Ons Kerkgebou

As die Here wil

Gebed vir die seën van die Here: Drie-Enige God: Vader, Seun en Heilige Gees, gee ons u genade, u barmhartigheid en u vrede.

Geloofsbelydenis: Nicea

Die Wet: Eksodus 20/Sondag 34

Gebed

Lees: Jakobus 4:13-17

Tema: As die Here wil

  1. Ons wil vir ons lewe

Jakobus was Jesus se broer. Hy het in die begin nie in Jesus geglo en Hom gevolg nie. Hy het later tot bekering gekom en ‘n gelowige Christen geword. Die Heilige Gees het Jakobus gelei en geïnspireer om hierdie brief aan die Christene in die eerste gemeente te skryf.  Jakobus raak in sy brief die praktiese lewe van elke dag aan.

In hoofstuk 4 van sy brief skryf hy oor:

Vs 1-3 – Die verkeerde verhouding tussen gelowiges (onenigheid)

Vs 4 –    Die verkeerde verhouding met die wêreld (vriendskap)

Vs 5-10 – Ons verhouding met God (nederigheid en bekering)

Vs 11-12 – Die verkeerde verhouding met jouself (selfverheffing)

Vs 13-17 – Die verkeerde verhouding tot die lewe op aarde

Vanoggend gaan die boodskap oor ‘n verkeerde verhouding tot die lewe op aarde en die regte verhouding tot lewe op die aarde.

Wat is die verkeerde verhouding tot die lewe op aarde?

Jakobus het vir die eerste gemeente van Christus geskryf. In hierdie deel van sy brief het hy veral vir die sakemense, die mense in die gemeente wat aktief in die ekonomie van daardie tyd besig was.

Wat het hierdie mense gedoen?

Hulle manier van lewe word duidelik in hulle woorde: “Vandag of môre sal ons na dié en dié stad toe gaan en ‘n jaar lank daar bly; ons sal sake doen en geld maak” (Jak.4:13).

Hierdie gelowiges het gewerk. Hulle het of hulle eie besighede gehad of vir iemand anders gewerk. Hulle het hulle werk beplan. Ons kan sê hulle het dagboeke gehad. In die dagboeke het hulle al hulle planne neergeskryf. Hulle planne was bedoel om vir hulleself te sorg, sodat hulle kon lewe.

Ons ken hierdie manier van lewe. Ons ken ‘n dagboek. Ons gemeente het ‘n kalender. Die van ons wat nog aktief werk, het ‘n dagboek of kalender. Selfs die gelowige wat op pensioen is of nie aktief vir ‘n besigheid werk nie, het ‘n dagboek of kalender. Die dagboek is van papier of elektronies op ons selfone of tablette. Ons maak planne en skryf die planne in ons dagboeke. Ons wil graag hê ons lewe moet verloop soos ons beplan het.

Dit is ook nodig om te beplan. Sonder goeie beplanning sal daar baie praktiese probleme in ons persoonlike lewe, in ons werke en in ons gemeente wees. Sonder beplanning sal ons nie weet waar en wanneer ons eredienste het nie. Sonder beplanning sal ek by my familie gaan kuier, terwyl hulle weg is met vakansie. Sonder beplanning sal niks by die werk reg wees nie.

Buiten die praktiese vereiste dat ons moet beplan, is daar ook nog dit wat die Here ons in sy Woord leer:

Spr.15:22 – sonder goeie beplanning slaag planne nie.

Om ‘n dagboek en kalender te hê, is goed en reg.

Wat nie goed en reg is nie, is dat ons as mense dink met goeie beplannning is ons in beheer van ons lewe en sal alles verloop soos ons beplan het.

Die Here praat met ons oor hierdie verhouding tot die lewe op aarde.

Hy leer ons twee dinge:

  • Ons is nie in beheer van ons lewe en ons omstandighede nie. Ons weet nie hoe ons lewe in 2021 sal wees nie. Ons weet nie eers hoe ons lewe die volgende dag gaan wees nie.
  • In die groot geheel van die lewe is ons soos ‘n damp wat ‘n oomblik verskyn en dan weer verdwyn.

Die Here wys die gelowiges destyds, maar ook vir ons vandag hoe ons verhouding tot hierdie lewe behoort te wees. Ons is nie in beheer van ons omstandighede nie, ons mag ook nie dink en beplan asof ons is nie.

Dit wat ons in Covid-19 in 2020 gesien het, staan al van die eerste eeu na Christus af in Jakobus se brief geskryf.

  • Die beplanners van die Olimpiese spele in Japan en baie ander groot sportgebeure het gedink dat alles volgens hulle planne sal verloop.
  • Ekonomiese byeenkomste waar die wêreldekonomie bespreek sou word, was lank reeds in dagboeke en kalenders neergeskryf.

Niks hiervan, niks van wat mense oor die wêreld se wil was, het gebeur nie.

Ons dagboeke en kalenders was ook vol geskryf. Sedert die inperkings het omtrent niks daarvan ook gebeur nie.

Die Here sê in Jakobus 4: Ons mag nie beplan en leef, asof ons in beheer van ons lewe is nie.

Ons behoort te lewe en te beplan met die Here se wil in ons harte en gedagte.

  1. Die Here se wil vir ons lewe

“Julle moet eerder sê:’As die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit en dat doen(Jak.4:15). Hierdie woorde kry ons in werklikheid reeds in die Ou Testament:

Al maak die mens hoeveel planne, wat die Here besluit, staan vas” (Spr.19:21).

Christengelowiges se lewe en beplanning behoort te wees volgens die Here se wil. Oor die Here se wil kan mens baie sê, want dit is die wil van die ewige, almagtige en alwetende God. Sy wil het baie aspekte waaroor Jakobus nie hier geskryf het nie, byvoorbeeld wat die Here se wil oor swaarkry in ons lewe is. Jakobus het hier geskryf oor die Here se wil vir ons lewe hier op die aarde en dan ons lewe se tydsduur.

Wat is die Here se wil vir ons lewe hier op aarde?

  • Hy het vir elkeen van ons ‘n geboortedag. Niemand van ons lewe sommer net nie. Lewe is ook nie bloot die gevolg van ‘n vrou wat swanger raak en geboorte aan ‘n baba gee nie. Dat ek op aarde lewe, is die Here se wil.
  • Dan wil die Here dat ek na sy beeld sal leef gedurende my lewe op aarde. Hoe leef ek na God se beeld? Nie uit myself nie. Deur Adam en Eva se sonde het ons almal sy beeld verloor. Hy gee aan my nuwe lewe deur sy Seun wat vir my aan die kruis sterf en uit die graf opstaan. Jesus Christus maak my ‘n nuwe mens. Die Heilige Gees leef in my, sodat ek as nuwe mens na God se beeld kan leef. Ek leef na sy beeld op die volgende manier: Ek ken Hom as my Vader, Jesus Christus as my Verlosser en die Heilige Gees as my Helper enTrooster. Ek het Hom lief met my hele hart en my naaste soos myself, soos wat Hy van my verwag. Ek leef nie net vir die hier en die nou nie, maar in alles leef ek met my oog op Jesus Christus wat weer kom en die ewige lewe saam met Hom
  • Hy het vir elkeen van ons ‘n sterfdag. Die Here wil dat my lewe op aarde tot ‘n einde sal kom. Hy weet reeds voor my geboorte wanneer daardie dag sal aanbreek. My sterfdag is die einde van my lewe op aarde, maar nie die einde van my lewe nie. Ek glo in Jesus Christus wat vir my gesterf en opgestaan het. Deur my geloof in Hom, het ek die ewige lewe. My sterfdag is die dag waarop die Here besluit het om my te kom haal om ewig by Hom in die hemel te leef.
  • Hy het ‘n dag waarop Hy sy Seun gaan stuur om weer te kom. Die Here leer my so baie keer in sy Woord dat sy Seun, Jesus Christus weer sal kom om alles nuut te maak. Hy wil dat ek solank ek op aarde leef, altyd en in alles sal leef vir Christus se wederkoms.

Elke Christengelowige behoort dus te lewe met die geloof dat die Here vir my lewe gegee het, dat Hy vir my nuwe lewe gegee het om sy beeld te wees, dat Hy ‘n dag bepaal het wanneer Hy my kom haal en ‘n dag bepaal het wanneer sy Seun weer sal kom.

Wanneer ek beplan en my dagboek of kalender nadertrek, moet ek, want die Here vra dit van my, beplan met die geloof en besef dat die Here my dalk kan kom haal en ek nie sal kan doen wat ek beplan nie of dat Jesus Christus weer kan kom en ek ook nie sal kan doen wat ek beplan nie.

So, met die leiding en hulp van die Heilige Gees, beplan ek dan my lewe op aarde volgens die Here se wil.

Voor ons lê 2021, as die Here wil en ons lewe.

Ons is Christengelowiges.

In elkeen se hart en gedagte leef die Heilige Gees.

Die Gees gee aan elkeen van ons geloof in God ons Vader en Jesus Christus ons Verlosser.

Ons geloof is lewend. Dit beteken ons moet ons geloof gebruik in ons lewe en ons beplanning van ons lewe op aarde.

Ons gebruik ons geloof wanneer ons beplan vir: As die Here wil en ons leef.

Geloof wat lewe kan nie stil gehou word nie.

Daarom sal ons ook getuies vir mekaar moet wees en mekaar herinner dat ons beplan vir: As die Here wil en ons leef.

Amen

Gebed