. Hoe lyk my lewe?

 

In hierdie lewe kan niemand agteroor sit en dink ek is nie ‘n dwaas nie en kan maar rustig met my lewe aangaan nie. Dit is net so gevaarlik om te dink sonde is nou maar eenmaal deel van ‘n mens se lewe, jy kan maar aangaan met sonde, vra net elke oggend of aand in jou stiltetyd vergifnis en als sal reg wees. ‘n Dwaas wat nie wysheid het nie, nie wysheid wil hê nie en aangaan om te lewe soos hy of sy graag wil, sal so in onkunde leef.

 

‘n Gelowige wat met wysheid leef, sal ‘n lewe van bekering leef. Jy sal jou ook deur die Heilige Gees laat lei om ‘n lewe van heiligmaking te leef. ‘n Lewe van heiligmaking is ‘n lewe al nader aan God, al meer volgens sy wil.

 

In Spr.9:8,9 is daar ‘n toets of jy met bekering en heiligmaking leef:

 

Vs 8 – Die dwaas (spotter) haat dit om tereggewys te word. Hierdie is ‘n baie goeie praktiese toets vir jou. Hoe voel en dink jy as iemand jou wys op die verkeerde wat jy gedoen het? Hou jy niks daarvan nie? Onthou: ‘n Dwaas haat dit om tereg gewys te word.

 

Vs 9 – Wysheid groei. Aan die anderkant groei die gelowige in sy/haar verhouding met die Here. Liefde vir die Here verdiep, gehoorsaamheid aan Hom vermeerder. Nog ‘n goeie toets vir heiligmaking is: Hoe het jy gegroei in jou verhouding met die Here van verlede jaar af? Het jou liefde verdiep? Is jy meer gehoorsaam? Of is jy nog net waar jy verlede jaar was? ‘n Gelowige met wysheid groei.

 

Die twee gasvrouens wat uitnooi is in elkeen van ons se lewe. Daar is een van twee lewens om te leef: Wysheid of Dwaasheid.

 

Die meeste mense verkies dwaasheid. Die stem van Vrou Dwaasheid klink mooier en lekkerder. Maar…..die dood is daar.

 

Die werklike goeie lewe, is ‘n lewe met Wysheid. Dit is ‘n lewe by God.

 

Ons het verlede Sondag nagmaal gehad. Die Heilige Gees het ons geloof met die sakrament versterk om met dwaasheid te breek, te vermy en te beveg met alles wat ons het. Die Heilige Gees het ons geloof verder versterk om met wysheid te leef en in hierdie lewe van wysheid te groei nader aan God, met dieper liefde vir Hom en meer gehoorsaamheid aan Hom.

 

Dit was dan ‘n preek uit Spreuke 9 oor die twee gasvrouens wat elkeen van ons ook hierdie week gaan uitnooi.