Ons Kerkgebou

Ek behoort vir ewig aan my Verlosser, Jesus Christus

Lees: 1 Petrus 1:3-21

Inleiding:

Elke verloste Christen het troos nodig. Ek wat in Suid-Afrika, ‘n sondige en stukkende land bly, het troos nodig. Veral in ‘n jaar soos hierdie het ek nodig dat my God my troos. En…Hy doen deur sy Woord en sy Gees juis dit. Hy troos my.

Tema: Ek behoort vir ewig aan my Verlosser, Jesus Christus

 1. Ek leef getroos, want ek is seker ek is losgekoop

Petrus het sy brief geskryf aan “vreemdelinge in die wêreld wat verspreid gewoon het”        (1 Pet.1:1).

Vreemdeling is iemand;

 • Wat op pad is,
 • Wat tydelik vertoef,
 • Sonder burgerskap,
 • Sonder eiendom.

Die eerste lesers van die brief was sulke vreemdelinge in die wêreld. Hulle was Christene wat oral in Klein-Asië gebly het. Hulle was gewoonlik ‘n klein minderheid omring van ‘n groot heidense wêreld. Die mense in die heidense omgewing het dit baie moeilik vir die Christene gemaak. Die Heilige Gees het Petrus die brief laat skryf om die Christene moed in te praat vir hulle lewe in die sondige en moeilike wêreld.

Aan hierdie mense het Petrus geskryf: “Julle weet tog” (1 Pet.1:18). Wanneer ‘n Christen weet, is die kennis helder in duidelik in jou verstand en vas en seker in jou hart.

Petrus het geskryf dat die Christene destyds geweet het “dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeërfde sinnelose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus…” (1 Pet.1:18).

Die Here, deur Petrus se brief, herhinner die Christene destyds wat onder baie moeilike omstandighede geleef het, aan Jesus Christus. Hy herhinner hulle aan die wondergenade van Christus in hulle lewe en wat Hy vir hulle gedoen het. Hy het hulle losgekoop. Petrus kon dit skryf, want Jesus se woorde aan die kruis net voor Hy gesterf het:” Dit is volbring” (Joh.19:30) beteken presies dit: Heeltemal losgekoop.

Verlede jaar nog het ons soos al die jare ‘n gewone lewe gehad. Ons het ons huise gehad, ons werk, winkel toe gegaan wanneer nodig, as familie bymekaar gekuier en elke Sondag die Here in ‘n erediens ontmoet. Kersfees verlede jaar was min van ons bewus van ‘n vreemde virus wat in China opgemerk is. Op die 26e Maart het ons lewe baie verander. In die meer as vyf maande sedert die grendeltyd begin het, het die meeste van ons seker al besef, die wêreld waarin ons woon is nie die veilige, goeie, maklike plek waar ‘n mens net rustig kan lewe nie.

Al die plekke waarheen ons vroeër sommer maklik gegaan het, het nou deur ‘n onsigbare virus gevaarlike plekke geword. Ons kerkgebou, ons medegelowiges, ons familie en vriende hou nou vir ons gevaar in. Ons beweeg oral met maskers en gesaniteerde hande.

Sommige van ons se werksomstandighede het baie verander. Daar is werke wat toegemaak het, met inkomste wat opgehou het. Ander se werksure het verminder met inkomste wat minder geword het.

Die sonde van geweld en bedrog en ook drankmisbruik in ons land was nog altyd daar. Hierdie sonde het met die grendeltyd net nog duideliker gewys.

Die ergste gevaar waaraan ons almal blootgestel is en wat mens soos die virus ook nie kan sien nie, is God se grootste vyand, die duiwel. Die duiwel werk met verleiding. As ons hom toelaat, beïnvloed hy ons, sodat ons gedagtes weg van God na die verkeerde toe dwaal. Die duiwel hits ons aan, sodat die begeerte na die verkeerde groter word. Wanneer ons toegee aan die verkeerde begeerte, word die begeerte ryp. Die vrug van ‘n begeerte wat ryp geword het, is sonde. Sonde is vyandskap teen God. Vyandskap teen God loop uit op die ewige dood.

Al hierdie dinge is die moeilike omstandighede waarin ons almal is. Die Here wys vir ons in 2020, soos min kere te vore, dat ons vreemdelinge in die wêreld is.

In hierdie omstandighede sê die Here ook vir ons: Julle weet tog, dat julle losgekoop is met die kosbare bloed van Christus. Daar is net een uitweg onder moeilike omstandighede. In hierdie stukkende en sondige wêreld enland, kan die omstandighede baie keer baie moeilik raak. Hoe moeilik en hoe swaar ookal, daar is ‘n Uitweg. God het vir ons ‘n uitweg.

Die Uitweg is Jesus Christus!

Niemand wat geloof in Christus by die Heilige Gees gekry het, hoef met twyfel en onsekerheid te leef nie. Luister weer na wat ons Here sê: “Julle weet tog”.

Met hierdie sekerheid klink die woorde van ons geloofsbelydenis so: “My enigste troos in lewe en in sterwe is dat ek nie aan myself nie, maar aan my getroue Verlosser, Jesus Christus behoort” (Hk, Sondag 1). Die Heidelbergse Kategismus is nie net vir katkisante tydens katkisasie nie. Die Kategismus is deel van ons geloofsbelydenis my hele lewe hier op aarde, en juis in ‘n jaar soos 2020.

In hierdie vreemde en moeilike tyd kan ek getroos lewe, want ek is seker ek is losgekoop.

 1. Jesus Christus het die volle prys betaal

Jesus Christus het my losgekoop. Hierdie woord “losgekoop” kom uit die Ou Testament. Die gelowige in Israel moes ‘n offerdier na die tempel toe bring. Die dier, dit kon ‘n bees, ‘n bok, ‘n skaap of selfs ‘n duif wees, is geslag. Die vet van die dier is op die altaar verbrand. Die bloed van die dier is teen die altaar en in die tempel gesprinkel. Van die bloed is op die gelowige gesprinkel. Die dier wat gesterf het en die bloed wat gesprinkel is, het daarop gewys dat die gelowige losgekoop is. Eintlik moes die man of vrou in Israel gesterf het, maar nou het die dier gesterf. Die dier wat gesterf het, het in die Ou Testament gewys op die Verlosser wat sou kom om elkeen wat aan God behoort het, los te koop.

Die woorde “Christus, die Lam wat vlekloos en sonder gebrek is”, is baie belangrik. Vir ‘n dier om geoffer te kon word, sodat die gelowige in Israel sekerheid kon kry dat hy of sy losgekoop is, moes vlekloos en sonder gebrek wees. So het die heilige God dit self bepaal. Alleen so ‘n offer was vir Hom aanvaarbaar.

Ek hoef nou nie meer soos Israel van ouds ‘n offerdier tempel toe te bring nie.

Ek het ‘n offer. Ek het nie self die offer gebring nie. Die offer is vir my gebring.

My offer is Jesus Christus, die Seun van die lewende God!

Jesus was die volmaakte Lam om geoffer te word.

Sy lyding en sy dood aan die kruis was die volmaakte offer vir my, vir elkeen van ons.

Daar aan die kruis op Golgota, buite Jerusalem, het Jesus Christus my straf en oordeel volmaak gedra. Hy het met sy lewe my sondeskuld voor God alles heeltemal betaal.

Hy het my volmaak losgekoop.

 1. Ek behoort aan my Verlosser en deur Hom aan God

Jesus het my met sy kosbare bloed losgekoop van “my oorgeërfde sinlose bestaan”            (1 Pet.1:18).

Elke enkele mens op hierdie aarde het hierdie sinlose doodsbestaan van ons eerste ouers in die paradys geërf. Dit is ‘n bestaan ver van God af, sonder Hom, sinloos, met net een rampspoedige einde.

Van hierdie bestaan het Jesus Christus my losgekoop. Hy het al die mag wat die duiwel en sonde oor my gehad het, met sy bloed gebreek.

Ek is nou Christus s’n. Ek is vir ewig syne. Ek behoort met my liggaam en met my siel aan my Verlosser. Ek behoort aan Hom terwyl ek hier op aarde leef. Ek behoort aan Hom wanneer ek hier op aarde sterf. Ek behoort aan Hom wanneer ek by Hom in die ewigheid leef.

Hy bewaar my. Hy is my ewige Koning wat my lewe regeer. Hy is my ewige Koning wat my beskerm teen al my vyande.

Wat beteken dit vir my dat Jesus Christus my losgekoop het en dat ek nou vir ewig aan Hom behoort?

 • Ek is geestelik verlos en vry van die mag van die duiwel en sonde oor my.
 • Ek behoort vir ewig met my liggaam en my siel aan my Verlosser.
 • Ek is nie bloot oorgelewer aan die moeilike omstandighede in hierdie wêreld en hierdie land van ons nie, want my Verlosser bewaar my, dat sonder die wil van my Vader nie een enkele haar van my kop sal val nie.
 1. Ek rig my hart op my ewige Vader in die hemel

Lewe op aarde vra baie van my. God se woorde aan Adam “in die sweet van jou aangesig, sal jy jou brood verdien” (Gen.3:19), is nog vandag net so waar. Indien ek nie met ‘n gelowige hart nugter en versigtig nie, sal die verdien van my brood my hele lewe oorneem. Werk en al die ander verantwoordelikheid in my lewe kan my gedagtes en my hart oorneem.

Die Koronavirus wat lyk asof hy die wêreld oorgeneem het kan eweneens my gedagtes en my hart oorneem, as ek nie daarteen veg nie.

Die Here leer elkeen van ons hoe om as losgekoopte Christene in 2020 in ons stukkende en sondige land te leef: “Julle geloof en hoop is op God gerig” (1 Pet.1:21).

Hoe leef ek so op God gerig?

Met die Heilige Gees in my –

 • Laat ek nie toe dat ‘n vreemde en gevaarlike virus in 2020 my gedagtes en my hart beheer nie.
 • Veg ek daarteen dat die aardse dinge en verantwoordelikhede vir my die belangrikste in my lewe word.
 • Leef ek doelbewus met die gedagtes in my kop en geloof in my hart, dat God vir my die heel belangrikste Persoon in my lewe is.
 • Leef ek bereid en gewillig om Jesus Christus met oorgawe te dien.
 • Maak ek my elke dag gereed om my Verlosser te ontmoet wanneer Hy my kom haal.

Ek weet ek het troos nodig.

My hart is vol dankbaarheid teenoor die Here, want ek is nie soekend in die donker nie.

Ek het deur die Heilige Gees die sekerheid dat Jesus Christus my losgekoop het en dat ek vir ewig aan Hom behoort.

Hierdie geloofsekerheid in my hart, maak dat ek getroos lewe selfs in ‘n moeilike jaar soos 2020.