Ons Kerkgebou

Die wat op die Here wag, kry nuwe krag

Lees: Jesaja 40 (53 vert)

Inleiding:

Om regtig te kan lewe en om in hierdie lewe op aarde staand te kan bly, is dit nodig om te weet wie God is en om ‘n vaste en lewende verhouding met Hom te hê. Wanneer ek weet wie die Here regtig is, sal ek weet om op Hom te wag wanneer ek swaarkry. Ek het ook die sekerheid dat Hy vir my nuwe krag sal gee.

Tema: Die wat op die Here wag, kry nuwe krag

  1. Die Here is ons genadige, liefdevolle en getroue Verbondsgod

Kom ons vra vanoggend die vrae: Wie is God?

Het jy ‘n vaste en lewende verhouding met Hom?

Die Here maak Homself in Jes.40 nie minder nia s 8 keer bekend as die Here ons Verbondsgod. Dan is daar kere in hierdie hoofstuk wat die Here “ons God” en “my God” genoem word. Hierdie name wys dat daar ‘n hegte band met God bestaan.

Wat is die band met God, wat Israel gehad het?

Bestaan dieselfde band ook tussen God en ons vandag?

Die Naam Here is die Naam van ons Verbondsgod. Die Here het sy genadeverbond met Abraham en sy nageslag gesluit. Die genadeverbond is ewig. Ons kan die verbond verstaan as God se testament waarin die name van sy kinders en erfgename opgeneem is. In die genadeverbond is daar net mense wat opreg in die Here as die enige ware God glo. Ons kan sê die verhouding tussen die Here en Israel was ‘n verbondsverhouding.

Nie Abraham of Israel het verdien om in die genadeverbond te wees nie, maar God het hulle uit genade en liefde in sy verbond opgeneem. Ons weet uit die hele Ou Testament en die Nuwe Testament dat God by sy verbond gebly het. Hy het gewys Hy is ons getroue Verbondsgod.

Die verbond met Abraham en Israel is vandag nog net so vas en seker. Jesus Christus het hiervoor gesorg. Deur sy kruisiging en opstanding het Hy ons syne gemaak. Elkeen wat in Jesus Christus glo en aan Hom behoort, is ook in die genadeverbond ‘n kind en erfgenaam.

My verhouding met die Here is lewend wanneer ek met ‘n hart vol geloof Hom as ons Verbondsgod ken en in die genadeverbond naby Hom en vir Hom leef.

  1. Die wêreld waarin ons leef is stukkend

In Jesaja 40 kry ons vir Juda tydens ‘n baie swaar tyd in hulle lewe. Koning Nebukadnesar van Babel het Juda binnegeval in ‘n oorlog. Hy het die land geplunder, Jerusalem verwoes en die tempel gestroop

Daar in Babel het Nebukadnesar probeer om Juda heeltemal te laat verdwyn. Hy het almal uit Juda wat in sy diens was se name verander en so probeer om hulle Babiloniërs te maak. Ons ken die geskiedenis van Daniël, Sadrag, Mesag en Abednego. Daar in Babel het hierdie vier gelowiges dit baie swaar gehad. Die tyd daar was vir die hele Juda baie swaar.

Die wêreld en land waarin ons leef is ook maar stukkend. Baie is al oor die Koronavirus wat in 2020 die wêreld omgekeer het, gesê. Die virus en die siekte wat hy veroorsaak, Covid-19 is nog lank nie onder beheer nie. Alhoewel Covid-19 die nuus in 2020 oorheers het, is daar baie ander omstandighede wat net so gevaarlik is: Diabetis, kanker, ‘n hartaanval, beroerte. Al hierdie en daar is baie meer, is lewensgevaarlik. Hierby kom nog die geweld in ons land met aanrandings, rooftogte en moorde. Die onverskillige bestuurder wat verkeerstekens ignoreer en gedurig teen ‘n hoë spoed ry, hou ook lewensgevaar vir elkeen op die pad in.

Baie meer kan nog genoem word, maar hierdie is reeds genoeg.

Al hierdie moeilike omstandighede is die gevolg van sonde. Nog een voorbeeld van die stukkende wêreld moet genoem word. Sonde is nie net by ander mense of ver van my af nie. Ekself het hierdie jaar ook gesondig. Sonde is van al die slegte dinge in die lewe die heel slegste en die heel verkeerdste.

  1. Twyfel, kleingeloof en moedeloosheid kan in ons lewe inkom

Juda se swaarkry het hulle lewe verander. Hulle het begin twyfel aan die Here. Hulle twyfel was as gevolg van hulle kleingeloof. Dan het hulle ook moedeloos met hulle lewe geword. Luister na wat hulle onder mekaar gesê het: “My weg is vir die Here verborge en my reg gan by my God verby” (Jes.40:27). Juda het gedink en gevoel die Here het hulle heeltemal vergeet.

Dit het vir hulle gevoel asof die genadeverbond nie meer bestaan nie en dat die Here opgehou het om genadig en liefdevol en getrou te wees.

Hoe dikwels gebeur presies hierdie nie ook in my lewe nie?

Ek vra waarom die swaarkry. Ek bly die heeltyd by die vraag en kom nie verder by ‘n antwoord nie.

Twyfel, moedeloosheid kom in my gedagtes en my hart. Dit is in werklikheid as gevolg van kleingeloof. Swaarkry kan maak dat ek kleingelowig word en nie meer dink en voel en glo dat die Here genadig, liefdevol en getrou is nie.

  1. Wag op die Here

In Jes.1-39 het die Here met sy verbondsvolk oor hulle sonde gepraat. Jesaja was maar een van die profete wat Juda gewaarsku het teen hulle sonde. Hulle het nie na die Here se Woord geluister nie. Hy het hulle in ballingskap laat wegvoer.

In Jes.40-66 het die Here ook weer met sy verbondsvolk gepraat. Hierdie keer het Hy met hulle oor verlossing en uitkoms uit die swaarkry gepraat.

Hierdie tweede deel van Jesaja begin met “Troos, troos my volk, sê die Here julle God” (Jes.40:1).

Die tweede deel van Jesaja is vol beloftes van verlossing en uitkoms. Jes.40:31 is juis sulke woorde wat van verlossing en uitkoms getuig: “Die wat op die Here wag, kry nuwe krag”.

Hoe wag ‘n mens op die Here?

Wag is nie om niks te doen en te kyk wat gebeur nie.

Ek wag op die Here wanneer ek verwag dat die Hy in hierdie swaarkry steeds my Verbondsgod sal bly en vir my sal doen wat ‘n genadige, liefdevolle en getroue Verbondsgod vir sy kind en erfgenaam doen.

Verder wag ek op die Here deur op die Hom te steun onder baie moeilike omstandighede, sodat kleingeloof en twyfel en moedeloosheid nie die oorhand oor my kry nie.

Ek wag op die Here deur sy Woord in diepte te ondersoek om uit te vind wat sy doel met swaarkry is. Die Here leer ons baie hieroor in sy Woord. Ek soek in die Bybel ‘n antwoord op my swaarkry en ek laat my deur die Heilige Gees lei om uit te vind wat die Here vir my sê.

Dan wag ek op die Here deur te bid. Maar dan nie bloot te bid dat die Here die moeilike omstandighede moet wegneem of oplos nie. My gebed behoort ook te wees dat die Here my die geestelike krag sal gee om my swaarkry so te hanteer en te verwerk, soos dit ‘n gelowige in die genadeverbond pas. In My gebede moet daar ook plek vir verootmoediging voor die Here wees. Ek mag bid vir uitkoms, maar uitkoms kan nie net volgens my wil en my behoefte wees nie. Om te bid dat die Here se wil sal geskied, is baie belangrik.

Wanneer ek so op die Here wag, stel ek al my vertroue in Hom, my genadige, liefdevolle en getroue Verbondsgod.

  1. Hy gee krag wat ons verstand te bowe gaan

Wat gebeur wanneer ek op die Here wag?

Eers: Wat gebeur wanneer ek nie op Hom wag nie?

  • Moedeloosheid en opstandigheid.
  • Ongeduld om dat die Here nie gou genoeg uitkoms gee nie.
  • Soek na ander maniere van uitkoms – los die kerk, word lief vir die wêreld, geld en besittings.

Hierdie is ‘n ewige doodloopstraat met ‘n ramp aan die einde.

Wanneer ek wel op die Here wag, gebeur die volgende:

  • Ek kry nuwe krag. Die Here self vertel ons van hierdie krag. Hy gee vir my dieselfde geestelike krag as wat Hy gewerk het toe Hy Jesus Christus uit die dood laat opstaan het (Ef.1:19,20).
  • Met die krag wat die Here deur sy Gees gee, bied ek sterk weerstand teen sonde en bly ek staande in tye van swaarkry. Ek is ‘n kleipot, wat maklik breek, maar die krag in my kom van die Here af.

Van die krag wat die Here in tye van swaarkry gee, kan ‘n mens maar net sê: Dit gaan my verstand te bowe. Dit is buitengewone krag. Dit is krag van die Heilige Gees af wat nie swakker of minder word nie. Dit is nuwe krag.

In hierdie stukkende en sondige wêreld en land, sal ek my lewe deur baie krag nodig hê. Uit my eie sal ek nooit staande teen alles kan bly nie, maar ek weet dat wanneer ek op die Here wag, Hy vir my elke keer vir alles nuwe krag sal gee.