Ons Kerkgebou

Net die mense wat aan Jesus Christus, die Regeerder van die heelal behoort, sal voor die heilige God bly lewe

Lees: Daniël 7

Inleiding:

Die boek Daniël bestaan uit twee verskillende dele. Ons kry die geskiedenis soos dit regtig gebeur het. Ons noem dit openbaringsgeskiedenis, want God maak Homself in die geskiedenis bekend. Tot dusver het ons in Daniël, buiten Nebukadnesar se twee drome, met geskiedenis te doen gekry soos dit regtig gebeur het.

Dan bestaan Daniël ook uit profetiese dele waar hy gesigte en drome gehad het. Hoofstuk 7 is so ‘n deel. In so ‘n profesie is dit dikwels moeilik om te verstaan waaroor die profesie gaan. Wat moet gebeur, is dat ek dit wat God bekend wil maak, sal ontdek in so ‘n deel soos Daniël 7.

Tema: Net die mense wat aan Jesus Christus, die Regeerder van die heelal behoort, sal voor die heilige God bly lewe

 1.  Die ganse mensdom leef voor die heilige God

Die hele eerste deel van die profesie van Jesaja gaan oor die heilige van Israel se openbaring aan sy sondige verbondsvolk.

In die Nuwe Testament kry ons die opdrag: “Wees heilig, want Ek is heilig” (1 Pet.1:16).

Daniël het ‘n droom wat God hom een nag gegee het, neergeskryf. In een deel van sy droom het Daniël “Hy wat ewig lewe” gesien. Sy klere was so wit soos sneeu. Hy het op sy troon gaan sit. Die troon was van vuurvlamme met wiele van vuur. Vuur het uit die troon gestroom en verder gevloei. Nadat “Hy wat ewig lewe” op sy troon gaan sit het, het ‘n hofsitting begin en die boeke met aanklagte is oopgemaak.

In so ‘n droom is dit nie moontlik om elke fynste besonderheid te verstaan en duidelik te maak nie. Daarom kyk ons na die belangrikste waarhede in die droom wat die Here aan Daniël gegee het.

“Hy wat ewig lewe” is die ewige, almagtige, allerhoogste God.

Dat sy klere wit was en Hy op ‘n troon van vuur sit en ‘n hofsaak begin, beteken Hy is die allerhoogste Regter wat oordeel. Hy oordeel die sondige wêreld, omdat  Hy heilig is en sonde nie kan verdra nie.

Die wêreld vandag maak asof omtrent niks meer sonde is nie en sien die allerhoogste God glad nie meer as die Een wat sonde met die ewige dood straf nie.

Elkeen van ons moet anders dink en glo oor sonde, want ons is anders. Ons almal moet regtig besef God is heilig. Dat Hy heilig is, beteken –

 • Hy sonder Hom af van alles en almal. Hy is ver hoog verhewe bo alles en almal.
 • Hy sonder Hom veral van sonde af. Hy verdra sonde nie vir ‘n breukdeel van ‘n oomblik nie. Hy tree teen sonde op. Hy straf sonde met die ewige dood.

Daniël het in sy droom gesien dat die groot see onstuimig word en vier groot diere uit die see opkom. Die diere was ‘n leeu, ‘n beer, ‘n luiperd en ‘n vreesaanjaende dier. Die seen en die diere beeld die sondige en stukkende wêreld met sy wêreldleiers uit. Hierdie vier diere stem ooreen met die dele van die beeld wat Nebukadnesar in sy droom gesien het.

Hierdie droom kan mens so verstaan:

 • Die leeu met arendsvlerke is Nebukadnesar en sy Babiloniese ryk. Ons weet dit, omdat Babel in die Bybel self ‘n leeu (Jer.50:17) en ‘n arend (Hab.1:8) genoem word.
 • Die beer wys na die Medies-Persiese ryk met sy krag.
 • Die luiperd wat so vinnig beweeg wys na die Grieks-Masedoniese ryk onder Alexander die Grote. Alexander het met oorloë baie lande aan hom onderwerp en eintlik baie vinnig ‘n wêreldheerser geword.
 • Die vierde dier wys op die Romeinse wêreldmag in al sy verskriklike sondigheid en vreesaanjaende onderdrukking van soveel lande en volke. Oor die vierde dier nog net dit. Sy lewe bestaan uit drie dele:
 • Die eerste: Die dier self is die Romeinse keisers met hulle sondige soeke na mag wat soveel met geweld vertrap het. Hy sal die hele wêreld oorheers. Die woorde is “insluk, verwoes en vertrap”. Wat het die Romeine gedoen?  Afgode in oormaat. Onsedelikheid wat geen perke geken het nie.  Wreedaardige geweld. Oormatige eet- en drinkpartytjies. Veheerliking van die menslike liggaam in kuns en sport. Enigeen wat nie hiermee saam wou gaan nie, is vertrap.
 • Die tweede tydperk: In 476 n.C. het die Romeinse wêreldmag tot ‘n einde gekom. Die tien horings uit sy kop wys op wêreldregerings en -leiers wat uit die Romeinse ryk gekom het, byvoorbeeld Europa.
 • Die derde: Die klein horinkie wys op die Antichris en die verskillende wêreldleiers en -regerings wat die kenmerke van die Antichris vertoon.

Die res van die droom beeld uit wat God met die sondige wêreld en leiers laat gebeur.

In die droom wat God vir Daniël gegee het, leer ons dat die ganse mensdom voor die heilige God leef. Hy sien en hoor en weet alles.

Wêreldleiers en -regerings moet weet dat almal voor die heilige God leef. Ek, Christengelowige moet regtig ook besef dat ek oral en altyd voor die heilige God leef. Hy sien alles in my lewe. Hy hoor alles. Hy weet alles.

 1. God se oordeel oor die mensdom is vernietigend

Daniël het gesien dat God op sy troon gaan sit, dat ‘n hofsaak begin en dat die boeke met die aanklagte oopgemaak word.

Die eerste wat Daniël gesien het, is die vierde dier met die horinkie wat teen God laster, die gelowiges wat aan God behoort, vervolg, die godsdiens probeer verander het en die samelewing omver probeer gooi, wat vernietig word. Vir ‘n tyd deur God bepaal, sal die gelowiges in die Antichris se mag oorgegee word. Dit sal later voel of die tyd nog baie lank sal aanhou, maar God sal sy mag skielik beëindig. Die almagtige en heilige God sal die Antichris vernietig deur hom in die vuur te gooi. Hierdie vuur is God se ewige oordeel in die hel. Daar sal almal wat die Antichris geglo het, en hom aangehang en gevolg het, ook beland.

Die ander diere se mag sal ook van hulle weggeneem word. Hierdie wêreldleiers en -regerings was voor die Romeinse ryk, maar hulle word na die Romeine genoem, omdat hulle nie so baie, soveel leed aangedoen het soos Rome en die leiers en regerings wat na Rome gekom het nie.

Die Here leer ons in Daniël se droom dat Hy sondige wêrelleiers en hulle regerings vernietigend straf. Van Nebukadneser en Babel, Medië en Persië, Die Grieks-Masedoniese mag en die Romeinse ryk is heeltemal niks oor nie. En God se oordeel oor hulle is nog nie klaar nie. Die verskrikking van finale oordeel sal hulle nog beleef, wanneer Jesus Christus weer as Regter kom.

Nie net wêreldleiers en -regerings van die verlede nie, maar ook dié van vandag sal vernietigend geoordeel word deur die heilige God. Die afgelope week juis, het ‘n leier van ‘n groot wêreldmoondheid God se heilige Naam gelaster. As die leier en sy land se mense hulle nie van hierdie verskriklike sonde teen die derde gebod bekeer nie, sal hulle met hulle sterk politieke mag, hulle ekonomiese kragtigheid en hulle militêre vermoë en al die heilige God se oordeel beleef, sodat daar niks van hulle oorbly nie, behalwe ‘n geween en gekners van tande onder God se ewige oordeel.

Elke leier, elke regering en elke land, elke mens wat nie opreg in die enige ware God glo en Hom openlik as die enigste God aanbid en volg nie, sal saam met die Antichris in die ewige vuur beland wat God voorberei het.

 1. God het sy Seun die almagtige Regeerder van die heelal gemaak

Daniël se droom het aangehou. Na hierdie verskriklike diere en hulle amper onbeskryflike sondige lewe in die wêreld, het Daniël Iemand soos ‘n mens gesien. Hierdie mens was ook God, want Hy het in die wolke gekom. Daar is van ewigheid af en tot in alle ewigheid net Een wat mens en God tegelyk is, en dit is Jesus Christus. Daniël het in die toekoms kon inkyk en Jesus Christus, God se Seun sien.

Jesus het na God toe gegaan. Hy het ewige regeermag, eer en koningskap van God gekry. Al die volke, nasies en taalgroepe sal Hom dien.

Ons weet dat God sy Seun Hoof van die heelal en Hoof van sy kerk gemaak het, na sy kruisiging en opstanding en sy hemelvaart. Wanneer Jesus Christus op die wolke as Regter verskyn, sal al die volke, nasies en tale voor Hom buig.

Elke enkele wêreldleier en -regering, elke enkele mens wat nou so huiwerig is om te glo en te sê dat Jesus Christus, God se Seun die enigste Verlosser is, sal op daardie dag voor Hom moet buig en sy ewige oordeel aanvaar.

 1. Net die gelowige wat aan Jesus behoort sal bly leef

In die droom wat God vir Daniël gegee het, leer ons dat Jesus Christus die Een is wat bepaal wie ewig lewe en wie ewig sterf.

Wanneer die Here Jesus weer kom, breek die laaste hofsitting vir die finale oordeel aan. Hy is die hemelse Regter wat dan ewig oordeel. Elke wêreldleier en -regering, elke enkele mens wat nie in Jesus ons enigste Verlosser geglo het, nie sal veroordeel word (Mk.16:16). Dit sluit wêreldleiers, -regerings en elke enkele mens in. Elkeen in die wêreld wat dink en leef, asof sy of hy in beheer is, moet weet: Die hemelse Regter kom. Wie nie in Hom gegelo het nie, Hom nie geken het nie en nie van Hom voor ander getuig het nie, sal ewig verlore gaan.

Aan die anderkant: Elkeen wat in Hom glo, sal nie verlore gaan nie, maar ewig lewe ontvang (Joh.3:16) en by Jesus Christus in die hemel wees. Dit is die lewe in ewige oorwinning oor die duiwel en al sy boosheid, die sondige wêreld en sy verleidelikheid en my eie sondigheid met sy swakheid.

Hierdie droom wat Daniël by God gekry het, het hom baie ontstel. Dit kan nie anders nie. Wanneer ‘n mens hoor wat die heilige God sê oor die sondige wêreld en sy ewige oordeel, dan skrik ‘n mens en is jy baie ontsteld.

Lees dan Daniël 7. Bid en vra die Heilige Gees om jou te help om te verstaan wat God in die hoofstuk sê. Dank God vir sy genade, dat jy nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe het, omdat jy in sy Seun, jou Verlosser glo.

Gebed