Ons Kerkgebou

Die pad van die lewe en my hart…my huis…my woorde -Spr.15:24

Die boek Spreuke is ‘n boek waarin die Here ‘n baie sterk en duidelike onderskeid tussen mense maak. Die Here onderskei tussen mense met wysheid en mense met dwaasheid. Hierdie skeiding is in werklikheid ‘n skeiding tussen geloof en ongeloof, tussen gelowiges wat aan die Here behoort en ongelowiges wat aan Satan behoort. In Spreuke 15 leer die Here ons dat gelowiges op die pad van die lewe is en ongelowiges op die pad van die ewige dood.

 

Vanoggend se preek uit Spreuke 15 is bedoel om ons te leer en toe te rus oor die pad van die lewe.

Tema: Die pad van die lewe en my hart…my huis…my woorde

 

  1. Die pad van die lewe

 

In Spreuke leer die Here ons van twee paaie. In Spr.15:24 leer ons daar is die pad an die lewe en daar is die pad van die doderyk. Die pad van die lewe loop boontoe. Die pad van die doderyk na onder.

Dit beteken: Hierdie twee paaie loop nie saam nie. Hulle loop in twee teenoorgestelde rigtings.

 

Mens kan in Spreuke duidelik sienhoeveel hierdie paaie verskil.

 

Die pad van die lewe                                    Die pad van die doderyk

 

Spr.2:10– gelowige met wysheid is op           Spr.2:14 – verheug hulle om te doen wat sleg is

die pad                                                              Juig wandade van slegte mense toe

Spr.2:20 – Regverdiges op die pad               2:15 – paaie is krom en koers is verkeerd

2:21 – sal bly voortbestaan                      2:17 – vergeet die verbond met God

2:18 – lei na die dood toe

2:19 – mense op die pad kom nie weer op die

pad van die lewe nie

2:22 – uitgeroei word

 

Twee paaie se skeiding het in die tuin van Eden gekom. Adam en Eva was op die pad van die lewe. Hulle het in die aand op die pad saam met God geloop. Op ‘n dag het die duiwel ‘n ander pad voorgestel. Adam en Eva het die duiwel se voorstel aanvaar en het op die pad van die doderyk beland. Hulle het elke mens, die wat nog gebore sou word en die wat nie daardie dag in die paradys gesondig het soos Adam en Eva nie, saam met hulle op die pad van die doderyk geneem.  Hierdie pad is ‘n slegte pad en word al slegter. Uiteindelik eindig hierdie pad in die vuur van God se ewige oordeel.

 

Is daar ‘n moontlikheid om van hierdie pad af te kom op die pad van die lewe?

 

Ja…MAAR…daar is net een manier. Die manier hoe jy van die pad van die doderyk op die pad van die lewe kom, is deur die pad van die kruis. Daardie pad kan net een Persoon loop – Jesus Christus, die Seun van die lewende God. Op die pad van die dood is jy in die mag van die duiwel, sonde oorheers jou lewe en jy leef met baie ernstige sondeskuld voor God.

 

Jesus Christus het vir ons die straf en oordeel van God gedra. Hy het baie swaar gely. Hy het met ons sondeskuld aan die kruis gesterf. Deur die verskrkiklike dood aan die kruis het Jesus die mag van die duiwel en die mag van die sonde gebreek. Hy het ons deur sy dood van die pad van die doderyk afgeruk. Hy het op die derde dag uit die dood opgestaan. Hy het die dood oorwin en aan ons die nuwe lewe, die lewe met God op die pad van die lewe gegee.

 

Jesus Christus is die enigste Persoon wat jou af van die pad van die doderyk en op die pad van die lewe kan bring.

 

Wanneer mens op die pad van die lewe is, is dit baie belangrik dat jy sal leef soos iemand op die pad van die lewe en nie soos iemand op die pad van die doderyk nie. Hier is juis Suid-afrika se een groot probleem. Wanneer jy om jou kyk, sien jy so min van die pad van die lewe en so baie van die pad van die doderyk.

Leef dan soos iemand wat op die pad van die lewe is.

 

Hoe?

 

Die Here leer ons hoe. Die eerste waarna ons kyk is jou hart op die pad van die lewe.

 

  1. My hart

 

Vs 14 – verstandige soek kennis dwaas voed homself met  dwaasheid

Vs 21 – ‘n Mens met insig leef reg wie verstand kortkom vind vreugde in dwaasheid

 

Die pad van die lewe begin by ‘n mens se hart. Nadat Christus opgevaar het na die hemel toe, het Hy en sy Vader die Heilige Gees na die aarde toe gestuur. Die Gees kom in die hart van ‘n mens. Hy is self almagtige God, daarom kan Hy in jou hart kom. Diep in jou binneste, in jou hart, begin Hy nuwe lewe. Hy verander jou hart van dood na lewe. Jy word weergebore.

 

‘n Weergebore hart is ‘n hart met kennis, met insig. Die bekende woord in Spreuke is wysheid. ‘n Weergebore hart is ‘n wyse hart.

 

‘n Wyse hart is ‘n hart wat in Jesus Christus glo as jou enigste Verlosser. ‘n Wyse hart weet en glo daar is net een Verlosser. Hy is die Seun van die lewende God. Sy Naam is Jesus Christus ons Here!

 

Die Heilige Gees wat steeds in jou weergebore hart woon en werk, laat jou hart ‘n wyse hart vol geloof bly. Die Heilige Gees laat jou wyse hart brand van geloof in Christus.

 

Omdat die Gees in jou hart bly, is daar nie plek vir die dwaasheid van sonde nie. In jou hart is daar net plek vir God en vir jou liefde vir Hom.

 

As jy aan jou hart dink, hoe lyk jou hart?

Is jou hart ‘n weergebore hart, ‘n wyse hart vol geloof in God en vol liefde vir Hom?

 

  1. My huis

 

As jou hart ‘n wyse hart vol van geloof in die Here is, sal jou huis, ‘n huis van die Here wees.

 

Vs 6 – In die regverdige se huis is groot rykdom; inkomste van goddelose is tot sy nadeel.

Vs 16 – Liewer min hê en die Here dien, as groot rykdom en bekommernis.

Vs 17 –Liewer bietjie groente en liefde, as ‘n vetgemaakte os en haat.

Vs 20 – ‘n Wyse seun maak sy ouers bly, ‘n dwase mens minag hulle

 

In hoe ons in ons huise leef, sal ons moet wys dat ons huis ‘n huis van die Here is. Daar waar niemand sien of an weet nie, daar sal ons met wyse harte moet leef in ons huis, wat ‘n huis van die Here is.

 

In Spreuke 15 noem die Here die volgende belangrike dinge in ‘n huis waar harte vol geloof is:

  • In die huis van die regverdige is ‘n groot skat. Die skat is die verhouding van geloof in en liefde vir die Here.
  • In my huis is die heel belangrikste dat ons die Here dien, dis baie belangriker as geld en besittings. Ons is baie meer besorgd daaroor om die Here te dien as wat ons oor geld bekommerd is. Ons praat in ons huis baie meer oor die Here as oor geld en hoe duur alles is, want ons geloof in die Here is die groot rykdom in ons huis.
  • In ons huis is liefde. Liefde is omgee en opoffering en nie selfgesentreerdheid nie.
  • In my huis is die verhouding tussen gesinslede ‘n goeie verhouding wat van harte vol geloof in Christus getuig..

 

Dit bring elkeen van ons by die vraag: Hoe leef ons in ons huis?

Wys die lewe in ons huis, dat ons huis ‘n huis van die Here is?

 

  1. My woorde

 

Die woorde wat ek in my huis sê, sal ek ook buite my huis sê.

 

Vs 1 – Sagte antwoord laat woede bedaar; krenkende woord laat woede ontvlam.

Vs 4 – Kalmerende woorde bring lewe; skynheilige woorde breek af.

Vs 7 – Wyse versprei kennis met woorde; dwase het verdraaide opvattings.

Vs 28 – Regverdige dink voor hy antwoord; goddelose sê net slegte dinge.

 

Woorde uit mense in wie se huis die Here die belangrikste is, se monde is sagte en kalmerende woorde. Dit is ook wyse woorde wat opbou en nie afbreek nie.

 

Watter woorde kom uit my mond? Wanneer ek praat, praat ek sagte woorde en woorde wat kalmeer? Is my woorde wyse woorde wat opbou of breek my woorde af?

 

Ons maak ‘n fout wanneer ons dink woorde is neutraal en ons kan maar praat en praat, ons woorde is maar net woorde. Die Here leer ons anders in Spreuke 15. Woord is woorde uit ‘n wyse hart of woorde uit ‘n dwase hart.

 

Praat dan woorde wat klink soos woorde uit ‘n wyse hart vol geloof.

Sorg dat jou woorde sag is, woorde is wat kalmeer.

Laat jou woorde vir ander mense meer kennis gee en bly weg van verdraaide opvattings.

Dink aan die Here in jou hart, voor jy praat. Wanneer jy eers dink en dan praat, sal jy goeie woorde sê.

 

Baie woorde wat elke dag in ons land gesê word getuig van dwaasheid en nie van wysheid nie.

In baie huise in ons land word in dwaasheid geleef sonder die Here en nie met Hom nie.

Heeltemal te veel woorde en heeltemal te veel huise in hierdie land getuig van harte wat nie wysheid het nie, maar van dwase, sondige en goddeloses harte.

 

Baie, dalk die meeste woorde en huise en harte wys dat mense nie op die pad van die lewe is nie, maar die pad van die ewige dood.

 

As die meeste mense in die land dan op die pad van die ewige dood is en daar wil bly, bevestig dit wat God eeue gelede in sy Woord oor die mense in die laaste dae gesê het (2 Tim.3:1-9).

 

Maar jy…..jy is ander as die meeste mense in hierdie land. Jy het Jesus Christus wat vir jou gesterf en opgestaan het in jou lewe.

Jy is op die pad van die lewe.

Jy het die Heilige Gees in jou wat jou help en lei op die pad van die lewe. Lewe dan met ‘n hart vol geloof en sorg dat jy groei in jou geloof. Lewe in jou huis, dat jou huis lyk soos ‘n huis van die Here. Laat jou woorde wyse woorde wees wat opbou en nie dwase woorde wat afbreek nie.

Wees jy en jou gesin die gelowiges wat ‘n verskil maak, sodat wanneer Jesus Christus weer kom, Hy jou kry waar jy op die pad van die lewe is. Elkeen op die pad van die lewe, sal Hy saam met al die die ander op hierdie pad by Hom in die hemel opneem.