Ons Kerkgebou

Leef in die koninkryk van die hemel deur te wag vir Christus se Wederkoms

Lees: Matteus 13:24-30, 36-43

Inleiding:

‘n Mens kan so besig wees met alles wat in hierdie wêreld gebeur, dat jy nie besef en omtrent nooit daaraan dink dat jy in die koninkryk van die hemel leef en dat Jesus Christus weer kom nie. Jesus is ons Hoogste Profeet en Leraar. Hy praat met ons oor hierdie twee baie belangrike geestelike waarhede in die gelykenis van die goeie saad en die onkruid.

Tema: Leef in die koninkryk van die hemel deur te wag vir Christus se wederkoms

 1. Die koninkryk van die hemel is ‘n werklikheid!

 Dit is die tweede gelykenis waarvan Jesus die betekenis verduidelik het.

Die gelykenis gaan oor die koninkryk en die toekoms van die koninkryk.

Die agtergrond waarteen Jesus die gelykenis vertel het, was dat die Jode ‘n heeltemal ander koninkryk verwag het, as waarvan Jesus gepraat het. Vir hulle was die koninkryk die beloofde land wat die Here aan Israel beloof het. Ten tye van Dawid en Salomo se regering was Israel ‘n baie voorspoedige land op elke gebied. Ten tye van Jesus se koms na die aarde was die Romeine die wêreldheersers. Van die verbondsvolk in die beloofde land, die koninkryk van Israel, het omtrent niks oorgebly nie. Die dissipels en die res van die Jode het van Jesus verwag om Israel weer te laat word soos in die tyd van Dawid en Salomo.

Wanneer Jesus oor die koninkryk van God gepraat het, het die dissipels en die Jode met so ‘n oor geluister en verstaan. Hulle het verwag dat Jesus op ‘n almagtige manier die Romeinse ryk oorwin en so sou wys dat Hy die Verlosser van Israel is.

Wat hulle tot dusver gesien het, was die teenoorgestelde. Daarom het dit dikwels gebeur dat die mense wat Jesus met entoesiasme gevolg het, gou verflou het en hulle van Hom weggegaan het. Dink maar aan die dag by die See van Galilea en Jesus se wonder met die vyf brode en twee vissies. Toe Hy die dieper betekenis van daardie wonder begin verduidelik het, dat enigeen net by Hom as Verlosser kon uitkom, as die Vader in die hemel so iemand na Jesus toe stuur, was dit vir daardie duisende uit Juda net te veel. Almal het omgedraai en weggegaan, almal behalwe die twaalf dissipels (Joh.6:66).

Die dissipels het in Jesus geglo, maar van sy koninkryk het hulle niks verstaan nie, selfs nie eers na sy kruisiging en opstanding nie.

In Matteus 13 kry ons sewe gelykenisse van Jesus, almal oor die koninkryk van die hemel. Jesus het hierdie gelykenisse oor die koninkryk van die hemel vertel, om sy dissipels en die Jode te leer dat die koninkryk van die hemel ‘n werklikheid is.

Hierdie gelykenis is ook vir ons wat die Bybel het, bedoel. Jesus Christus leer ook vir ons dat lewe nie net oor hierdie aardse bestaan gaan nie, maar dat die koninkryk van die hemel ‘n werklikheid is!

 1. Christus het vir my ‘n doel in die wêreld

Daar was ‘n man. So het Jesus hierdie gelykenis, die tweede van sewe in Mt.13, oor die koninkryk van die hemel begin. Die man was ‘n saaiboer. Hy het koring gesaai, goeie saad en ‘n goeie oes verwag.

Die dissipels het Jesus gevra wat die gelykenis beteken. Jesus het geantwoord:

Die man wat die goeiesaad saai, is die Seun van die mens.

Die saailand is die wêreld.

Die goeie saad, dit is die mense van die koninkryk van die hemel.

Hoe saai Jesus Christus goeie saad in die wêreld?

 • God het my lewe op aarde gegee – Hy het my gebore laat word.
 • Voor my geboorte, reeds voor die skepping het Hy besluit dat ek in die koninkryk van die hemel sal wees.
 • Hy het sy Seun gestuur om my oor te bring van die ryk van die duisternis na sy koninkryk, die ryk van die lig.
 • Jesus Christus het my geleer van God se verlossingsplan vir my.
 • Hy het my sonde op Hom geneem en in my plek die straf en oordeel oor my sonde gedra en vir my aan die kruis gesterf.
 • Hy het vir my opgestaan uit die dood en aan my nuwe lewe gegee.
 • Hy het sy Vader gevra en na sy hemelvaart het sy Vader en Hy die Heilige Gees gestuur.
 • Die Heilige Gees, die Gees van Christus lei my om deur geloof en bekering in die koninkryk van die hemel vir Christus te leef.
 • Deur God se Woord te ondersoek en al beter te leer ken, leer ek Christus al beter ken.
 • Ek leef al meer volgens Christus se wil vir my lewe.
 • Deur sy wil al beter en al meer te gehoorsaam, leef ek al meer en al beter na sy beeld en tot God se eer.
 • Hier is Christus se doel vir my lewe: Hy wil dat ek na sy beeld en tot die eer van God sal leef.

Dit is hoe Christus die goeie saad in die wêreld saai.

 1. Die duiwel probeer om hierdie plan te verongeluk

Jesus het verder met die gelykenis gegaan. Een nag, na ‘n dag se harde werk, het die man en sy werkers geslaap. Die vyand van die man het gekom en onkruid tussen die koring gesaai. In die nag het ‘n vyand van die man gekom en onkruid oral op die land gesaai. Die onkruid was giftige gras. Die probleem met hierdie gras is dat dit aan die begin baie soos die goeie saad lyk. Eers wanneer die are ryp geword het en die tyd vir oes aangebreek het, kon mens die verskil sien. Die koringare was groter as die giftige gras. Die koringkorrels was wit en die giftige gras se korrels swart. Die koring sou voedsame brood gee. Die onkruid sou iemand bedwelm en vergiftig.

Hierdie vyand wat die onkruid gesaai het in die gelykenis, het Jesus verduidelik, is die duiwel.

Die duiwel is die vyand van God. Hy het dit al openlik gewys –

 • Met sy verleiding van Eva en Adam om te sondig in die paradys – Gen 3.
 • Met sy versoeking van Jesus in die woestyn – 4.
 • Toe hy Petrus gebruik het om die kruis te probeer verhoed – 16.

Hy werk nie openlik nie. Van die begin af is hy die skelm wat homself versteek soos die vyand wat in die nag toe almal geslaap het, die onkruid gesaai het.

Voorbeelde, daar is baie in die Bybel, van hoe hy sy onkruid skelm saai –

Die vals profete in die paleis van koning Agab van Israel – 2 Kron.18.

In die kring van die dissipels was Judas Iskariot – Joh.6:70.

Annanias en Safffira in die gemeente van Christus in Jerusalem – Ha.5.

In die gemeente in Korinte het mense hulle as Christene voorgedoen, maar hulle lewe het heeltemal die teendeel gewys– 1 Kor.5:11-13.

In die loop van die geskiedenis het hy sy onkruid onvermoeid aangehou saai.  Die onkruid wat die meeste geestelike skade gedoen het, was binne-in die kerk.

 • Sy onkruid het die kerk op ‘n stadium in die geskiedenis laat glo jy kan deur ‘n bedrag geld betaal jou vrykoop van jou sonde.
 • In die geskiedenis was daar leraars en lidmate in die kerk wat nie geglo het God is Drie-enig nie, nie geglo het Christus is self God nie.

Die duiwel saai tot vandag steeds sy onkruid. Die ontstellende in hierdie gelykenis is dat die onkruid, die giftige gras amper net soos die goeie saad, die koring lyk.

Die onkruid is die aanhangers van die Bose. So het Jesus die gelykenis verduidelik. Daar is in die wêreld mense wat aan die Bose behoort. Die Bose is die duiwel, God se groot vyand. Die duiwel saai sy aanhangers tussen die gelowiges in die koninkryk van die hemel. In hierdie gelykenis leer Jesus ons dat ‘n aanhanger van ddie Bose en ‘n gelowige in die koninkryk van die hemel baie dieselfde kan lyk.

Elkeen van ons moet maar by Jesus leer: Nie almal wat lidmate van die kerk is, is met hulle hart deel van Christus se kerk nie –

In die kerk kan daar lidmate wees wat Christus nie regtig ken nie. Dit is nog voordelig om aan die kerk te behoort, want mens hoef geen lastige vrae te antwoord nie. Om Christus te ken, beteken vir so iemand om niks te doen wat openlik lelik en verkeerd is nie en om kerk toe te kom. Lidmaatwees eindig vir so iemand by die uitwendige erediens. Lewe vir Christus met ‘n opreg gelowige hart en volgens God se Woord en die opbou van Christus se gemeente, gebeur in die week nie in hierdie lidmaat se lewe nie.

In die kerk kan daar lidmate wees wat in die geheim gierig is. Iemand wat gierig is, mag byvoorbeeld nie nagmaal gebruik nie, want ‘n gierige lidmaat het nie deel aan die ryk van Christus nie. ‘n Gemeente behoort nie te sukkel om die Here se werk in die wêreld te doen nie. Hoekom is daar dan soveel artikels, soveel briewe, soveel oproepe oor dankoffers wat in gemeentes gedoen word? Is dit nie dalk gierigheid nie? Ons kan miskien antwoord, nee dit is gierigheid nie. Die vraag is: Hoe sien die Here dit?

Elke enkele mens op aarde moet besef: Daar is nie neutrale grond nie. Enige mens is of met jou hele hart gelowige in die koninkryk van die hemel of jy is ‘n aanhanger van die duiwel.

Dit is ‘n baie ernstige probleem dat ‘n gelowige in die koninkryk van die hemel en ‘n lidmaat wat nie aan Christus behoort nie, maar aan die duiwel, dieselfde uiterlike lewe in die kerk kan leef. Dit is ‘n ontstellende gelykenis hierdie.

Vir ‘n lang tyd was die werk van die slegte vyand onsigbaar. Dit was eers toe die koring in die aar begin kom, dat die werkers die verskil kon sien en agtergekom het dat daar onkruid in die land was.

Met oestyd amper op hande, het die onkruid gewys. Die werkers het verbaas gevra oor die gehalte van die saad en waar die onkruid vandaan sou kom. Die boer het geweet waarvandaan. Dit was sy vyand.

 1. Met sy wederkoms sal Hy finaal veroordeel en verlos

Die werkers wou weet dadelik die onkruid tussen die koring uittrek. Die boer het gesê hulle moes wag, want hulle kon die koring saam met die onkruid uittrek. Met die oes sal dit maklik wees om die onkruid uit te trek en te verbrand. Die werkers sal die koring dan kan uittrek en in die skuur stoor.

Die oes is die voleinding van die tyd soos ons dit ken. Jesus Christus kom weer. Wanneer Hy weer kom, sal Hy sy engele uitstuur. Die engele sal die oes insamel. Christus sal die mense in twee groepe verdeel. Die een groep aan sy linkerkant is die aanhangers van die duiwel. Hulle het geweet hulle het gesondig. Hulle het hulle nie bekeer nie. In die groep van die duiwel sal mense wees wat gepreek het, wat wonders gedoen het in in Jesus se Naam duiwels uitgedryf het. Maar, hulle het Hom nooit geken nie en Hy het hulle nie as sy gelowiges geken nie. Almal in die groep van die duiwel sal Hy in die ewige vuur van God se verskriklike oordeel laat beland.

In die ander groep sal Christus die ware gelowiges laat staan. Elkeen in hierdie groep sal besef dit is onverdiende genade. Hierdie mense se geloof in Christus het vir hulle verlossing, vergifnis en vryspraak gebring. Christus het deur sy kruisiging en opstanding hulle sonde heeltemal weggeneem. Hy sal almal by Hom in die hemel opneem om ewig in heerlikheid by Hom te wees.

In elke gelykenis is dit belangrik om by die saak of die punt van vergelyking uit te kom. Waaroor gaan die gelykenis eintlik? Wat wil Jesus tuisbring?

Leef met opregte geloof in die koninkryk van die hemel deur te wag op Christus se wederkoms.

Jesus Christus leer ons in hierdie gelykenis hoe om op sy wederkoms te wag:

 • In die koninkryk van die hemel gaan dit nie in die eerste plek oor wat ‘n mens doen nie, maar wie en wat jy is. Die vraag waaroor elkeen sekerheid moet kry, is: Is ek goeie saad of is ek onkruid? Onthou, niemand van ons is vanself goeie saad nie. Gaan lees weer die preek hoe Christus goeie saad in die wêreld saai. Dink goed en eerlik deur die Heilige Gees hieroor en kom by die antwoord uit: Is ek goeie saad of onkruid?
 • Omdat die aanhangers van die duiwel tussen die ware gelowiges leef en nie maklik uitgeken kan word nie, moet die ware gelowiges soveel meer geestelik nugter en wakker wees. Dit is nie goed genoeg om net uiterlik gebooie na te kom nie. Die mense wat Jesus laat doodmaak het, het al die wette van die Ou Testament stiptelik nagekom. Praat met mekaar oor Christus, sodat ons mekaar se harte kan sien.
 • Wag geduldig op Christus se wederkoms. God kan aanhangers van die duiwel tot bekering laat kom, sodat hulle ware Christengelowiges word – die misdadiger aan die kruis, Paulus self is baie goeie voorbeelde. Bid hiervoor!
 • Leef deur die Gees met die vaste sekerheid: Die aanhangers van die duiwel sal die kerk nie afbreek nie, want Jesus Christus self beskerm sy gelowiges wat vir Hom en saam met Hom in die koninkryk van die hemel leef.