Ons Kerkgebou

God sal dat alles volmaak goed eindig

Inleiding:

Maskers, sanitering en afstand tussen mense het ons manier van leef geword. Moet alkohol verkoop word of nie, skole oopmaak of nie, provinsiegrense weer oopgestel word of nie? Hierdie vrae is nou deel van ons lewe. Ek mag nie na nege in die aand nog op pad na my huis wees nie. Ek mag nie by familie kuier nie, onder geen omstandighede nie. Daar is wette wat my verbied. Dieselfde wette bepaal: Net 50 mense mag by ‘n begrafnis wees. Net 50 mense mag gelyktydig in ‘n erediens wees. Hospitaalbesoektye bestaan nie meer nie, want besoeke aan pasiënte word nie langer toegelaat nie.

Die eerste drie weke was dit maklik. Die volgende maand was moeiliker. Nou, na vier maande van inperking, met die vooruitsig van die res van die jaar en selfs dalk ‘n deel van volgende jaar, kry mense regtig swaar. Angs het in ons lewe ingekruip. Onsekerheid het in ons gedagtes en harte posgevat. Moedeloosheid het oor ons begin neersak.

Die nuwe Koronavirus het ons lewe oorgeneem.

Ons almal het nodig om die woorde te hoor wat God vanoggend vir ons in Rom.8:28 sê.

Tema: God sal dat alles volmaak goed eindig.

  1. Ons het God nodig

Julle het dit seker al baie in preke gehoor dat ons in ‘n stukkende wêreld leef. Ekself het dit al heelwat kere in preke gesê. Vanoggend is ons by ‘n deel in die Bybel waar God dit self sê. Die deel is Romeine 8:22“Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting”.

Baie kere kon ‘n mens dalk gedink het die dominee is darem net te negatief, veral wanneer dit in jou lewe baie goed gegaan het.

Wel, in 2020 het daardie woorde op ‘n vreemde manier skielik baie naby aan ons almal gekom. Die virus is ‘n Koronavirus. Die meeste van ons het in ons lewens nog nie die hele wêreld so onseker en aan die skarrel gesien nie. Ons beleef die vreemdste dinge. Saniteerder met alkohol is in ons almal se huise. Ons moet maskers dra wanneer ons iewers heen ry. Ons moet een-en-‘n-half tot twee meter van mekaar af loop en staan. Ons mag nie by ons familie gaan kuier nie. Ons mag net 50 mense in ‘n erediens wees. Soos julle weet, is daar nog meer van hierdie nuwe wette wat ons moet nakom.

Tussen al hierdie beperkings word baie mense siek. Ten tye van die skryf van die preek was daar net meer as 381 000 mense in ons land wat die virus opgedoen het met meer as 5 368 al wat aan die virus gesterf het. Die arme mediese personeel in ons land en dan veral in Gauteng en die Oos-Kaap waar die regering a.g.v. onbekwaaheid en korrupsie nie genoeg fasiliteite voorberei het nie, kry baie swaar. Hulle werk in onmenslike en uiters gevaarlike omstandighede. Elke dag moet hulle kyk hoe mense wat hulle na die beste van hulle vermoë, probeer help het, sterf. Al word mense nie self siek van die virus nie, het familielede wat siek word en selfs sterf en die inperking ‘n baie slegte invloed op baie inwoners van die land. Angs en moedeloosheid het deel van baie se lewe geword. Van ons lidmate se familie het al die virus opgedoen en iemand is oorlede aan die virus.

Daar is nog twee ander pandemies ook in ons land. Geweld teen vroue en kinders en mense op plase is om net een woord te gebruik: Verskriklik. Daar is geen keer aan die moordenaars in hierdie land en hulle wreedheid nie. Die marteling wat ou mense en veral ook dogters en vroue moet ondergaan, ruk mens in jou hart. Soveel gesinne het soveel skokkende verhale om te vertel.

Dan is daar die droogte waarvan ons hier in die stad nie so op hoogte was en is nie. Ons sal ons nie kan indink hoe dit moet wees om in sewe jaar nie een druppel reën te kry nie. Daar is in hierdie land kinders reeds in die laerskool wat nog nooit reën gesien en beleef het nie. Mens wil vra; Hoe kan dit wees? Tog is dit so. In die Noordkaap, die Karoo, Noordwes, Vrystaat en Oos-Kaap is daar soveel dele wat ontsettend droog is.

Dan is dit nodig om ook oor ons land se Ekonomie iets te sê. Die inperkings waarvan sommige nodig was en ander waarskynlik nie, het die ekonomie ‘n baie ernstige knou gegee. Baie mense het hulle werk verloor en daarmee saam hulle inkomste wat ‘n dak oor die kop en brood op die tafel gesit het.

Ons sien die stukkende wêreld ook in siekte, pyn, aftakeling van ‘n mens se liggaam.

Wanneer mens so na alles kyk, verstaan jy Paulus se woorde dat die skepping ook na uitkoms verlang.

In hierdie stukkende wêreld staan daar ‘n baie bekende vers in die Bybel: “Ons weet dat God alle dinge ten goed laat meewerk, vir die wat Hom liefhet, dié wat volgens sy besluit geroep is” (Rom.8:28).

Ek sien die swaar in my en ander se lewe. Die Here sê in sy Woord alles werk ten goed mee vir die wat Hom liefhet. Hoe bring ek swaar en goed bymekaar? Ek sal ‘n antwoord moet kry, want ek kan nie my oë toemaak vir die swaar in die wêreld nie. Ek kan ook nie maak asof hierdie woorde nie in die Bybel staan nie.

  1. God praat met ons

“Ons weet” – Paulus het geweet. Die gemeente in Rome het geweet. Die brief en die woorde is vir ons bewaar, sodat ons ook kan sê: Ons weet. Dit beteken: Ons het sekerheid. Waar kry ons hierdie sekerheid? Dit kom nie van wat ons kan sien en waarvan ons hoor nie. Die meeste wat ons sien en hoor is nie goed nie, maar swaar en sleg en bring eerder onsekerheid.

Wat maak dat ‘n gelowige saam met ander kan sê: Ons weet en dan sê hoe goed dit gaan?

Paulus het hierdie brief nie uit sy eie geskryf nie. Ons weet dat die Heilige Gees op ’n spesiale manier van hom besit geneem het en hom die brief aan die gemeente in Rome laat skryf het.

Hierdie sekerheid kom met ander woorde van God af. Die alwetende, almagtige en alomteenwoordige God gee deur sy Heilige Gees sekerheid aan elkeen wat in Christus glo.

Kom ons kyk nou na hierdie sekerheid wat God vir ons gee.

Ons maak eers die volgende belangrike waarheid vas. God vertel nooit net verskillende dinge nie. Hy is presies, volmaak, ordelik. Kyk maar hoe het Hy geskep, in presies die regte volgorde elke ding op die regte tyd op die regte plek. Soos Hy geskep het, so praat Hy ook.

Geen woord, geen vers, geen hoofstuk staan ooit los van ander woorde, verse en hoofstukke nie. Romeine 8:28 is deel van die res van die hoofstuk. So, ons moet uitvind waaroor die hoofstuk of dan die deel waarin vs 28 voorkom, gaan, om seker te maak ons verstaan die vers reg.

Waaroor gaan die deel in Romeine 8?

Daar is ‘n maklike manier om uit te vind.

Kyk na die begin en die einde van ‘n groep verse. Indien dieselfde saak aan die begin en die einde genoem word, gaan die deel daaroor. Om dieselfde saak aan die begin en einde te noem, is ‘n kenmerk van die Griekse styl waarin die Nuwe Testament geskryf is.

Kom ons kyk nou na vs 18 en vs 30.

In vs 18 kry ons die heerlikheid wat God vir ons sal laat aanbreek.

In vs 30 lees ons dat God die wat Hy bestem, geroep en vrygespreek het ook verheerlik.

“Heerlikheid” in vs 18 en “verheerlik” in vs 30 is sterk getuienis dat hierdie deel oor die heerlikheid gaan wat met Christus se wederkoms sal aanbreek.

Kyk ook na die ander verse. Indien dieselfde tema wat aan die begin en einde voorkom, ook in die res van die verse voorkom, dan is dit die kern van die deel. Kom ons kyk of ons iets oor die heerlikheid aan die einde raakloop.

Vs 19 – die skepping sien uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is.

Vs 21 – Die heerlikheid waaraan die kinders van God sal deel hê.

Vs 23 – ons sien daarna uit dat God bekend sal maak dat Hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry.

Daar is nog ander woorde in ander verse wat ook wys op die toekoms – hoop, wag, volhard en bestem.

Met hierdie manier van doen, het ons nou sekerheid dat hierdie deel oor die heerlikheid met Jesus se wederkoms gaan.

Dat God alles ten goede laat meewerk, beteken nie alles sal môre beter wees of die ergste sal een of ander tyd verbygaan nie. Die woorde beteken ook nie ‘n mens moet maar net uithou nie.

Jy kan wel jouself of iemand anders troos met die gedagte dat daar ‘n doel agter alles is, maar jy kan beter doen. Jy kan meer sê, want God sê meer.

God laat alles ten goede meewerk, beteken God laat alles wat gebeur, meewerk na die heerlikheid wat op gelowiges wag wanneer Jesus weer kom.

  1. Hy versterk en troos ons met die ewige heerlikheid wat op ons wag

Luister eers weer na die hele sin:” Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet”.

In die Grieks staan “vir die wat Hom liefhet” eerste, daarom kyk ons in die preek eerste daarna. Met hierdie deel van die vers neem God ons na die kruis op Golgota.

Nêrens het die haat van die mensdom duideliker gewys as aan die kruis op Golgota nie.

  • Die wêreld het uit die mond van Pontius Pilatus erken dat Jesus onskuldig is. Trouens, Pontius Pilatus se woorde was “ek vind geen skuld in Hom nie” (Joh.18:38). Teen sy eie regsbeginsels en sy bevinding in, het hy Jesus eers laat gésel en daarna oorgegee om onskuldig die ergste dood te sterf, die kruis.
  • Die kerk van daardie tyd het deur vals aanklagte op te maak en bloeddorstige wraak soos barbare vir die heidense regter Pontius Pilatus geskree:” Kruisig Hom, kruisig Hom” (Joh.19:6).
  • Die gelowiges heel naaste aan Jesus het Hom heeltemal in die steek gelaat. Petrus het Hom verloën toe hy gevloek en gesweer het dat hy Jesus nie ken nie (Mt.26:74).

Wanneer die Romeinse soldate Jesus aan die kruis vasspyker, bid Hy: “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie” (Lk.23:34). Later aan die kruis, wanneer Jesus die straf op sonde ten volle gedra het, sê Hy:” Dit is volbring” (Joh.19:30). Die straf is gedra. Die sondeskuld betaal.

Jesus se gebed aan die kruis en sy volle betaling van ons sondeskuld met sy lewe, het ons verlos van die sonde van haat wat elkeen in ons gedra het omdat Adam en Eva daardie dag in die paradys God gehaat het. Jesus het ons verlos van die haat, sodat ons God kan liefhê.

Met die woorde in Rom.8:28 neem God ons ook na die oop graf. Daardie Sondag na sy kruisiging was Jesus se graf leeg. Hy het uit die dood opgestaan. Deur sy opstanding het Hy vir ons die nuwe lewe, lewe met God gegee. Die nuwe lewe is ‘n ewige lewe van liefde vir God.

Volgende neem God met die woorde “vir hulle wat Hom liefhet” (Rom.8:28) ons ook na die dag in Jerusalem toe die Heilige Gees in Christus se kerk, dit is in elkeen wat in Hom glo, uitgestort is. Die Heilige Gees het gekom om in ons te leef en te werk, sodat ons God kan liefhê. Die eerste deel van die vrug wat die Heilige Gees elke gelowige laat dra, is juis liefde (Gal.5:22).

Nou kom ons by ‘n baie belangrike waarheid. Alles werk nie ten goede mee vir almal nie. Hierdie woorde is net bedoel vir die mens wat met sy of haar hele hart in Jesus Christus wat gekruisig is en opgestaan het, glo met ‘n opregte geloof wat van die Heilige Gees af kom. Hierdie gelowige is die mens wat vir God liefhet en vir wie alles ten goede meewerk.

Dan neem God met die woorde “alles laat meewerk” ons harte en gedagtes na sy regterhand in die hemel waar sy Seun is. Wanneer die Heilige Gees in die Bybel laat skryf “alles”, dan bedoel Hy alles. Met “alles” bedoel die Heilige Gees die goeie en mooi dinge wat ons gelukkig en dankbaar maak. Hy bedoel ook die dinge wat ons seermaak en swaar laat kry. Kom ons bly net by die Koronavirus(SARS Cov-2). Die virus het ‘n vernietigende uitwerking op die hele wêreld. Met die skryf van die preek was daar al 15 116 900 pasiënte met die virus, 5 360 500 het die virus steeds onder lede met 620 000 mense wat gesterf het.

Ons kan nie sê God is die oorsaak van die virus nie, want Hy is nie die oorsaak van ellende en probleme nie. Wat ons wel kan sê is dat Hy hierdie vreemde en gevaarlike virus gebruik. Hy staan nie magteloos en toekyk nie. Inteendeel! God laat ook hierdie virus meewerk na die goeie.

Dit bring ons by die “ten goede”. Van die begin van die skepping af het God die ewigheid in die oog gehad. Hy is self ewig. Hy het die eerste mense na sy beeld geskep, sodat hulle Hom kon ken, Hom kon liefhê en ewig met Hom kon leef. Van die begin tot nou toe, het God nie verander nie. Hy sal ook nooit verander nie. Hy het steeds die ewigheid in die oog.

Dat Hy alles ten goede laat meewerk kan ons in die volgende woorde sê: Hy laat alles na die ewige heerlikheid meewerk. Die “ten goede” wys op die ewige heerlikheid in die hemel. In alles wat gebeur, lei God die mense wat Hom liefhet, na die ewige heerlikheid in die hemel.

Die vraag is nou: Hoe help hierdie woorde? Watter troos kry ek in hierdie amper onmoontlike tyd?

  • Die Koronavirus beheer nie die wêreld nie, ook nie my lewe nie. Ek is nie in die mag van ‘n vreemde en gevaarlike virus vasgevang, sodat ek met angs en moedeloosheid moet saamleef nie. God beheer my lewe, want Hy is die almagtige en alomteen-woordige en ewige God. Hy gebruik hierdie virus om my te laat besef om nie vir hierdie wêreld so lief te word dat ek my lewe net hier beplan en leef en bou nie. Partykeer het God nodig om my gedagtes en my hart in die regte rigting te dwing. Met die Koronavirus dwing Hy my om te sien en te besef dat ek nie vir die res van my lewe op hierdie stukkende aarde wil leef nie.
  • Die virus bepaal nie my of enige gelowige se toekoms nie. God bepaal my toekoms, want ek is sy kind en sy erfgenaam. Hy het vir my plek in die hemel by Hom. Al sou die Here die Koronavirus gebruik om my te laat sterf, is my dood weens die virus, nie die einde van my lewe nie. My sterwe sal dan die manier wees hoe God my kom haal om in die hemel by Hom te wees. Niks, ook nie die koronavirus nie, sal my kan keer om by my plek in die hemel by God en by Jesus Christus my Verlosser uit te kom nie.

Met sy Heilige Gees en sy Woord bring God jou hart en jou gedagtes in hierdie vreemde tyd weer op die plek waar jy na die wederkoms van jou Verlosser verlang.  Die woorde in Rom.8:28 word dan jou geloofsbelydenis: “Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk, vir dié wat Hom liefhet”.