Ons Kerkgebou

Kom na Christus toe en laat jou saam met ander gelowiges geestelik opbou

Inleiding:

God wil ons naby Hom hê. Daarom staan hierdie woorde in sy Woord: Kom na Hom toe en laat julle as lewende stene opbou tot ‘n geestelike huis. Dit is woorde wat vertel van God se liefde en sy genade vir ons.

Tema: Kom na Christus toe en laat jou saam met ander gelowiges geestelik opbou

  1. Verdrukking en verleiding ontredder Christene

Adam en Eva het ons met ‘n ontredderde wêreld gelos. ‘n Onredderde wêreld is ‘n wêreld wat baie deurmekaar en sonder vastigheid is. Dink maar net wat het in Adam-hulle se lewe gebeur. Die heel eerste gesin het die tragedie van ‘n moord in hulle gesin beleef toe Kain sy broer doodgemaak het. Van daar af het dit nie opgehou nie.

Petrus het die gelowiges vir wie hy geskryf het nie geken nie, maar hy het van hulle swaarkry geweet. Hulle is ter wille van hulle geloof in Christus verdruk. Die verdrukking was destyds baie erg. Petrus en Paulus het altwee as martelare ter wille van hulle geloof gesterf. Die geskiedenisbronne vertel dat Petrus in 64 n.C. onderstebo gekruisig is en so gesterf het.

Die Christene in die eerste jare na Jesus se kruisiging en opstanding moes dikwels inderhaas vlug en omtrent alles agterlaat. Hierdie vlugtogte was nie net na vriende of familie in dieselfde dorp nie. Die vervolging was so erg dat hulle heeltemal uit die omgewing of selfs die land moes vlug. In ‘n vreemde land moes die Christene van voor af en van onder af begin en dikwels as slawe en bediendes onder heidense ongelowiges werk.

‘n Mens kan jou indink dat hulle fondament, hulle vastigheid onder hulle uitgeruk is. Verdrukking het hulle ontredderd gelaat. Die Christene wat vir hulle geloof moes vlug, was regtig vreemdelinge in die wêreld (1 Pet.1:1,17) en bywoners (1 Pet.2:11).

Die eerste lesers van Petrus se brief was ook heidene in klein-Asië wat tot bekering gekom het. Ons kan sê hulle was Christene uit die heidendom.

Hierdie Christene was vroeër heidene wat volgens hulle heidense begeertes geleef het. Petrus beskryf hierdie lewe en noem dit ‘n stroom van losbandigheid waar niks en niemand ‘n mens bind nie. Jy doen net wat jy wil. Natuurlik gaan met hierdie lewe saam partytjies waar mense oormatig eet en veral drink. Dan was ‘n sondige seksuele lewe ‘n groot deel van die heidene se lewe. ‘n Laaste sonde was afskuwelike afgoderye, soos Petrus dit in sy brief noem. Behalwe dat die heidene ‘n klomp afgode gehad het, was elke mens eintlik sy eie afgod wat geleef het asof jou lewe aan jou behoort om te doen wat jy wil.

Toe die Christene wat voorheen heidene was, met daardie sondige heidense lewe saamgegaan het, was hulle en hulle heidense vriende op goeie voet. Die oomblik toe hulle na hulle bekering nie meer so wou leef nie, het die agterafpraat en beswaddering gekom en was die vriendskap iets van die verlede. Bekering en geloof in Christus, het vir daardie Christene spanning gebring in hulle vriendekring, hulle families en gesinne. Die druk van hulle vriende en familie wat nog heidene was, wou hulle wegtrek van hulle fondament, hulle vastigheid as Christene.

Word Christene in Suid-Afrika verdruk? Mens se eerste antwoord is “nee”. Maar wanneer mens dieper na lewe in ons land kyk, is die “nee” nie meer so duidelik en maklik om te sê nie.

Die wêreld het nie ‘n beter plek geword nie, ons land ook nie. Godsdiensvryheid het in ons land geloofsgelykheid geword. Ons land se Grondwet sê enige mens mag enige geloof hê. Dit het nie daar gebly nie. Vandag glo die meeste Suid-Afrikaners dat alle gelowe gelyk is. Die Christen wat openlik vertel dat Christus die enigste Verlosser is en Christenwees die enigste ware geloof is, sal jou teen baie ernstige teenkanting vasloop.

Dan het die Koronavirus die kerk van Christus skielik onder baie groot druk geplaas. Eredienste word beperk tot ‘n maksimum van 50 lidmate. Almal moet maskers dra en die regering se beperkings sê dat ons nie tydens eredienste mag sing nie. Ons het op die oomblik glad nie eredienste nie, terwyl God van ons vra om as gemeente saam te kom. Ons het vir offisiere by twee omliggende polisiestasies gevra of ons ‘n plan kan maak dat almal veilig by die eredienste kan wees deur tydens eredienste in ons karre te bly. Die offisiere wou nie. Ons beleef druk.

Lewe in Suid-Afrika, wys dat by verre die grootste meerderheid mense in ons land losbandig wil wees. Ons land se alkoholmisbruik en ons land se verhoudings- en huwelikslewe wys hierdie losbandigheid. Om aan Christus en aan die Bybel gebind te wees, is vir die grootste deel van die bevolking nie aanvaarbaar nie. Dit hinder net ‘n mens om die lewe te geniet. Die verleidelikheid van alkohol en ‘n seksuele verhouding buite die huwelik kry dit reg in ons land om ook Christene te verlei om sonde te doen. Alkohol en buite egtelike verhoudings het al menige Christelike huisgesin ontredderd gelaat ook in ons gemeente.

  1. Kom met jou hart na Christus toe

Petrus het gehoor van die Christene se swaarkry. Hy het nie die gemeentes in klein-Asië gestig nie. Hy het die Christene ook nie geken nie. Hy kon hulle nie net so los nie. God het geweet hoe die wêreld destyds gelyk het en hoe die wêreld vandag sou lyk. Hy het geweet verdrukking en verleiding sal ons ook ontredderd laat.

Die Heilige Gees het Petrus wonderlike woorde laat skryf en Christus se kerk so gelei wat hierdie brief met hierdie woorde deel van die Bybel, God se Woord sou wees.

Hierdie wonderlike woorde klink so: Kom na Hom toe (1 Pet.2:4). Die woord in Grieks vir “kom” beteken om vorentoe te kom, om vorentoe te beweeg.

Hoe beweeg ek na Christus toe?

Nie net eenkeer nie. Die Heilige Gees het die woord so laat skryf, dat ek gedurig na Christus toe moet kom. Indien jy saam met mense in dieselfde huis bly, sê jy tog nie net die eerste keer môre wanneer julle opgestaan het en daarna nie weer nie. Jy sê elke oggend môre. God wil dat ek elke dag na Christus toe sal kom.

Dit is nie woorde wat sommer daar staan om daar te staan nie. Die Heilige Gees het Petrus hierdie woorde laat skryf. Die woorde staan in die lewende God se lewende Woord. Die Here bedoel wat Hy sê. En Hy sê: Kom na Christus toe. Kom vorentoe. Beweeg na Christus toe.

Christus is in die hemel aan sy Vader se regterhand. Hoe beweeg ek soontoe?

Ek kan soos ek nou is nie soontoe gaan nie.

My gedagte kan. Ek kan baie aan Hom aan die regterhand van sy Vader dink.

My woorde kan. Ek kan vir ander mense van Christus wat alles en almal regeer, vertel.

My gebed kan. Ek kan bid dat Hy gou weer sal kom.

Christus is ook hier by my, in my. Hoe beweeg ek na Hom toe?

Erediens toe? Dan moes die Fariseërs en skrifgeleerdes baie na Christus toe gekom het, want hulle was elke Sabbatdag en ook ander dae in die sinagoge, die destydse kerkgebou. Ons weet baie goed hulle het Christus glad nie aanvaar nie, wat nog te sê van na Hom toe kom. So, erediens toe kom, is nie na Christus toe kom nie.

In hierdie tyd het ons gemeente nie ‘n erediens nie. Beteken dit ons het opgehou om na Christus toe te kom? Om erediens toe te kom, is nie om na Christus toe te kom nie.

Hoe beweeg ek na Christus toe in 2020?

Ek kom met my hele hart.

Ek neem ‘n geloofsbesluit oor Christus dat ek vas glo dat Hy my enigste Verlosser is.

Ek hou altyd en oral en in alles aan my Verlosser vas.

Ek bou my hele lewe net op Hom.

Christus alleen is my hoop, dit is my sekerheid in die lewe.

Ek maak myself beskikbaar om Christus met my lewe te dien.

Om by Christus en vir Hom te leef, word my manier van lewe.

 By Christus ons Redder is daar veiligheid en vastigheid

Die eerste lesers van Petrus se brief was reeds Christene, waarom hierdie woorde om na Christus toe te kom? Ons is ook Christene en lidmate van ‘n Christelike kerk. Waarom ‘n preek oor hierdie woorde?

Swaarkry en die verleiding van die wêreld beïnvloed ook ‘n Christen se verhouding met Jesus Christus.

Swaarkry neem maklik die eerste plek in. Gebeur dit nie juis nou in ons land en selfs in ons gemeente nie? Ons gedagtes, gevoelens, gesprekke, gebede, ons lewe is vol van hierdie vreemde virus waarvan ons so min weet..

Dit kan so maklik gebeur, indien dit nie al het nie, dat ons aan Christus die tweede plek gee.

Wanneer dit gebeur, beweeg ons weg van ons Verlosser af. Weg van Hom af is ontreddering en vir die mens wat bly wegbeweeg en nie naderkom nie, die ewige dood.

Geen Christen is ook vanself sterk genoeg teen verleiding nie. Die Bybel en die lewe vertel van baie Christene wat verlei is weg van Christus af. Daarom praat God met ons hieroor en wys vir ons die pad: Kom na Christus toe.

Wat is daar vir my by Christus?

Wat gebeur, wanneer ek na Hom toe kom?

Christus is destyds deur die mense afgekeur. Mense keur Hom vandag steeds af. Ander gelowe of geen geloof nie is vir baie net so goed, indien nie beter as om in Christus te glo nie.

Maar, nie wat mense sê of doen, is die belangrikste nie. Wat God sê en doen, is uiteindelik al wat tel. En God het Christus vir die ereplek uitverkies.

Petrus het hier ‘n beeld gebruik van ‘n huis destyds wat op ‘n hoeksteen gebou is. Die hele huis het op daardie eerste hoeksteen gerus. Hy was die heel belangrikste deel van die huis.

Jesus Christus is die heel belangrikste in die kerk, die geestelike huis van God. Christus is die belangrikste, want Hy is die Verlosser. Hy het aan die kruis gesterf. Deur sy dood het Hy al ons sonde wat tussen God en ons gestaan het, weggeneem. Hy het op die derde dag uit die dood opgestaan. Deur sy opstanding het Hy vir ons die nuwe lewe, die lewe by God gegee.

Wat is daar vir my by Christus?

Die ware lewe onder God se liefde en sy sorg, nou reeds elke dag en in ewigheid.

By Christus word ek ‘n lewende steen in die geestelike huis van God. Dit beteken ek is saam met ander wat ook na Christus toe gekom het. Ek het die liefde en ondersteuning van ander Christene in my lewe. Hierdie liefde en ondersteuning kry ek wanneer ek met my hele hart ‘n lewende lid van Christus se kerk is.

Die woorde: Kom na Christus toe, is woorde wat God uit genade en liefde sê. Hierdie genade en liefde is vir jou bedoel. Vra die Heilige Gees om jou te help om hierdie genade en liefde nie verby te laat gaan nie, want by Christus is daar vir ‘n ontredderde mens saam met ander gelowiges

REDDING EN VEILIGHEID EN VASTIGHEID!