Ons Kerkgebou

Die Here verander vrees in vertroue

Lees: Psalm 27

Inleiding:

Ek het vrees wanneer ek onveilig en onseker voel oor iets of iemand wat my bedreig. Wanneer hierdie gevoel van onveiligheid en onsekerheid my lewe oorneem en aanhou oorneem, kan vrees my liggaam en gees baie seer maak.

Wat doen ‘n mens met vrees?

Dawid was ‘n gelowige wat vrees geken het. Hy het met sy vrees na die Here toe gegaan. Die Here het hom gehelp en vir hom uitkoms gegee.

Tema: Die Here verander vrees in vertroue

  1. Die donkerte van vrees

Dawid het ‘n vol lewe gehad. Daar was groot hoogtepunte – gesalf tot koning, Goliat, belofte van ewige koningskap. Daar was diep laagtepunte – sonde met Batseba en haar man Uria en die lewensgevaar waarin hy dikwels was met Saul, tussen die Filistyne en die opstand van sy seun Absalom.

Met die skryf van Psalm 27 was hy in groot gevaar. Mense wou hom om die lewe bring.

Dit het verskeie kere in sy lewe gebeur – Saul, die Filistyne, Absalom Sy eerste reaksie was vrees en vlug. Lees weer die geskiedenis in 1 Sam.18-27. Keer op keer moes Dawid vir sy lewe vlug.

Lewensgevaar is nie vir ons onbekend nie. Die nuutste Koronavirus wat Covid-19 veroorsaak is ‘n lewensgevaarlik virus. Maklike simptome, wat reeds baie sleg is, is hoofpyn, koors, moegheid en smaak en reuk wat jy vir ‘n rukkie verloor. Die erger simtome is ontsteking in die rugmurg wat jou verlam, wat ‘n dokter oorgekom het. Hy moes van vooraf weer leer loop. Dan is daar die mees algemene en gevaarlikste simptoom, asemnood wat jou laat sterf.

Die virus was so onbekend en het so onverwags gekom. Op Woensdag 19 Augustus het 596 060 mense in ons land reeds die virus gehad. Van hierdie mense het 491 441 herstel. Van hierdie mense het 12 423 aan die virus gesterf.

Naas die onbekendheid van die virus is die ander ernstige probleem dat daar nie ‘n teenmiddel bestaan nie en waarskynlik ook nie gou gemaak sal kan word nie.

Ons land het ook ander lewensgevaarlike omstandighede: Die aanrander en moordenaar wat met soveel geweld teen ouer mense, vroue, kinders, plaasboere en plaaswerkers toeslaan, maak van ons land ‘n baie gevaarlike land om in te bly en te werk.

Hierdie geweld maak dat baie van ons met onsekerheid en vrees leef.

Wat van vrees wat nog nader is?

Vrees kan leef in die skoolkind en student se hart oor die min tyd wat nog oor is om die jaar se leer- en studiewerk klaar te maak?

Wat van vrees in die jongmens se hart wat vorentoe moet kyk en ‘n lewe in hierdie land moet maak?

Vrees is in hierdie stukkende land ‘n werklikheid ook in gelowiges se lewe.

  1. Ek het die Here in my lewe

Dawid het die Here geken. Hy het die Here in sy lewe gehad. Die Heilige Gees was in Hom (1 Sam.16:13).

Met die Heilige Gees in hom, het Dawid nie by vrees gebly nie.

Luister weer: Die Here is my Lig en my Redder, vir wie sou ek vrees?

Dawid het gevra: Vir wie sou ek vrees? Hy het die vraag so gestel dat die antwoord moes wees: Vir niemand nie. Ek hoef vir niks en niemand bang te wees nie. Dawid het baie rede gehad om bang te wees. Hy was ook bang. Hy het meer as een keer vir sy lewe gevlug.

Hy het nie by vrees gebly nie, want Hy het die Here as sy lig en sy Redder gehad. Dink aan Dawid se woorde in Ps.23:4Selfs al gaan ek deur donker dieptes, die dal van doodskaduwee, sal ek geen onheil vrees nie, want U is met my. In u hande is ek veilig.

Dawid was nie die enigste wat kon sê: Die Here is my Lig en my Redder nie. Ek het ook die wonderlike genade van ‘n Redder in my lewe. Van Hom skryf Johannes: “Die Lig skyn in die duisternis en die duisternis kon Hom nie uitdoof nie” (Joh.1:5).

Johannes het van Jesus Christus geskryf.

Jesus Christus het deur ‘n almagtige wonder mens geword. Hy het al my sonde op Hom geneem en in my plek voor sy Vader, die Heilige God gaan staan om my straf op my sonde te dra. Jesus was mens en God tegelyk, daarom het Hy geweet hoe erg sy lyding en sy dood sou wees. Hy het vir Petrus, Jakobus en Johannes verder in die tuin van Getémané saam met Hom geneem. Daar het Jesus vir hulle gesê:” Ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak saam met My” (Mt.26:38). Jesus het alleen verder gegaan om te bid. Terwyl Hy gebid het, het ‘n doodsangs Hom oorval en sy sweet het soos bloeddruppels geword en op die grond geval (Lk.22:44).

Daardie vrees het Jesus vir my in Getsémané beleef.  My Verlosser het in my plek die ergste vrees en eensaamheid beleef toe sy Vader Hom aan die kruis verlaat het. Deur sy dood aan die kruis het Jesus my van sonde verlos en die skuld wat ek tussen my en God opgehoop het, alles heeltemal betaal. Hy het my aan die kruis weer onder die liefdevolle sorg van sy Vader gebring. Hy het ook vir my opgestaan. Deur sy opstanding het vir my die nuwe lewe, die ewige lewe met God gegee.

Jesus Christus is my Lig en my Redder, want deur Hom leef ek onder die regering, die beskerming en die sorg van die lewende God.

Hy is my Lig en my Redder, want deur sy kruisiging en opstanding het Hy my ook van die vrees vir God se straf op sonde verlos. Deur Jesus Christus is God nie meer die God wat my sal straf en oordeel nie. Hy is die God wat my reeds al my sonde vergewe het, my nou met liefde versorg en my nooit sal verlaat nie.

Na Jesus se hemelvaart het die Heilige Gees na my toe gekom om ewig by my en in my te wees. Ek het die Heilige Gees in my. Die Gees is nie ‘n Gees van vreesagtigheid nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing (2 Tim.1:7).

Dit is die wondergenade in jou lewe: Jy het die Here in jou lewe. Hy verander alles. Vrees hoef nie jou lewe te beheer nie. Jou God en Vader beheer jou lewe deur sy Heilige Gees.

  1. Die lig van die Here laat my in vertroue leef

Behalwe dat Dawid in lewensgevaar was en baie keer bang was, moes hy ook nog weg van die tempel af vlug.

Die tempel was destyds baie belangrik vir elkeen in Israel, veral vir ‘n opreg gelowige soos Dawid. In die tempel het Dawid sy offers aan die Here gebring, offers wat op verlossing en vergifnis gewys het. In die allerheiligste deel van die tempel was die verbondsark. Soms het die Here in ‘n wolk in die allerheiligste gekom. Israel het dan geweet die Here is by hulle. Dawid het geweet die Here is hier teenwoordig.

Daar in die tempel kon Dawid reken op die goedheid en die beskerming van die Here. Daarom het hy so na die tempel verlang. Sy verlange was nie na die gebou met sy drie dele en alles binne-in nie. Inteendeel! Hy het na God en die innige geloofsgemeenskap wat hy in die tempel met God gehad het, verlang.

In die tempel was Dawid by die Here, sy Lig en sy Redder wat vrees laat verdwyn het en vertroue in die plek daarvan aan Dawid gegee het.

Ons het vandag nie meer die tempel nie. Ons is by die Here op ‘n Sondag in ‘n erediens.

Wat gebeur in ‘n erediens?

Hier is elkeen van ons en ons almal saam in die Here se teenwoordigheid. Deur sy Woord en sy Heilige Gees beleef ons die Here se goedheid soos nêrens anders nie –

  • Hy gee vir elkeen van ons sy genade, barmhartigheid en vrede,
  • Hy verseker ons deur sy Woord van sy genade, sy liefde en sy vergifnis,
  • Deur sy Heilige Gees is die Here hier teenwoordig en beleef ons sy nabyheid, sy genade en sy liefde,
  • Hier is ons veilig onder die beskerming van ons God en Vader wat ons met alles na liggaam en gees versorg.
  • Tydens die erediens verseker die Here my ook dat Hy by my sal wees om my te beskerm wanneer ek van die erediens af weggaan.

Ek kan elke keer uit ‘n erediens stap, met die sekerheid dat die Here my Lig en my Redder is, sodat ek niks en niemand hoef te vrees nie.

Voor ons lê ‘n week voor, as die Here wil en ons leef. Dit is nog ‘n week in ‘n sondige en stukkende land. Dit is nog ‘n week met soveel lewensgevaar. Die dinge wat my so kan laat vrees, sal steeds daar wees.

Maar…God het my vanoggend verseker Hy is my Lig en my Redder.

Leef deur die Heilige Gees met hierdie vaste geloof in jou hart: Die Here is my Lig en my Redder, ek hoef vir niks en niemand bang te wees nie!