Ons Kerkgebou

Die Here ons Verbondsgod is in my lewe

Tema: Die Here ons Verbondsgod is in my lewe

Lees: Psalm 139

Kernvers: Ps.139:5,6

 

Inleiding:

Psalm 139 is ‘n baie mooi Psalm. Waaroor gaan hierdie psalm van Dawid? Ander woorde: Wat sê die Here vir my in hierdie psalm? Psalm 139 gaan daaroor dat die Here ons Verbondsgod in my lewe is. Dat die Here in my lewe is, beteken vier dinge:
Hy weet alles van my.

Hy is altyd by my.

Hy het my gemaak en besit my.

Hy hou my naby Hom.

Wanneer jy ‘n lewende verhouding met God het, sal die waarheid dat Hy in jou lewe is, jou nie ongemaklik nie, maar jou dankbaar maak.

Tema: Die Here ons Verbondsgod is in my lewe

 1. God weet alles van my

Die Here sien dwarsdeur my. My hele lewe lê oop en bloot voor Hom. Daar is niks waarvan God nie weet nie. So begin Dawid hierdie psalm oor die Here in sy lewe en elke gelowige se lewe. In die res van die verse tot vs 6 vertel Dawid en verduidelik hy wat dit beteken, dat die Here dwarsdeur ‘n mens sien.

 • Hy weet van elke gaan sit en elke opstaan. Dit beteken, die Here weet van elke beweging wat ek maak, of ek sit of opstaan.
 • Nog voor my gedagtes in my opkom, ken die Here hulle al. Ek weet nog nie eers wat my gedagtes gaan wees nie, dan weet God al wat ek gaan dink.
 • Of ek reis of oorbly, God weet alles.
 • Al my paaie is vir Hom bekend. Hierdie woorde beteken dat die Here alles van my weet en my hele lewe baie goed ken.
 • Ek het nog nie eers begin om ‘n woord te sê nie, of die Here weet wat ek gaan sê.

Hierdie deel van die psalm kan ons so saamvat: Die Here weet alles van my lewe af, selfs die dinge wat ek nog nie weet nie. Maar Dawid se woorde het ‘n nog dieper betekenis. Hy skryf dit self in die volgende woorde: “U omsluit my van alle kante, U neem my in besit” (Ps.139:5).

Dawid gebruik die Naam Here, die Naam van ons Verbondsgod. Die Here ken Dawid, Hy ken my persoonlik as sy kind en erfgenaam. Dat die Here my so goed ken, beteken Hy het ‘n verhouding met my. Hy is die Verbondsgod. Hy het my opgeneem in sy genadeverbond. Ek was eers nie in die verbond nie. Jesus Christus het my deur sy kruisiging en opstanding van al my sonde verlos en vir my nuwe lewe gegee, die lewe van ‘n verloste wat vergifnis by God gekry het. Op grond van wat Jesus Christus vir my gedoen het, het God my in sy genade-verbond opgeneem en my sy kind en erfgenaam gemaak.

Dat God my so goed ken is lewensbelangrik, want….daar gaan ‘n dag aanbreek wanneer Jesus Christus op die wolke sal kom. Al die mense wat Hy nie geken het nie, gaan Hy van Hom af wegstuur na die ewige duisternis in die hel.

Al die gelowiges in die genadeverbond wat Hy so goed geken het, sal Hy by Hom in die hemel opneem.

Hierdie waarheid is ver te hoog vir ‘n mens om te verstaan, nogtans is dit wonderlik om te weet dat God my so goed ken.

 1. Hy is altyd by my

Dawid het verder oor die Here gedink. Dit was nie bloot gedagtes oor die Verbondsgod nie. Dit was gedagtes oor God wat die Heilige Gees hom gegee het oor wat God van hom dink. Ons het dus in hierdie woorde ‘n openbaring van God.

Wat openbaar Hy in hierdie woorde van Dawid?

Dawid het die volgende gedink en in sy psalm neergeskryf: Sou ‘n mens iewers heen wou gaan om die teenwoordigheid van Heilige Gees van God te ontvlug, waarheen sou dit wees?

 • Op in die hemel of onder in die doderyk, God is daar.
 • Selfs vlieg “op die vleuels van die dageraad” (Ps.139:9, 53 vert), dit is baie vinnig beweeg na die ooste of gaan bly in die verre weste, ook daar lei God se hand my en hou sy regterhand my vas.
 • Dan gaan Dawid na die buitengewone. Selfs al vra hy die duisternis om hom weg te steek of die lig rondom hom om in nag te verander, sal ook dit nie werk nie, want nag is so goed soos dag en duisternis so goed soos lig vir God.

Met hierdie deel van Psalm 139 het Dawid nie bedoel dat hy regtig van God af wou wegkom nie. Hy het dan die psalm geskryf as ‘n kind en erfgenaam van die genadeverbond. Met hierdie beeldryke taal het hy bedoel dat die Here oral is.

Die Verbondsgod is altyd by my. Ek leef oral en altyd onder sy sorg en beskerming in sy genadeverbond, want ek is sy kind en erfgenaam. Ek is duur gekoop, nie met goud en silwer nie, maar met die bloed van sy Seun aan die kruis.

 1. Hy het my gemaak

Tot dusver het ons in Psalm 139 gesien: Die Verbondsgod weet alles van my en Hy is altyd by my.

Daar sal nou by ten minste een vraag uitgekom moet word, want dit kan nie sommer gewoonweg en vanselfsprekend wees dat God so in my lewe is nie.

Hoe kan dit wees dat die God van Abraham, Isak en Jakob in my lewe is? Abraham, Isak en Jakob se name en lewensgeskiedenis is in die Bybel. Hulle aldrie het ‘n baie spesiale verhouding met die Here gehad. Hy was op ‘n spesiale manier in hulle lewe. Hoe kan dit wees dat Hy ook in my lewe is?

Die volgende verse in Psalm 139 sal die Here se antwoord op hierdie vraag gee.

God het my gevorm, my aanmekaar geweef. Oorspronklik staan daar: Hy het my niere gevorm (Ps.139:13). Wat niemand kan sien nie, dit het God gemaak.

Hy het my op ‘n wonderlike manier geskep.

Geen been was verborge vir Hom toe Hy my in my ma gevorm het nie. Hy het my gesien en geken as syne voor sy geboorte.

Al die lewensdae in sy boek opgeteken. Boek is hier ‘n beeld van alles wat God ken. Hy ken al my lewensdae van die tyd toe ek nog net ‘n bevrugte sel was en niemand anders van my geweet het nie.

Hierdie waarheid vul die gelowige psalmdigter met verwondering. God se gedagtes is wonderlik en geweldig.

Om terug te kom na die vraag: Hoe dit kan wees dat die God van Abraham, Isak en Jakob in my lewe is? Die antwoord in Ps.139:13-18 is: Die Verbondsgod het my gemaak. Hy is my Eienaar. Ek is syne.

Hy het my in sy genadeverbond opgeneem. Deur Christus wat vir my gesterf en opgestaan het, is ek sy kind en erfgenaam. Daarom is Hy in my lewe.

 1. Hy hou my naby Hom

In hierdie lewe is daar mense wat God in hulle lewe het en mense wat sonder Hom sondig en onverskillig leef. Hulle is die goddelose.

Hulle goddeloosheid wys op verskillende maniere in hulle lewe –

Hulle is gewelddadig en moor

Hulle smee bose planne teen God

Hulle laster sy Naam

Die goddelose ontstel die psalmdigter. Dit wys in sy vrae of hy nie die goddelose moet haat nie. Hulle ontken God, terwyl Hy vir almal sorg. Die goddeloosheid is ook in ons land. Ons sien dit in die geweld, in die laster van God se Naam en in elke gebod van Hom wat elke dag oortree word. Hierdie goddeloosheid behoort ook elkeen van ons baie te ontstel.

Dawid bely verder en elke gelowige behoort te bely dat ek met die goddelose niks te doen wil hê nie. Tenspyte van die goddelose se sonde verhef Dawid hom nie bo hulle nie. Hy doen selfondersoek en vra God se hulp daarmee. Hy besef hy is self ook sondig. Hy vra God om die sonde in sy lewe raak te sien en hom daaruit te lei op die regte pad.

Ek is self sondig. Deur die Heilige Gees besef ek my sonde. Ek bely my sonde en vra God om my te help, om deur geloof en bekering volgens sy wil te leef, want ek wil naby Hom en vir Hom in die genadeverbond leef. Die Heilige Gees het gekom om aan my geloof te gee en te help om ‘n lewe van bekering te leef. Deur die Gees hou die Verbondsgod my naby Hom.

Hoe voel en dink jy daaroor dat God alles van jou weet, altyd by jou is, jou gemaak het en jou naby Hom wil hou? Elke mens met ‘n opregte geloof deur die Heilige Gees, sal hieroor diep dankbaar wees, want:

Daar is net een ware lewe en dit is wanneer die Here ons Verbondsgod in my lewe is, en ek het hierdie lewe. Hierdie genade in my lewe, maak van my hierdie diep dankbare mens.