Ons Kerkgebou

Christus bou sy kerk op ware geloof in Hom

Lees: Matteus 16:13-20

Inleiding:

Daar was ‘n tyd toe daar baie vergaderings en konferensies oor gemeentebou gehou is. In 2020, die jaar waarin ‘n nuwe virus van die Koronafamilie, waarvan ons niks geweet het nie, die jaar omgekeer het en lewe oor die hele aarde heeltemal verander het, hoor mens omtrent niemand van gemeentebou of kerkbou praat nie. Dit is asof die virus ons lewe so oorheers, dat dit selfs vir die kerk net om oorlewing gaan.

Wat van gemeentebou, kerkbou? Bestaan so iets nog?

Tema: Christus bou sy kerk op ware geloof in Hom

 1. God gee ware geloof in Christus

Op ‘n dag in die omgewing van Sesarea-Filippi het Jesus sy dissipels gevra oor die mense se geloof in Hom. Baie mense wat Jesus gesien en gehoor het, het in Hom geglo. Die dissipels het geantwoord:

 • Van die mense in Palestina het geglo Jesus was Johannes die Doper.
 • Ander het geglo Hy was Elia.
 • Nog mense het geglo dat Jesus Jeremia was.
 • ‘n Verdere groep mense het geglo Hy was een van die profete.

Al hierdie baie mense het in Jesus geglo, maar nie een het ware geloof in Jesus gehad nie. Dit is baie belangrik dat elkeen van ons sal weet dat ‘n mens in Jesus kan glo en dat die geloof nie ware geloof nie, maar vals geloof kan wees. Dit is baie belangrik om hieroor te preek en hiervan te weet, want in Suid-Afrika is daar vandag ook geloof in Christus wat nie ware geloof is nie.

Een voorbeeld van so ‘n geloof is welvaartgeloof. Duisende, indien nie miljoene mense nie, in ons land glo dat Jesus hulle Verlosser is, maar Hy is vir hulle die Verlosser van armoede. Hierdie geloof in Jesus is die geloof dat Hy sal sorg vir ‘n beter werk, beter inkomste, ‘n beter huis en kar en algemene beter finansiële omstandighede.

Dit is nie die eerste keer dat geld die kerk op ‘n dwaalspoor lei nie. In die verlede het die Roomse kerk ook op die dwaalweg van geld beland, toe die kerk geglo en geleer het dat ‘n mens geld kan betaal om van jou sondes verlos te word. Hierdie geloof is eweneens ‘n vals geloof.

Vals geloof is nuttelose geloof sonder enige betekenis. God sê self so in sy Woord: “As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense” (1 Kor.15:19). Die Here maak dit baie duidelik dat vals geloof nutteloos is, want so ‘n geloof kom nie van Hom af nie.

Dan is daar ‘n laaste groep gelowiges. Vanoggend se preek gaan oor hierdie groep. Jesus het na Hy gehoor het wat die mense van Hom geglo het, die dissipels gevra oor hulle geloof in Hom.

Petrus het namens die dissipels geantwoord: “U is die Christus, die Seun van die lewende God” (Mt.16:16). Met hierdie antwoord het die dissipels hulle geloof bely dat Jesus die Verlosser is wat God gegee het. Hulle het geglo Jesus het gekom om vir ons sondes aan die kruis te sterf en uit die dood op te staan.

Die dissipels was nie net ‘n groep gelowiges nie. Hulle was die begin van die kerk van die Nuwe Testament. Die ware geloof van die ware kerk van Jesus Christus is die geloof dat:

 • Daar net een Verlosser is.
 • Dat daar is net een manier waarop sondaars verlos word en dit is deur Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het en uit die dood opgestaan het.

Daarom het die Heilige Gees Paulus laat skryf: “Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit:’Christus het vir ons sondes gesterf volgens die Skrifte; Hy is begrawe en op die derde dag opgewek volgens die Skrifte’” (1 Kor.15:3,4).

Die geloof in Jesus dat Hy die Verlosser is wat God gegee het, is ware geloof.

Waarom het die dissipels so anders geantwoord as al die ander mense? Hulle antwoord was anders, want God het hulle geloof aan hulle gegee. Hierdie sekerheid het die dissipels gehad, omdat Jesus self aan hulle die sekerheid gegee het. Hy het vir hulle gesê dat sy Vader in die hemel hierdie geloof aan hulle gegee het.

Hier is ons by ‘n baie belangrike waarheid: God gee ware geloof in Christus. Dit is oor hierdie ware geloof dat die hervormers van die Roomse kerk weggegaan het. Die hervormers was gelowiges wat vas geglo het dat ‘n mens nie verlos word deur geld as ‘n boete te betaal nie. Jy word alleen deur Christus verlos en alleen deur jou geloof in Hom en daarby is hierdie verlossing net uit genade.

Vandag dink ons terug aan hoe God gelowiges in die geskiedenis gelei en gebruik het om met ware geloof in Jesus Christus weg te gaan uit die kerk wat nie ware geloof in Jesus gehad het nie. Daardie weggaan van die Roomse kerk en die begin van die Protestantse geloof met die terugkeer na God en sy Woord, noem ons die Hervorming. Hierdie twee gemeentes se wortels lê daar.

 1. Geloof leef in die hart en word bely met woord en daad

Ware geloof wat God gee, leef in ‘n mens se hart.

Hoe kom ware geloof in jou hart? Dit is ‘n baie belangrike vraag, want:

 • Niemand het vanself ware geloof nie.
 • Jy erf ook nie ware geloof van jou ouers nie.
 • Vir ware geloof kan mens ook nie werk nie.
 • Jy kan ook nie enigiets vir God doen om in ruil daarvoor om ware geloof by Hom te kry nie.

God openbaar, in Jesus se woorde, ware geloof in Jesus Christus. Hoe openbaar Hy geloof?

Die dissipels het ware geloof gekry deur wat Jesus vir hulle gesê het. Die dissipels het hulle ware geloof in Jesus as Verlosser deur God se Woord gekry. Die Heilige Gees werk met God se Woord. Die Heilige Gees kom in ‘n mens se hart met God se Woord en wek of plant of begin ware geloof.

Die ware geloof leef in ‘n mens se hart. Dit beteken:

 • Ware geloof bly nie dieselfde nie, maar groei.
 • Ware geloof lê nie net passief as ‘n gevoel in ‘n mens se hart nie.
 • Ware geloof kom uit.
 • Ware geloof doen.

Wat het die dissipels gedoen?

 • Hulle het Jesus gevolg en by Hom gebly.
 • Hulle het na Hom geluister en wat hulle gehoor het, hulle eie gemaak en Hom gehoorsaam.
 • Hulle het hulle geloof in Hom bely.

Die hervormers het met ware geloof in hulle ook gedoen.

 • Hulle het weggegaan uit die Roomse kerk.
 • Hulle het opgestaan teen die dwalings van die Roomse kerk.
 • Hulle het hulle geloof in Jesus Christus as enigste Verlosser bely.
 • Hulle het hulle geloofsbelydenis neergeskryf vir die nageslag.

Met ware geloof in ons harte sal ons ook moet doen. Wat behoort ons te doen?

 • Glo net in Jesus Christus, jou enigigste Verlosser van sonde.
 • Leef naby Jesus Christus.
 • Leef vir Hom.
 • Wys met jou lewe dat jou Verlosser in jou lewe is.
 • Bely jou geloof met elke geleentheid wat daar is.
 1. Christus bou sy kerk op ware geloof wat in mense leef

Die nuutste Koronavirus het baie dinge vir Christus se kerk, vir ons twee gemeentes moeilik gemaak.

Ons getalle wat al minder word dra by dat ons lewe as gemeentes al moeiliker word.

Met lidmate wat al minder word, kry ons finansieel al swaarder.

Beteken hierdie dinge dat Christus se bouwerk tot stilstand gekom het of dat Hy opgehou het om sy kerk te bou?

Allesbehalwe!

Christus bou nie sy kerk op mense se gesondheid nie!

Christus bou nie sy kerk op geld nie!

Hy bou ook nie sy kerk op getalle van mense nie!

Jesus Christus, die Seun van die lewende God bou sy kerk op ware geloof wat in mense se harte leef!

Ware geloof kom deur die Woord van God.

Daarom bou Jesus Christus sy kerk deur preke uit God se Woord tydens ‘n erediens. Hier is die rede waarom ‘n mens op ‘n Sondag in ‘n erediens moét wees.

Om hierdie rede het die hervormers vas geglo en glo ons vandag vas in die Woord van God, die Heilige Skrif alleen. Nie wat mense sê nie. Nie ons gewoontes waarmee ons groot geword het nie. Die Heilige Skrif alleen! Net God se Woord is gesagvol. Net sy Woord wys ons hoe ons salig word.

Al was en is die inperking weens die Koronavirus erg, al word ons getalle minder en al sukkel ons finansieel, is Jesus Christus steeds besig om sy kerk te bou. Hy bou sy kerk op die ware geloof wat in ons harte leef. Daarom is die heel belangrikste dat ons God se Woord moet hoor!

 1. Die ware kerk met ware geloof is verseker van die ewige lewe

Jesus het daardie dag in die omgewing van Sesarea-Filippi aan sy kerk, dit is ook aan ons twee gemeentes die wonderlike sekerheid gegee: “Die magte van die doderyk” dit is die duiwel en die wêreld en sonde sal Christus se kerk, sal ons twee gemeentes nie oorweldig nie (Mt.16:18).

Jesus se woorde beteken dat Hy sy ware kerk verseker van die ewige lewe.

Ons leef in ‘n wêreld wat baie onseker is. Die uitbreek van ‘n nuwe virus het die hele wêreld omgekeer. Niks is meer dieselfde nie. Omtrent alles het verander. Die toekoms lyk onseker met baie meer vrae as antwoorde:

 • Wanneer kry ons ‘n teenmiddel?
 • Wat gaan van die ekonomie word?
 • Gaan ‘n tweede vlaag wanneer die virus weer baie mense siek gaan maak, in ons land uitbreek?

Al hierdie vrae wys die onsekerheid van hierdie lewe op hierdie aarde.

Christus is die lewe en Hy het die lewe, die ewige lewe. Hy verseker sy kerk van die ewige lewe.

Ons het ook die sekerheid wat Christus gee. Die doderyk sal ons nie oorweldig nie. Die toekoms van die ware kerk van Jesus Christus is verseker.

Omdat ons Verlosser en Here aan ons ewige sekerheid gee, mag ons nie moedeloos word nie en mag ons nie twyfel nie.

Elkeen van ons met ‘n ware geloof in Jesus Christus het sekerheid van die ewige lewe.

Ons almal saam het hierdie sekerheid.

Leef deur die Heilige Gees met sekerheid wat Jesus Christus gee.

Leef deur die Heilige Gees met ‘n sterk geloof in Jesus Christus ons enigste Verlosser.

Praat mekaar moed in.

Bid vir mekaar.

Leef deur die Heilige Gees naby Christus en naby mekaar, sodat God deur ons almal se lewens alleen al die eer kry!