Ons Kerkgebou

‘n Lewe wat die beeld van God wys

Lees: Genesis 1

Kernverse: Gen.1:26,27

Inleiding:

Wat is my doel in die lewe? Het jy hierdie vraag al vir jouself gevra, en belangriker nog, het jy al ’n antwoord op die vraag gekry? Die Here se Woord is die lig op my pad en die lamp vir my voet. In die heel eerste hoofstuk van Bybel kry ek die antwoord op die vraag na die doel van my lewe.

Tema: ‘n Lewe wat die beeld van God wys

 1. God het die mens geskep

“In die begin het God” so begin die Bybel. Hy was voor alles daar, selfs voor die begin. Net Hy was daar. Geen lewe nie. Geen materiaal nie. Net Hy. Hy leef voor alles. Hy doen. Hy skep. Die Hebreeuse woord vir skep beteken om uit niks uit, iets te maak.

Nadat God die hemel en die aarde geskep het, was daar net ‘n onbewoonbare, leë en donker aarde, woes en leeg.

Stap vir stap op die wonderlikste manier het God die hemel en aarde begin vol maak. Hy het net ‘n woord gesê en dit was daar – land en see; son, maan en sterre; visse en voëls; bome en plante; al die diere en uiteindelik die eerste mense.

Wanneer ons na die skepping van die mens kyk, is dit baie anders as al die dinge wat God reeds geskep het.

 • Voor Hy die mens geskep het, het God eers met Homself gepraat (beraadslaag). Die naam van God in Genesis is Elohim, wat die meervoud is. Reeds in die heel begin, maak God dit duidelik dat Hy besonders en heeltemal anders is. Die Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees praat eers met mekaar, met Homself oor hoe Hy die mens wil skep.
 • Na elkeen van die ander dae het God gesê wat Hy geskep het, was goed. Na die skepping van die mens, het God eers niks gesê nie. Dit wys dat die mens nie dieselfde is as die res van die skepping nie. Daar is afstand tussen die mens en die skepping, al leef die mens in die skepping. Nadat Hy met die mens gepraat het oor sy werk op aarde en alles wat moet gebeur, het God na die skepping gekyk en gesê dat wat Hy geskep het, baie goed was. Die mens is baie goed geskep.
 • God het die mens ook man en vrou geskep. Hy het dus twee mense geskep. Die man moes oor die skepping heers, maar alleen kon hy nie doen wat God van hom verwag het nie. Daarom het God vir die man ‘n hulp gegee om by hom te pas, sy steunpilaar, sy regterhand in die uitvoering van die werk wat God aan hom opgedra het. In Gen.1 het die Heilige Gees Moses laat skryf dat God die mens geskep het, nadat Hy al die ander dinge gemaak het. In Gen.2 het die Gees Moses laat fokus op die skepping van die mens, die man en die vrou. Daar was nie twee skeppings nie. Die mense waarvan ons in Gen.1 lees en die mense in Gen.2, is dieselfde, Adam en Eva.
 1. Die mens se doel is om God se beeld te wys

God het in sy skepping van die hemel en die aarde die mens uitgesonder. Hy het die mens uitsonderlik en heeltemal anders as al die ander dinge gemaak. Bo die son met sy geweldige energie, die aarde wat met ondenkbare spoed om sy eie as en om die son draai, lig wat teen duiselingwekkende spoed beweeg, bo die miljoene sterre, het die almagtige God die mens uitgesonder. Hy het die mens na sy beeld geskep. Beeld beteken afbeelding, skadubeeld.

Wat beeld nie is nie – Net soos jou skaduwee nie jy is nie, is die mens glad nie God nie.

Wat beeld wel is –

 • Die mens is ‘n persoon. Elkeen mens is ‘n individuele persoon, anders as die res van die skepping. Elke mens, man en vrou, is beeld van God.
 • Die mens is heerser oor die skepping wat die aarde moet bewoon en bewerk. Die skepping is baie goed gemaak. Die mens moet deur sy optrede die skepping so beheers dat die skepping baie goed bly.
 • Elke mens is beeld van God met insig en kennis van die skepping, wie die mens is en wie God is om in die regte verhouding met God te leef – gehoorsaam aan Hom. Wat God verwag, dit doen die mens soos God wil.
 • Die mens leef in gemeenskap met God tot in ewigheid en met liefde vir Hom.

Hierdie hele lewe as beeld van God, leef elke mens in afhanklikheid van Hom en aan Hom gebind. So het die Skepper van hemel en aarde dit in die begin bedoel.

 1. Hoe lyk die beeld wat die mens vandag wys?

Ons begin by lewe in ‘n innige verhouding met God. Hier het die lewe van die mens baie sleg skeef geloop. Daar is soveel gode en soveel gelowe in ons stad en ons land. Daar is die Moslem, Hindoe, Boeddhis, Jehovagetuie, Mormoon, Scientoloog en baie ander wat nie naby die ware God leef nie. Hierdie afstand van God wys in elke geloof se oortuiging en manier van leef.

Die geloof wat nog die Bybel gebruik, lees die Bybel dikwels met mensgemaakte idees. ‘n Voorbeeld is: Baie kerke wat hulleself Christelik noem het in ons land ‘n verhouding met God wat vir hulle deur ‘n beter werk, meer geld sal gee vir ‘n beter huis, beter kar en alles wat met geld gekoop kan word. Jesus se woorde: Jy kan nie God en Mammon dien nie, jy sal die een aanhang en die ander een verag, is heeltemal vergete, asof Hy dit nooit gesê het nie.

Die vraag waarvoor elkeen van ons ook staan, is: Hoe innig is my en God se verhouding? Ek sal God se beeld net wys, indien ek ‘n innige en lewende verhoduing met Hom het.

Beeld van God beteken ook kennis van Wie God is om in die regte verhouding met Hom en gehoorsaam aan Hom te leef. Gehoorsaamheid aan God, is nie woorde wat die mens vandag wil hoor nie, wat nog te sê in die lewe wys. Die moderne mens wil vry wees om uitdrukking te gee aan emosie en gedagtes om gelukkig te voel. Selfs Christelike kerke wil van die wet van God nie weet nie. Christus het die tien gebooie in twee gebooie saamgevat: Liefde vir God met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en al jou krag en jou naaste soos jouself. Dit wil die mens glad nie.

Liefde is daar dalk, ja, maar dan het die mens ‘n eie liefde geskep, liefde vir myself en wat ek wil. Suid-Afrika is ‘n land wat lief is om te veel te drink. Deesdae kan die hoeveelheid alkohol wat ‘n mens drink per jaar gemeet word. Die wêreldgemiddelde is 6,4 l per jaar per persoon. Suid-Afrika se gemiddeld is 11,5 l, amper dubbeld die van die wêreld. Ons land drink asof die Here nooit gesê het: Moenie dronk word van wyn nie (Ef.5:19). Die sprekende voorbeeld is die krisis wat die hospitale moes hanteer, nadat die drankverbond in fase drie van die grendeltyd opgehef is.

Ek sal alleen God se beeld kan wys, indien ek sy wet baie goed ken en Hom met my lewe gehoorsaam.

Is die mens besig om die skepping so te bewerk en te bewaak dat die skepping goed bly, soos God alles in die begin gemaak het? Toe die mense wêreldwyd streng ingeperk is weens die Koronavirus, het dit goed met die skepping gegaan. Water was weer skoon, koraalriwwe het begin lewe kry, diere het weer natuurlik begin optree.

Noudat die mens weer met sy ekonomiese aktiwiteite begin soos die inperking opgehef word, sal die aarde weer baie swaar begin kry. Steenkool is Eskom se grootste bron van kragopwekking. Eskom is die verskaffer van elektrisiteit vir ons ligte, ys- en vrieskaste, ons verwarmers in die winter en ons televisies en selfone. Maar steenkool besoedel lug, maak baie mense ernstig siek, verniel die aarde en laat diere vermink gebore word.

Die vraag bly: Hoe wys ek God se beeld? Is ek daarop uit om die Here se skepping so te bewoon en so te bewaar dat die skepping goed bly en beter word? Ons gemeente het al begin om die Here se aarde te beskerm, maar ons kan en behoort regtig baie meer te doen.

Elke mens is deur God geskep. Elke lewe behoort aan Hom. Watter beeld vertoon ‘n land se mense wanneer daar elke dag 58 mense vermoor word? Vrouens en kinders word erger as diere behandel en aangerand en vermoor. Waag dit vandag en bly en werk op ‘n plaas. ‘n Plaas het ‘n gevaarsone geword.

Hoe vertoon ek God se beeld? Ek maak niemand met my hande dood nie, maar ek kan ‘n ander met my gedagtes en my woorde doodmaak. Dit mag nie. Om die geweld in ons land teen te werk, is bekering, verootmoediging en gebed baie nodig.

En as ons kyk wat maak hierdie land en sy mense met die verhouding tussen man en vrou, besef jy hoe ver Suid-Afrika van God af weg is. ‘n Man en vrou wat trou voor God het bykans die uitsondering geword. Al die ander verhoudings is heeltemal anders as hoe God dit in die begin bepaal het.

Wie die beeld van God wil vertoon, sal by die Here se Woord moet bly ook wanneer dit by die verhouding tussen man en vrou kom.

 1. Net Christus kan regmaak wat so verkeerd gegaan het.

Die wêreld lyk so stukkend en verkeerd, omdat die mense in die wêreld so verkeerd leef. Op hierdie trant gaan die wêreld homself vernietig. Dit is reeds besig om te gebeur.

 • Die mens gaan met sy besoedeling die wêreld weer onbewoonbaar maak. Dit gebeur reeds.
 • Die mensdom se grootste kenmerk gaan wees bebloede hande.
 • Gesinslewe wat een van die fondamente van ‘n gemeenskap is, is so versplinter en so afgebreek, daar van ‘n gelowige standvastige samelewing nie meer sprake is.
 • Die ergste is dat die mensdom na soveel eeue steeds weg van God is en nog verder van Hom leef. Sonder God en weg van Hom wag daar die duiwel en saam met hom God se verskriklike ewige oordeel in die hel.

Daar is net een wat kan regmaak wat so verkeerd gegaan het.

Paulus skryf oor Hom: “Die Seun is die beeld van God” (Kol.1:15).

Die Seun is die beeld van God. Hy kan ons verander om weer God se beeld te wys.

Hy wys vir ons gemeenskap met God aan die kruis selfs in sy diepste ellende en pyn “My God, my God waarom het U my verlaat” (Mt.27:46).

Hy wys vir ons gehoorsaamheid aan sy Vader deur enduit die straf op sonde te dra, daarom kon Hy sê “Dit is volbring” (Joh.19:30).

Hy wys wat liefde is deur vir hulle wat Hom onskuldig kruisig te bid “Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie” (Lk.23:34).

Deur sy dood aan die kruis in ons plek, het Christus ons sondeskuld betaal en die straf op ons sonde volmaak gedra. Hy het die verwydering tussen my en God weggeneem, sodat ek weer ‘n innige verhouding met God kan hê. Hy het my verlos van die haat vir God en my naaste, sodat ek lief kan hê. Hy het my verlos van die sonde van ongehoorsaamheid, sodat ek God kan gehoorsaam.

Hy het uit die dood opgestaan om vir my nuwe lewe, die ewige lewe met God te gee.

Deur sy kruisiging en opstanding leer Jesus my weer hoe die beeld van God lyk wat ek gemaak is om te wys – gemeenskap met God, liefde vir Hom en gehoorsaamheid aan Hom.

Jesus maak my deur sy kruisiging en opstanding nuut, sodat ek as beelddraer van God kan leef.

In ons direkte omgewing sien ons veels te min hoe gelowiges die beeld van God wys.

God het jou geskep om sy beeld te wys!

Dit is jou doel in die omgewing waar jy woon en werk!

Wees jy dan deur die Heilige Gees die gelowige wat in jou lewe God se beeld wys!

Antwoord op die Woord: Ps.139:12

Gebed