Ons Kerkgebou

Jesus Christus gee sy lewe, sodat ek lewe kan hê

Lees: Markus 10:35-45

Inleiding:

Lewe….miljarde mense lewe tans op die aarde. Die waarheid is dat miljarde op aarde bestaan, maar nie regtig lewe nie. Ek sê hierdie woorde sonder huiwering, want lewe, werklike lewe kry ‘n mens net by Jesus Christus. Die preek gaan vanoggend oor die lewe wat Christus gee. Nagmaal wat by die Here se Woord aansluit, gaan ook oor hierdie ware lewe.

Tema: Jesus Christus gee sy lewe, sodat ek lewe kan hê

  1. Die soeke na lewe – die wêreld

Vir die wêreld is lewe posisie en geld. Wanneer iemand ‘n goeie werk het en ‘n goeie vaste inkomste verdien, sien die wêreld jou as suksesvol in die lewe. Wanneer ek van wêreld praat bedoel ek nie iemand daar ver nie. Ek sien en hoor dit by mense wat ek in die lewe ontmoet en ken. Ek sien en hoor dit van mense in hierdie land, hierdie stad waar ons bly.

Gelowiges sukkel om lewe anders te sien. Kyk saam met my hoe het Jesus se dissipels gesukkel:

Op ‘n dag op pad na Kapernaum, lees ons in Mk.9:31“Hy het sy dissipels geleer en vir hulle gesê:’Die Seun van die mens word in die hande van mense oorgelewer, en hulle sal Hom doodmaak; en drie dae nadat Hy doodgemaak is, sal Hy opstaan’”.

In Kapernaum aangekom, vra Jesus die dissipels waaroor hulle langs die pad gepraat het. Ons lees dan in Mk.9:34 – “Hulle het egter niks geantwoord nie, want hulle het langs die pad met mekaar gestry oor wie van hulle die belangrikste is”.

‘n Volgende keer op pad Jerusalem toe, het Jesus vir sy dissipels gesê: “Kyk, ons gaan nou Jerusalem toe. Daar sal die Seun van die mens aan die priesterhoofde en skrifgeleerdes oorgelewer word, en hulle sal Hom tot die dood veroordeel en Hom aan die heidene oorlewer. Die sal met Hom spot en op Hom spoeg en Hom slaan en Hom doodmaak. En drie dae later sal Hy uit die dood opstaan” (Mk.10:33,34).

Dit was asof die dissipels nie kon hoor wat Jesus gesê het nie. Kort na hierdie woorde van Hom, het Jakobus en Johannes gevra om aan Jesus se linker- en regterhand te sit wanneer Hy as komning heers (Mk.10:37). Die ander tien dissipels was verontwaardig, omdat die twee broers hulleself belangriker gesien het as die ander.

Vir die dissipels het dit nie oor geld gegaan nie. Vir al twaalf het die lewe oor ‘n geestelike posisie gegaan.

So maklik kan dit vir ‘n gelowige lidmaat oor posisie in die gemeente gaan. Iemand staan bekend as ‘n harde werker in die kerk, ‘n lidmaat wat so baie vir sy of haar gemeente doen, ‘n baie goeie organiseerder. Medegelowiges praat so van iemand in die gemeente. Al die ander lidmate is net gewoon. Hierdie en hierdie is ‘n sterk leier en voorloper.

Hierdie manier van dink en praat in ‘n gemeente verskil niks van wat die dissipels gedoen het nie. Wanneer gelowiges so in ‘n gemeente praat, is die wêreldse sondige manier van dink en doen binne-in die gemeente. Iemand kan maar sê: Ek doen dit tot eer van God, maar die werklikheid is dat die eer na ‘n mens toe kom.

Ons mag nie so dink nie!

Ons mag ook nie so praat nie!

Dit is wêrelds en sondig!

  1. Die prysgee van lewe – Jesus

Niemand van ons sal weet wat lewe is en werklike lewe hê, as ons nie by Jesus Christus uitvind wat ware lewe is nie; en by Hom die ware lewe kry nie.

Luister saam na Jesus se woorde oor lewe: “Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie” (Mk.10:45).

 Ons kan by Jesus Christus, ons Verlosser baie oor lewe leer in wat Hy gesê het en gedoen het. Vir vanoggend kyk ons na drie dinge:

  • Jesus het nie gekom vir ‘n posisie in die wêreld nie, om ‘n voorloper te wees of ‘n sterk leier nie. Hy het gekom om te dien. Hy leer ons dat ons is nie in hierdie wêreld is om onsself te sien of deur ander gesien te word as hierdie harde werkers en voorlopers nie. ‘n Ware gelowige dien net vir God en volg net vir Jesus Christus. Niks anders maak saak nie.
  • Jesus het gekom om sy lewe te gee as losprys. Die ganse mensdom, elke enkele mens is sondig en verdien die ewige dood in die hel. Hierdie is ‘n waarheid in elke enkele mens se lewe, elkeen van ons hier vanoggend. Lewe in hierdie wêreld is daarom nooit regtig lewe nie. Posisie in die wêreld is in werklikheid geen posisie in God se oë nie. Oor geld in hierdie lewe het Jesus duidelik genoeg in sy preek teen een van die berge in Kapernaum se omgewing gepraat. Wanneer ek soos die dissipels lewe volgens die wêreld sien, is ek besig met ‘n nuttelose lewe. Lewe is om juis anders as die wêreld te wees – nie die voorloper, die harde werker, die goeie organiseerder of sterk leier nie, veel eerder die gelowige wat net Jesus Christus dien, wat sy of haar lewe met oorgawe vir God gee. Daar is ‘n baie groot verskil in hierdie twee lewens in ‘n gemeente.
  • Jesus het sy verlossingswerk gedoen omdat Hy sy Vader liefgehad het en gehoorsaam het. Werklike lewe is nie dit wat die wêreld bied nie. Werklike lewe, is lewe naby God en vir Hom, met liefde vir Hom en gehoorsaam aan Hom.
  1. Die vind/kry van lewe – Wie in Jesus glo

Jesus het sy lewe as losprys gegee. Hy het gekom om die plaasvervanger te wees. In die Ou Testament was die offerdier die plaasvervanger. Die sondige mens moes gesterf het, maar die offerdier is in die plek van die mens doodgemaak en geoffer.

Die offerdier was die plaasvervanger, die losprys. Eintlik was die offerdier net die belofte van die plaasvervanger, net die belofte van die losprys.

Die werklike Plaasvervanger, die werklike Losprys, die Enigste Losprys, vir elkeen van ons vanoggend hier is Jesus Christus wat sy lewe op die altaar, die werklike altaar, die kruis op Golgota gegee het.

Daar aan die kruis, met sy liggaam stukkend gebreek en sy lewensbloed wat uit soveel wonde vloei…DAAR en DAAR ALLEEN!!!….kry jy ware lewe!!!

Dit mag niemand van ons een enkele oomblik vergeet nie!!!

In my eie oë en my eie gedagtes is ek hierdie goeie lidmaat wat so baie doen, wat eintlik soveel respek en waardering van ander in die gemeente verdien.

Die waarheid is dat ek ‘n sondige mens is met sondige oë en sondige gedagtes wat uit my sondige hart kom. Hierdie sondige mens wat ek is, verdien niks goed nie. Ek verdien die heilige God se oordeel.

Omdat ek hierdie waarheid oor ware lewe wat op soveel plekke in die Bybel so duidelik geskryf staan, so maklik vergeet en my eie pad van die wêreld ook in die gemeente loop, het ek hierdie nagmaal so nodig.

Met die brood en wyn vanoggend wys die Heilige Gees my, vertel Hy my, leer Hy my en herinner Hy my dat

  • Ek lewe kry net by Jesus Christus wat sy liggaam en bloed vir my aan die kruis gegee het.
  • My lewe in die gemeente is om in die voetspore van Jesus Christus wat met liefde net gedien het, te loop.

Lewe in God se oë is lewe wat net by Jesus Christus te kry is.

Soek dan met hierdie Nagmaal hierdie lewe!

Glo met alles wat jy het dat jy lewe net by Jesus, jou Verlosser kry.

Verander met die Heilige Gees se krag jou siening en gedagtes oor lewe.

Leef deur die Heilige Gees anders – word al minder in die gemeente, en laat Christus al meer word!