Ons Kerkgebou

Jesus Christus, ons Verlosser ken my en my omstandighede

Lees: Johannes 5:1-17

Inleiding:

Hierdie jaar was ‘n baie vreemde en baie moeilike jaar. Soms het die omstandighede vir van ons gevoel asof dit net te oorweldigend is. Die man by die bad van Betesda wat vir 38 jaar lank siek was, is ‘n goeie voorbeeld van iemand met sulke oorweldigende omstandighede. Die Here praat met ons hieroor. Hy verseker ons in sy Woord dat geen omstandigheid vir Hom oorweldigend is nie, want Jesus ons Verlosser ken my en my omstandighede.

Tema: Jesus Christus, ons Verlosser ken my en my omstandighede

  1. Omstandighede kan baie moeilik raak

In die oostemuur van Jerusalem was daar ‘n poort wat die Skaappoort genoem is. Die rede vir dié naam was dat die skape wat vir die offers bestem was, altyd deur daardie poort na die tempel gelei is. By die Skaappoort in die ooste van Jerusalem was ‘n bad met water wat ‘n genesende uitwerking op ‘n mens gehad het. Van tyd tot tyd het die water opgeborrel. Direk na so ‘n opborreling het die water besondere genesende krag gehad. Die persoon wat eerste in die water was, het die beste kans gehad om gesond te word. Daarom het die bad die naam Betesda gehad, wat beteken “huis van barmhartigheid.”

Om die bad by die Skaappoort was daar ellende! Daar het mense op die roering van die water gewag, wat blind was en nie kon sien hoe om in die water te kom nie. Daar was kreupel mense wat alleen met groot gesukkel in die bad kon kom en daar was verlamdes wat glad nie self in die water kon kom nie! Daar het hierdie siekes gewag op die een kans om verligting van hulle omstandighede te kry en gesond te word.

Onder die mense wat gewag het om gesond te word, was daar ‘n man wat al agt-en-dertig jaar siek was – byna oorweldigende omstandighede!

Dikwels voel dit asof die gebrokenheid in ons land, in ‘n mens se persoonlike lewe ons ook byna wil oorweldig.

Hierdie jaar, sal onthou word as die jaar van Covid-19. Die jaar toe omtrent alles verandeer het, die jaar waarna niks regtig meer dieselfde was nie, dit was die jaar 2020. Covid-19 het nog lank nie gaan lê nie. Meer as 21 000 mense in ons land het aan die virus gesterf. Lidmate het siek geword van die virus en gesterf. Familielede het die virus opgedoen wat almal baie swaar laat kry het. Werksgeleentheid en werkplekke het verander. Salarisse het verminder geword en soms selfs heeltemal opgehou.

In ons land is misdaad amper onbeheerbaar. Geweld eis baie lewens. Openlike bedrog en korrupsie ontneem baie werkgeleentheid en ‘n lewe.

Gesondheidsprobleme wat ernstig is saam met ander persoonlike omstandighede, maak dat ook ‘n gelowige baie swaar kan kry.

En…… dan is daar ’n mens se eie sondigheid!

Asof hierdie gebrokenheid nie genoeg is nie, is daar nog die grootste ellende in ons lewens, naamlik ons eie sondigheid.

Sonde het die vermoë om alles in mens se lewe te vernietig. Sonde veroorsaak vyandskap met God. Sonde loop uit op die ewige dood (Rom.6:23.)

 Wanneer mens so na die wêreld waarin ons leef kyk, is daar baie ellende. Dit voel asof dit oorweldigende ellende is.

  1. Jesus Christus – sien my, weet van my, praat met my

Dit voel asof die swaar te veel is en ons wil oorweldig. Maar……as Christene het ons die sekerheid dat die swaarkry in ons lewe nie oorweldigend is nie. Wat wel oorweldigend is, is God se genade in ons lewe!

In die Bybel is een woord baie keer baie belangrik. Dit is daarom regtig nodig dat elkeen van ons die Bybel sal lees deur die Heilige Gees, met ‘n gebed in die hart en met geloofsaandag.

Joh.5:6 is ‘n vers wat mens maklik vinnig kan lees sonder om te besef watter kosbare waarhede het die Heilige Gees Johannes laat neerskryf.

Kom ons kyk saam goed na Joh.5:6.

Jesus het hom sien lê – Jesus Christus, die Seun van die lewende God sien die siek man tussen al die ander raak daar by die bad van Betesda. Jesus het met die oë van God gekyk, want Hy was self God. Sy oë kyk met liefde, barmhartigheid en genade. Hy sien alles raak.

Jesus is die onveranderlike God. Hy kyk na my. Hy sien alles in my lewe raak.

Jesus Christus is ook alwetend, daarom het Hy geweet dat die man daar by die bad al baie lank siek was. Hy het ook geweet dat die man nie vinnig genoeg in die bad kon kom nie.

Het Covid-19 jou geraak en kry jy swaar daardeur – Jesus Christus jou Verlosser weet.

Wil jou gesondheid net nie beter word nie – Jesus Christus weet.

Maak jou moeilike omstandighede dat jy nie meer weet waarheen nie – Jesus weet.

Jesus het met die man wat al 38 jaar siek was, gepraat. Hy het die man gevra: “Wil jy gesond word?” Wat het die vraag beteken? Jesus het van die man vertroue in God verwag. Vir 38 jaar was hy reeds siek. Die kans om gesond te word was menslik gesproke baie skraal. Die man se antwoord getuig van die harde werklikheid en sy baie moeilike omstandighede: “Meneer, ek het niemand….” (Joh.5:7).

Dit was vir hom onmoontlik om gesond te word, so het hy gedink en dit beleef….min wetende dat die Seun van die lewende God, Jesus Christus, ons Verlosser daar by hom gestaan het en met hom gepraat het.

  1. Hy, ons Verlosser, gee uitkoms

Agt woorde, net agt woorde in een sin het die man daar by Betesda se lewe heeltemal verander: “Staan op, tel jou goed op en loop” (Joh.5:8).

Deur net te praat, een kort sin, het Jesus daardie man se hele lewe heeltemal verander. Jesus, ons Verlosser, het na baie jare van baie swaarkry, uitkoms gegee.

Dit kan gebeur dat my gesondheid of ander omstandighede verander. Ek kan beskerm word teen of herstel van Covid-19. My gesondheid kan verbeter of ek kan na ‘n operasie goed herstel. Ek kan ook weer werk kry. Al hierdie wys op die uitkoms wat God gee.

Dit is baie belangrik dat ons die uitkoms wat God gee, sal sien soos Hy ons in sy Woord leer.

Jesus Christus het aarde toe gekom om sodaars te verlos. Daarom het Hy die man by die Bad van Betesda nie net gesond gemaak, sodat hy weer kon loop nie. Ons weet met watter rede Jesus wonders gedoen het. Die Heilige Gees het Johannes die rede laat neerskryf. Aan die einde van die Evangelie staan daar dat die wonders wat Jesus gedoen het, tekens was. Ons kan sê sy wonders was wondertekens. Jesus het die wondertekens gedoen, sodat elkeen in Hom as Verlosser kan glo en deur te glo, die ewige lewe te kan hê (Joh.20:30,31). Die grootste wonderteken was Jesus se sterwe aan die kruis en sy opstanding uit die graf.

Ons sien Jesus se eintlike rede waarom Hy die man gesond gemaak het in sy latere gesprek met die man. Jesus het toe ‘n geestelike gesprek met hom gehad om nie langer aan te hou sondig nie.

Toe sy liggaam genees is, het die man nie geweet wie hom gesond gemaak het nie. Maar, nadat Jesus hom geestelik ook genees het, het die man vir die Jode gaan vertel dat Jesus hom gesond gemaak het.

Gebeur dit dat God my omstandighede verander – ek word gesond, of herstel na ‘n operasie of kry weer werk in Covid-19, is dit baie belangrik dat ek met met my gebeur het, reg sal verstaan. Hy verander my omstandighede, sodat ek kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat ek dan deur my geloof in my Verlosser die ewige lewe kan hê.

  1. Glo in Hom, dat jy kan lewe

Die man wat so lank siek was, het net nadat hy weer kon loop vir die Jode vertel dat Jesus gesê het hy sy goed mag vat en loop. Hy het Jesus “die man wat my gesond gemaak het” genoem (Joh.5:11).

Na die Here Jesus se geestelike gesprek met die man, het hy Jesus op sy Naam genoem toe hy met die Jode gepraat het. Dit wys dat die man se lewe verander het. Jesus Christus het sy lewe verander. Ons kan sê die man het in Jesus geglo en tot bekering gekom. Om saam te vat: Die man wat so lank siek was se liggaam was nie al wat gesond geword het nie. Jesus het ook sy hart gesond gemaak, sodat hy in sy Verlosser kon glo en lewe.

Hierdie jaar 2020 was ‘n baie moeilike jaar. Maar die Here het ons almal bewaar tot vandag toe.

Leef daarom met diep dankbaarheid en geloofsekerheid dat :

  • Jesus jou van jou grootste ellende, jou sonde verlos het!
  • nie die moeilikste omstandighede jou sal oorweldig nie!
  • God se genade in Jesus meer is as elke moeilike omstandigheid in jou lewe!

Hou deur die Heilige Gees aan om so te glo, tot Jesus weer kom om jou in hemelse heerlikheid by Hom te neem! En….begin om werklik ander om jou wat ook dink hulle het niemand, moed in te praat deur hulle aan Jesus Christus te herinner!